dr inż. Agata Kokocińska

etolog, zoopsycholog, trener zwierząt, pedagog specjalny. Dyrektor Ethoplanet

Etolog, zoopsycholog i trener zwierząt. Z wykształcenia inżynier zootechniki w specjalności Hodowla Małych Zwierząt Użytkowych i Amatorskich, magister zootechniki w specjalności Dzikie Zwierzęta (Wydział Nauk o Zwierzętach, SGGW w Warszawie), a także pedagog specjalny (Wydział Nauk Pedagogicznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie). Doktorat z zakresu komunikacji semiochemicznej i treningu (tytuł rozprawy doktorskiej: “Identyfikacja  zapachowych  biomarkerów czerniaka w  moczu  myszy, z  zastosowaniem metod behawioralnych i analitycznych.”) zrobiła w Zakładzie Zachowania się Zwierząt Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN. Obecnie spełnia się jako naukowiec i wykładowca akademicki na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie (Zakład Animaloterapii i Psychologii Zwierząt) oraz wykładowca na Uniwersytecie Otwartym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Ukończyła wiele kursów i szkoleń z zakresu behawioru psów i kotów, w tym m.in. kurs dający kwalifikacje zoopsychologa w Europejskim Studium Przygotowania Zawodowego i Wiedzy Praktycznej, kurs instruktorski “trener psów” w szkole CANID, a także jest absolwentką Centre of Applied Pet Ethology (COAPE), gdzie ukończyła kurs Advanced Diploma in the Practical Aspects of Companion Animal Behaviour and Training. W 2019 roku otrzymała tytuł Professional Animal Trainer certyfikowany przez BIAZA (British and Irish Association of Zoos and Aquariums). Członkini Warszawskiego Koła Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Polskiego Towarzystwa Etologicznego, Polskiego Towarzystwa Nauk o Zwierzętach Laboratoryjnych PolLASA oraz członkini International Association of Animal Behavior Consultants IAABC.

Prowadzi zajęcia, kursy i szkolenia (w tym szkolenia firmowe) z zakresu zoopsychologii, zoosemiotyki, dobrostanu i behawioru zwierząt laboratoryjnych, zooterapii, kynologii i felinologii. Autorka książki: „Zooterapia z elementami etologii”, a także ponad 100 artykułów naukowych i popularnonaukowych związanych z zachowaniem zwierząt. Aktywny naukowiec, prelegentka na wielu behawioralnych i olfaktorycznych konferencjach międzynarodowych i krajowych. Podczas studiów doktoranckich była prelegentką na 35 konferencjach, z czego na 9 konferencjach międzynarodowych (m.in. Czechy, Portugalia, Włochy, Wielka Brytania, Węgry, Japonia, Francja), na których wygłosiła 18 wykładów i zaprezentowała 19 posterów.

Prowadzi badania z zakresu biologicznych mechanizmów zachowań, psychologii zwierząt, dobrostanu,  (z naciskiem na preferencje zwierząt) oraz zoosemiotyki. Podczas studiów doktoranckich skupiła się na badaniach nad zmysłem węchu i możliwości jego wykorzystania, m. in. w diagnostyce chorób nowotworowych. Szczególnie interesują ją zagadnienia związane z temperamentem i osobowością zwierząt, a także ich emocjonalne życie. Prawdziwa miłośniczka zwierząt zaangażowana w ich dobrostan. Prowadzi terapie psów i kotów z zaburzeniami behawioralnymi. Jest także ekspertem w hodowli i ocenie dobrostanu zwierząt towarzyszących i laboratoryjnych, w tym głównie gryzoni.

Stale podnosi swoje kwalifikacje uczęszczając na konferencje, kursy i warsztaty, a także śledząc literaturę naukową.

Obecnie prowadzi badania dotyczące metod szkoleniowych psów w celu detekcji nosicieli chorób oraz psów sygnalizujących ataki chorób u ludzi.

Współpracuje z polskimi służbami prowadząc wykłady z zakresu zachowania psów i pracy węchowej, a także prowadzi terapie behawioralne psów służbowych.

