Behawiorysta-Zoopsycholog Specjalizacja I stopnia: Problemy behawioralne kotów (Felis catus)

zapisy otwarte
Data startu: 28.10.2023
Stopień trudności: ZAAWANSOWANY
Czas dostępu: 31.12.2023
Certyfikat: MEN
Typ: HYBRYDOWY

Specjalizacja dostępna tylko i wyłącznie po odbyciu w Ethoplanet kursu bazowego „Behawiorysta-Zoopsycholog”  (Nowy Program).

Ethoplanet to placówka oświatowa (placówka kształcenia ustawicznego zgodnie z art. 168 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910 i 1378 wpisana do ewidencji pod numerem 1219K. RSPO 27731) działająca zgodnie z najwyższymi standardami.

Program kursu „Behawiorysta – Zoopsycholog” został opracowany w oparciu o światowe standardy pracy ze zwierzętami oraz długotrwałą praktykę kadry prowadzącej. Kurs łączy w sobie elementarną wiedzę popartą badaniami naukowymi jak i praktyczne studium przypadków. Ponadto zapewniamy uczestnikom serię warsztatów praktycznych oraz praktyk zawodowych ze zwierzętami.

Specjalizacja: Problemy behawioralne kotów (Felis catus) obejmuje szereg wykładów skupionych na analizie zachowania kotów, ocenie ich temperamentu, diagnostyce zaburzeń behawioralnych a przede wszystkim – specjalistycznych warsztatów praktycznych. 

Po ukończeniu kursu:

Uczestnik potrafi:

– przeprowadzać wywiad behawioralny;

– postawić diagnozę zaburzeń behawioralnych;

– stosować w praktyce algorytmy diagnostyczne;

– przygotować plan terapii behawioralnej;

– prowadzić obserwacje i funkcjonalną analizę zachowania;

– zastosować odpowiednią suplementację zaburzeń behawioralnych;

– ocenić stan zdrowia zwierzęcia, jego dietę i zabezpieczenie potrzeb;

– przeprowadzić terapię behawioralną;

– prowadzić samodzielnie konsultacje;

Uczestnik wie:

– gdzie szukać informacji i jak pogłębiać swoją wiedzę;

– jak korzystać z badań naukowych;

– jak dotrzeć do rzetelnych źródeł informacji;

Uczestnik zna:

– profesjonalną terminologię stosowaną w etologii i naukach pokrewnych;

– techniki pracy ze zwierzętami

– teorię uczenia i potrafi ją zastosować w praktyce

Uczestnik otrzymuje:

– gotowe instrukcje dla klienta;

– wzory formularzy;

– materiały pomocnicze;

– materiały edukacyjne;

– pakiety prezentów na start;

– pomoc tutora przez cały okres trwania kursu oraz po zakończenia kursu w celu rozpoczęcia własnej kariery

Moduł 1. Metody wspomagające terapię

(nagrania online w strefie)

 1. Podstawy dietetyki. dr Sybilla Berwid-Wójtowicz
  – Wpływ diety na zachowanie.
  – Otyłość i anoreksja – wpływ na zachowanie
  – Alergie pokarmowe
  – PICA, koprofagia, polifagia, polidypsja i inne zaburzenia pokarmowe
  – Behawior pokarmowy- pobieranie pokarmu. Neofilia i neofobia.
  – Manipulacje dietą
  – Suplementy
 2. Metody alternatywne.

Moduł 2.  Etogram kotów

(nagrania online w strefie)

 1. Behawior kotów: Zoosemiotyka – działanie zmysłów i analiza sygnałów w świecie kotów. Ewolucja zachowań i rozwój umysłowy. dr Agata Kokocińska
 2. Analiza systemów komunikacyjnych kotów. dr Agata Kokocińska
 3. Temperament kotów. Metody oceny temperamentu i zachowania. Testy i kwestionariusze: Fe-BARQ, The Feline Temperament Profile (FTP), The Cat Tracker Project Questionnaire, The Meet Your Match® Feline-alityTM protocol, Domestic Cat Personality Inventory (DCPI), kwestionariusz Ethoplanet. dr Agata Kokocińska

Moduł 3. Problemy behawioralne kotów w teorii

(Webinar online w czasie rzeczywistym)

 1. Ocena zachowania i stanu emocjonalnego.
 2. Wpływ hormonów na zachowanie. Decyzja o kastracji- wady i zalety. Rozród kotów. prof. Michał Dzięcioł
 3. Problemy behawioralne kotów. lek.wet. Martyna Woszczyło,
  dr Agata Kokocińska, lek.wet. Jolanta Łapińska, Katarzyna Wawryniuk
 • Braki w socjalizacji.
 • Załatwianie potrzeb fizjologicznych poza kuwetę.
 • Stres – analiza stresorów w życiu codziennym.
 • Rodzaje i przyczyny agresji u kotów.
 • Strach, lęk, fobie- diagnostyka, przyczyny, leczenie.
 • FCD- przyczyny, najnowsze doniesienia, leczenie.
 • Nadpobudliwość a reaktywność. Diagnostyka, przyczyny, leczenie.
 • CDS- diagnostyka, przyczyny, leczenie.
 • Depresja- diagnostyka, przyczyny, leczenie.
 • Pozostałe zaburzenia behawioralne (Rolling skin i inne).

