Behawiorysta-Zoopsycholog Bazowy (NOWY PROGRAM!)

zapisy otwarte
Data startu: 2.09.2023
Stopień trudności: ZAAWANSOWANY
Czas dostępu: 31.12.2023
Certyfikat: MEN
Typ: HYBRYDOWY

Zoopsycholog oficjalnie widnieje na liście zawodów Ministerstwa Pracy od dnia 1 lipca 2007 roku. Jest to specjalista badający relacje człowiek – zwierzę, doradza właścicielowi, jak zbudować relację ze zwierzęciem. Pomaga również usunąć lub zredukować napięcie i niepożądane zachowania zwierzęcia.

W polskim prawie certyfikacja opiera się na „Zaświadczeniu o ukończeniu kursu” spełniającego wymogi formalne określone w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632).

Ethoplanet to placówka oświatowa (placówka kształcenia ustawicznego zgodnie z art. 168 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910 i 1378 wpisana do ewidencji pod numerem 1219K. RSPO 27731) działająca zgodnie z najwyższymi standardami.

Program kursu „Behawiorysta – Zoopsycholog” został opracowany w oparciu o światowe standardy pracy ze zwierzętami oraz długotrwałą praktykę kadry prowadzącej. Kurs łączy w sobie elementarną wiedzę popartą badaniami naukowymi, jak i praktyczne studium przypadków. Ponadto zapewniamy uczestnikom serię warsztatów oraz praktyk zawodowych ze zwierzętami.

Kurs „Behawiorysta-Zoopsycholog” stanowi bazę do dalszych specjalizacji i obejmuje wiedzę z zakresu etologii i ogólnej psychologii zwierząt. Dotyczy wszystkich gatunków zwierząt.

W celu zdobycia dalszych kwalifikacji w pracy z konkretnymi gatunkami, utworzyliśmy serię specjalizacji, tak, aby każdy uczestnik mógł wybrać te, które są w obszarze jego zainteresowań. Specjalizacje obejmują już serię dedykowanych  warsztatów i praktyk ze zwierzętami. 

Tylko kurs bazowy połączony z dowolną specjalizacją kończy się wydaniem zaświadczenia na wzór MEN i Certyfikatu Ethoplanet.
Wymagane jest zdanie wszystkich zaliczeń na każdym kursie i egzaminów: teoretycznego w postaci testu z bazowego i specjalizacji oraz napisaniu pracy dyplomowej ze studium przypadku, na co jest czas do 1 roku liczone od dnia zdania egzaminu z kursu Bazowego.
Uwaga – nie wydajemy dyplomów po samym kursie Behawiorysta-Zoopsycholog Bazowy.

Struktura kursu i specjalizacji: 

O kursie Behawiorysta-Zoopsycholog

Kurs behawiorysty zwierzęcego przeznaczony jest dla osób chcących zostać profesjonalnymi psychologami zwierząt. Kurs profesjonalnie przygotowuje słuchaczy, w zależności od specjalizacji, do pracy z różnymi gatunkami zwierząt, w szczególności kładąc nacisk na zrozumienie ich behawioru, potrzeb i umiejętności komunikowania się z nimi.

Kurs zoopsychologa obejmuje także warsztaty praktyczne niezbędne podczas pracy. Nie zabraknie podstaw wiedzy dotyczącej anatomii i fizjologii, wpływu choroby na zachowanie, różnicowania zaburzeń behawioralnych o podłożu psychicznym i fizjologicznym.

Czym się wyróżniamy?

Tylko u nas poza blokiem teoretycznym, kursanci przechodzą cały szereg zajęć warsztatowych, treningowych, a także praktyk pod okiem doświadczonych behawiorystów. Możemy poszczycić się ogromnymi osiągnięciami zarówno w nauce, jak i w działalności praktycznej. Tylko u nas wykładają profesjonalni wykładowcy akademiccy.

Czy łatwo ukończyć nasz kurs behawiorysty zwierzęcego?

Zdecydowanie nie! Naszą misją jest promowanie profesjonalizmu i perfekcyjności. Nasi kursanci są chodzącą reklamą jakości naszych kursów. Kurs psychologa zwierzęcego prowadzony jest w formie blended learning, tak aby zmaksymalizować efektywność nauki oraz zminimalizować ewentualne koszty dojazdów. Składa się ze zjazdów weekendowych (teoretycznych i praktycznych) oraz serii materiałów w formie video prezentacji, które można odtwarzać w dowolnym momencie, a także serią praktyk pod okiem behawiorysty. Każdy blok tematyczny kończy się testem, a na koniec kursanci muszą zdać dwa egzaminy: teoretyczny i praktyczny.

