Behawiorysta-Zoopsycholog Bazowy (NOWY PROGRAM!)

zapisy otwarte

Zoopsycholog oficjalnie widnieje na liście zawodów Ministerstwa Pracy od dnia 1 lipca 2007 roku. Jest to specjalista badający relacje człowiek – zwierzę, doradza właścicielowi, jak zbudować relację ze zwierzęciem. Pomaga również usunąć lub zredukować napięcie i niepożądane zachowania zwierzęcia.

W polskim prawie certyfikacja opiera się na „Zaświadczeniu o ukończeniu kursu” spełniającego wymogi formalne określone w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632).

Ethoplanet to placówka oświatowa (placówka kształcenia ustawicznego zgodnie z art. 168 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910 i 1378 wpisana do ewidencji pod numerem 1219K. RSPO 27731) działająca zgodnie z najwyższymi standardami.

Program kursu „Behawiorysta – Zoopsycholog” został opracowany w oparciu o światowe standardy pracy ze zwierzętami oraz długotrwałą praktykę kadry prowadzącej. Kurs łączy w sobie elementarną wiedzę popartą badaniami naukowymi, jak i praktyczne studium przypadków. Ponadto zapewniamy uczestnikom serię warsztatów oraz praktyk zawodowych ze zwierzętami.

Kurs „Behawiorysta-Zoopsycholog” stanowi bazę do dalszych specjalizacji i obejmuje wiedzę z zakresu etologii i ogólnej psychologii zwierząt. Dotyczy wszystkich gatunków zwierząt. 

W celu zdobycia dalszych kwalifikacji w pracy z konkretnymi gatunkami, utworzyliśmy serię specjalizacji, tak, aby każdy uczestnik mógł wybrać te, które są w obszarze jego zainteresowań. Specjalizacje obejmują już serię warsztatów i praktyk ze zwierzętami. 

Kurs połączony z dowolną specjalizacją kończy się wydaniem zaświadczenia na wzór MEN (Wymagane jest zdanie obu egzaminów. Teoretycznego w postaci testu z bazowego i specjalizacji oraz napisaniu pracy dyplomowej ze studium przypadku, na który jest czas do 1 roku)

Struktura kursu i specjalizacji: 

[wykres]

 

O kursie Behawiorysta-Zoopsycholog

Kurs behawiorysty zwierzęcego przeznaczony jest dla osób chcących zostać profesjonalnymi psychologami zwierząt. Kurs profesjonalnie przygotowuje słuchaczy, w zależności od specjalizacji, do pracy z różnymi gatunkami zwierząt, w szczególności kładąc nacisk na zrozumienie ich behawioru, potrzeb i umiejętności komunikowania się z nimi.

Kurs zoopsychologa obejmuje także warsztaty praktyczne niezbędne podczas pracy. Nie zabraknie podstaw wiedzy dotyczącej anatomii i fizjologii, wpływu choroby na zachowanie, różnicowania zaburzeń behawioralnych o podłożu psychicznym i fizjologicznym.

Czym się wyróżniamy?

Tylko u nas poza blokiem teoretycznym, kursanci przechodzą cały szereg zajęć warsztatowych, treningowych, a także praktyk pod okiem doświadczonych behawiorystów. Możemy poszczycić się ogromnymi osiągnięciami zarówno w nauce, jak i w działalności praktycznej. Tylko u nas wykładają profesjonalni wykładowcy akademiccy.

Czy łatwo ukończyć nasz kurs behawiorysty zwierzęcego?

Zdecydowanie nie! Naszą misją jest promowanie profesjonalizmu i perfekcyjności. Nasi kursanci są chodzącą reklamą jakości naszych kursów. Kurs psychologa zwierzęcego prowadzony jest w formie blended learning, tak aby zmaksymalizować efektywność nauki oraz zminimalizować ewentualne koszty dojazdów. Składa się ze zjazdów weekendowych (teoretycznych i praktycznych) oraz serii materiałów w formie video prezentacji, które można odtwarzać w dowolnym momencie, a także serią praktyk pod okiem behawiorysty. Każdy blok tematyczny kończy się testem, a na koniec kursanci muszą zdać dwa egzaminy: teoretyczny i praktyczny.

Kurs zorganizowany jest na profesjonalnej platformie e-learningowej.