Moduł 4. Metody pracy z konkretnymi zaburzeniami zachowania.

(webinar online w czasie rzeczywistym)

 1. Praca z klientem. Studium przypadków.
  – Diagnostyka
  – Wywiad
  – Planowanie terapii
  – Algorytmy postępowania- Formularz Ethoplanet
  – Przegląd najczęstszych problemów behawioralnych- rozwiązywanie problemów
  – Metody rozwiązywania problemów
  – Mapowanie przestrzeni domowej
  – Wprowadzanie modyfikacji środowiskowych
  – Planowanie przestrzeni dla kotów
 2. Specyfika problemów kotów schroniskowych i wolno żyjących.
 3. Farmakoterapia i suplementacja zaburzeń behawioralnych kotów.  Studium przypadków. lek.wet. Martyna Woszczyło, lek.wet. Jolanta Łapińska,
 4. Praca behawiorysty- praca z człowiekiem i zwierzęciem. Nauka dialogu. dr Agata Kokocińska, lek.wet. Martyna Woszczyło

Moduł 5. Praktyczne metody terapeutyczne w pracy z kotami z zaburzeniami behawioralnymi – warsztaty praktyczne

(zajęcia stacjonarne)

 1. Studium przypadków- diagnostyka i rozwiązywanie problemów. lek.wet. Martyna Woszczyło,
 2. Zoofizjoterapia: Symptomy dysfunkcji. Analiza ruchu, pozycji ciała podczas oddawania kału i moczu. Urszula Krawczyk
 3. Trening rehabilitacyjny- zajęcia praktyczne z kotami- technika OP-Przeciwwarunkowanie i odwrażliwianie. dr Agata Kokocińska
 4. Komunikacja kotów- ocena sytuacji- analiza filmów. lek.wet. Martyna Woszczyło, dr Agata Kokocińska
 5. Podstawy pracy z kotem- podstawy handlingu, podstawy treningu. dr Agata Kokocińska
 6. Podstawowy ekwipunek behawiorysty – nauka korzystania z przyrządów terapeutycznych i treningowych. dr Agata Kokocińska
 7. Praca z klientem. Prowadzenie wywiadu. dr Agata Kokocińska, lek.wet. Martyna Woszczyło

Kurs prowadzony jest metodą blended learning. Łączy w sobie materiały w strefie e-learningowej dostępne w panelu Kursanta 24/7. W strefie znajdują się moduły i lekcje w formie video prezentacji,  a także seria materiałów do pobrania, w tym praktyczne instrukcje.

Ponadto kurs składa się dodatkowo z 2 zjazdów w formie webinarów w czasie rzeczywistym, gdzie wszyscy uczestnicy mogą zadawać pytania i rozwiać swoje wątpliwości, a także jednego zjazdu warsztatowego na żywo.

Edycja 6 – 2023

28-29.10.2023, webinaria live, w czasie rzeczywistym
18-19.11.2023, webinaria live, w czasie rzeczywistym
25-26.11.2023, zajęcia stacjonarne

EGZAMIN: test on-line
9.12.2023, sobota, godz.11:00
Praca dyplomowa ze studium przypadku, jako kontynuacja pracy z kursu bazowego.

Miejsce zjazdów stacjonarnych:
Lawendowe Rancho Ethoplanet
Czarnowiec 28, 08-445 Czarnowiec (Gmina Osieck)
https://goo.gl/maps/hKz3w49STUdNuVJz7
Dodatkowe informacje – zakładka Szczegóły

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Edycja 5 – 2022

5-6.11.2022, webinaria live, w czasie rzeczywistym
19-20.11.2022, zajęcia stacjonarne
26.11.2022, udział w Animal Expert Conference on-line
27.11.2022, webinar live, w czasie rzeczywistym
17-18.12.2022, zajęcia stacjonarne

EGZAMIN: test on-line
14.01.2023, sobota, godz.11:00
Praca dyplomowa ze studium przypadku, jako kontynuacja pracy z kursu bazowego.

