Trener Zwierząt/ Professional Animal Trainer

Pierwszy w Polsce kurs przeznaczony dla obecnych i przyszłych pracowników ogrodów zoologicznych i parków dzikich zwierząt.

Już w tym roku, jesienią ruszamy z hitem sezonu- kurs nadający kwalifikacje trenera zwierząt.

Pierwszy raz w Polsce – możliwość zdobycia kompleksowej trenerskiej wiedzy i doświadczenia pod okiem najlepszych specjalistów z Polski i zagranicy.

Współorganizatorem kursu jest Warszawski Ogród Zoologiczny

Kurs certyfikowany przez The British and Irish Association of Zoos and Aquariums

Patroni kursu:

Rada Dyrektorów Polskich Ogrodów Zoologicznych i Akwariów:

Karen Pryor Academy:

AnimalConcepts:

Animal Training Academy:

 

Jak zwierzęta się uczą i czym można je zmotywować?

Jak zaplanować i przeprowadzić  trening?

Jakie metody powinien znać każdy trener i jak wybrać tę najlepszą?

Jak dbać o dobrostan zwierząt i jak go zmierzyć?

Na te i wiele więcej pytań uzyskacie odpowiedz podczas kursu PAT!

 

Czym jest PAT?

Professional Animal Trainer (PAT) to pierwszy i jedyny specjalistyczny kurs w Polsce, obejmujący szczegółowe przygotowanie do pracy ze zwierzętami w zoo, gdzie zostaną zaprezentowane zagadnienia związane z zaawansowanym treningiem zwierząt. Kursanci poza wiedzą teoretyczną otrzymają szereg warsztatów praktycznych. Podczas kursu będą pracować i obserwować trening m. in. z gatunkami takimi jak: słonie, foki, alpaki, kucyki, osły, lemury, papugi, myszy i szczury.

 

PAT to zestawienie najnowszych doniesień naukowych w praktyce, bogaty przekrój gatunków – dzikich i towarzyszących i wykładowcy światowej sławy.

 

Dla kogo?

Kurs przeznaczony jest przede wszystkim:

  • osób pracujących (lub chcących pracować) w zoo
  • trenerów innych zwierząt np. psów, chcących rozszerzyć swoje kwalifikacje
  • studentów kierunków biologicznych chcących zdobyć kompetencje i zaistnieć na rynku pracy

Misja

Założeniem PAT jest rozpropagowanie treningu zwierząt w ogrodach zoologicznych
i innych ośrodkach utrzymujących zwierzęta zarówno udomowione jak i dzikie. Naszą misją jest promowanie treningu medycznego i użytkowego, którego głównym celem jest przede wszystkim minimalizacja stresu zwierząt podczas wykonywanych zabiegów weterynaryjno – higienicznych oraz zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa pracy opiekunów zwierząt.

Kurs PAT ma na celu:

  • dokształcanie obecnej kadry trenerskiej na podstawie najnowszych badań naukowych i doświadczenia najlepszych trenerów z całego świata,
  • zbudowanie wspierającej się społeczności trenerów na skalę ogólnokrajową oraz stworzenie platformy na wymianę doświadczeń,
  • zaopatrzenie kursantów w narzędzia pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów.

 

Informacje organizacyjne

Rekrutacja: trwa od czerwca do początku września; rekrutacja odbywa się poprzez formularz na stronie kursu: https://ethoplanet.com/kursy/trener-zwierzat-animal-trainer/ .

Kandydaci są proszeni o podanie: podstawowych danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego), a także wykształcenie i doświadczenie w pracy ze zwierzętami oraz motywacja do uczestniczenia w kursie (w celu stworzenia profilu zaawansowania danej grupy).

Zaliczenie: w celu uzyskania certyfikatu PAT uczestnik zobowiązany jest do zdania egzaminu pisemnego oraz napisania referatu i/lub nagranie z treningu.

Język: polski i angielski; wykłady zagranicznych gości tłumaczone są konsekutywnie na język polski.

 

Program kursu

 

Część I:

Wprowadzenie do tematyki treningu zwierząt

 

Dzień 1 30.09.2019r. Od historii treningu, przez dobrostan po obecne problemy w ogrodach zoologicznych.