 

 

 

 

 

**************************************************************************

Kurs behawiorysty

Choć koty i psy nie mówią ludzkim głosem, komunikują się z nami najlepiej, jak tylko potrafią. Podstawą jest jednak umiejętność odczytywania sygnałów, jakie wysyłają, gdy chcą coś przekazać. Mowa czworonogów opiera się na zupełnie innych filarach i zamiast wykorzystywania słów, stosują one metody angażujące nieco inne zmysły. Stąd też wiemy, jak wiele powiedzieć nam może nietypowe zachowanie psa lub kota w kontekście oddawania moczu w niepożądanych miejscach w domu. Zapisz się na kurs, by jako profesjonalny behawiorysta pomagać innym rozwiązywać problemy komunikacyjne na linii zwierzak-człowiek. Zapraszamy!

Psycholog zwierzęcy: Warszawa

Właściciele zwierząt bardzo często ich nietypowe zachowanie odbierają jako problem sam w sobie, jednak dopiero z pomocą behawiorysty mogą zrozumieć, jak wielki wpływ na nastrój psa czy kota ma jego relacja z ludźmi, innymi zwierzętami oraz tym, co dzieje się za oknem. Kot, który agresywnie atakuje i gryzie ręce swoich właścicieli być może potrzebuje po prostu więcej uwagi, zwiększonego czasu na wspólne zabawy, a może próbuje zasygnalizować opiekunowi, że coś mu dolega. Nigdy nie należy winić zwierzaka za jego postępowanie — trzeba mu pomóc, odnajdując przyczynę. Wierzymy, że dobry zoopsycholog, jakim wkrótce się staniesz, w niejednym domu przywróci równowagę.

Behawiorysta psi: kurs online

Pomoc behawiorysty szczególnie przydaje się na etapie, w którym pies lub kot ze schroniska trafia do nowego domu. Wówczas konieczne jest przepracowanie różnych lęków, nieufności i innych nietypowych zachowań. Stań się prawdziwym, zwierzęcym psychologiem, który pomoże mu oddzielić traumatyczną przeszłość od teraźniejszości grubą kreską. Serdecznie zapraszamy na kurs z zajęciami praktycznymi w Warszawie!

Kurs behawiorysty psów online i stacjonarnie

Od zawsze Twoi bliscy chwalą to, jak dobrze dogadujesz się z psami i kotami? Znajomi często proszą Cię o rady dotyczące postępowania ze zwierzakami domowymi? Być może masz naturalny talent, który jest nieoszlifowanym diamentem. Warto rozwijać swoje umiejętności oraz predyspozycje, by uczynić z nich zawodową specjalność. Zapisz się na kurs behawiorysty online (w formie nauki hybrydowej łączącej w sobie e-learning ze zjazdami stacjonarnymi), aby pod okiem profesjonalistów poznać sekrety psiej lub kociej psychologii.

Zoopsycholog: Warszawa

Różnego rodzaju problemy z kotami i psami w tym, jak zachowują się w domu czy podczas spacerów, wynikają z trudności o podłożu psychicznym lub fizjologicznym. Doświadczony, wykwalifikowany zoopsycholog potrafi odróżnić świadczące o nich sygnały, a tym samym pomaga opiekunom wejść na właściwe tory: leczenia weterynaryjnego bądź dalszej pracy pod okiem behawiorysty. W rozwiązaniu różnych problemów niezbędna okazuje się wiedza teoretyczna o anatomii, fizjologii, zaburzeniach behawioralnych czy oddziaływaniu chorób na zachowanie zwierzęcia. Zachęcamy do wzięcia udziału w kursie online (w formie blended learning), podczas którego otrzymasz ogromną dawkę wiedzy!

Dokładamy wszelkich starań, aby przekazać ogrom wiedzy w przyjazny, zrozumiały sposób, a tym samym pomagać naszym kursantom rozwijać pasję i doskonalić umiejętności. Serdecznie zapraszamy!