Pomysłodawczyni i kierownik projektu DDD Project- Disease Detecting Dog Project, którego głównym celem jest stworzenie specjalistycznego centrum szkoleniowego przygotowującego psy do wykrywania próbek pochodzących od osób chorych (choroby nowotworowe, cukrzyca, i inne), ale także do sygnalizowania ataków chorób, aby ułatwić życie osobom borykającym się z cukrzycą i epilepsją, a także innymi chorobami. Odpowiednio przeszkolone psy poza sygnalizowaniem nadejścia ataku (ang. alert dog), mogą być także nauczone zapewniania podstawowej pomocy podczas i zaraz po ataku (ang. reponse dog), zaś psy poszukujące zapachu choroby- mogą być wykorzystane m.in. w czasach epidemii w celu szybkiego przesiewu osób będących potencjalnym nosicielem choroby (np. koronawirusa wywołującego COVID-19).

Prywatnie: szalony naukowiec nawet na co dzień. Niekończąca się studnia pomysłów, a jej kreatywność bywa przekleństwem. Właścicielka (tylko na papierze) jeszcze bardziej szalonego psa w typie husky- Pinii vel Pączek, wyciągniętego zza krat schroniska oraz Beretty – białego owczarka szwajcarskiego, rozpoczynającego karierę naukową, a także 5 kotów, kur, kaczek, królików i wielu innych zwierząt zamieszkujących jej Lawendowe Rancho. Miłośniczka zwierząt, teatru, poezji, sztuki, podróży i dobrego jedzenia. Kocha pączki. Pinia także.

Pobierz CV

Więcej informacji

Działalność naukowa
Książki:

 1. Kokocińska A.M, Kaleta T., Lewczuk D.,  Zooterapia z elementami etologii. Oficyna Wydawnicza Impuls, 2016, ISBN:
  978-83-8095-086-3

Publikacje w czasopismach naukowych:

 1. Kokocińska A., Kaleta T., 2015, Behawioryzm i behawior- myśl filozoficzna i badania przyrodnicze., Kosmos-
  Problemy Nauk biologicznych, Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika, Warszawa, PL ISSN
  0023-4249, Tom 64, Numer 2 (307) Strony 221–227, 4pkt
 2. Kokocińska A., Kaleta T., Znaczenie etologii w naukach o dobrostanie zwierząt, Roczniki Naukowe Polskiego
  Towarzystwa Zootechnicznego, t. 12 (2016), nr 1, 49-62
 3. Agata Kokocińska, John Ensminger and Tadeusz Jezierski, Effects of novel odours on the mating behaviour in mice. Animal Science Papers and Reports vol. 35 (2017) no. 3, 301-316
 4. A. Kokocińska-Kusiak, G. Maliszewski Etologia w praktyce dogoterapeuty, czyli istota komunikacji człowiek –pies. 2017, Przegląd hodowlany nr 6/2017, strony: 5-8
 5. Kokocińska-Kusiak A., Sacharczuk M., Sobczyńska M., Góral-Radziszewska K., Wileńska B., Misicka A., Matalińska J., Jezierski T. Can mice be trained to discriminate urine odor of conspecifics with melanoma before clinical symptoms appear? Journal of Veterinary Behavior, 2020 (JVEB_2019_138R1). 100 pkt MNiSW, IF 938, Q1
 6. Kokocińska-Kusiak A., Woszczyło M., Zybała M., Maciocha J., Barłowska K., Dzięcioł M.,  Canine Olfaction: Physiology, Behavior, and Possibilities for Practical Applications
  Animals 2021, 11(8), 2463;
 7. Kokocińska A., Woszczyło M., Sampino S., Dzięcioł M., Zybała M., Szczuka A., Korczyńska J., Rozempolska-Rucińska I., Canine Smell Preferences—Do Dogs Have Their Favorite Scents? Animals, 2022, 2022/6/8

Doniesienia pokonferencyjne w czasopismach naukowych:

 1. Kokocińska A., Juszczak G., Korwin M., Detour test in mice. 2014
  Acta neurobiologiae experimentalis, vol. 74, No. 3, page: 355, abstract from 3rd International Seminar on
  Behavioral Methods
 2. Kokocińska A.M., Jezierski T., Barłowska K., Olfactory stimulation as an element of environmental enrichment
  preventing mental disorders in animals. Journal of Digital Olfaction Society JDOS, vol.4, may 23-24, 2016, DOI:
  10.18143/jdos_v4i1, p.39(czasopismo zagraniczne, pierwszy autor I korespondencyjny- Agata Maria Kokocińska)

