Trener Zwierząt/ Professional Animal Trainer

Pierwszy w Polsce kurs przeznaczony dla obecnych i przyszłych pracowników ogrodów zoologicznych i parków dzikich zwierząt.

Już w tym roku, jesienią ruszamy z hitem sezonu- kurs nadający kwalifikacje trenera zwierząt.

Pierwszy raz w Polsce – możliwość zdobycia kompleksowej trenerskiej wiedzy i doświadczenia pod okiem najlepszych specjalistów z Polski i zagranicy.

Współorganizatorem kursu jest Warszawski Ogród Zoologiczny

Kurs certyfikowany przez The British and Irish Association of Zoos and Aquariums

Patroni kursu:

Rada Dyrektorów Polskich Ogrodów Zoologicznych i Akwariów:

Karen Pryor Academy:

AnimalConcepts:

Animal Training Academy:

 

Jak zwierzęta się uczą i czym można je zmotywować?

Jak zaplanować i przeprowadzić  trening?

Jakie metody powinien znać każdy trener i jak wybrać tę najlepszą?

Jak dbać o dobrostan zwierząt i jak go zmierzyć?

Na te i wiele więcej pytań uzyskacie odpowiedz podczas kursu PAT!

 

Czym jest PAT?

Professional Animal Trainer (PAT) to pierwszy i jedyny specjalistyczny kurs w Polsce, obejmujący szczegółowe przygotowanie do pracy ze zwierzętami w zoo, gdzie zostaną zaprezentowane zagadnienia związane z zaawansowanym treningiem zwierząt. Kursanci poza wiedzą teoretyczną otrzymają szereg warsztatów praktycznych. Podczas kursu będą pracować i obserwować trening m. in. z gatunkami takimi jak: słonie, foki, alpaki, kucyki, osły, lemury, papugi, myszy i szczury.

 

PAT to zestawienie najnowszych doniesień naukowych w praktyce, bogaty przekrój gatunków – dzikich i towarzyszących i wykładowcy światowej sławy.

 

Dla kogo?

Kurs przeznaczony jest przede wszystkim:

  • osób pracujących (lub chcących pracować) w zoo
  • trenerów innych zwierząt np. psów, chcących rozszerzyć swoje kwalifikacje
  • studentów kierunków biologicznych chcących zdobyć kompetencje i zaistnieć na rynku pracy

Misja

Założeniem PAT jest rozpropagowanie treningu zwierząt w ogrodach zoologicznych
i innych ośrodkach utrzymujących zwierzęta zarówno udomowione jak i dzikie. Naszą misją jest promowanie treningu medycznego i użytkowego, którego głównym celem jest przede wszystkim minimalizacja stresu zwierząt podczas wykonywanych zabiegów weterynaryjno – higienicznych oraz zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa pracy opiekunów zwierząt.

Kurs PAT ma na celu:

  • dokształcanie obecnej kadry trenerskiej na podstawie najnowszych badań naukowych i doświadczenia najlepszych trenerów z całego świata,
  • zbudowanie wspierającej się społeczności trenerów na skalę ogólnokrajową oraz stworzenie platformy na wymianę doświadczeń,
  • zaopatrzenie kursantów w narzędzia pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów.

 

Informacje organizacyjne

Rekrutacja: trwa od czerwca do początku września; rekrutacja odbywa się poprzez formularz na stronie kursu: https://ethoplanet.com/kursy/trener-zwierzat-animal-trainer/ .

Kandydaci są proszeni o podanie: podstawowych danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego), a także wykształcenie i doświadczenie w pracy ze zwierzętami oraz motywacja do uczestniczenia w kursie (w celu stworzenia profilu zaawansowania danej grupy).

Zaliczenie: w celu uzyskania certyfikatu PAT uczestnik zobowiązany jest do zdania egzaminu pisemnego oraz napisania referatu i/lub nagranie z treningu.

Język: polski i angielski; wykłady zagranicznych gości tłumaczone są konsekutywnie na język polski.