Po ukończeniu kursu:

Uczestnik potrafi:

– przeprowadzać wywiad behawioralny;

– stawiać diagnozę zaburzeń behawioralnych;

– stosować w praktyce algorytmy diagnostyczne;

– przygotowywać plan terapii behawioralnej;

– przeprowadzać obserwacje i funkcjonalną analizę zachowania;

– stosować odpowiednią suplementację zaburzeń behawioralnych;

– oceniać stan zdrowia zwierzęcia, jego dietę i zabezpieczenie potrzeb;

– przeprowadzać terapię behawioralną;

– przeprowadzać samodzielnie konsultacje;

Uczestnik wie:

– gdzie szukać informacji i jak pogłębiać swoją wiedzę;

– jak korzystać z badań naukowych;

– jak dotrzeć do rzetelnych źródeł informacji;

Uczestnik zna:

– profesjonalną terminologię stosowaną w etologii i naukach pokrewnych;

– techniki pracy ze zwierzętami

– teorię uczenia i potrafi ją zastosować w praktyce

Uczestnik otrzymuje:

– gotowe instrukcje dla klienta;

– wzory formularzy;

– materiały pomocnicze;

– materiały edukacyjne;

– pakiety prezentów na start;

– pomoc tutora przez cały okres trwania kursu oraz po zakończenia kursu w celu rozpoczęcia własnej kariery.

 

Behawiorysta-Zoopsycholog: kurs bazowy

Obejmuje wiedzę z zakresu etologii i ogólnej psychologii zwierząt. Dotyczy wszystkich gatunków zwierząt. W celu zdobycia dalszych kwalifikacji w pracy z konkretnymi gatunkami, utworzyliśmy serię specjalizacji, tak aby każdy uczestnik mógł wybrać te, które są w obszarze jego zainteresowań. Specjalizacje obejmują już serię warsztatów i praktyk ze zwierzętami. 

Podczas Kursu zostaną omówione poniższe zagadnienia. Szczegółowy program wraz z harmonogramem Kursanci otrzymują po zapisaniu się na Kurs, tak aby znać dokładny termin konkretnych zajęć. 

Moduł 1 – Podstawy psychologii zwierząt

 1. Neuropsychologia i biologiczne mechanizmy zachowania się zwierząt. Budowa układu nerwowego. dr Paweł Boguszewski, dr Grzegorz Juszczak
 2. Podstawy genetyki. dr Grzegorz Juszczak
 3. Rytmika czynności fizjologicznych. Rola snu. dr Grzegorz Juszczak
 4. Wpływ choroby na zachowanie. Wpływ choroby układowej na zachowanie. Schematy postępowania oraz schematy różnicujące zaburzenia zachowania i choroby. Pojęcie bólu. lek.wet. Martyna Woszczyło
 5. Stres. lek.wet. Martyna Woszczyło, dr Agata Kokocińska
 6. Hormony i ich działanie. Gruczoły wydzielania wewnętrznego i syntetyzowane przez nie hormony. Wpływ hormonów na zachowanie. Najczęstsze zaburzenia wydzielania gruczołów dokrewnych u zwierząt; niedoczynność tarczycy, nadczynność tarczycy, cukrzyca, choroba Cushinga. Hormonozależne choroby nowotworowe. Różnica pomiędzy kastracją a sterylizacją. Wady i zalety kastracji i sterylizacji. prof. Michał Dzięcioł
 7. Pamięć, myślenie, inteligencja. dr Agata Kokocińska
 8. Emocje (Jaak Panksepp).  dr Agata Kokocińska
 9. Dobrostan zwierząt. prof. Tadeusz Kaleta
 10. Podstawy etologii. Podstawowe pojęcia: behawioryzm, behawior, zachowanie, instynkt, popęd, motywacja, motyw, napięcie motywacyjne, podział popędów, konflikt popędów. Stres jako stan mobilizacji całego organizmu w koncepcji Sely’ego. Pojęcie homeostazy. Strategie przetrwania i czynności ochronne. Emocje – Strach, niepokój, lęk i fobia, agresja, terytorializm- biologiczne podstawy.  dr Agata Kokocińska
 11. Pojęcie temperamentu i osobowości. dr Ewa Adamkiewicz
 12. Podstawy prawne dotyczące dobrostanu zwierząt.
 13. Teoria uczenia. Rodzaje, procesy i mechanizmy uczenia się. Habituacja.Warunkowanie klasyczne i instrumentalne. Kwadrat wzmocnień. Pojęcie kary i nagrody. Pozytywność i negatywność kar i nagród. Nabywanie, wygaszanie i samorzutne odnowienie, generalizacja bodźca, różnicowanie bodźców.Rytualizacja i nawyki. Wyuczona bezradność. Teoria uczenia i modyfikacji zachowań. dr Agata Kokocińska
 14. Analiza zachowania zwierząt. dr Agata Kokocińska
 15. Obiektywne techniki analizy zachowania – metody badawcze. Zapoznanie z podstawowymi testami behawioralnymi, systemami VideoTracking oraz sprzętem telemetrycznym.  dr Paweł Boguszewski, dr Agata Kokocińska.
 16. Relacje człowiek-zwierzę. prof. Tadeusz Kaleta.
 17. Etogramy. dr Agata Kokocińska
 18. Socjalizacja – jak ją odpowiednio przeprowadzić? dr Agata Kokocińska
 19. Wpływ diety na zachowanie zwierząt. dr Sybilla Berwid-Wójtowicz
 20. Zaburzenia behawioralne zwierząt (psy, koty, gryzonie, króliki, papugi, konie). lek.wet. Martyna Woszczyło, dr Agata Kokocińska, Małgorzata Rokicka, lek.wet. Ines Daszkowska,
 21. Domestykacja. Kinga Stępniak
 22. Podstawy psychologii człowieka. Rozwój inteligencji emocjonalnej i nauka dialogu. Małgorzata Rokicka
 23. Praca z klientem. dr Agata Kokocińska
 24. Analiza potrzeb zwierząt. Mikołaj Zybała
 25. Narzędzia diagnostyczne. dr Agata Kokocińska
 26. Podstawy farmakoterapii i suplementacji. lek.wet. Martyna Woszczyło, Katarzyna Barłowska, dr Agata Kokocińska, lek.wet. Jolanta Łapińska
 27. Podstawowe techniki pracy ze zwierzętami z zaburzeniami zachowania. dr Agata Kokocińska, lek.wet.Martyna Woszczyło
 28. Metody awersyjne w szkoleniu zwierząt. lek.wet.Martyna Woszczyło
 29. Podstawy marketingu w pet-biznesie. Katarzyna Fagasińska

