Trener Zwierząt/ PROFESSIONAL ANIMAL TRAINER BIAZA

Data startu: 13.04.2024
Stopień trudności: Zaawansowany
Czas dostępu: 6 miesięcy
Certyfikat: BIAZA
Typ: Hybrydowy

TRENER ZWIERZĄT/ PROFESSIONAL ANIMAL TRAINER

Pierwszy w Polsce kurs przeznaczony dla obecnych i przyszłych pracowników ogrodów zoologicznych i parków dzikich zwierząt.

Kurs ten nadaje kwalifikacje trenera zwierząt – najbliższa edycja w 2024

Kurs dający możliwość zdobycia kompleksowej trenerskiej wiedzy i doświadczenia pod okiem najlepszych specjalistów z Polski i zagranicy.

Współorganizatorem kursu jest Warszawski Ogród Zoologiczny

Kurs certyfikowany przez The British and Irish Association of Zoos and Aquariums

Patroni kursu:

Karen Pryor Academy:
AnimalConcepts:
Animal Training Academy:

Jak zwierzęta się uczą i czym można je zmotywować?

Jak zaplanować i przeprowadzić  trening?

Jakie metody powinien znać każdy trener i jak wybrać tę najlepszą?

Jak dbać o dobrostan zwierząt i jak go zmierzyć? Na te i wiele więcej pytań uzyskacie odpowiedź podczas kursu PAT!

Czym jest PAT?

Professional Animal Trainer (PAT) to pierwszy i jedyny specjalistyczny kurs w Polsce, obejmujący szczegółowe przygotowanie do pracy ze zwierzętami w zoo, gdzie zostaną zaprezentowane zagadnienia związane z zaawansowanym treningiem zwierząt. Kursanci poza wiedzą teoretyczną otrzymają szereg warsztatów praktycznych. Podczas kursu będą pracować i obserwować trening m. in. z gatunkami takimi jak: słonie, foki, alpaki, kucyki, osły, lemury, papugi, myszy i szczury.

PAT to zestawienie najnowszych doniesień naukowych w praktyce, bogaty przekrój gatunków – dzikich i towarzyszących i wykładowcy światowej sławy.

Dla kogo?

Kurs przeznaczony jest przede wszystkim:

 • osób pracujących (lub chcących pracować) w zoo
 • trenerów innych zwierząt np. psów, chcących rozszerzyć swoje kwalifikacje
 • studentów kierunków biologicznych chcących zdobyć kompetencje i zaistnieć na rynku pracy

Misja

Założeniem PAT jest rozpropagowanie treningu zwierząt w ogrodach zoologicznych i innych ośrodkach utrzymujących zwierzęta zarówno udomowione jak i dzikie. Naszą misją jest promowanie treningu medycznego i użytkowego, którego głównym celem jest przede wszystkim minimalizacja stresu zwierząt podczas wykonywanych zabiegów weterynaryjno – higienicznych oraz zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa pracy opiekunów zwierząt.

Kurs PAT ma na celu:

 • dokształcanie obecnej kadry trenerskiej na podstawie najnowszych badań naukowych i doświadczenia najlepszych trenerów z całego świata
 • zbudowanie wspierającej się społeczności trenerów na skalę ogólnokrajową oraz stworzenie platformy na wymianę doświadczeń
 • zaopatrzenie kursantów w narzędzia pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów

 

 

CZĘŚĆ I PODSTAWY ANATOMII, FIZJOLOGII I PSYCHOLOGII ZWIERZĄT
(Platforma Online)

Moduł 1 – Neuropsychologia i biologiczne podstawy zachowania się zwierząt. dr Grzegorz Juszczak

 1. Wstęp do fizjologii. Rytmika czynności fizjologicznych. Rola snu.
 2. Podstawy genetyki.
 3. Rozwój mózgu.
 4. Uczenie.

Moduł 2 – Analiza zachowania zwierząt dr Agata Kokocińska

 1. Wstęp do analizy zachowania. Etologia. Behawioryzm.
 2. Behawior. Zachowanie. Instynkt. Podstawy analizy zachowania.
 3. Charakterystyka analizy zachowania.
 4. Bodźce.
 5. Potrzeba. Instynkt. Popęd i konflikt popędów. Motywacja.
 6. Strategie przetrwania i czynności ochronne.
 7. Emocje. Strach, niepokój, lęk i fobia, agresja, terytorializm- biologiczne podstawy.
 8. Wpływ stresu na zachowanie. Stres jako stan mobilizacji całego organizmu w koncepcji Sely’ego. Pojęcie homeostazy.
 9. Zachowania socjalne.
 10. Wpływ środowiska.
 11. Modyfikacje zachowań.