10.00 – 10.15 Otwarcie kursu
10.15 – 11.00 Rola, problemy i przyszłość ogrodów zoologicznych.
Dr Andrzej Kruszewicz, Dyrektor Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego
11.00 – 11.15 Przerwa kawowa
11.15 – 12.00 Historia treningu zwierząt. Trening zwierząt dawniej i dziś.
Dr hab. Tadeusz Kaleta, prof. SGGW. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.
12.00 – 13.00 Przerwa na lunch
13.00 – 13.45 Dobrostan – czym jest, jak go mierzyć i jak go poprawić.
Dr hab. Tadeusz Kaleta, prof. SGGW. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.
13.45 – 14.00 Przerwa kawowa
14.00 – 17.00 Kognitywistka i neurobiologia – biologiczne mechanizmy uczenia się.
Dr Paweł Boguszewski. Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
17.00-17.30 Przydział szczurów do oswajania przed treningiem z Martiną Schiestl

 

Dzień 2 1.10.2019r. Planowanie Treningu. Mikołaj Zybała

10.00 – 11.00 Zanim zacznie się planowanie – jak zapewnić sobie maksymalną efektywność w treningu. Techniki kształtowania zachowań zanim odwołasz się do warunkowania instrumentalnego i klasycznego.

Mikołaj Zybała.

11.00 – 11.15 Przerwa kawowa
11.15 – 12.30 Kluczowe znaczenie dobrego planu treningowego i jak go stworzyć Współna dyskusja nad przykładami – krok po kroku planowanie treningu z zastosowaniem omówionych metod.

Mikołaj Zybała.

12.30 – 13.30 Przerwa na lunch
13.30 – 15.30 Współna dyskusja nad przykładami – krok po kroku planowanie treningu z zastosowaniem omówionych metod. Mierzenie skuteczności działań treningowych.

Mikołaj Zybała.

15.30 – 15.45 Przerwa kawowa
15.45 – 16.00 Krótkoterminowe i długoterminowe wskaźniki efektywności treningu.Dyskusja i pytania.

Mikołaj Zybała.

16.00 – 17.00 Zapoznanie z alpakami.

Krzysztof Buczek

 

Dzień 3 2.10.2019r. Planowanie treningu Mikołaj Zybała cd.

10.00 – 11.00 Tworzenie planów treningowych.

Mikołaj Zybała.

11.00 – 11.15 Przerwa kawowa
11.15 – 12.30 Tworzenie planów treningowych.

Mikołaj Zybała.

12.30 – 13.30 Przerwa na lunch
13.30 – 15.30 Trening zwierząt w grupie.

Mikołaj Zybała.

15.30 – 15.45 Przerwa kawowa
15.45 – 17.00 Zajęcia praktyczne: sesje szkoleniowe z udziałem uczestników.

Mikołaj Zybała.

 

Dzień 4 3.10.2019r. Szkolenie w praktyce. Krzysztof Buczek

10.00 – 11.00 Zajęcia praktyczne z udziałem zwierząt
11.00 – 11.15 Przerwa kawowa
11.15 – 12.30 Zajęcia praktyczne z udziałem zwierząt
12.30 – 13.30 Przerwa na lunch
13.30 – 15.30 Zajęcia praktyczne z udziałem zwierząt
15.30 – 15.45 Przerwa kawowa
15.45 – 17.00 Zajęcia praktyczne z udziałem zwierząt

 

Dzień 5 4.10.2019r.

10.00 – 11.00 Problemy związane z treningiem zwierząt w zoo.

Dr Anna Jakucińska, Warszawski Ogród Zoologiczny

11.00 – 11.15 Przerwa kawowa
11.15 – 12.30 Trening wielbłądowatych w teorii.

Krzysztof Buczek

12.30 – 13.30 Przerwa na lunch
13.30 – 14.30 Trening alpak- zajęcia praktyczne.

Krzysztof Buczek

14.30 – 15.00 Przerwa kawowa
15.00 – 17.30 Tworzenie i uczenie zachowań płetwonogich w ZOO – jakich zachowań można uczyć płetwonogie, by stanowiły dla nich urozmaicenie i wyzwanie. 