 

Program kursu

 

Część I:

Wprowadzenie do tematyki treningu zwierząt

 

Dzień 1 30.09.2019r. Od historii treningu, przez dobrostan po obecne problemy w ogrodach zoologicznych.

10.00 – 10.15 Otwarcie kursu
10.15 – 11.00 Rola, problemy i przyszłość ogrodów zoologicznych.
Dr Andrzej Kruszewicz, Dyrektor Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego
11.00 – 11.15 Przerwa kawowa
11.15 – 12.00 Historia treningu zwierząt. Trening zwierząt dawniej i dziś.
Dr hab. Tadeusz Kaleta, prof. SGGW. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.
12.00 – 13.00 Przerwa na lunch
13.00 – 13.45 Dobrostan – czym jest, jak go mierzyć i jak go poprawić.
Dr hab. Tadeusz Kaleta, prof. SGGW. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.
13.45 – 14.00 Przerwa kawowa
14.00 – 17.00 Kognitywistka i neurobiologia – biologiczne mechanizmy uczenia się.
Dr Paweł Boguszewski. Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
17.00-17.30 Przydział szczurów do oswajania przed treningiem z Martiną Schiestl

 

Dzień 2 1.10.2019r. Planowanie Treningu. Mikołaj Zybała

10.00 – 11.00 Zanim zacznie się planowanie – jak zapewnić sobie maksymalną efektywność w treningu. Techniki kształtowania zachowań zanim odwołasz się do warunkowania instrumentalnego i klasycznego.

Mikołaj Zybała.

11.00 – 11.15 Przerwa kawowa
11.15 – 12.30 Kluczowe znaczenie dobrego planu treningowego i jak go stworzyć Współna dyskusja nad przykładami – krok po kroku planowanie treningu z zastosowaniem omówionych metod.

Mikołaj Zybała.

12.30 – 13.30 Przerwa na lunch
13.30 – 15.30 Współna dyskusja nad przykładami – krok po kroku planowanie treningu z zastosowaniem omówionych metod. Mierzenie skuteczności działań treningowych.

Mikołaj Zybała.

15.30 – 15.45 Przerwa kawowa
15.45 – 16.00 Krótkoterminowe i długoterminowe wskaźniki efektywności treningu.Dyskusja i pytania.

Mikołaj Zybała.

16.00 – 17.00 Zapoznanie z alpakami.

Krzysztof Buczek

 

Dzień 3 2.10.2019r. Planowanie treningu Mikołaj Zybała cd.

10.00 – 11.00 Tworzenie planów treningowych.

Mikołaj Zybała.

11.00 – 11.15 Przerwa kawowa
11.15 – 12.30 Tworzenie planów treningowych.

Mikołaj Zybała.

12.30 – 13.30 Przerwa na lunch
13.30 – 15.30 Trening zwierząt w grupie.

Mikołaj Zybała.

15.30 – 15.45 Przerwa kawowa
15.45 – 17.00 Zajęcia praktyczne: sesje szkoleniowe z udziałem uczestników.

Mikołaj Zybała.

 

Dzień 4 3.10.2019r. Szkolenie w praktyce. Krzysztof Buczek

10.00 – 11.00 Zajęcia praktyczne z udziałem zwierząt
11.00 – 11.15 Przerwa kawowa
11.15 – 12.30 Zajęcia praktyczne z udziałem zwierząt
12.30 – 13.30 Przerwa na lunch
13.30 – 15.30 Zajęcia praktyczne z udziałem zwierząt
15.30 – 15.45 Przerwa kawowa
15.45 – 17.00 Zajęcia praktyczne z udziałem zwierząt

 

Dzień 5 4.10.2019r.

10.00 – 11.00 Problemy związane z treningiem zwierząt w zoo.

Dr Anna Jakucińska, Warszawski Ogród Zoologiczny

11.00 – 11.15 Przerwa kawowa
11.15 – 12.30 Trening wielbłądowatych w teorii.

Krzysztof Buczek

12.30 – 13.30 Przerwa na lunch
13.30 – 14.30 Trening alpak- zajęcia praktyczne.

