Behawiorysta-Zoopsycholog Specjalizacja I stopnia: Problemy behawioralne kotów (Felis catus)

Data startu: 30.11.2024
Stopień trudności: ZAAWANSOWANY
Czas dostępu: 31.06.2025
Certyfikat: MEN
Typ: HYBRYDOWY

Specjalizacja dostępna tylko i wyłącznie po odbyciu w Ethoplanet kursu bazowego „Behawiorysta-Zoopsycholog”  (Nowy Program).

Ethoplanet to placówka oświatowa (placówka kształcenia ustawicznego zgodnie z art. 168 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910 i 1378 wpisana do ewidencji pod numerem 1219K. RSPO 27731) działająca zgodnie z najwyższymi standardami.

Program kursu „Behawiorysta – Zoopsycholog” został opracowany w oparciu o światowe standardy pracy ze zwierzętami oraz długotrwałą praktykę kadry prowadzącej. Kurs łączy w sobie elementarną wiedzę popartą badaniami naukowymi jak i praktyczne studium przypadków. Ponadto zapewniamy uczestnikom serię warsztatów praktycznych oraz praktyk zawodowych ze zwierzętami.

Specjalizacja: Problemy behawioralne kotów (Felis catus) obejmuje szereg wykładów skupionych na analizie zachowania kotów, ocenie ich temperamentu, diagnostyce zaburzeń behawioralnych a przede wszystkim – specjalistycznych warsztatów praktycznych. 

Po ukończeniu kursu:

Uczestnik potrafi:

– przeprowadzać wywiad behawioralny;

– postawić diagnozę zaburzeń behawioralnych;

– stosować w praktyce algorytmy diagnostyczne;

– przygotować plan terapii behawioralnej;

– prowadzić obserwacje i funkcjonalną analizę zachowania;

– zastosować odpowiednią suplementację zaburzeń behawioralnych;

– ocenić stan zdrowia zwierzęcia, jego dietę i zabezpieczenie potrzeb;

– przeprowadzić terapię behawioralną;

– prowadzić samodzielnie konsultacje;

Uczestnik wie:

– gdzie szukać informacji i jak pogłębiać swoją wiedzę;

– jak korzystać z badań naukowych;

– jak dotrzeć do rzetelnych źródeł informacji;

Uczestnik zna:

– profesjonalną terminologię stosowaną w etologii i naukach pokrewnych;

– techniki pracy ze zwierzętami

– teorię uczenia i potrafi ją zastosować w praktyce

Uczestnik otrzymuje:

– gotowe instrukcje dla klienta;

– wzory formularzy;

– materiały pomocnicze;

– materiały edukacyjne;

– pakiety prezentów na start;

– pomoc tutora przez cały okres trwania kursu oraz po zakończenia kursu w celu rozpoczęcia własnej kariery

Moduł 1. Metody wspomagające terapię

(nagrania online w strefie)

 1. Podstawy dietetyki.
  – Wpływ diety na zachowanie. Manipulacje dietą
  – Otyłość i anoreksja – wpływ na zachowanie
  – Alergie pokarmowe
  – PICA, koprofagia, polifagia, polidypsja i inne zaburzenia pokarmowe
  – Behawior pokarmowy- pobieranie pokarmu. Neofilia i neofobia.
  – Suplementy
 2. Metody alternatywne i wspomagające terapię. dr Agata  Kokocińska

Moduł 2.  Etogram kotów

(nagrania i materiały online w strefie)

 1. Behawior kotów: Zoosemiotyka – działanie zmysłów i analiza sygnałów w świecie kotów. Ewolucja zachowań i rozwój umysłowy. dr Agata Kokocińska
 2. Analiza systemów komunikacyjnych kotów. dr Agata Kokocińska
 3. Temperament kotów. Metody oceny temperamentu i zachowania. Testy i kwestionariusze: Fe-BARQ, The Feline Temperament Profile (FTP), The Cat Tracker Project Questionnaire, The Meet Your Match® Feline-alityTM protocol, Domestic Cat Personality Inventory (DCPI), kwestionariusz Ethoplanet. dr Agata Kokocińska

Moduł 3. Problemy behawioralne kotów w teorii

(Webinar online w czasie rzeczywistym)

 1. Ocena zachowania i stanu emocjonalnego. lek.wet. Martyna Woszczyło,
 2. Wpływ hormonów na zachowanie. Decyzja o kastracji- wady i zalety. Rozród kotów. prof. Michał Dzięcioł
 3. Problemy behawioralne kotów. lek.wet. Martyna Woszczyło,
  dr Agata Kokocińska, lek.wet. Jolanta Łapińska, Katarzyna Wawryniuk
 • Braki w socjalizacji.
 • Załatwianie potrzeb fizjologicznych poza kuwetę.
 • Stres – analiza stresorów w życiu codziennym.
 • Rodzaje i przyczyny agresji u kotów.
 • Strach, lęk, fobie- diagnostyka, przyczyny, leczenie.
 • FCD- przyczyny, najnowsze doniesienia, leczenie.
 • Nadpobudliwość a reaktywność. Diagnostyka, przyczyny, leczenie.
 • CDS- diagnostyka, przyczyny, leczenie.
 • Depresja- diagnostyka, przyczyny, leczenie.
 • Pozostałe zaburzenia behawioralne (Rolling skin i inne).