Moduł 3 – Teoria uczenia i modyfikacji zachowań. dr Agata Kokocińska

 1. Teoria uczenia. Pamięć. Inteligencja. Rodzaje, procesy i mechanizmy uczenia się. Habituacja.
 2. Procesy uwagi.
 3. Modyfikacja zachowania. Warunkowanie klasyczne i instrumentalne. Kwadrat wzmocnień. Pojęcie kary i nagrody. Pozytywność i negatywność kar i nagród. Nabywanie, wygaszanie i samorzutne odnowienie, generalizacja bodźca, różnicowanie bodźców.Rytualizacja i nawyki. Wyuczona bezradność.

CZĘŚĆ II
WPROWADZENIE DO TEMATYKI TRENINGU ZWIERZĄT (wykłady na żywo)

 1. Rola, problemy i przyszłość ogrodów zoologicznych. Dr Andrzej Kruszewicz, Dyrektor Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego
 2. Historia treningu zwierząt. Trening zwierząt dawniej i dziś. Dr hab. Tadeusz Kaleta, prof. SGGW. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.
 3. Dobrostan – czym jest, jak go mierzyć i jak go poprawić. Dr hab. Tadeusz Kaleta, prof. SGGW. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.
 4. Kognitywistyka i neurobiologia – biologiczne mechanizmy uczenia się. Dr Paweł Boguszewski. Instytut Biologii Doświadczalnej M. Nenckiego PAN
 5. Problemy związane z treningiem zwierząt w zoo.
  Dr Anna Jakucińska, Warszawski Ogród Zoologiczny
 6. Specyfika pracy ze zwierzętami z rzędu naczelnych.
  Dr Anna Jakucińska, Warszawski Ogród Zoologiczny
 7. Podstawy etologii. Dr Agata Kokocińska, etolog, zoopsycholog, trener zwierząt
 8. Stres i jego wpływ na relacje z opiekunem. Dr Agata Kokocińska, etolog, zoopsycholog, trener zwierząt
 9. Analiza zachowania. Dr Agata Kokocińska, etolog, zoopsycholog, trener zwierząt
 10. Bodźce, kontrola otoczenia, aranżacja bodźców poprzedzających. Modyfikacje zachowania. Dr Agata Kokocińska, etolog, zoopsycholog, trener zwierząt
 11. Teoria uczenia. Typy uczenia. Warunkowanie klasyczne, instrumentalne, wyższego rzędu. Dr Agata Kokocińska
 12. Zajęcia praktyczne: sesje szkoleniowe z udziałem uczestników.Dr Agata Kokocińska, Mikołaj Zybała
 13. Kryteria i częstotliwość nagradzania. Dr Agata Kokocińska, etolog, zoopsycholog, trener zwierząt
 14. Motywacja – jak ją budować. Dr Agata Kokocińska, etolog, zoopsycholog, trener zwierząt
 15. Wprowadzenie do treningu. Techniki uzyskiwania zachowań.
  Dr Agata Kokocińska, etolog, zoopsycholog, trener zwierząt
 16. Poziomy wzmocnień i łańcuchy zachowań.
  Dr Agata Kokocińska, etolog, zoopsycholog, trener zwierząt
 17. Wzbogacenia środowiskowe. Projektowanie wzbogaceń dla zwierząt. Dr Agata Kokocińska, etolog, zoopsycholog, trener zwierząt
 18. Zanim zacznie się planowanie – jak zapewnić sobie maksymalną efektywność w treningu. Techniki kształtowania zachowań zanim odwołasz się do warunkowania instrumentalnego i klasycznego. Mikołaj Zybała.
 19. Kluczowe znaczenie dobrego planu treningowego i jak go stworzyć. Dyskusja nad przykładami – krok po kroku planowanie treningu z zastosowaniem omówionych metod. Mikołaj Zybała.
 20. Dyskusja nad przykładami – krok po kroku planowanie treningu z zastosowaniem omówionych metod. Mierzenie skuteczności działań treningowych. Mikołaj Zybała.
 21. Krótkoterminowe i długoterminowe wskaźniki efektywności treningu. Dyskusja i pytania. Mikołaj Zybała

 

CZĘŚĆ III ZAAWANSOWANY TRENING NIEUDOMOWIONYCH ZWIERZĄT 
Seminaria i warsztaty praktyczne z zagranicznymi prelegentami.