Krzysztof Buczek

14.30 – 15.00 Przerwa kawowa
15.00 – 17.30 Tworzenie i uczenie zachowań płetwonogich w ZOO – jakich zachowań można uczyć płetwonogie, by stanowiły dla nich urozmaicenie i wyzwanie. 

Milena Korzeluch.

 

Część II:

Zaawansowany trening nieudomowionych zwierząt.

Seminaria i warsztaty praktyczne z zagranicznymi prelegentami.

 

Dzień 6 i 7

5-6.10.2019r.

Seminarium: Jim Mackie

Jim Mackie pracuje w The Zoological Society of London (ZSL) od 20 lat. W 2012 r. został pierwszym dyrektorem ds. Treningu Zwierzat i Behawioru. Był prekursorem zmiany w dotychczasowym podejściu do zwierząt, dzięki czemu pozytywne i oparte na nauce techniki szkoleniowe w dużej mierze zastąpiły tradycyjne metody. W 2015 r. ZSL otrzymał złotą nagrodę Brytyjskiego i Irlandzkiego Stowarzyszenia Zoologicznego i Akwarystycznego (BIAZA) za ustanowienie spójnego programu szkoleniowego dla zwierząt, który obejmował całą kolekcję gatunków,  i miał na celu zwiększenie ich dobrobytu. Jim był współtwórcą komitetu ds. Zarządzania Zachowaniem w ZSL. Pracował razem z przedstawicielami zoo w Londynie i Whipsnade oraz z członkami grupy roboczej BIAZA ds. Zachowania i Szkolenia Zwierząt, którą w tamtym momencie kierował. Jim jest również członkiem grupy szkoleniowej EAZA i instruktorem Akademii EAZA, specjalizującym się w szkoleniu zwierząt nastawionym na poprawę ich dobrostanu w ogrodach zoologicznych i akwariach. Jim regularnie wykłada, prezentuje i prowadzi warsztaty na temat behawioru zwierząt w zoo zarówno w kraju, jak i za granicą.

5.10.2019 Jim Mackie

10.00 – 11.30 „Podróż tysiąca mil zaczyna się od jednego kroku” Przejście od tradycyjnych metod hodowli do szkolenia opartego na wzmocnieniach pozytywnych w ZSL i małe kroki, które możesz podjąć, aby zachęcić do zmiany kultury w twoim zoo.
11.30 – 11.45 Przerwa kawowa
11.45 – 13.00 Odwiedziny na wybiegu lemurów, dyskusja potencjalnych zachowań i organizacja bodźców poprzedzających, w celu zaplanowania programu szkoleniowego.

„Daj Zwierzęciu Wybór” Praktyczne zastosowanie nauki o zachowaniu w celu poprawy opieki nad zwierzętami we współczesnym zoo.

13.00 – 14.00 Lunch
14.00 – 16.00 Planowanie treningu – pisanie planu treningowego / kształtowanie zachowania dla lemurów. Praktyczne pokazy szkoleniowe z lemurami z wykorzystaniem planu treningowego jako przewodnika.(trening przeprowadzony przez Jim’a lub delegata)
16.00 – 16.15 Przerwa kawowa
16.15 – 17.30 „Nauka o zachowaniu wspiera ochronę” Zbadanie wpływu technik szkolenia zwierząt i zarządzania zachowaniem na programy ochrony przy użyciu studiów przypadku ZSL.

 

6.10.2019 Jim Mackie

10.00 – 11.30  „Więc jak mam zacząć?” Przedstawienie kluczowych zachowań fundamentalnych, które są podstawą wszystkich treningów zwierząt; moc organizacji bodźców poprzedzających; działania motywujące; znaczenie jasnej komunikacji.
11.30 – 11.45 Przerwa kawowa
11.45 – 13.00 „Ale jak mam skłonić zwierzę do zrobienia tego?!” Omówienie różnych metod wywoływania zachowań i wpływu tych metod na stan emocjonalny zwierzęcia podczas sesji treningowych. Praktyka w grupach „gry” treningowe, obrazujące każdą technikę.
13.00 – 14.00 Lunch
14.00 – 16.00 Pokaz treningu z lemurami na podstawie ułożonego planu treningowego. Trening służy wszystkim zwierzętom – korzyści płynące ze szkolenia gatunków dotychczas mało popularnych w treningu.
16.00 – 16.15 Przerwa kawowa
16.15 – 17.30 Równoważenie dobrostanu i zadowolenia zwiedzających podczas wizyty w zoo

Sposoby zapewnienia dobrostanu zwierząt podczas pokazów i wydarzeń na żywo.