Kurs zorganizowany jest na profesjonalnej platformie e-learningowej.

 

 

 

 

 

**************************************************************************

Kurs behawiorysty

Choć koty i psy nie mówią ludzkim głosem, komunikują się z nami najlepiej, jak tylko potrafią. Podstawą jest jednak umiejętność odczytywania sygnałów, jakie wysyłają, gdy chcą coś przekazać. Mowa czworonogów opiera się na zupełnie innych filarach i zamiast wykorzystywania słów, stosują one metody angażujące nieco inne zmysły. Stąd też wiemy, jak wiele powiedzieć nam może nietypowe zachowanie psa lub kota w kontekście oddawania moczu w niepożądanych miejscach w domu. Zapisz się na kurs, by jako profesjonalny behawiorysta pomagać innym rozwiązywać problemy komunikacyjne na linii zwierzak-człowiek. Zapraszamy!

Psycholog zwierzęcy: Warszawa

Właściciele zwierząt bardzo często ich nietypowe zachowanie odbierają jako problem sam w sobie, jednak dopiero z pomocą behawiorysty mogą zrozumieć, jak wielki wpływ na nastrój psa czy kota ma jego relacja z ludźmi, innymi zwierzętami oraz tym, co dzieje się za oknem. Kot, który agresywnie atakuje i gryzie ręce swoich właścicieli być może potrzebuje po prostu więcej uwagi, zwiększonego czasu na wspólne zabawy, a może próbuje zasygnalizować opiekunowi, że coś mu dolega. Nigdy nie należy winić zwierzaka za jego postępowanie — trzeba mu pomóc, odnajdując przyczynę. Wierzymy, że dobry zoopsycholog, jakim wkrótce się staniesz, w niejednym domu przywróci równowagę.

Behawiorysta psi: kurs online

Pomoc behawiorysty szczególnie przydaje się na etapie, w którym pies lub kot ze schroniska trafia do nowego domu. Wówczas konieczne jest przepracowanie różnych lęków, nieufności i innych nietypowych zachowań. Stań się prawdziwym, zwierzęcym psychologiem, który pomoże mu oddzielić traumatyczną przeszłość od teraźniejszości grubą kreską. Serdecznie zapraszamy na kurs z zajęciami praktycznymi w Warszawie!

Kurs behawiorysty psów online i stacjonarnie

Od zawsze Twoi bliscy chwalą to, jak dobrze dogadujesz się z psami i kotami? Znajomi często proszą Cię o rady dotyczące postępowania ze zwierzakami domowymi? Być może masz naturalny talent, który jest nieoszlifowanym diamentem. Warto rozwijać swoje umiejętności oraz predyspozycje, by uczynić z nich zawodową specjalność. Zapisz się na kurs behawiorysty online (w formie nauki hybrydowej łączącej w sobie e-learning ze zjazdami stacjonarnymi), aby pod okiem profesjonalistów poznać sekrety psiej lub kociej psychologii.

Zoopsycholog: Warszawa

Różnego rodzaju problemy z kotami i psami w tym, jak zachowują się w domu czy podczas spacerów, wynikają z trudności o podłożu psychicznym lub fizjologicznym. Doświadczony, wykwalifikowany zoopsycholog potrafi odróżnić świadczące o nich sygnały, a tym samym pomaga opiekunom wejść na właściwe tory: leczenia weterynaryjnego bądź dalszej pracy pod okiem behawiorysty. W rozwiązaniu różnych problemów niezbędna okazuje się wiedza teoretyczna o anatomii, fizjologii, zaburzeniach behawioralnych czy oddziaływaniu chorób na zachowanie zwierzęcia. Zachęcamy do wzięcia udziału w kursie online (w formie blended learning), podczas którego otrzymasz ogromną dawkę wiedzy!

Dokładamy wszelkich starań, aby przekazać ogrom wiedzy w przyjazny, zrozumiały sposób, a tym samym pomagać naszym kursantom rozwijać pasję i doskonalić umiejętności. Serdecznie zapraszamy!