Seminarium: Jim Mackie 
Jim Mackie pracuje w The Zoological Society of London (ZSL) od 20 lat. W 2012 został pierwszym dyrektorem ds. Treningu Zwierząt i Behawioru. Był prekursorem zmiany w dotychczasowym podejściu do zwierząt, dzięki czemu pozytywne i oparte na nauce techniki szkoleniowe w dużej mierze zastąpiły tradycyjne metody. W 2015 ZSL otrzymał złotą nagrodę Brytyjskiego i Irlandzkiego Stowarzyszenia Zoologicznego i Akwarystycznego (BIAZA) za ustanowienie spójnego programu szkoleniowego dla zwierząt, który obejmował całą kolekcję gatunków i miał na celu zwiększenie ich dobrobytu. Jim był współtwórcą komitetu ds. Zarządzania Zachowaniem w ZSL. Pracował razem z przedstawicielami zoo w Londynie i Whipsnade oraz z członkami grupy roboczej BIAZA ds. Zachowania i Szkolenia Zwierząt, którą w tamtym momencie kierował. Jim jest również członkiem grupy szkoleniowej EAZA i instruktorem Akademii EAZA, specjalizującym się w szkoleniu zwierząt nastawionym na poprawę ich dobrostanu w ogrodach zoologicznych i akwariach. Jim regularnie wykłada, prezentuje i prowadzi warsztaty na temat behawioru zwierząt w zoo zarówno w kraju, jak i za granicą. 

 

„Podróż tysiąca mil zaczyna się od jednego kroku”.
Przejście od tradycyjnych metod hodowli do szkolenia opartego na wzmocnieniach pozytywnych w ZSL i małe kroki, które możesz
podjąć, aby zachęcić do zmiany kultury w twoim zoo.
Odwiedziny na wybiegu lemurów, dyskusja potencjalnych zachowań i organizacja bodźców w celu zaplanowania programu  szkoleniowego „Daj Zwierzęciu Wybór”
Praktyczne zastosowanie nauki o zachowaniu w celu poprawy opieki nad zwierzętami we współczesnym zoo.
Planowanie treningu – pisanie planu treningowego / kształtowanie zachowania dla lemurów.
Praktyczne pokazy szkoleniowe z lemurami z wykorzystaniem planu treningowego jako przewodnika.
(trening przeprowadzony przez Jim’a lub delegata)
„Nauka o zachowaniu wspiera ochronę” Zbadanie wpływu technik szkolenia zwierząt i zarządzania zachowaniem na programy ochrony przy użyciu studiów przypadku ZSL.

 

 „Więc jak mam zacząć?” Przedstawienie kluczowych zachowań fundamentalnych, które są podstawą wszystkich treningów zwierząt; moc organizacji bodźców poprzedzających; działania
motywujące; znaczenie jasnej komunikacji.
„Ale jak mam skłonić zwierzę do zrobienia tego?!” Omówienie różnych metod wywoływania zachowań i wpływu tych metod na stan emocjonalny zwierzęcia podczas sesji treningowych.
Praktyka w grupach „gry” treningowe, obrazujące każdą technikę.
Pokaz treningu z lemurami na podstawie ułożonego planu treningowego. Trening służy wszystkim zwierzętom – korzyści płynące ze szkolenia gatunków dotychczas mało popularnych w treningu.
Równoważenie dobrostanu i zadowolenia zwiedzających podczas wizyty w zoo.
Sposoby zapewnienia dobrostanu zwierząt podczas pokazów i wydarzeń na żywo.
DyskusjaSeminarium: Martina Schiestl
Martina Schiestl studiowała biologię na Uniwersytecie w Innsbrucku, a tytuł magistra uzyskała na Uniwersytecie Wiedeńskim z „Zachowania, Neurobiologii i Kognitywistyki”. Obecnie studiuje weterynarię na Uniwersytecie NaukWeterynaryjnych w Brnie. Zainteresowała się szkoleniem zwierząt pracując nad projektem reintrodukcji i ochronie ibisów (ptaki z rodziny pelikanowatych). W ciągu ostatnich 10 lat zarządzała laboratoriami badawczymi i trenowała zwierzęta do badań dla wielu uniwersytetów na całym świecie (Uniwersytet Wiedeński, Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej w Wiedniu, Uniwersytet Medyczny w Wiedniu, Instytut Maxa Plancka w dziedzinie historii człowieka i University
of Auckland). Ma doświadczenie w pracy z krukowatymi i papugami, małpami, świniami, owcami, psami, gryzoniami, gadami, płazami i rybami. Jest regularnie zapraszana do udziału w warsztatach poświęconych szkoleniu na temat zwierząt, dobrostanie i badaniach naukowych. Swoje prace publikuje w naukowych magazynach, a także opowiada o nich na międzynarodowych konferencjach.