Milena Korzeluch.

 

Część II:

Zaawansowany trening nieudomowionych zwierząt.

Seminaria i warsztaty praktyczne z zagranicznymi prelegentami.

 

Dzień 6 i 7

5-6.10.2019r.

Seminarium: Jim Mackie

Jim Mackie pracuje w The Zoological Society of London (ZSL) od 20 lat. W 2012 r. został pierwszym dyrektorem ds. Treningu Zwierzat i Behawioru. Był prekursorem zmiany w dotychczasowym podejściu do zwierząt, dzięki czemu pozytywne i oparte na nauce techniki szkoleniowe w dużej mierze zastąpiły tradycyjne metody. W 2015 r. ZSL otrzymał złotą nagrodę Brytyjskiego i Irlandzkiego Stowarzyszenia Zoologicznego i Akwarystycznego (BIAZA) za ustanowienie spójnego programu szkoleniowego dla zwierząt, który obejmował całą kolekcję gatunków,  i miał na celu zwiększenie ich dobrobytu. Jim był współtwórcą komitetu ds. Zarządzania Zachowaniem w ZSL. Pracował razem z przedstawicielami zoo w Londynie i Whipsnade oraz z członkami grupy roboczej BIAZA ds. Zachowania i Szkolenia Zwierząt, którą w tamtym momencie kierował. Jim jest również członkiem grupy szkoleniowej EAZA i instruktorem Akademii EAZA, specjalizującym się w szkoleniu zwierząt nastawionym na poprawę ich dobrostanu w ogrodach zoologicznych i akwariach. Jim regularnie wykłada, prezentuje i prowadzi warsztaty na temat behawioru zwierząt w zoo zarówno w kraju, jak i za granicą.

5.10.2019 Jim Mackie

10.00 – 11.30 „Podróż tysiąca mil zaczyna się od jednego kroku” Przejście od tradycyjnych metod hodowli do szkolenia opartego na wzmocnieniach pozytywnych w ZSL i małe kroki, które możesz podjąć, aby zachęcić do zmiany kultury w twoim zoo.
11.30 – 11.45 Przerwa kawowa
11.45 – 13.00 Odwiedziny na wybiegu lemurów, dyskusja potencjalnych zachowań i organizacja bodźców poprzedzających, w celu zaplanowania programu szkoleniowego.

„Daj Zwierzęciu Wybór” Praktyczne zastosowanie nauki o zachowaniu w celu poprawy opieki nad zwierzętami we współczesnym zoo.

13.00 – 14.00 Lunch
14.00 – 16.00 Planowanie treningu – pisanie planu treningowego / kształtowanie zachowania dla lemurów. Praktyczne pokazy szkoleniowe z lemurami z wykorzystaniem planu treningowego jako przewodnika.(trening przeprowadzony przez Jim’a lub delegata)
16.00 – 16.15 Przerwa kawowa
16.15 – 17.30 „Nauka o zachowaniu wspiera ochronę” Zbadanie wpływu technik szkolenia zwierząt i zarządzania zachowaniem na programy ochrony przy użyciu studiów przypadku ZSL.

 

6.10.2019 Jim Mackie

10.00 – 11.30  „Więc jak mam zacząć?” Przedstawienie kluczowych zachowań fundamentalnych, które są podstawą wszystkich treningów zwierząt; moc organizacji bodźców poprzedzających; działania motywujące; znaczenie jasnej komunikacji.
11.30 – 11.45 Przerwa kawowa
11.45 – 13.00 „Ale jak mam skłonić zwierzę do zrobienia tego?!” Omówienie różnych metod wywoływania zachowań i wpływu tych metod na stan emocjonalny zwierzęcia podczas sesji treningowych. Praktyka w grupach „gry” treningowe, obrazujące każdą technikę.
13.00 – 14.00 Lunch
14.00 – 16.00 Pokaz treningu z lemurami na podstawie ułożonego planu treningowego. Trening służy wszystkim zwierzętom – korzyści płynące ze szkolenia gatunków dotychczas mało popularnych w treningu.
16.00 – 16.15 Przerwa kawowa
16.15 – 17.30 Równoważenie dobrostanu i zadowolenia zwiedzających podczas wizyty w zoo

Sposoby zapewnienia dobrostanu zwierząt podczas pokazów i wydarzeń na żywo.

