Medycyna behawioralna psów i kotów.

Data startu: 8.03.2025
Stopień trudności: Zaawansowany
Czas dostępu: 6 miesięcy
Certyfikat: MEN
Typ: Hybrydowy

Kurs nie tylko dla lekarzy weterynarii i studentów medycyny weterynaryjnej, ale także dla behawiorystów współpracujących z lekarzami weterynarii. Medycyna behawioralna psów i kotów obejmuje wszystkie aspekty neurofizjologii zwierząt w kontekście pracy lekarza ze szczególnym nastawieniem na psychofarmakoterapię zaburzeń zachowania zwierząt.

Kurs szczegółowo omawia, jak wykorzystywać wiedzę dotyczącą neuroprzekaźników i hormonów w codziennej pracy. Wyczerpująco zostaną omówione zagadnienia z zakresu socjalizacji, wczesnej neurostymulacji, treningu zachowań i ich wpływ na funkcjonowanie układu nerwowego. Szczegółowo zostanie omówiona psychofarmakoterapia zaburzeń behawioralnych psów i kotów.

Szczegółowo przedstawione zostaną aspekty połączenia bólu, świądu, zaburzeń hormonalnych oraz chorób przewlekłych i problemów behawioralnych psów i kotów.

Program obejmuje szczegółową analizę przypadkow klinicznych ze szczególnym naciskiem na te, w których zaburzenia zdrowotne wpływały na pojawienie lub zaostrzenie się problemów behawioralnych zwierzęcia. Kurs przygotuje uczestników do postępowania w przypadkach długoterminowego wdrażania i koordynowania jednoczesnego leczenia zwierzęcia i treningu behawioralnego. W trakcie kursu przedstawione zostaną również szczegółowo zagadnienia dotyczące farmakoterapii zachowań z naciskiem na praktyczne prowadzenie monoterapii oraz politerapii.

Uczestnik będzie miał również możliwość zapoznania się z praktycznym aspektem treningu medycznego i treningu kooperacyjnego.

Po kursie

Uczestnik rozumie:

 • podstawowe wymogi zdrowia psychicznego psów i kotów;
 • wzajemne zależności pomiędzy medycyną weterynaryjną i behawioralną;
 • działanie psychofarmakoterapii;
 • działanie suplementów wpływających na zachowanie zwierzęcia;

Uczestnik zna:

 • najnowsze i kompletne informacje poparte badaniami naukowymi na temat najczęściej występujących zaburzeń zachowania, takich jak: fobie dźwiękowe, lęk separacyjny, demencja, OCD, CDS, race syndrom i wielu innych oraz metody terapii;
 • metody treningowe stosowane we wspomaganiu zaburzeń zachowania;
 • wpływ chorób somatycznych na występowanie zaburzeń zachowania;
 • sposoby leczenia zaburzeń behawioralnych (farmakoterapia, suplementacja terapia feromonami oraz terapie alternatywne);

Uczestnik potrafi:

 • ocenić dobrostan kotów wychodzących i niewychodzących;
 • kiedy i jak stosować odpowiednio suplementację i farmakoterapię;
 • przygotowywać programy behawioralne dla schronisk
 • ocenić dobrostan psów;
 • stosować metody alternatywne w terapii zaburzeń zachowania;
 • przeprowadzić trening medyczny;
 • przygotować odpowiednio zaplecze i sprzęt do pracy z trudnymi psami;

Uczestnik wie:

 • jak układać plany terapeutyczno-treningowe;
 • jak łączyć farmakoterapię z terapią behawioralną i alternatywnymi metodami;
 • jak zadbać o bezpieczeństwo swoje, otoczenia i zwierzęcia;

Część 1 Podstawy analizy zachowania psów i kotów (strefa e-learningowa)

