dr n.wet. Sybilla Berwid-Wójtowicz

specjalistka żywienia klinicznego

Absolwentka Wydziału Nauk o Zwierzętach, doktoryzowała się na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Zakładzie Dietetyki, Katedry Nauk Fizjologicznych (obrona w 2006 roku). Specjalizuje się w żywieniu oraz dietetyce weterynaryjnej psów i kotów. W żywieniu ludzi absolwentka kształcenia podyplomowego z zakresu poradnictwa dietetycznego w Instytucie Żywności i Żywienia Człowieka w Warszawie oraz studiów Żywienia Klinicznego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
Jako wykładowca zewnętrzny regularnie wykłada na wydziałach medycyny weterynaryjnej oraz nauk o zwierzętach na uczelniach w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu oraz w placówkach prywatnych jak m.in. Ethoplanet. Prowadzi szkolenia również poza granicami Polski. Regularnie bierze udział w konferencjach krajowych i zagranicznych. Prowadzi też konsultacje z zakresu wsparcia dietetycznego chorych psów i kotów. Jest autorką (i recenzentką) przeszło kilkuset publikacji popularno-naukowych, regularnie publikując w pismach branżowych jak: Magazyn Weterynaryjny i Weterynaria w Praktyce. Jest członkiem zespołu ekspertów POLKARMA (organizacji reprezentującej FEDIAF w Polsce) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Żywienia Weterynaryjnego i Porównawczego (ESVCN). W swojej działalności edukacyjnej skupia się na propagowaniu żywienia zwierząt opartego na wytycznych WSAVA, obowiązujących normach oraz dowodach (EBM). Ma bogate portfolio zawodowe, a od 2010 roku jest związana z Nestle Purina PetCare. Aktywnie wspiera schroniska, organizacje i inicjatywy walczące z bezdomnością zwierząt, działając w projektach w kraju i za granicą (m.in.ze Schroniskiem Lubelskim, w Korabiewicach, Adopciaki.pl).

Prywatnie matka, żona i mentorka. Żyje w licznym stadzie przygarniętych zwierząt.

Więcej na: www.dieto-profilaktyka.pl

fot. Katarzyna Kałdunek w lecznicy Legwet w Legionowie

Zapisz się do naszego newslettera Bądź na bieżąco z aktualnościami Ethoplanet
Zapisywanie

Dziękujemy za zapis!