Po ukończeniu kursu:

Uczestnik potrafi:

– przeprowadzać wywiad behawioralny;

– stawiać diagnozę zaburzeń behawioralnych;

– stosować w praktyce algorytmy diagnostyczne;

– przygotowywać plan terapii behawioralnej;

– przeprowadzać obserwacje i funkcjonalną analizę zachowania;

– stosować odpowiednią suplementację zaburzeń behawioralnych;

– oceniać stan zdrowia zwierzęcia, jego dietę i zabezpieczenie potrzeb;

– przeprowadzać terapię behawioralną;

– przeprowadzać samodzielnie konsultacje;

Uczestnik wie:

– gdzie szukać informacji i jak pogłębiać swoją wiedzę;

– jak korzystać z badań naukowych;

– jak dotrzeć do rzetelnych źródeł informacji;

Uczestnik zna:

– profesjonalną terminologię stosowaną w etologii i naukach pokrewnych;

– techniki pracy ze zwierzętami

– teorię uczenia i potrafi ją zastosować w praktyce

Uczestnik otrzymuje:

– gotowe instrukcje dla klienta;

– wzory formularzy;

– materiały pomocnicze;

– materiały edukacyjne;

– pakiety prezentów na start;

– pomoc tutora przez cały okres trwania kursu oraz po zakończenia kursu w celu rozpoczęcia własnej kariery.

 

Behawiorysta-Zoopsycholog: kurs bazowy

Obejmuje wiedzę z zakresu etologii i ogólnej psychologii zwierząt. Dotyczy wszystkich gatunków zwierząt. W celu zdobycia dalszych kwalifikacji w pracy z konkretnymi gatunkami, utworzyliśmy serię specjalizacji, tak aby każdy uczestnik mógł wybrać te, które są w obszarze jego zainteresowań. Specjalizacje obejmują już serię warsztatów i praktyk ze zwierzętami. 

Podczas Kursu zostaną omówione poniższe zagadnienia. Szczegółowy program wraz z harmonogramem Kursanci otrzymują po zapisaniu się na Kurs, tak aby znać dokładny termin konkretnych zajęć. 

CZĘŚĆ I PODSTAWY ANATOMII, FIZJOLOGII I PSYCHOLOGII ZWIERZĄT
(Platforma Online)

Moduł 1 – Neuropsychologia i biologiczne podstawy zachowania się zwierząt. dr Grzegorz Juszczak

 1. Wstęp do fizjologii. Rytmika czynności fizjologicznych. Rola snu.
 2. Podstawy genetyki.
 3. Rozwój mózgu.
 4. Uczenie.

Moduł 2 – Analiza zachowania zwierząt dr Agata Kokocińska

 1. Wstęp do analizy zachowania. Etologia. Behawioryzm.
 2. Behawior. Zachowanie. Instynkt. Podstawy analizy zachowania.
 3. Charakterystyka analizy zachowania.
 4. Bodźce.
 5. Potrzeba. Instynkt. Popęd i konflikt popędów. Motywacja.
 6. Strategie przetrwania i czynności ochronne.
 7. Emocje. Strach, niepokój, lęk i fobia, agresja, terytorializm- biologiczne podstawy.
 8. Wpływ stresu na zachowanie. Stres jako stan mobilizacji całego organizmu w koncepcji Sely’ego. Pojęcie homeostazy.
 9. Zachowania socjalne.
 10. Wpływ środowiska.
 11. Modyfikacje zachowań.

Moduł 3 – Teoria uczenia i modyfikacji zachowań. dr Agata Kokocińska

 1. Teoria uczenia. Pamięć. Inteligencja. Rodzaje, procesy i mechanizmy uczenia się. Habituacja.
 2. Procesy uwagi.
 3. Modyfikacja zachowania. Warunkowanie klasyczne i instrumentalne. Kwadrat wzmocnień. Pojęcie kary i nagrody. Pozytywność i negatywność kar i nagród. Nabywanie, wygaszanie i samorzutne odnowienie, generalizacja bodźca, różnicowanie bodźców.Rytualizacja i nawyki. Wyuczona bezradność.