Lista publikacji w czasopismach populanronaukowych:

 1. Kokocińska A.M., Zadbać o psi nos. Academia nr 4 (48) 2016
 2. Kokocińska-Kusiak A.M., Nauka przywołania krok po kroku. Animal Expert, 2017
 3. Kokocińska-Kusiak A.M., Strach i lęk przed hałasem, czyli jak przygotować zwierzę do sylwestra. Rynek
  Zoologiczny, 2017
 4. Kokocińska-Kusiak A.M., Diagnostyka i ocena nadpobudliwości u psów. Animal Expert, 2018
 5. Kokocińska-Kusiak A.M., Modyfikowanie zachowań- krok po kroku. Animal Expert, 2018
 6. Kokocińska-Kusiak A.M., Tajemnice psiego nosa. Jak za pomocą zapachów zrelaksować psa. Rynek Zoologiczny, 2018
 7. Kokocińska-Kusiak A.M., Praca z psem nadpobudliwym. Animal Expert, 2018
 8. Kokocińska-Kusiak A.M., Postępowanie w przypadku lęku separacyjnego. Animal Expert, 2019

Doniesienia konferencyjne (udział jako prelegent):

 1. Kokocińska A.M., Ethogram as a main technique for determining the reproductive behavior disorders, I Konferencja
  Młodych Naukowców: Biotechnologia w produkcji zwierzęcej, 24-25.04.2014, SGGW Warszawa.
 2. Kokocińska A.M., The role of pheromones and other semiochemical in behavior of macrosmatic animals., I Konferencja Młodych Naukowców: Biotechnologia w produkcji zwierzęcej, 24-25.04.2014, SGGW Warszawa.
 3. Kokocińska A.M., The role of pheromones and other semiochemical in animal behavior. The impact of sex
  pheromones masking on laboratory mouse mating. The European Conference on Behavioural Biology (ECBB),
  17-20.07.2014, Praga
 4. Kokocińska A.M., Juszczak G., Detour test in mice, 18-20.09.2014 3rd International Seminar on Behavioral
  Methods in Szczyrk,
 5. Kokocińska A.M., Rola komunikacji węchowej w świecie zwierząt makrosmatycznych. 23-24.05.2015 III Ogólnopolska
  Studencka Konferencja Teriologiczna we Wrocławiu.
 6. Kokocińska A.M., Jezierski T., wykład: Preferencje zapachowe myszy laboratoryjnych. Behawioralne i analityczne
  modele doświadczalne. Konferencja Mechanizmy zachowań zwierząt oraz możliwości ich modelowania, 15.05.2015,
  Wrocław
 7. Kokocińska A.M., Juszczak G., Detour test in mice, Konferencja Mechanizmy zachowań zwierząt oraz możliwości ich
  modelowania, 15.05.2015, Wrocław
 8. Kokocińska A.M., Rola feromonów i innych substancji semiochemicznych w zachowaniu zwierząt. Wpływ maskowania
  feromonów płciowych na zachowania rozrodcze myszy (Nagroda za najlepszy poster naukowy).
  Konferencja Mechanizmy zachowań zwierząt oraz możliwości ich modelowania, 15.05.2015, Wrocław
 9. Kokocińska A.M., The search for olfactory markers of tumor. Konferencja PolLASA – Zwierzęta w badaniach
  naukowych, 7-9.09.2015
 10. Kokocińska A.M., Methods of identify the sex cycle phase of laboratory mouse. Konferencja PolLASA – Zwierzęta w badaniach naukowych, 7-9.09.2015
 11. Kokocińska A.M., Dobrostan psów i innych zwierząt wykorzystywanych w zooterapii LXXX Zjazd Naukowy PTZ,
  21-23.09.2015, Bydgoszcz (III miejsce w sesji młodych naukowców)
 12. Kokocińska A.M., wykład: Rola emocji w tresurze psów, PANel Wiedzy, 24.02.2016, Warszawa
 13. Kokocińska A.M., wykład: Rola emocji w relacji człowiek-zwierzę, czyli jak wykorzystać układ nagrody. Tydzień
  mózgu 2016, 19.03.2016, Warszawa
 14. Kokocińska A.M. Wykrywanie markerów zapachowych nowotworów w moczu myszy z zastosowaniem metod behawioralnych i analitycznych. 05.2016, Instytut Zootechniki PIB, Balice
 15. Kokocińska A.M., Jezierski T., Barłowska K., Olfactory stimulation as an element of environmental enrichment
  preventing mental disorders in animals, Olfaction & Issues 2016, 23-24.05.2016, Mediolan
 16. Kokocińska A.M., Terapia i trening psów z wykorzystaniem układu nagrody. IV Ogólnopolska Studencka Koferencja
  Teriologiczna (OSKT), 26-29.05.2016, Wrocław.
 17. Kokocińska A.M., Układ nagrody a emocje i ich rola w komunikacji człowiek- zwierzę. IV Ogólnopolska Studencka
  Koferencja Teriologiczna (OSKT), 26-29.05.2016, Wrocław.
 18. Kokocińska A.M., Stymulacja węchowa jako element wzbogacenia środowiska zapobiegający zaburzeniom psychicznym
  psów i kotów. IV Ogólnopolska Studencka Koferencja Teriologiczna (OSKT), 26-29.05.2016, Wrocław.
 19. Kokocińska A.M., Pheromones – does humans uses them? Facts and Myths. 4th International Seminar on Behavioral