Dyskusja

 

Dzień 8-12

7-11.10.2019r.

Seminarium z Sabriną Brando

Sabrina Brando jest właścicielką i dyrektorką AnimalConcepts, zarządza 247 Animal Welfare
i jest koordynatorką programu treningowego dla naczelnych w  Pan African Sanctuary Alliance. O sobie mówi, że pracuje „w biznesie zwierzęcego szczęścia”. Przez ostatnie 27 lat zajmowała się zagadnieniami dotyczącymi zwierdząt dzikich oraz placówek, w których są trzymane w tym w wielu ogrodach zoologicznych, akwariach i sanktuariach na całym świecie. Sabrina ma licencjat z psychologii i tytuł magistra z zakresu nauk o zwierzętach. Obecnie robi doktorat na Uniwersytecie w Stirling w Szkocji na temat „24/7 przez całe życie: dobrostan zwierząt i ludzi w zoo”. Sabrina jest światowej sławy ekspertką, często zapraszaną do wygłaszania prezentacji na konferencjach, przygotowywania i przeprowadzania warsztatów, doradzaniu eksperckim grupom roboczym ds. zoo, pisaniu rozdziałów i artykułów w książkach naukowych oraz współpracy przy projektach badawczych dotyczących opieki, dobrostanu i zachowania zwierząt. Sabrina chętnie dzieli się wiedzą, a także nieustannie poszerza swoje horyzonty. Gościnnie wykłada na uczelniach wyższych oraz wielu ogrodach zoologicznych i akwariach
na całym świecie. Jej ulubionymi tematami są m.in. dobrostan, zachowanie zwierząt, wzbogacenia środowiskowe, szkolenie zwierząt oraz interakcje i relacje między człowiekiem
a zwierzęciem.

 7.10.2019 Sabrina Brando

10.00-11.30 Objaśnienie koncepcji “Widzę Cię”. Dobrostan zwierząt:  krótki wstęp historyczny do pojęcia dobrostanu zwierząt, współczesne poglądy i podejście do tematyki dobrostanu i treningu zwierząt, pojęcie etyki w odniesieniu do tych tematów.
11.30 – 11.45 Przerwa kawowa
11.45 – 13.00 Uczenie u zwierząt: przegląd różnych mechanizmów i strategii uczenia się u zwierząt z dyskusją oraz przykładami tego jak zwierzęta uczą się cały czas.
13.00 – 14.00 Lunch
14.00 – 15.00 Studium przypadku: przegląd przeszłych i aktualnych metod szkolenia i postępów w tej dziedzinie.
15.00 – 15.15 Przerwa kawowa
15.15 – 17.00 Wideoprezentacje: filmy instruktażowe, przedstawiające szkolenie zwierząt wszelkich taksonów; analiza krok-po-kroku i uzupełnienie wiedzy naukowymi faktami nt. dobrostanu i pracy ze zwierzętami.

 

8.10.2019 Sabrina Brando

10.00-11.30 Uczenie u zwierząt: kontynuacja sesji o uczeniu z I dnia oraz nawiązanie do utrzymania zwierząt w szerszej perspektywie, łącznie z projektowaniem wybiegów i wzbogacaniem środowiska.
11.30 – 11.45 Przerwa kawowa
11.45 – 13.00 Zastosowanie teorii szkolenia zwierząt w praktyce: sesja ta obejmie ćwiczenia grupowe z ABC szkolenia zwierząt, w tym identyfikacji sygnałów(A), zachowań (B) i konsekwencji (C) w codziennej pracy ze zwierzętami.
13.00 – 14.00 Lunch
14.00 – 15.00 Obserwacja zachowań: wstęp do obserwacji zachowań w sesjach treningowych i poza nimi.
15.00 – 15.15 Przerwa kawowa
15.15 – 17.00 Studium przypadku: Przegląd przeszłych i aktualnych metod szkolenia i postępów w tej dziedzinie. Wideoprezentacje: Zaprezentowane i omówione zostaną filmy instruktażowe przedstawiające szkolenie zwierząt wszelkich taksonów-przeanalizowane zostaną krok-po-kroku, wzbogacając słownictwo i wiedzę naukową nt. dobrostanu i pracy ze zwierzętami.