Moduł 4 Podstawy anatomii i fizjologii psów i kotów. lek.wet. Katarzyna Barłowska

 1. Układ pokarmowy.
 2. Układ oddechowy.
 3. Układ krwionośny i limfatyczny.
 4. Układ wydalniczy.
 5. Narządy zmysłów.
 6. Układ powłokowy.
 7. Biologiczne mechanizmy zachowania się zwierząt.
 8. Rozmnażanie – jądra i jajniki.
 9. Plusy i minusy kastracji.
 10. Zachowanie a kastracja.
 11. Rozród psów i kotów.
 12. Wady i zalety kastracji – korzyść z kastracji u suk.
 13. Ryzyko związane z kastracją u suk.
 14. Plusy kastracji samców.
 15. Zagrożenia związane z kastracją.
 16. Kiedy najbezpieczniej poddać psa/sukę kastracji.

Moduł 5 Choroby zakaźne i pasożytnicze psów i kotów. Profilaktyka weterynaryjna. lek. wet. Katarzyna Barłowska

 1. Przyczyny najczęstszych chorób.
 2. Choroby pasożytnicze.
 3. Profilaktyka weterynaryjna i szczepienia.

Moduł 6  Pierwsza pomoc przedmedyczna dla zwierząt towarzyszących. lek. wet. Katarzyna Barłowska

 1. Parametry życiowe.
 2. Udar cieplny.
 3. Oparzenia.
 4. Wychłodzenie.
 5. Zatrucia.
 6. Ukąszenia owadów.
 7. Skręt żołądka.
 8. Rany.
 9. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa.
 10. Kaganiec.
 11. Apteczka.
 12. Resuscytacja małych psów i kotów.
 13. Resuscytacja – pokaz na fantomie.

Moduł 7. Wpływ chorób somatycznych i bólu na zachowanie zwierząt. lek.wet. Martyna Woszczyło

 1. Ból i stres.
 2. Wpływ zaburzeń hormonalnych na terapię behawioralną.
 3. Inne zaburzenia hormonalne.

Moduł 8. Etogram psa. dr Agata Kokocińska

 1. Wstęp. Wpływ człowieka na zachowanie psa. Komunikacja człowiek-pies.
 2. Kanały komunikacyjne. Węch.
 3. Kanały komunikacyjne. Wzrok.
 4. Komunikacja wizualna.
 5. Kanały komunikacyjne. Słuch. Komunikacja dźwiękowa.
 6. Sygnały uspokajające/stresowe. Sygnały uspokajające/stresowe. Podstawowe informacje wg. uproszczonej nomenklatury.
 7. Zachowania dominacyjne.
 8. Etapy rozwoju psiego umysłu.
 9. Wpływ człowieka na kompetencje socjalne psów.
 10. Czym jest komunikacja?
 11. Wzmacnianie.
 12. Relacje.
 13. Etogram.

Moduł 9. Etogram kota. dr Agata Kokocińska

 1. Kanały komunikacyjne.
 2. Znakowanie terytorium.
 3. Komunikacja kotów.
 4. Kot- zwierzę socjalne czy prowadzące samotniczy tryb życia?
 5. Etapy rozwoju kociego umysłu.
 6. Zachowania łowieckie.

Moduł 10. Temperament a osobowość. dr Agata Kokocińska

Moduł 11. Problemy behawioralne psów i kotów dr Agata Kokocińska, lek.wet. Martyna Woszczyło

 1. Narzędzia diagnostyczne.
 2. Zaburzenia lękowe u psów.
 3. Zaburzenia lękowe u kotów.
 4. Problemy separacyjne psów i kotów.
 5. Reaktywność – przyczyny, diagnostyka, programy terapeutyczne.
 6. Depresja.
 7. CCD
 8. FCD

Moduł 12. Socjalizacja szczeniąt i kociąt. dr Agata Kokocińska, lek.wet. Martyną Woszczyło

 1. Czym jest socjalizacja?
 2. Socjalizacja szczeniąt.
 3. Socjalizacja kociąt.

Moduł 13. Podstawy dietetyki dr Sybilla Berwid-Wójtowicz

 1. Podstawy dietetyki.
 2. Wpływ diety na zachowanie zwierząt.
 3. Jak czytać etykiety karm?

 

Moduł 14. Feromonoterapia i zoofarmakognozja

Moduł 15. Metody awersyjne w szkoleniu zwierząt. lek.wet.Martyna Woszczyło, dr Agata Kokocińska, Małgorzata Rokicka, Piotr Kleszczyński

 

CZĘŚĆ II ANALIZA ZACHOWANIA I WSTĘP DO DIAGNOSTYKI ZABURZEŃ BEHAWIORALNYCH

(zajęcia stacjonarne – Lawendowe Rancho Ethoplanet)