  Methods, 8-10.09.2016, Katowice.
 20. Kokocińska A.M., Stymulacja olfaktoryczna jako element wzbogacenia środowiska zapobiegający zaburzeniom
  psychicznym zwierząt towarzyszących i dzikich utrzymywanych w niewoli. LXXXI Zjazd Naukowy PTZ „INNOWACYJNOŚĆ
  NAUK O ZWIERZĘTACH W XXI WIEKU” , 21-23.09.2016 Warszawa, Materiały konferencyjne str. 231
 21. Kokocińska-Kusiak A.M., wykład: Stymulacja węchowa jako element wzbogacenia środowiska zapobiegający zaburzeniom
  psychicznym psów i kotów. Seminarium podczas posiedzenia Polskiego Towarzystwa Etologicznego (na zaproszenie),
  19.01.2017, Warszawa
 22. Kokocińska-Kusiak A.M., Jezierski T., Góral- Radziszewska K. Mice olfactory discrimination of urine of
  conspecifics with melanoma using behavioural methods. 
  35 Międzynarodowa konferencja etologiczna
  Behaviour 2017, 30.07- 4.08.2017, Portugalia,
 23. Kokocińska A.M., Jezierski T., Góral- Radziszewska Katarzyna,  Preferencje olfaktoryczne myszy w wyborze zapachu
  moczu osobników z czerniakiem i osobników zdrowych. V Ogólnopolska Konferencja PolLASA “Zwierzęta w badaniach
  naukowych”, 11-13.09.2017, Warszawa
 24. Kokocińska-Kusiak Agata, wykład: Etologia w praktyce dogoterapeuty, czyli istota komunikacji człowiek-pies,
  WARSZTATY ZOOTECHNICZNE Behawior i dobrostan w chowie i produkcji zwierząt, 15 listopada 2017 roku (wykład na zaproszenie)
 25. Kokocińska-Kusiak A.M., wykład: Trening a pojęcie potrzeby, czyli jak ujarzmić psa nadpobudliwego.
  Międzynarodowa konferencja „Animal Training Methods- Metody treningu zwierząt ATM2017” SGGW Warszawa,
  18-19.11.2017
  ,
 26. Kokocińska-Kusiak A.M., wykład: Zwierzęta w animaloterapii – wykorzystanie psa w zgodzie ze wzorcem
  behawioralnym gatunku. „I Podkarpacka Konferencja Naukowa Poświęcona Lecznictwu Uzdrowiskowemu Dzieci i Młodzieży w Uzdrowisko Rymanów S.A.”, Rymanów Zdrój, 21.04.2018r.
 27. Kokocińska-Kusiak A.M., wykład: Jak wytrenować mysz? Ogólnopolska Studencka Konferencja Teriologiczna, Warszawa,
  26-27.05.2018r.
 28. Kokocińska-Kusiak A.M., wykład: Environmental enrichment preference in laboratory mice C57Bl/6, The Joint
  East And West Central Europe ISAE Regional Meeting “Animal Preferences And Animal Welfare”, Warsaw, Poland
  11-12.06.2018r.,
 29. Kokocińska-Kusiak A.M., Jezierski T., wykład (sesja plenarna) Olfactory training in mice., ECBB, Liverpool,
  9-12.08.2018r.
 30. Kokocińska-Kusiak A.M., poster: Odour preferences in dogs- olfactory behavior. Canine Science Forum,
  3-6.07.2018r. Hungary
 31. Kokocińska-Kusiak A., Wykład: Trening olfaktoryczny myszy do wykrywania zapachów nowotworów. Międzynarodowa
  konferencja „Animal Training Methods- Metody treningu zwierząt ATM2017” UW Warszawa, 16-18.11.2018
  .
 32. Kokocińska-Kusiak A., Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN. WARSZTATY – Zabawy węchowe dla psów (sala 102B).
  Międzynarodowa konferencja „Animal Training Methods- Metody treningu zwierząt ATM2017” UW Warszawa,
  16-18.11.2018.
 33. Kokocińska-Kusiak A.M., Jezierski T., wykład (sesja plenarna): Can mice detect odour of neoplasm before
  clinical symptoms? Digital Olfaction Society Annual Meeting 2018, Olfaction & Issues 2018: Science,
  Applications & Strategies, Digital Olfaction 2018: Recent Advances & Perspectives,
  3-4.12.2018r. 
 34. Kokocińska-Kusiak A.M., wykład:Przeciwwarunkowanie z odwrażliwianiem jako podstawowa technika łączona w pracy z psami z zaburzeniami behawioralnymi. Ogólnopolska Konferencja Behawioryzmu Zwierząt. Warszawa, 1.06.2019.
 35. Kokocińska-Kusiak A.M., wykład (sesja plenarna): Mouse model to discriminate urine VOCs in preclinical
  development of melanoma – can trained mice replace canines ? First international workshop on cancer detection
  with dogs. Paris, France, 1-2.10.2019r.
 36. Kokocińska-Kusiak A.M., Woszczyło M., Spontaneous smell preferences in dogs (Canis familiaris), Dog Olfactory Conference, 2020,
 37. Kokocińska-Kusiak A.M., Dzięcioł M., Połomski M., Woszczyło M., Czy pies może pomóc w walce z pandemią? Możliwości wykorzystania psiego węchu w detekcji chorób. Międzynarodowa Konferencja Kynologiczna, Lubań, 2021