 

9.10.2019 Sabrina Brando

10.00 – 16.00 Wizyta w ogrodzie zoologicznym z ćwiczeniami i analizą zachowań, środowiska i interakcji człowiek-zwierzę. Rozszerzenie informacji z I i II dnia o praktykę. Obserwacja szkolenia zwierząt przez personel ogrodu zoologicznego.
16.00 – 17.00 Trening alpak.

Krzysztof Buczek.

 

10.10.2019 Sabrina Brando

10.00-11.30 Komunikacja: strategie i metody komunikacji, w tym opracowanie ewidencjonowanie oraz przegląd i weryfikację planu treningu.
11.30 – 11.45 Przerwa kawowa
11.45 – 13.00 Badania ilościowe i jakościowe oraz zróżnicowane podejście do wiedzy i nauki: ilościowe i jakościowe metody badań w odniesieniu do dobrostanu zwierząt i treningu, zróżnicowane i alternatywne podejście do interakcji między ludźmi i zwierzętami oraz pomiędzy zwierzętami.
13.00 – 14.00 Lunch
14.00 – 15.00 Studium przypadku: przegląd przeszłych i aktualnych metod szkolenia i postępów w tej dziedzinie.
15.00 – 15.15 Przerwa kawowa
15.15 – 17.00 Wideoprezentacje: filmy instruktażowe przedstawiające szkolenie zwierząt wszelkich taksonów.

 

11.10.2019 Sabrina Brando

 

10.00-11.30 Opracowanie planów treningu zwierząt w oparciu o naukę i współczucie: dyskusja, opracowanie, podtrzymywanie i weryfikacja planów treningu zwierząt.
11.30 – 11.45 Przerwa kawowa
11.45 – 13.00 Wideoprezentacje: filmy instruktażowe przedstawiające szkolenie zwierząt wszelkich taksonów.
13.00 – 14.00 Lunch
14.00 – 15.00 Kontynuacja dyskusji i interaktywne warsztaty nt. koncepcji “Widzę Cię”.

By głód wiedzy w Was nie wygasł: strategia podtrzymywania zainteresowania wiedzą, ciągłego jej poszukiwania, kwestionowania i eksploracji, z intelektualnego, duchowego i emocjonalnego punktu widzenia.

15.00 – 15.15 Przerwa kawowa
15.15 – 17.00 Zaczynać tak by zwierzęta czuły komfort–w tym w relacji zwierzę-człowiek: podsumowanie zajęć i wskazówki na dalszy rozwój.

 

Dzień 13-14

12-13.10.2019r.

Seminarium z Martiną Schiestl

 

Martina Schiestl studiowała biologię na Uniwersytecie w Innsbrucku, a tytuł magistra uzyskała na Uniwersytecie Wiedeńskim z „Zachowania, Neurobiologii i Kognitywistyki”. Obecnie studiuje weterynarię na Uniwersytecie Nauk Weterynaryjnych w Brnie. Zainteresowała się szkoleniem zwierząt pracując nad projektem reintrodukcji i ochronie ibisów (ptaki z rodziny pelikanowatych). W ciągu ostatnich 10 lat zarządzała laboratoriami badawczymi i trenowała zwierzęta do badań dla wielu uniwersytetów na całym świecie (Uniwersytet Wiedeński, Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej w Wiedniu, Uniwersytet Medyczny w Wiedniu, Instytut Maxa Plancka w dziedzinie historii człowieka i University of Auckland). Ma doświadczenie
w pracy z krukowatymi i papugami, małpami, świniami, owcami, psami, gryzoniami, gadami, płazami i rybami. Jest regularnie zapraszana do udziału w warsztatach poświęconych szkoleniom na temat zwierząt, dobrostanie i badaniach naukowych. Swoje prace publikuje
w naukowych magazynach, a także opowiada o nich na międzynarodowych konferencjach.