 

Moduł 2 – Praktyczna analiza zachowania zwierząt. Warsztaty praktyczne

 1. Podstawy treningu. dr Agata Kokocińska
 2. Analiza zachowania zwierząt- analiza funkcjonalna zachowania. dr Agata Kokocińska
 3. Proces terapeutyczny – standardy, monitoring postępów, programy terapeutyczne. lek.wet. Martyna Woszczyło
 4. Pierwsza pomoc przedmedyczna dla zwierząt towarzyszących i dzikich. lek.wet.Katarzyna Barłowska
 5. Praca jako Petsitter.
 6. Warsztat OP- odwrażliwianie z przeciwwarunkowaniem. dr Agata Kokocińska

 

Szczegółowe metody diagnostyczne, techniki pracy i seria zajęć warsztatowych i praktycznych dotyczą wybranej specjalizacji, którą można zakupić w osobnych profilach, klikając na poniższą grafikę:

Przy wyborze kilku specjalizacji przewidujemy zniżki, ustalane indywidualnie!

 

Kurs prowadzony jest metodą blended learning. Łączy w sobie materiały w strefie e-learningowej dostępne w panelu Kursanta 24/7. W strefie znajdują się moduły i lekcje w formie video prezentacji,  a także seria materiałów do pobrania, w tym praktyczne instrukcje.

Ponadto kurs składa się dodatkowo z 2 zjazdów w formie webinarów w czasie rzeczywistym, gdzie wszyscy uczestnicy mogą zadawać pytania i rozwiać swoje wątpliwości, a także dwóch zjazdów stacjonarnych.

Terminy zjazdów Edycja 6/2023

02-03.09.2023, zajęcia stacjonarne
16-17.09.2023, webinaria live, w czasie rzeczywistym
23-24.09.2023, webinaria live, w czasie rzeczywistym
7-8.10.2023, zajęcia stacjonarne z psami
14-15.10.2023, webinaria live, w czasie rzeczywistym

Egzamin: test on-line
21.10.2023, sobota, godzina 11:00
Dodatkowo do napisania praca dyplomowa ze studium przypadku.