Moduł 1 Etogram psa. dr Agata Kokocińska

 1. Wstęp. Wpływ człowieka na zachowanie psa. Komunikacja człowiek-pies.
 2. Kanały komunikacyjne. Węch.
 3. Kanały komunikacyjne. Wzrok.
 4. Komunikacja wizualna.
 5. Kanały komunikacyjne. Słuch. Komunikacja dźwiękowa.
 6. Sygnały uspokajające/stresowe. Sygnały uspokajające/stresowe. Podstawowe informacje wg. uproszczonej nomenklatury.
 7. Zachowania dominacyjne.
 8. Etapy rozwoju psiego umysłu.
 9. Wpływ człowieka na kompetencje socjalne psów.
 10. Czym jest komunikacja?
 11. Wzmacnianie.
 12. Relacje.
 13. Etogram.

Moduł 2 Etogram kotów. dr Agata Kokocińska

Moduł 3 – Analiza zachowania zwierząt dr Agata Kokocińska

 1. Wstęp do analizy zachowania. Etologia. Behawioryzm.
 2. Behawior. Zachowanie. Instynkt. Podstawy analizy zachowania.
 3. Charakterystyka analizy zachowania.
 4. Bodźce.
 5. Potrzeba. Instynkt. Popęd i konflikt popędów. Motywacja.
 6. Strategie przetrwania i czynności ochronne.
 7. Emocje. Strach, niepokój, lęk i fobia, agresja, terytorializm- biologiczne podstawy.
 8. Wpływ stresu na zachowanie. Stres jako stan mobilizacji całego organizmu w koncepcji Sely’ego. Pojęcie homeostazy.
 9. Zachowania socjalne.
 10. Wpływ środowiska.
 11. Modyfikacje zachowań.

Moduł 4 – Teoria uczenia i modyfikacji zachowań. dr Agata Kokocińska

 1. Teoria uczenia. Pamięć. Inteligencja. Rodzaje, procesy i mechanizmy uczenia się. Habituacja.
 2. Procesy uwagi.
 3. Modyfikacja zachowania. Warunkowanie klasyczne i instrumentalne. Kwadrat wzmocnień. Pojęcie kary i nagrody. Pozytywność i negatywność kar i nagród. Nabywanie, wygaszanie i samorzutne odnowienie, generalizacja bodźca, różnicowanie bodźców.Rytualizacja i nawyki. Wyuczona bezradność.

Część 3 Medycyna behawioralna psów i kotów (webinary w czasie rzeczywistym)