 1. Neuropsychologia i biologiczne mechanizmy zachowania się zwierząt. Budowa układu nerwowego. dr Paweł Boguszewski.
 2. Obiektywne techniki analizy zachowania – metody badawcze. Zapoznanie z podstawowymi testami behawioralnymi, systemami VideoTracking oraz sprzętem telemetrycznym.  dr Paweł Boguszewski.
 3. Wpływ choroby na zachowanie. Schematy postępowania oraz schematy różnicujące zaburzenia zachowania i choroby. Pojęcie bólu. lek.wet. Martyna Woszczyło
 4. Zaburzenia behawioralne zwierząt. dr Agata Kokocińska
 5. Podstawowe techniki pracy ze zwierzętami z zaburzeniami zachowania. dr Agata Kokocińska, lek.wet.Martyna Woszczyło

CZĘŚĆ III RELACJA CZŁOWIEK ZWIERZĘ I PRACA BEHAWIORYSTY

(Webinary online – w czasie rzeczywistym)

 1. Dobrostan zwierząt. prof. Tadeusz Kaleta
 2. Relacje człowiek-zwierzę. prof. Tadeusz Kaleta.
 3. Domestykacja. Kinga Stępniak
 4. Podstawy prawne dotyczące dobrostanu zwierząt. Podstawy prawne utrzymania psa i kota. Mateusz Moryto
 5. Podstawy psychologii człowieka. Rozwój inteligencji emocjonalnej i nauka dialogu. Rozwój osobisty. dr Agata Kokocińska, Małgorzata Rokicka
 6. Zaburzenia behawioralne zwierząt (gryzonie, króliki, papugi, konie). lek.wet. Martyna Woszczyło, dr Agata Kokocińska, Małgorzata Rokicka, lek.wet. Ines Daszkowska, lek.wet. Mileną Wojtyś-Gajda
 7. Praca ze zwierzętami nieudomowionymi. Mikołaj Zybała
 8. Podstawy farmakoterapii i suplementacji zaburzeń behawioralnych. lek.wet. Martyna Woszczyło, lek.wet. Jolanta Łapińska
 9. Podstawy marketingu w pet-biznesie. Katarzyna Fagasińska

CZĘŚĆ IV PRAKTYCZNA ANALIZA ZACHOWANIA ZWIERZĄT. TRENINGI REHABILITACYJNE.

(warsztaty praktyczne – Lawendowe Rancho Ethoplanet)

 1. Podstawy treningu. dr Agata Kokocińska
 2. Analiza zachowania zwierząt- analiza funkcjonalna zachowania. dr Agata Kokocińska
 3. Proces terapeutyczny – standardy, monitoring postępów, programy terapeutyczne. (na przykładzie studium przypadku)  lek.wet. Martyna Woszczyło, dr Agata Kokocińska
 4. Pierwsza pomoc przedmedyczna dla zwierząt towarzyszących i dzikich. lek.wet.Katarzyna Barłowska
 5. Praca jako Petsitter.
 6. Warsztat OP- odwrażliwianie z przeciwwarunkowaniem. dr Agata Kokocińska
 7. Praca z klientem. (na przykładzie studium przypadku) dr Agata Kokocińska, lek.wet. Martyna Woszczyło

 

 

Szczegółowe metody diagnostyczne, techniki pracy i seria zajęć warsztatowych i praktycznych dotyczą wybranej specjalizacji, którą można zakupić w osobnych profilach, klikając na poniższą grafikę:

Przy wyborze kilku specjalizacji przewidujemy zniżki, ustalane indywidualnie!

 

Kurs prowadzony jest metodą blended learning. Łączy w sobie materiały w strefie e-learningowej dostępne w panelu Kursanta 24/7. W strefie znajdują się moduły i lekcje w formie video prezentacji, materiały dydaktyczne do pobrania, w tym praktyczne instrukcje.

Ponadto kurs składa się dodatkowo z 2 zjazdów w formie webinarów w czasie rzeczywistym, gdzie wszyscy uczestnicy mogą zadawać pytania i rozwiać swoje wątpliwości,
a także dwóch zjazdów stacjonarnych.