Miejsce zjazdów stacjonarnych:
CKA Mrówka, ul. Przekorna 33, 02-971 Warszawa
https://www.cka-mrowka.pl/pl

 

 

Zobacz kalendarz

Prowadzący kurs

Lek. Wet. Jolanta Łapińska lekarz weterynarii, zoopsycholog zobacz profil
Dr Karolina Hołda dietetyk, zootechnik. Wykładowca Ethoplanet zobacz profil
lek. wet. Katarzyna Barłowska Lekarz weterynarii, opiekun zwierząt i kierownik Gabinetu Weterynaryjnego Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN. zobacz profil
dr inż. Agata Kokocińska etolog, zoopsycholog, trener zwierząt, pedagog specjalny. Dyrektor Ethoplanet zobacz profil
lek. wet. Martyna Woszczyło Lekarz weterynarii, behawiorysta, specjalizuje się w prowadzeniu terapii zachowań psów i kotów zobacz profil

UWAGA
Komisja ds. Studiów Wyższych Lekarzy Weterynarii, Kształcenia Ustawicznego i Specjalizacji
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, przyznała szkoleniu 20 punktów edukacyjnych.
                                                 

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania z BUR!

BUR: Usługa numer 2021/09/24/126848/1181465

W celu rozłożenia płatności na raty lub pomocy w uzyskaniu dofinansowania z BUR prosimy o kontakt mailowy na: kontakt@ethoplanet.com 

W przypadku jednoczesnego zakupu:
1.
Kursu Behawiorysta-Zoopsycholog
2.Specjalizacji I stopnia
3.Specjalizacji II stopnia
– przewidujemy rabaty i wygodne raty! 

Dla Pracowników fundacji i schronisk dla bezdomnych zwierząt 20% zniżki od aktualnej ceny promocyjnej.
Wymagane dostarczenie scanu aktualnego zaświadczenia, że jest się czynnym Pracownikiem.

Cena obejmuje:

 • materiały szkoleniowe
 • formularze behawiorysty, instrukcje, kwestionariusze wywiadu
 • opiekę tutora podczas trwania całego kursu
 • praktyki pod okiem behawiorysty prowadzącego w formie konsultacji u pacjenta
 • lunch wegański podczas zjazdów stacjonarnych
 • przerwy kawowe podczas zjazdów stacjonarnych
 • dostęp do rozbudowanej strefy e-learninowej
 • pakiet prezentów podczas zjazdów stacjonarnych
 • Certyfikat specjalizacji „Behawiorysta-Zoopsycholog – Specjalizacja: Problemy behawioralne kotów

*Pierwsze podejście do egzaminów teoretycznego i praktycznego w terminie wskazanym w harmonogramie kursu jest wliczone w cenę. Każde kolejne podejście w innym terminie jest płatne 200 zł/egzamin.
*Dostęp do strefy kursu trwa do dnia pierwszego egzaminu, wskazanego w harmonogramie zajęć. Istnieje możliwość przedłużenia dostępu do strefy za opłatą – 200 zł/miesiąc licząc od dnia uznania środków na koncie Ethoplanet.
* Promocje i dodatkowe rabaty liczone są zawsze od ceny standard  i nie sumują się. W przypadku wolontariuszy, przyjmujemy wariant korzystniejszy, czyli albo cena dla wolontariusza albo cena promocyjna.
*Każdy uczestnik otrzymuje Zaświadczenie o ukończeniu kursu na wzór MEN po zaliczeniu obu egzaminów.
(pisemnego testu i napisaniu pracy dyplomowej z przypadku). Zaświadczenie upoważnia do pracy w zawodzie Zoopsychologa/ Behawiorysty. Dodatkowo nasi kursanci otrzymują Certyfikat Ethoplanet.
Przed odbiorem zaświadczenia i certyfikatu należy dostarczyć kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub uczelni wyższej.
*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminarzu zajęć z przyczyn losowych.

 

Miejsce ed.2022
Centrum Konferencyjno-Apartamentowe “Mrówka”, Warszawa

Miejsce ed.2023

Lawendowe Rancho Ethoplanet
08-445 Czarnowiec, Czarnowiec 28, gmina Osieck,
https://goo.gl/maps/hKz3w49STUdNuVJz7

Polecamy nocleg w Hotelu pod Sosnami – 4 km od miejsca szkoleń w Czarnowcu
08-445 Osieck, ul. Warszawska 68
tel. 25 685 70 14
https://noclegi.pl/hotel-pod-sosnami**-osieck
https://e-turysta.pl/hotel-pod-sosnami-osieck-117582.html

Dojazd z Warszawy, z dworca PKP Warszawa Śródmieście pociągiem do Otwocka (ok. 35 min).
Dalej autobusem linii Wołoszka do Osiecka (są 2 przystanki, wysiadka na przystanku w Rynku).
Dla niezmotoryzowanych zapewniamy dowóz na zajęcia z hotelu pod Sosnami.
Dopuszczamy opcję dowozu z Góry Kalwarii i/lub Garwolina.

UWAGA! Tworzymy społeczność Behawioryści Ethoplanet!
Tylko u nas masz darmową reklamę na naszej stronie internetowej!

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminarzu.

cena 3000 zł
1900 zł Cena do 30.04.2023 2500 zł Cena do 31.07.2023 Zarezerwuj
Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Dodatkowe pytania na temat
Behawiorysta-Zoopsycholog Specjalizacja I stopnia: Problemy behawioralne kotów (Felis catus)