 1. Profilaktyka weterynaryjna. Kalendarz szczepień szczeniąt – wg World Small Animal Veterinary Association. Kwarantanna- prawda czy mit? Wpływ kwarantanny na rozwój szczenięcia.
 2. Podstawy medycyny behawioralnej
 3. Wpływ chorób somatycznych na występowanie zaburzeń zachowania- plan badania behawioralnego. Algorytmy postępowania diagnostycznego. Schematy postępowania oraz schematy różnicujące zaburzenia zachowania i choroby. Case study.
 4. Wpływ odsadzenia i socjalizacji na zachowanie psów i kotów.
 5. Ocena zachowań patologicznych.
 6. Interpretacja objawów.
 7. Medycyna behawioralna jako integralna część praktyki weterynaryjnej. Objawy wiodące i postępowanie nastawione na rozwiązanie problemu.
 8. Profilaktyka niepożądanych zachowań psów i kotów.
 9. Terapia problemowych zachowań kotów.
  a) Patologiczne zachowania związane z pobieraniem pokarmu (brak apetytu, nadmierny apetyt, PICA, neofobia) i piciem;
  b) Zaburzenia związane ze snem i odpoczynkiem;
  c) Zaburzenia związane z wylizywaniem;
  d) Patologie związane z łańcuchem łowieckim;
  e) Agresja- typy, ocena, analiza zachowań agresywnych;
  f) Oddawanie moczu i kału poza kuwetą
  g) zachowania stereotypowe;
 10. Terapia problemowych zachowań psów.
  a) Patologiczne zachowania związane z pobieraniem pokarmu (brak apetytu, nadmierny apetyt, PICA, neofobia) i piciem;
  b) Zaburzenia związane ze snem i odpoczynkiem;
  c) Zaburzenia związane z wylizywaniem;
  d) Patologie związane z łańcuchem łowieckim;
  e) Agresja- typy, ocena, analiza zachowań agresywnych;
  f) Oddawanie moczu i kału w domu;
  g) Zachowania stereotypowe;
  h) Psychodermatozy
  i) Wokalizacje
 11. Kryteria diagnostyczne zaburzeń psychicznych psów i kotów.
 12. Praktyczne algorytmy postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w popularnych i nietypowych zaburzeniach zachowania (w tym m.in.: OCD, CDS – Zespół zaburzeń poznawczych, problemy separacyjne, zespół falującej skóry, wyuczona bezradność, reaktywność, agresja, depresja, zespół deprywacji sensorycznej, fobie proste i złożone, zespół lęku uogólnionego, przeczulica kotów, zaburzenia osobowości).
 13. Sposoby na minimalizowanie stresu w życiu psów i kotów.
 14. Psychofarmakologia.
 15. Farmakoterapia zaburzeń zachowania- badania, wskazania, przeciwskazania.
  a) neuroprzekaźniki
  b) klasyfikacja leków psychotropowych
  c) dobór odpowiednich leków psychoaktywnych i suplementacji
  d) najważniejsze grupy leków psychotropowych
  e) niebezpieczeństwo stosowania leków psychotropowych
  f) analiza dawkowania
 16. Suplementacja zaburzeń behawioralnych.
 17. Terapie wspomagające i alternatywne.
 18. Ziołolecznictwo- prawda czy mit?
 19. CBD- moda czy potencjał?
 20. Analiza postępów i dynamiki przebiegu procesu terapeutycznego.
 21. Rola placebo w leczeniu i terapii.

Część 4 Medycyna behawioralna psów i kotów (zajęcia stacjonarne)

 1. Analiza relacji w grupie socjalnej psów i kotów.
 2. Prawidłowe prowadzenie wywiadu. Konsultacja behawioralna. Tworzenie planów miejsca i sytuacji.
 3. Terapie społeczno-środowiskowe.
 4. Decyzja o eutanazji.
 5. Aranżacja zaplecza gabinetu przyjaznego psom i kotom.
 6. Sesja pytań i odpowiedzi.

Kurs prowadzony jest metodą blended learning. Łączy w sobie materiały w strefie e-learningowej dostępne w panelu Kursanta 24/7. W strefie znajdują się moduły i lekcje w formie video prezentacji, a także seria materiałów do pobrania, w tym praktyczne instrukcje.

Ponadto kurs składa się dodatkowo z 3 zjazdów w formie webinarów w czasie rzeczywistym, gdzie wszyscy uczestnicy mogą zadawać pytania i rozwiać swoje wątpliwości, a także zjazdu stacjonarnego.

Terminy zjazdów:
8-9.03.2025 webinar live, w czasie rzeczywistym
22-23.03.2025 webinar live, w czasie rzeczywistym
5-6.04.2025 webinar live, w czasie rzeczywistym
26-27.04.2025 zajęcia stacjonarne
10.05.2025 EGZAMIN, godz. 10:00

Godziny webinarów on-line :  10:00- 17:00
Godziny zajęć stacjonarnych: 10:00- 17:00

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany w terminarzu na wypadek sytuacji losowych prelegentów i siły wyższej.