Dyskusja

 

Dzień 8-12

7-11.10.2019r.

Seminarium z Sabriną Brando

Sabrina Brando jest właścicielką i dyrektorką AnimalConcepts, zarządza 247 Animal Welfare
i jest koordynatorką programu treningowego dla naczelnych w  Pan African Sanctuary Alliance. O sobie mówi, że pracuje „w biznesie zwierzęcego szczęścia”. Przez ostatnie 27 lat zajmowała się zagadnieniami dotyczącymi zwierdząt dzikich oraz placówek, w których są trzymane w tym w wielu ogrodach zoologicznych, akwariach i sanktuariach na całym świecie. Sabrina ma licencjat z psychologii i tytuł magistra z zakresu nauk o zwierzętach. Obecnie robi doktorat na Uniwersytecie w Stirling w Szkocji na temat „24/7 przez całe życie: dobrostan zwierząt i ludzi w zoo”. Sabrina jest światowej sławy ekspertką, często zapraszaną do wygłaszania prezentacji na konferencjach, przygotowywania i przeprowadzania warsztatów, doradzaniu eksperckim grupom roboczym ds. zoo, pisaniu rozdziałów i artykułów w książkach naukowych oraz współpracy przy projektach badawczych dotyczących opieki, dobrostanu i zachowania zwierząt. Sabrina chętnie dzieli się wiedzą, a także nieustannie poszerza swoje horyzonty. Gościnnie wykłada na uczelniach wyższych oraz wielu ogrodach zoologicznych i akwariach
na całym świecie. Jej ulubionymi tematami są m.in. dobrostan, zachowanie zwierząt, wzbogacenia środowiskowe, szkolenie zwierząt oraz interakcje i relacje między człowiekiem
a zwierzęciem.

 7.10.2019 Sabrina Brando

10.00-11.30 Objaśnienie koncepcji “Widzę Cię”. Dobrostan zwierząt:  krótki wstęp historyczny do pojęcia dobrostanu zwierząt, współczesne poglądy i podejście do tematyki dobrostanu i treningu zwierząt, pojęcie etyki w odniesieniu do tych tematów.
11.30 – 11.45 Przerwa kawowa
11.45 – 13.00 Uczenie u zwierząt: przegląd różnych mechanizmów i strategii uczenia się u zwierząt z dyskusją oraz przykładami tego jak zwierzęta uczą się cały czas.
13.00 – 14.00 Lunch
14.00 – 15.00 Studium przypadku: przegląd przeszłych i aktualnych metod szkolenia i postępów w tej dziedzinie.
15.00 – 15.15 Przerwa kawowa
15.15 – 17.00 Wideoprezentacje: filmy instruktażowe, przedstawiające szkolenie zwierząt wszelkich taksonów; analiza krok-po-kroku i uzupełnienie wiedzy naukowymi faktami nt. dobrostanu i pracy ze zwierzętami.