Moduł 4. Metody pracy z konkretnymi zaburzeniami zachowania.

(webinar online w czasie rzeczywistym)

 1. Praca z klientem. Studium przypadków.
  – Diagnostyka
  – Wywiad
  – Planowanie terapii
  – Algorytmy postępowania- Formularz Ethoplanet
  – Przegląd najczęstszych problemów behawioralnych- rozwiązywanie problemów
  – Metody rozwiązywania problemów
  – Mapowanie przestrzeni domowej
  – Wprowadzanie modyfikacji środowiskowych
  – Planowanie przestrzeni dla kotów
 2. Specyfika problemów kotów schroniskowych i wolno żyjących.
 3. Farmakoterapia i suplementacja zaburzeń behawioralnych kotów.  Studium przypadków. lek.wet. Martyna Woszczyło, lek.wet. Jolanta Łapińska,
 4. Praca behawiorysty- praca z człowiekiem i zwierzęciem. Nauka dialogu. dr Agata Kokocińska, lek.wet. Martyna Woszczyło

Moduł 5. Praktyczne metody terapeutyczne w pracy z kotami z zaburzeniami behawioralnymi – warsztaty praktyczne

(zajęcia stacjonarne)

 1. Studium przypadków- diagnostyka i rozwiązywanie problemów. lek.wet. Martyna Woszczyło,
 2. Zoofizjoterapia: Symptomy dysfunkcji. Analiza ruchu, pozycji ciała podczas oddawania kału i moczu. Urszula Krawczyk
 3. Trening rehabilitacyjny- zajęcia praktyczne z kotami- technika OP-Przeciwwarunkowanie i odwrażliwianie. dr Agata Kokocińska
 4. Komunikacja kotów- ocena sytuacji- analiza filmów. lek.wet. Martyna Woszczyło, dr Agata Kokocińska
 5. Podstawy pracy z kotem- podstawy handlingu, podstawy treningu. dr Agata Kokocińska
 6. Podstawowy ekwipunek behawiorysty – nauka korzystania z przyrządów terapeutycznych i treningowych. dr Agata Kokocińska
 7. Praca z klientem. Prowadzenie wywiadu. dr Agata Kokocińska, lek.wet. Martyna Woszczyło

Kurs prowadzony jest metodą blended learning. Łączy w sobie materiały w strefie e-learningowej dostępne w panelu Kursanta 24/7. W strefie znajdują się moduły i lekcje w formie video prezentacji,  a także seria materiałów do pobrania, w tym praktyczne instrukcje.

Ponadto kurs składa się dodatkowo z 2 zjazdów w formie webinarów w czasie rzeczywistym, gdzie wszyscy uczestnicy mogą zadawać pytania i rozwiać swoje wątpliwości, a także jednego zjazdu warsztatowego na żywo.

Edycja 7 – 2024

30.11-1.12.2024, webinaria live, w czasie rzeczywistym
11-12.01.2025, webinaria live, w czasie rzeczywistym
18-19.01.2025, zajęcia stacjonarne

Egzamin online: 8.02.2025, godz. 11:00

********************************************

Edycja 6 – 2023

28-29.10.2023, webinaria live, w czasie rzeczywistym
18-19.11.2023, webinaria live, w czasie rzeczywistym
25-26.11.2023, zajęcia stacjonarne

EGZAMIN: test on-line
9.12.2023, sobota, godz.11:00
Praca dyplomowa ze studium przypadku, jako kontynuacja pracy z kursu bazowego.

Miejsce zjazdów stacjonarnych:
Lawendowe Rancho Ethoplanet
Czarnowiec 28, 08-445 Czarnowiec (Gmina Osieck)
https://goo.gl/maps/hKz3w49STUdNuVJz7
Dodatkowe informacje – zakładka Szczegóły

Praca dyplomowa ze studium przypadku, jako kontynuacja pracy z kursu bazowego.

 

Zobacz kalendarz

Prowadzący kurs

lek. wet. Jolanta Łapińska lekarz weterynarii, zoopsycholog zobacz profil
lek. wet. Katarzyna Barłowska Lekarz weterynarii, opiekun zwierząt i kierownik Gabinetu Weterynaryjnego Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN. zobacz profil
dr inż. Agata Kokocińska etolog, zoopsycholog, trener zwierząt, pedagog specjalny. Dyrektor Ethoplanet zobacz profil
lek. wet. Martyna Woszczyło Lekarz weterynarii, behawiorysta, specjalizuje się w prowadzeniu terapii zachowań psów i kotów zobacz profil
dr n.wet. Sybilla Berwid-Wójtowicz specjalistka żywienia klinicznego zobacz profil

UWAGA
Komisja ds. Studiów Wyższych Lekarzy Weterynarii, Kształcenia Ustawicznego i Specjalizacji
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, przyznała szkoleniu 20 punktów edukacyjnych.
                                                 

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania z BUR!