Terminy zjazdów Edycja 6/2023

02-03.09.2023, zajęcia stacjonarne
16-17.09.2023, webinaria live, w czasie rzeczywistym
23-24.09.2023, webinaria live, w czasie rzeczywistym
7-8.10.2023, zajęcia stacjonarne z psami
14-15.10.2023, webinaria live, w czasie rzeczywistym

Egzamin: test on-line
21.10.2023, sobota, godzina 11:00
Godziny zajęć stacjonarnych: 10:00- 17:00
Godziny webinarów on-line :  10:00- 17:00

Dodatkowo, przed wydaniem dyplomu Ethoplanet i zaświadczenia MEN, jest do napisania praca dyplomowa ze studium przypadku.

Przypominamy:
Tylko kurs bazowy połączony z dowolną specjalizacją kończy się wydaniem zaświadczenia na wzór MEN i Certyfikatu Ethoplanet.
Wymagane jest zdanie wszystkich zaliczeń na każdym kursie i egzaminów: teoretycznego w postaci testu z bazowego i specjalizacji oraz napisaniu pracy dyplomowej ze studium przypadku, na co jest czas do 1 roku liczone od dnia zdania egzaminu z kursu Bazowego.
Uwaga – nie wydajemy dyplomów po samym kursie Behawiorysta-Zoopsycholog Bazowy.

Miejsce zjazdów stacjonarnych:

Lawendowe Rancho Ethoplanet
08-445 Czarnowiec, Czarnowiec 28, gmina Osieck,
https://goo.gl/maps/hKz3w49STUdNuVJz7

Polecamy nocleg w Hotelu pod Sosnami – 4 km od miejsca szkoleń w Czarnowcu
08-445 Osieck, ul. Warszawska 68
tel. 25 685 70 14
https://noclegi.pl/hotel-pod-sosnami**-osieck
https://e-turysta.pl/hotel-pod-sosnami-osieck-117582.html

Dojazd z Warszawy, z dworca PKP Warszawa Śródmieście pociągiem do Otwocka (ok. 35 min).
Dalej autobusem linii Wołoszka do Osiecka (są 2 przystanki, wysiadka na przystanku w Rynku).
Dla niezmotoryzowanych zapewniamy dowóz na zajęcia z hotelu pod Sosnami.
Dopuszczamy opcję dowozu z Góry Kalwarii i/lub Garwolina.

 