 

8.10.2019 Sabrina Brando

10.00-11.30 Uczenie u zwierząt: kontynuacja sesji o uczeniu z I dnia oraz nawiązanie do utrzymania zwierząt w szerszej perspektywie, łącznie z projektowaniem wybiegów i wzbogacaniem środowiska.
11.30 – 11.45 Przerwa kawowa
11.45 – 13.00 Zastosowanie teorii szkolenia zwierząt w praktyce: sesja ta obejmie ćwiczenia grupowe z ABC szkolenia zwierząt, w tym identyfikacji sygnałów(A), zachowań (B) i konsekwencji (C) w codziennej pracy ze zwierzętami.
13.00 – 14.00 Lunch
14.00 – 15.00 Obserwacja zachowań: wstęp do obserwacji zachowań w sesjach treningowych i poza nimi.
15.00 – 15.15 Przerwa kawowa
15.15 – 17.00 Studium przypadku: Przegląd przeszłych i aktualnych metod szkolenia i postępów w tej dziedzinie. Wideoprezentacje: Zaprezentowane i omówione zostaną filmy instruktażowe przedstawiające szkolenie zwierząt wszelkich taksonów-przeanalizowane zostaną krok-po-kroku, wzbogacając słownictwo i wiedzę naukową nt. dobrostanu i pracy ze zwierzętami.

 

9.10.2019 Sabrina Brando

10.00 – 16.00 Wizyta w ogrodzie zoologicznym z ćwiczeniami i analizą zachowań, środowiska i interakcji człowiek-zwierzę. Rozszerzenie informacji z I i II dnia o praktykę. Obserwacja szkolenia zwierząt przez personel ogrodu zoologicznego.
16.00 – 17.00 Trening alpak.

Krzysztof Buczek.

 

10.10.2019 Sabrina Brando

10.00-11.30 Komunikacja: strategie i metody komunikacji, w tym opracowanie ewidencjonowanie oraz przegląd i weryfikację planu treningu.
11.30 – 11.45 Przerwa kawowa
11.45 – 13.00 Badania ilościowe i jakościowe oraz zróżnicowane podejście do wiedzy i nauki: ilościowe i jakościowe metody badań w odniesieniu do dobrostanu zwierząt i treningu, zróżnicowane i alternatywne podejście do interakcji między ludźmi i zwierzętami oraz pomiędzy zwierzętami.
13.00 – 14.00 Lunch
14.00 – 15.00 Studium przypadku: przegląd przeszłych i aktualnych metod szkolenia i postępów w tej dziedzinie.
15.00 – 15.15 Przerwa kawowa
15.15 – 17.00 Wideoprezentacje: filmy instruktażowe przedstawiające szkolenie zwierząt wszelkich taksonów.

 

11.10.2019 Sabrina Brando

 

10.00-11.30 Opracowanie planów treningu zwierząt w oparciu o naukę i współczucie: dyskusja, opracowanie, podtrzymywanie i weryfikacja planów treningu zwierząt.
11.30 – 11.45 Przerwa kawowa
11.45 – 13.00 Wideoprezentacje: filmy instruktażowe przedstawiające szkolenie zwierząt wszelkich taksonów.
13.00 – 14.00 Lunch
14.00 – 15.00 Kontynuacja dyskusji i interaktywne warsztaty nt. koncepcji “Widzę Cię”.

By głód wiedzy w Was nie wygasł: strategia podtrzymywania zainteresowania wiedzą, ciągłego jej poszukiwania, kwestionowania i eksploracji, z intelektualnego, duchowego i emocjonalnego punktu widzenia.

15.00 – 15.15 Przerwa kawowa
15.15 – 17.00 Zaczynać tak by zwierzęta czuły komfort–w tym w relacji zwierzę-człowiek: podsumowanie zajęć i wskazówki na dalszy rozwój.

 

Dzień 13-14

12-13.10.2019r.

Seminarium z Martiną Schiestl

 

Martina Schiestl studiowała biologię na Uniwersytecie w Innsbrucku, a tytuł magistra uzyskała na Uniwersytecie Wiedeńskim z „Zachowania, Neurobiologii i Kognitywistyki”. Obecnie studiuje weterynarię na Uniwersytecie Nauk Weterynaryjnych w Brnie. Zainteresowała się szkoleniem zwierząt pracując nad projektem reintrodukcji i ochronie ibisów (ptaki z rodziny pelikanowatych). W ciągu ostatnich 10 lat zarządzała laboratoriami badawczymi i trenowała zwierzęta do badań dla wielu uniwersytetów na całym świecie (Uniwersytet Wiedeński, Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej w Wiedniu, Uniwersytet Medyczny w Wiedniu, Instytut Maxa Plancka w dziedzinie historii człowieka i University of Auckland). Ma doświadczenie
w pracy z krukowatymi i papugami, małpami, świniami, owcami, psami, gryzoniami, gadami, płazami i rybami. Jest regularnie zapraszana do udziału w warsztatach poświęconych szkoleniom na temat zwierząt, dobrostanie i badaniach naukowych. Swoje prace publikuje
w naukowych magazynach, a także opowiada o nich na międzynarodowych konferencjach.