BUR: Usługa numer 2021/09/24/126848/1181465

W celu rozłożenia płatności na raty lub pomocy w uzyskaniu dofinansowania z BUR prosimy o kontakt mailowy na: kontakt@ethoplanet.com 

W przypadku jednoczesnego zakupu:
1.
Kursu Behawiorysta-Zoopsycholog
2.Specjalizacji I stopnia
3.Specjalizacji II stopnia
– przewidujemy rabaty i wygodne raty

Dla Pracowników fundacji i schronisk dla bezdomnych zwierząt 20% zniżki od ceny bazowej.
Wymagane dostarczenie scanu aktualnego zaświadczenia, że jest się czynnym Pracownikiem/Wolontariuszem.

Cena obejmuje:

 • materiały szkoleniowe
 • formularze behawiorysty, instrukcje, kwestionariusze wywiadu
 • opiekę tutora podczas trwania całego kursu
 • praktyki pod okiem behawiorysty prowadzącego w formie konsultacji u pacjenta
 • lunch wegański podczas zjazdów stacjonarnych
 • przerwy kawowe podczas zjazdów stacjonarnych
 • dostęp do rozbudowanej strefy e-learninowej
 • pakiet prezentów podczas zjazdów stacjonarnych
 • Certyfikat specjalizacji „Behawiorysta-Zoopsycholog – Specjalizacja: Problemy behawioralne kotów

*Pierwsze podejście do egzaminów teoretycznego i praktycznego w terminie wskazanym w harmonogramie kursu jest wliczone w cenę. Każde kolejne podejście w innym terminie jest płatne 200 zł/egzamin.
*Dostęp do strefy kursu trwa do dnia egzaminu wskazanego w harmonogramie zajęć. Istnieje możliwość przedłużenia dostępu do strefy za opłatą – 200 zł/miesiąc licząc od dnia uznania środków na koncie Ethoplanet.
* Promocje i dodatkowe rabaty liczone są zawsze od ceny standard  i nie sumują się. W przypadku wolontariuszy, przyjmujemy wariant korzystniejszy, czyli albo cena dla wolontariusza albo cena promocyjna.
*Każdy uczestnik otrzymuje Zaświadczenie o ukończeniu kursu na wzór MEN po zaliczeniu obu egzaminów.
(pisemnego testu i napisaniu pracy dyplomowej z przypadku). Zaświadczenie upoważnia do pracy w zawodzie Zoopsychologa/ Behawiorysty. Dodatkowo nasi kursanci otrzymują Certyfikat Ethoplanet.
Przed odbiorem zaświadczenia i certyfikatu należy dostarczyć kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub uczelni wyższej oraz podać właściwy adres do wysyłki dyplomów (Inpost).
*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminarzu zajęć z przyczyn losowych.

Miejsce

Lawendowe Rancho Ethoplanet
08-445 Czarnowiec, Czarnowiec 28, gmina Osieck,
https://goo.gl/maps/hKz3w49STUdNuVJz7

Polecamy nocleg w Hotelu pod Sosnami – 4 km od miejsca szkoleń w Czarnowcu
08-445 Osieck, ul. Warszawska 68
tel. 25 685 70 14
https://noclegi.pl/hotel-pod-sosnami**-osieck
https://e-turysta.pl/hotel-pod-sosnami-osieck-117582.html

Dojazd z Warszawy, z dworca PKP Warszawa Śródmieście pociągiem do Otwocka (ok. 35 min).
Dalej autobusem linii Wołoszka do Osiecka (ok.25 min.) – w Osiecku są 2 przystanki, wysiadka na przystanku w Rynku. Dla niezmotoryzowanych zapewniamy dowóz na zajęcia z hotelu pod Sosnami lub PKP Garwolin.
Prosimy tylko wcześniej nas powiadomić o takim zamiarze na adres kontakt@ethoplanet.com

UWAGA
Organizatorowi przysługuje prawo odwołania kursu z powodu zapisu zbyt małej liczby Uczestników
i/lub sytuacji losowych Prelegentów i/lub siły wyższej. W to miejsce może zaproponować nowy termin lub udział w innym kursie lub zwrot środków.

Miejsce awaryjne
CKA Mrówka – https://www.cka-mrowka.pl
Warszawa 02-971, ul. Przekorna 33
Dojazd komunikacją miejską z:
Wilanów – autobus 742
Dworzec Centralny – autobus 519
Metro wilanowska 217, N50
Konstancin- Jeziorna – autobus 742, 710, 200
Góra Kalwaria 742

 

cena 3000 zł
2000 Cena promocyjna do 31.01.2024 Zarezerwuj
Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Dodatkowe pytania na temat
Behawiorysta-Zoopsycholog Specjalizacja I stopnia: Problemy behawioralne kotów (Felis catus)