Trening zwierząt w badaniach naukowych.
Trening medyczny – aspekty praktyczne.
Trening medyczny – aspekty praktyczne.
Trening papug- specyfika pracy z papugami

 

Webinarium: Sabrina Brando
Sabrina Brando jest właścicielką i dyrektorką AnimalConcepts, zarządza 247 Animal Welfare i jest koordynatorką programu treningowego dla naczelnych w  Pan African Sanctuary Alliance. O sobie mówi, że pracuje „w biznesie zwierzęcego szczęścia”. Przez ostatnie 27 lat zajmowała się zagadnieniami dotyczącymi zwierząt dzikich oraz placówek, w których są trzymane w tym w wielu ogrodach zoologicznych, akwariach i sanktuariach na całym świecie. Sabrina ma licencjat z psychologii i tytuł magistra z zakresu nauk o zwierzętach. Obecnie robi doktorat na Uniwersytecie w Stirling w Szkocji na temat „24/7 przez całe życie: dobrostan zwierząt i ludzi w zoo”. Sabrina jest światowej sławy ekspertką, często zapraszaną do wygłaszania prezentacji na konferencjach, przygotowywania i przeprowadzania warsztatów, doradzaniu eksperckim grupom roboczym ds. zoo, pisaniu rozdziałów i artykułów w książkach naukowych oraz współpracy przy projektach badawczych dotyczących opieki, dobrostanu i zachowania zwierząt. Chętnie dzieli się wiedzą, a także nieustannie poszerza swoje horyzonty. Gościnnie wykłada na uczelniach wyższych oraz wielu ogrodach zoologicznych i akwariach na całym świecie. Jej ulubionymi tematami są m.in. dobrostan, zachowanie zwierząt, wzbogacenia środowiskowe, szkolenie zwierząt oraz interakcje i relacje między człowiekiem a zwierzęciem.

 

Objaśnienie koncepcji “Widzę Cię”. Dobrostan zwierząt:  krótki wstęp historyczny do pojęcia dobrostanu zwierząt, współczesne poglądy i podejście do tematyki dobrostanu i treningu zwierząt, pojęcie etyki w odniesieniu do tych tematów.
Uczenie u zwierząt: przegląd różnych mechanizmów i strategii uczenia się u zwierząt z dyskusją oraz przykładami tego jak zwierzęta uczą się cały czas.
Studium przypadku: przegląd przeszłych i aktualnych metod szkolenia i postępów w tej dziedzinie.
Wideoprezentacje: filmy instruktażowe, przedstawiające szkolenie zwierząt wszelkich taksonów; analiza krok-po-kroku i uzupełnienie wiedzy naukowymi faktami nt. dobrostanu i pracy
ze zwierzętami. 

 

Uczenie u zwierząt: kontynuacja sesji o uczeniu z I dnia oraz nawiązanie do utrzymania zwierząt w szerszej perspektywie, łącznie z projektowaniem wybiegów i wzbogacaniem środowiska.
Zastosowanie teorii szkolenia zwierząt w praktyce: sesja ta obejmie ćwiczenia grupowe z ABC szkolenia zwierząt, w tym identyfikacji sygnałów(A), zachowań (B) i konsekwencji (C) w codziennej pracy
ze zwierzętami.
Obserwacja zachowań: wstęp do obserwacji zachowań w sesjach treningowych i poza nimi.
Badania ilościowe i jakościowe oraz zróżnicowane podejście do wiedzy i nauki: ilościowe i jakościowe metody badań w odniesieniu do dobrostanu zwierząt i treningu, zróżnicowane i alternatywne podejście do interakcji między ludźmi i zwierzętami oraz pomiędzy zwierzętami.

 

CZĘŚĆ IV ZAAWANSOWANY TRENING ZWIERZĄT 
Praktyczna praca z przedstawicielami różnych gatunków.

 1. Trening psów.
 2. Trening gryzoni i królików.
 3. Trening kur.
 4. Trening kóz.
 5. Trening koni/osłów.
 6. Trening zwierząt w zoo.

Terminy zjazdów edycja 4/2025
10-11.05.2025
19-25.05.2025
13-15.06.2025
28-29.06.2025

Miejsce zjazdów jak w ed.3 – warszawskie ZOO oraz Lavendowe Rancho Ethoplanet w Czarnowcu.

——————————————————

Zapisy na Edycję 3- 2024 ZAMKNIĘTE!!!