Miejsce zjazdów stacjonarnych:
Lawendowe Rancho Ethoplanet
Czarnowiec 28, 08-445 Czarnowiec (Gmina Osieck)
Dodatkowe informacje – zakładka Szczegóły

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Terminy zjazdów Edycja 5/2022 – trwa

03-04.09.2022, zajęcia stacjonarne
17-18.09.2022, webinaria live, w czasie rzeczywistym
01-02.10.2022, webinaria live, w czasie rzeczywistym
15-16.10.2022, zajęcia stacjonarne z psami
29-30.10.2022, webinaria live, w czasie rzeczywistym (29.10, godz.13- zaliczenie 2)

Webinary zaczynamy o godz. 10:00

Egzamin: test on-line
22.11.2022, wtorek, godz. 20:00
Dodatkowo do napisania praca dyplomowa ze studium przypadku.

Miejsce zjazdów stacjonarnych:
CKA Mrówka, ul. Przekorna 33, 02-971 Warszawa

 

Zobacz kalendarz

Prowadzący kurs

Małgorzata Rokicka Biolog zwierząt, Zoopsycholog, Trener koni, Coach, zobacz profil
Piotr Kleszczyński Kierownik Sekcji Tutorów; Terapia zachowań psów, szczególnie psów agresywnych, reaktywnych oraz z lękiem separacyjnym zobacz profil
Magdalena Wesołowska behawiorysta, trener psów zobacz profil
dr inż. Agata Kokocińska etolog, zoopsycholog, trener zwierząt. Dyrektor Ethoplanet zobacz profil
Karolina Kuszlewicz Adwokat zobacz profil
Mikołaj Zybała zobacz profil
lek. wet. Martyna Woszczyło Lekarz weterynarii, behawiorysta, specjalizuje się w prowadzeniu terapii zachowań psów i kotów zobacz profil
Szymon Migas Technik weterynarii. Absolwent Kursu Instruktorskiego I i II stopnia realizowanego przez Centrum Kynologiczne Canid. Profesjonalny Trener Zwierząt BIAZA zobacz profil
Mikołaj Zybała Behawiorysta i trener dzikich zwierząt, biolog morza, trening grup zwierząt Manager ds. kontaktów międzynarodowych Ethoplanet zobacz profil
Artur Łazarczyk Trener i Instruktor szkolenia psów zobacz profil
Dr Grzegorz Juszczak biolog, etolog zobacz profil
lek. wet. Katarzyna Barłowska Lekarz weterynarii, opiekun zwierząt i kierownik Gabinetu Weterynaryjnego Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN. zobacz profil
Dr Paweł M. Boguszewski neurobiolog zobacz profil
dr n.wet. Sybilla Berwid-Wójtowicz specjalistka żywienia klinicznego zobacz profil
Anna Okulicz-Kozaryn behawiorysta, trener psów zobacz profil
dr Ewa Adamkiewicz Zoopsycholog, etolog, trener psów zobacz profil
Dr Karolina Hołda dietetyk, zootechnik. Wykładowca Ethoplanet zobacz profil
Lek. Wet. Jolanta Łapińska lekarz weterynarii, zoopsycholog zobacz profil

Dostęp do strefy kursu trwa do dnia PIERWSZEGO egzaminu, wskazanego w harmonogramie zajęć. Istnieje możliwość przedłużenia dostępu do strefy za opłatą – 200 zł/miesiąc licząc od kolejnego miesiąca po egzaminie.

UWAGA
Komisja ds. Studiów Wyższych Lekarzy Weterynarii, Kształcenia Ustawicznego i Specjalizacji
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, przyznała szkoleniu 20 punktów edukacyjnych.
                                                 

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania z BUR!

BUR: Usługa numer 2021/09/24/126848/1181465

W celu rozłożenia płatności na raty lub pomocy w uzyskaniu dofinansowania z BUR prosimy o kontakt mailowy na: kontakt@ethoplanet.com 

W przypadku jednoczesnego zakupu min. 3 kursów, np. 

1.Kursu Behawiorysta-Zoopsycholog
2.Specjalizacja I stopnia
3.Specjalizacja II stopnia
– możliwa płatność w ratach!
– dodatkowy rabat 5% od skumulowanej ceny promocyjnej za 3 kursy

DODATKOWO mamy po 5 miejsc w cenie promocyjnej w poniższych okresach na kurs Behawiorysta-Zoopsycholog Bazowy – decyduje kolejność zgłoszeń.
Cena promocyjna do 31.12.2022  – 4000 PLN
Cena promocyjna do 28.02.2023 – 4600 PLN
Cena promocyjna do 30.04.2023 – 5200 PLN
Cena promocyjna do 30.06.2023 – 5800 PLN
Cena promocyjna do 31.07.2023  – 6400 PLN

Dla Pracowników fundacji i schronisk dla bezdomnych zwierząt 20% zniżki od aktualnej ceny promocyjnej.
Wymagane dostarczenie scanu aktualnego zaświadczenia, że jest się czynnym Pracownikiem.