Zobacz kalendarz

Prowadzący kurs

Małgorzata Rokicka Biolog zwierząt, Zoopsycholog, Trener koni, Coach, zobacz profil
Piotr Kleszczyński Kierownik Sekcji Tutorów; Terapia zachowań psów, szczególnie psów agresywnych, reaktywnych oraz z lękiem separacyjnym zobacz profil
Magdalena Wesołowska behawiorysta, trener psów zobacz profil
dr inż. Agata Kokocińska etolog, zoopsycholog, trener zwierząt, pedagog specjalny. Dyrektor Ethoplanet zobacz profil
Karolina Kuszlewicz Adwokat zobacz profil
Mikołaj Zybała zobacz profil
lek. wet. Martyna Woszczyło Lekarz weterynarii, behawiorysta, specjalizuje się w prowadzeniu terapii zachowań psów i kotów zobacz profil
Mikołaj Zybała Behawiorysta i trener dzikich zwierząt, biolog morza, trening grup zwierząt Manager ds. kontaktów międzynarodowych Ethoplanet zobacz profil
Artur Łazarczyk Trener i Instruktor szkolenia psów zobacz profil
Dr Grzegorz Juszczak biolog, etolog zobacz profil
lek. wet. Katarzyna Barłowska Lekarz weterynarii, opiekun zwierząt i kierownik Gabinetu Weterynaryjnego Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN. zobacz profil
Dr Paweł M. Boguszewski neurobiolog zobacz profil
dr n.wet. Sybilla Berwid-Wójtowicz specjalistka żywienia klinicznego zobacz profil
Anna Okulicz-Kozaryn behawiorysta, trener psów zobacz profil
Lek. Wet. Jolanta Łapińska lekarz weterynarii, zoopsycholog zobacz profil
Ogrom wiedzy i doświadczenia. Pełen profesjonalizm i otwartość na kursanta. Każdy kurs i seminarium to nie tylko zdobywanie wiedzy ale także możliwość poznania pasjonatów i spędzenia wolnego czasu w miłej atmosferze. Polecam serdecznie ❤️ Agata Lewandowska
Polecam - profesjonalni, zaangażowani wykładowcy, wiedza przekazana w ciekawy sposób, wspaniałe podejście do zwierząt. Na pewno nie poprzestanę na jednym kursie Gabriela Pe
Jestem bardzo zadowolona z kurs. Pod względem merytorycznym jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Do tego uważam ze cena za taka ilość materiału i ludzi którzy nad tym pracują jest jak najbardziej Ok, zobaczcie teraz kurs dwudniowy prowadzony przez jedna osobę potrafi kosztować np 2tysiace i nie wiele z niego wniesienie wiec warto zapłacić za jakość. Zespół bardzo pomocny. Doradzają w prywatnych problemach z psami, dodatkowo przez to ze dołączyłam do grupy już po pierwszym teście, został zorganizowany dla mnie (tylko jednej osoby) dodatkowy termin by nadrobić zaliczenie. No i zgadzam się w 100% z podejściem do pozytywnych metod trenowania. Jesteście super. I zapisałam się na dwa kolejne kursy Zuzanna Pawelska
Ethoplanet to Zespół ludzi z ogromną wiedzą i jeszcze większą miłością do zwierząt. Uczą mądrze, pokazują bardzo szeroki aspekt, nie mówią nie bo nie, ale zawsze podpierają się badaniami. Serdecznie polecam! Aneta Dul
Inspirujące i profesjonalne kursy, warsztaty i szkolenia! No i oczywiście cały zespół jest pełen pasji i dobrej energii! Polecam z całego serca Klaudia Brukszo
Polecam!!!! Profesjonalne kursy, Profesjonalni wykładowcy! wszystko na wysokim poziomie! Wiedza przekazywana w interesujący sposób, dodatkowo materiały z każdych wykładów dla przyswojenia wiedzy! Zachęcające zniżki na kolejne kursy! Wszystko w jednym miejscu! Eliza Kaczmarek
Świetna kadra ze specjalistami również z zagranicy, dużo wiedzy teoretycznej i przede wszystkim praktycznej. Bardzo polecam! Paulina Jankowska
Profesjonalna kadra z całego świata 😊 Świetne przygotowane i wartościowe materiały, organizacja na 6! Mnóstwo fajnych gratisów i atrakcje zniżki na inne szkolenia oraz warsztaty. Trzy certyfikaty z jednego kursu!!! Konkurencyjna cena dzięki której mogłam spełnić swoje marzenie o byciu zoopsychologiem 🙂 i przede wszystkim bezcenna, aktualna, potwierdza badaniami naukowymi WIEDZA nt. psów i kotów 😍 POLECAM! Iwona Szoda
Bardzo profesjonalne szkolenia i doskonali wykladowcy. Agnieszka Kowaliw
Ogromna wiedza prowadzących, a ponadto wielkie zaangażowanie Kierowniczki Agaty Kokocińskiej w ulepszanie i rozszerzanie programu kursu - okazuje się, że będzie jeszcze bardziej różnorodny niż się spodziewałam Agata Kruk

UWAGA
Komisja ds. Studiów Wyższych Lekarzy Weterynarii, Kształcenia Ustawicznego i Specjalizacji
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, przyznała szkoleniu 20 punktów edukacyjnych.

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania z BUR  – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

BUR: Usługa numer 2023/01/22/126848/1667248

Infolinia czynna w dni robocze w godzinach 08:30-16:30
801 332 202
22 574 07 07
info_uslugirozwojowe@parp.gov.pl

W celu rozłożenia płatności na raty lub pomocy w uzyskaniu dofinansowania z BUR prosimy o kontakt mailowy na: kontakt@ethoplanet.com 

W przypadku jednoczesnego zakupu min. 3 kursów dodatkowe rabaty, np.:
1.Kursu Behawiorysta-Zoopsycholog
2.Specjalizacja I stopnia
3.Specjalizacja II stopnia
W celu rozłożenia płatności na raty prosimy o kontakt mailowy na adres: kontakt@ethoplanet.com 

Dla Pracowników fundacji i schronisk dla bezdomnych zwierząt 20% zniżki od aktualnej ceny promocyjnej.
Wymagane dostarczenie scanu aktualnego zaświadczenia, że jest się czynnym Pracownikiem.