Terminy zjazdów edycja 3/2024
13-14.04.2024 Zjazd na żywo w warszawskim ZOO
27-28.04.2024 Zjazd na żywo – Lawendowe Rancho
11-12.05.2024 Webinar
20-26.05.2024 Zjazd na żywo Lawendowe Rancho + ZOO Warszawa

Godziny zajęć: 10:00-17:00

Egzamin (online): 02.06.2024, godz. 11:00

Miejsce zjazdu stacjonarnego

Lawendowe Rancho Ethoplanet
08-445 Czarnowiec, Czarnowiec 28, gmina Osieck,
https://goo.gl/maps/hKz3w49STUdNuVJz7

Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie
Warszawa 03-461, ul. Ratuszowa 1/3 03-461
https://zoo.waw.pl/kontakt

Więcej informacji w zakładce Szczegóły

Zobacz kalendarz

Prowadzący kurs

dr inż. Agata Kokocińska etolog, zoopsycholog, trener zwierząt, pedagog specjalny. Dyrektor Ethoplanet zobacz profil
Hanna Michnowska lektor, konsultant, filolog zobacz profil
lek. wet. Ines Szotowska  Specjalistka ptasiej medycyny zobacz profil
Mikołaj Zybała zobacz profil
Szymon Migas Technik weterynarii. Absolwent Kursu Instruktorskiego I i II stopnia realizowanego przez Centrum Kynologiczne Canid. Profesjonalny Trener Zwierząt BIAZA zobacz profil
Krzysztof Buczek Alpakoterapeuta, hodowca alpak zobacz profil
dr Paweł Boguszewski neurobiolog zobacz profil
Mikołaj Zybała Behawiorysta i trener dzikich zwierząt, biolog morza, trening grup zwierząt Manager ds. kontaktów międzynarodowych Ethoplanet zobacz profil
Martina Schiestl zobacz profil
Sabrina Brando Specjalista ds. dobrostanu zwierząt, trener zwierząt, dyrektor AnimalConcepts, koordynator programów treningowych zobacz profil

Zajęcia mają charakter teoretyczno warsztatowy dlatego MAKSYMALNA LICZBA MIEJSC TO jedynie 15!

Zaliczenie: w celu uzyskania certyfikatu PAT uczestnik zobowiązany jest do zdania egzaminu pisemnego oraz napisania pracy dyplomowej

Język: polski i angielski; wykłady zagranicznych gości tłumaczone są konsekutywnie na język polski.

W cenie:

 • 80 godzin (lekcyjnych) zajęć podczas zjazdów w formie stacjonarnej i webinarów w czasie rzeczywistym
 • Wszystkie webinary są nagrywane i osadzane w strefie kursu po ich zakończeniu z możliwością wielokrotnego odtwarzania
  UWAGA – nie nagrywamy zjazdów stacjonarnych
 • 80 godzin (lekcyjnych) materiałów e strefie e-learningowej 24/7 (dostęp do dnia 31.08.2024)
 • materiały szkoleniowe
 • zaliczenia i egzamin (pierwsze podejście w terminie wskazanym w harmonogramie, inne odpłatnie)
 • opiekę tutora podczas trwania całego kursu
 • Kurs: Trening medyczny psów (online) – osobny Certyfikat!
 • przerwy kawowe podczas zjazdów stacjonarnych
 • pakiet prezentów podczas zjazdów stacjonarnych

Miejsca zjazdów stacjonarnych

Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie
Warszawa 03-461, ul. Ratuszowa 1/3 03-461
https://zoo.waw.pl/kontakt

Lawendowe Rancho Ethoplanet
08-445 Czarnowiec, Czarnowiec 28, gmina Osieck,
https://goo.gl/maps/hKz3w49STUdNuVJz7

Polecamy nocleg w Hotelu pod Sosnami – 4 km od miejsca szkoleń w Czarnowcu
08-445 Osieck, ul. Warszawska 68
tel. 25 685 70 14
https://noclegi.pl/hotel-pod-sosnami**-osieck
https://e-turysta.pl/hotel-pod-sosnami-osieck-117582.html

Dojazd z Warszawy, z dworca PKP Warszawa Śródmieście pociągiem do Otwocka (ok. 35 min).
Dalej autobusem linii Wołoszka do Osiecka (ok.25 min.) – w Osiecku są 2 przystanki, wysiadka na przystanku w Rynku. Dla niezmotoryzowanych zapewniamy dowóz na zajęcia z hotelu pod Sosnami.
Prosimy tylko wcześniej nas powiadomić o takim zamiarze na adres kontakt@ethoplanet.com

 

 

 

 

cena 15000 zł
5200 zł Cena first minute do 1.04.2024 Zarezerwuj
Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Dodatkowe pytania na temat
Trener Zwierząt/ PROFESSIONAL ANIMAL TRAINER BIAZA