Miejsce zjazdów stacjonarnych:
Lawendowe Rancho Ethoplanet
08-445 Czarnowiec, Czarnowiec 28, gmina Osieck,
https://goo.gl/maps/hKz3w49STUdNuVJz7

Więcej szczegółów w zakładce Szczegóły

 

Zobacz kalendarz

Prowadzący kurs

dr inż. Agata Kokocińska etolog, zoopsycholog, trener zwierząt, pedagog specjalny. Dyrektor Ethoplanet zobacz profil
lek. wet. Martyna Woszczyło Lekarz weterynarii, behawiorysta, specjalizuje się w prowadzeniu terapii zachowań psów i kotów zobacz profil
lek. wet. Jolanta Łapińska lekarz weterynarii, zoopsycholog zobacz profil
lek. wet. Katarzyna Barłowska Lekarz weterynarii, opiekun zwierząt i kierownik Gabinetu Weterynaryjnego Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN. zobacz profil
Urszula Krawczyk Zoofizjoterapeutka, technik weterynarii zobacz profil

Cena obejmuje:

 • 50 godzin zajęć podczas zjazdów weekendowych w formie stacjonarnej i webinarów
 • Ponad 10 godzin materiałów w formie nagrań i do pobrania dostępnych 24/7
 • materiały szkoleniowe
 • formularze, instrukcje, kwestionariusze wywiadu
 • opiekę tutora podczas trwania całego kursu
 • wegański lunch podczas zjazdu stacjonarnego
 • przerwy kawowe podczas zjazdu stacjonarnego
 • dostęp do rozbudowanej strefy e-learninowej
 • pakiet prezentów
 • certyfikat ukończenia kursu zaawansowanego – zaświadczenie na wzór MEN wydawany po spełnieniu wszystkich warunków do ukończenia kursu (egzamin)
 • certyfikat „Holistycznej przychodni weterynaryjnej”, wraz z dwiema naklejkami na szybę lecznicy oraz oprawionym dyplomem Ethoplanet

UWAGA
Organizatorowi przysługuje prawo odwołania kursu z powodu zapisu zbyt małej liczby Uczestników
i/lub siły wyższej. W to miejsce może zaproponować nowy termin lub udział w innym kursie lub zwrot środków.

 

Kurs otrzymał 20 punktów edukacyjnych!

Miejsce zjazdu stacjonarnego

Lawendowe Rancho Ethoplanet
08-445 Czarnowiec, Czarnowiec 28, gmina Osieck,
https://goo.gl/maps/hKz3w49STUdNuVJz7

Polecamy nocleg w Hotelu pod Sosnami – 4 km od miejsca szkoleń w Czarnowcu
08-445 Osieck, ul. Warszawska 68
tel. 25 685 70 14
https://noclegi.pl/hotel-pod-sosnami**-osieck
https://e-turysta.pl/hotel-pod-sosnami-osieck-117582.html

Dojazd z Warszawy, z dworca PKP Warszawa Śródmieście pociągiem do Otwocka (ok. 35 min).
Dalej autobusem linii Wołoszka do Osiecka (ok.25 min.) – w Osiecku są 2 przystanki, wysiadka na przystanku w Rynku. Dla niezmotoryzowanych zapewniamy dowóz na zajęcia z hotelu pod Sosnami.
Prosimy tylko wcześniej nas powiadomić o takim zamiarze na adres kontakt@ethoplanet.com

UWAGA
Organizatorowi przysługuje prawo odwołania kursu z powodu zapisu zbyt małej liczby Uczestników
i/lub sytuacji losowych Prelegentów i/lub siły wyższej. W to miejsce może zaproponować nowy termin lub udział w innym kursie lub zwrot środków.

Miejsce awaryjne
CKA Mrówka – https://www.cka-mrowka.pl/pl/kontakt
Warszawa 02-971, ul. Przekorna 33
Dojazd komunikacją miejską z:
Wilanów – autobus 742
Dworzec Centralny – autobus 519
Metro wilanowska 217, N50
Konstancin- Jeziorna – autobus 742, 710, 200
Góra Kalwaria 742

 

cena 7000 zł
4000 zł Cena promocyjna do 31.01.2024 Zarezerwuj
Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Dodatkowe pytania na temat
Medycyna behawioralna psów i kotów.