Cena obejmuje:

 • 80 godzin (lekcyjnych) zajęć podczas zjazdów weekendowych w formie stacjonarnej i webinarów w czasie rzeczywistym
 • wszystkie webinary są nagrywane i osadzane w strefie kursu po ich zakończeniu z możliwością wielokrotnego odtwarzania
  UWAGA – nie nagrywamy zjazdów stacjonarnych
 • 120 godzin (lekcyjnych) materiałów w formie nagrań i do pobrania dostępnych 24/7
 • materiały szkoleniowe
 • zaliczenia i egzamin (pierwsze podejście w terminie wskazanym w harmonogramie, inne odpłatnie)
 • formularze behawiorysty, instrukcje, kwestionariusze wywiadu
 • teczka behawiorysty „Ethoplanet”
 • opiekę tutora podczas trwania całego kursu
 • zajęcia praktyczne z udziałem psów
 • Certyfikat wewnętrzny Ethoplanet o ukończeniu kursy Bazowego
 • Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla zwierząt towarzyszących (osobny certyfikat Ethoplanet)
 • Kurs: Podstawy Pet-biznesu (osobny certyfikat Ethoplanet)
 • wegański lunch podczas zjazdów stacjonarnych
 • przerwy kawowe podczas zjazdów stacjonarnych
 • dostęp do rozbudowanej strefy e-learninowej
 • pakiet prezentów podczas zjazdów stacjonarnych

Cena nie obejmuje:

 • zajęć podczas specjalizacji (każdy uczestnik wybiera sobie dowolną specjalizację, której ukończenie jest obowiązkowe w celu utrzymania certyfikatu ukończenia kursu). Szczegóły dotyczące cen poszczególnych specjalizacji oraz dat dostępne są w osobnych zakładkach.
 • zaświadczenia MEN, które to Uczestnik otrzymuje dopiero po ukończeniu kursu bazowego wraz z obowiązkową specjalizacją.
 • w razie nieuzbierania minimalnej liczby osób na daną specjalizację uruchamiamy indywidualny tok nauczania dla danej specjalizacji dla osób zainteresowanych daną specjalizacją.

Pierwsze podejście do egzaminu teoretycznego kursu  w terminie wyznaczonym w harmonogramie jest wliczone w cenę. Każde kolejne podejście w innym terminie jest płatne 200zł/egzamin. Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat Ethoplanet po ukończenia kursu i po zaliczeniu obu egzaminów (pisemnych testów i napisaniu pracy dyplomowej z przypadku).

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminarzu.
*W celu otrzymania certyfikatu należy dostarczyć kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub uczelni wyższej,

Miejsce zajęć stacjonarnych
Lawendowe Rancho Ethoplanet

08-445 Czarnowiec, Czarnowiec 28, gmina Osieck
https://goo.gl/maps/hKz3w49STUdNuVJz7

Polecamy nocleg w Hotelu pod Sosnami – 4 km od miejsca szkoleń w Czarnowcu
08-445 Osieck, ul. Warszawska 68
tel. 25 685 70 14
https://noclegi.pl/hotel-pod-sosnami**-osieck
https://e-turysta.pl/hotel-pod-sosnami-osieck-117582.html

Dojazd z Warszawy, z dworca PKP Warszawa Śródmieście pociągiem do Otwocka (ok. 35 min).
Dalej autobusem linii Wołoszka do Osiecka (są 2 przystanki, wysiadka na przystanku w Rynku).
Dla niezmotoryzowanych zapewniamy dowóz na zajęcia z hotelu pod Sosnami.
Dopuszczamy opcję dowozu z Góry Kalwarii i/lub Garwolina.

 

cena 7500 PLN
4000 Cena promocyjna do 31.12.2022 5200 Cena promocyjna do 30.04.2023 6400 Cena promocyjna do 31.07.2023 Zarezerwuj
Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Dodatkowe pytania na temat
Behawiorysta-Zoopsycholog Bazowy (NOWY PROGRAM!)