12.10.2019 Martina Schiestl

10.00 – 11.30 Dobrostan i trening medyczny w badaniach naukowych.
11.30 – 11.45 Przerwa kawowa
11.45 – 13.30 Trening medyczny ze szczurami – praktyka – pierwsze kroki

Trening z kea – jak zacząć z szkolenie z osobnikiem, który wcześniej nie był trenowany

13.30 – 14.30 Lunch
14.30 – 15.45 Trening z kea – dalsze kroki

Trening medyczny ze szczurami – praktyka

15.45 – 16.00 Przerwa kawowa
16.00 – 17.30 Q&A, refleksje & dyskusja

 

13.10.2019 Martina Schiestl

10.00 – 11.30 Trening medyczny – różne podejście i perspektywy; aspekty praktyczne
11.30 – 11.45 Przerwa kawowa
11.45 – 13.30 Trening medyczny ze szczurami – praktyka

Trening z kea – dalsze kroki

13.30 – 14.30 Lunch
14.30 – 15.45 Trening z kea

Trening medyczny ze szczurami – praktyka

15.45 – 16.00 Przerwa kawowa
16.00 – 17.30 Q&A, refleksje & dyskusja

Ćwiczenia praktyczne: wchodzenie do transportera, obcinanie pazurów, zastrzyki „na sucho”, palpacja (omacywanie), bezstresowe manipulacje i przenoszenie.

 

 UWAGA! Uczestnicy biorący udział w poszczególnych seminariach otrzymują tylko dyplomy uczestnictwa w danym seminarium. Uczestnicy pełnego kursu PAT otrzymują zarówno dyplomy uczestnictwa w seminariach jak i certyfikat ukończenia kursu PAT.

 

Cennik

Sekcja Early birds [zł]

(do 23.08)

Standard [zł]

(po 23.08)

Część I

(dzień 1-5)

1300 1550
Część II

(dzień 6-14)

4700 5500
Kurs PAT
(część I i II)
5600 6300
Seminarium Sabrina Brando 3300 3700
Seminarium

Jim Mackie

900 990
Seminarium

Martina Schiestl

900 990

 

MIEJSCE: WARSZAWSKI OGRÓD ZOOLOGICZNY, ul. Ratuszowa 1/3, Warszawa 03-461.

 

UWAGA! PIERWSZEŃSTWO MAJĄ OSOBY ZAPISUJĄCE SIĘ NA CAŁY KURS. ZARÓWNO POSZCZEGÓLNE SEMINARIA JAK I CAŁY KURS PAT MAJĄ CHARAKTER TEORETYCZNO – WARSZTATOWY.

DLATEGO MAKSYMALNA LICZBA MIEJSC TO 20!

Od 1 stycznia 2020 roku został wprowadzony dodatkowy obowiązkowy element paragonu, w sytuacji gdy na jego podstawie ma zostać wystawiona faktura dla podmiotu który prowadzi działalność gospodarczą. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 106b ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku sprzedaży na rzecz podmiotu prowadzącego działalność, faktura do paragonu może zostać wystawiona wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie potwierdzającym dokonanie sprzedaży zostanie zamieszczony NIP nabywcy. Sprzedawca nie ma prawa wystawienia faktury do paragonu, który nie będzie zawierać numeru NIP nabywcy.

Dlatego prosimy o podawanie danych do faktury przed wniesieniem opłaty za kurs. Paragony są wystawiane w dniu wpłynięcia opłaty na konto i później nie ma możliwości wystawienia faktury.