Cena obejmuje:

 • 200 godzin (lekcyjnych) zajęć podczas zjazdów weekendowych w formie stacjonarnej, webinarów w czasie rzeczywistym oraz materiałów do opracowania własnego;
 • dostęp 24/7 do profesjonalnej strefy e-learningowej (możliwość przedłużenia dostępu do strefy –  koszt 200zł/ miesiąc)
 • wszystkie webinary są nagrywane i osadzane w strefie kursu po ich zakończeniu z możliwością wielokrotnego odtwarzania
  UWAGA – nie nagrywamy zjazdów stacjonarnych
 • materiały szkoleniowe do pobrania
 • zaliczenia i egzamin (pierwsze podejście w terminie wskazanym w harmonogramie, inne odpłatnie)
 • formularze behawiorysty, instrukcje, kwestionariusze wywiadu
 • teczka behawiorysty „Ethoplanet”
 • opiekę tutora podczas trwania całego kursu
 • Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla Zwierząt Towarzyszących (osobny certyfikat Ethoplanet)
 • Kurs: Podstawy Pet-biznesu (osobny certyfikat Ethoplanet)
 • przerwy kawowe podczas zjazdów stacjonarnych
 • dostęp do rozbudowanej strefy e-learninowej do 31.12.2023
 • pakiet prezentów od sponsorów podczas zjazdów stacjonarnych

Cena nie obejmuje:

 • zajęć podczas specjalizacji (każdy uczestnik wybiera sobie dowolną specjalizację, której ukończenie jest obowiązkowe w celu utrzymania certyfikatu ukończenia kursu). Szczegóły dotyczące cen poszczególnych specjalizacji oraz dat dostępne są w osobnych zakładkach.
 • dyplomu Ethoplanet i Zaświadczenia MEN, które to Uczestnik otrzymuje dopiero po ukończeniu kursu bazowego wraz z obowiązkową specjalizacją, czyli po zdaniu obu egzaminów teoretycznych w postaci testu online: z programu bazowego
  i z programu specjalizacji oraz napisaniu pracy dyplomowej ze studium przypadku, jej pozytywnej ocenie,
  na co jest czas do 1 roku liczone od dnia zdania egzaminu z kursu Bazowego
  .
 • Przed odbiorem zaświadczenia i certyfikatu należy dostarczyć kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub uczelni wyższej.
 • W razie nieuzbierania minimalnej liczby osób na daną specjalizację uruchamiamy indywidualny tok nauczania dla danej specjalizacji dla osób zainteresowanych daną specjalizacją  lub można przesunąć swój udział na kolejną edycję.

Pierwsze podejście do egzaminu teoretycznego kursu  w terminie wyznaczonym w harmonogramie jest wliczone w cenę.
Każde kolejne podejście w innym terminie jest płatne 200zł/egzamin.

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminarzu zajęć z przyczyn losowych np. choroba prelegenta.

Miejsce zajęć stacjonarnych
Lawendowe Rancho Ethoplanet

08-445 Czarnowiec, Czarnowiec 28, gmina Osieck
https://goo.gl/maps/hKz3w49STUdNuVJz7

Polecamy nocleg w Hotelu pod Sosnami – 4 km od miejsca szkoleń w Czarnowcu
08-445 Osieck, ul. Warszawska 68
tel. 25 685 70 14
https://noclegi.pl/hotel-pod-sosnami**-osieck
https://e-turysta.pl/hotel-pod-sosnami-osieck-117582.html

Dojazd z Warszawy, z dworca PKP Warszawa Śródmieście pociągiem do Otwocka (ok. 35 min).
Dalej autobusem linii Wołoszka do Osiecka (są 2 przystanki, wysiadka na przystanku w Rynku).
Dla niezmotoryzowanych zapewniamy dowóz na zajęcia z hotelu pod Sosnami.
Dopuszczamy opcję dowozu z Góry Kalwarii, Otwocka i/lub Garwolina.

UWAGA
Organizatorowi przysługuje prawo odwołania kursu z powodu zapisu zbyt małej liczby Uczestników
i/lub sytuacji losowych Prelegentów i/lub siły wyższej. W to miejsce może zaproponować nowy termin lub udział w innym kursie lub zwrot środków.

cena 7500 zł
5500 zł Cena promocyjna do 30.04.2023 6500 zł Cena promocyjna do 31.07.2023 Zarezerwuj
Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Dodatkowe pytania na temat
Behawiorysta-Zoopsycholog Bazowy (NOWY PROGRAM!)