12.10.2019 Martina Schiestl

10.00 – 11.30 Dobrostan i trening medyczny w badaniach naukowych.
11.30 – 11.45 Przerwa kawowa
11.45 – 13.30 Trening medyczny ze szczurami – praktyka – pierwsze kroki

Trening z kea – jak zacząć z szkolenie z osobnikiem, który wcześniej nie był trenowany

13.30 – 14.30 Lunch
14.30 – 15.45 Trening z kea – dalsze kroki

Trening medyczny ze szczurami – praktyka

15.45 – 16.00 Przerwa kawowa
16.00 – 17.30 Q&A, refleksje & dyskusja

 

13.10.2019 Martina Schiestl

10.00 – 11.30 Trening medyczny – różne podejście i perspektywy; aspekty praktyczne
11.30 – 11.45 Przerwa kawowa
11.45 – 13.30 Trening medyczny ze szczurami – praktyka

Trening z kea – dalsze kroki

13.30 – 14.30 Lunch
14.30 – 15.45 Trening z kea

Trening medyczny ze szczurami – praktyka

15.45 – 16.00 Przerwa kawowa
16.00 – 17.30 Q&A, refleksje & dyskusja

Ćwiczenia praktyczne: wchodzenie do transportera, obcinanie pazurów, zastrzyki „na sucho”, palpacja (omacywanie), bezstresowe manipulacje i przenoszenie.

 

 UWAGA! Uczestnicy biorący udział w poszczególnych seminariach otrzymują tylko dyplomy uczestnictwa w danym seminarium. Uczestnicy pełnego kursu PAT otrzymują zarówno dyplomy uczestnictwa w seminariach jak i certyfikat ukończenia kursu PAT.

 

Cennik

Sekcja Early birds [zł]

(do 23.08)

Standard [zł]

(po 23.08)

Część I

(dzień 1-5)

1300 1550
Część II

(dzień 6-14)

4700 5500
Kurs PAT
(część I i II)
5600 6300
Seminarium Sabrina Brando 3300 3700
Seminarium

Jim Mackie

900 990
Seminarium

Martina Schiestl

900 990

 

MIEJSCE: WARSZAWSKI OGRÓD ZOOLOGICZNY, ul. Ratuszowa 1/3, Warszawa 03-461.

 

UWAGA! PIERWSZEŃSTWO MAJĄ OSOBY ZAPISUJĄCE SIĘ NA CAŁY KURS. ZARÓWNO POSZCZEGÓLNE SEMINARIA JAK I CAŁY KURS PAT MAJĄ CHARAKTER TEORETYCZNO – WARSZTATOWY.

DLATEGO MAKSYMALNA LICZBA MIEJSC TO 20!

Od 1 stycznia 2020 roku został wprowadzony dodatkowy obowiązkowy element paragonu, w sytuacji gdy na jego podstawie ma zostać wystawiona faktura dla podmiotu który prowadzi działalność gospodarczą. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 106b ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku sprzedaży na rzecz podmiotu prowadzącego działalność, faktura do paragonu może zostać wystawiona wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie potwierdzającym dokonanie sprzedaży zostanie zamieszczony NIP nabywcy. Sprzedawca nie ma prawa wystawienia faktury do paragonu, który nie będzie zawierać numeru NIP nabywcy.

Dlatego prosimy o podawanie danych do faktury przed wniesieniem opłaty za kurs. Paragony są wystawiane w dniu wpłynięcia opłaty na konto i później nie ma możliwości wystawienia faktury.

Aktualne kursy

 
Zapisy otwarte Behawiorysta papug
 
Zapisy otwarte Trener psów
 
Zapisy otwarte Dietetyk zwierzęcy
 
Zapisy otwarte Instruktor Alpakoterapii
 
Zapisy otwarte Trening Medyczny Psów
 
Zapisy otwarte Instruktor Szkolenia Psów

W związku z epidemią koronawirusa COVID-19 - zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą kursów online! #zostanwdomu

Zobacz kursy online