 

Kursy

2016 Warsztaty laboratoryjne. Praktyczne zastosowanie metod chromatografii gazowej oraz GC-MS.  Centrum
Edukacji CE2Nowe możliwości wysokoprzepustowych badań in vivo i in vitro. AnimaLab, Centralne
Laboratorium Zwierząt Doświadczalnych CEPT
2017 Ukończenie kursu trenerskiego CANID- Trener psówUkończenie kursu nadającego kwalifikacje zoopsychologa.
Europejskie Studium Przygotowania Zawodowego I Wiedzy Praktycznej
Advanced Diploma In The Practical Aspects Of Companion Animal Behaviour And Training- Kurs nadający
kwalifikacje behawiorysty COAPE
2018 Ukończenie Kursu: PAT Professional Animal Trainer, BIAZA
2019 Ukończenie Kursu na Trenera Zwierząt: PAT Professional Animal Trainer, BIAZA

Doświadczenie zawodowe

2009 Praktyka w Instytucie Parazytologii PAN w Kosewie Górnym
-opieka nad jeleniami, danielami, muflonami
2010 Praktyka w stadninie w Izbach k/Krynicy- „Końska dolina”-opieka nad końmi, karmienie, pojenie,
czyszczenie koni, zaganianie, przygotowywanie do jazd
2011 Praktyka w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w JastrzębcuUczestnictwo w projekcie: „Biożywność
– innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego”, obserwacje koni, opieka nad psami, prace w myszarni
2012 Praca w hurtowni zoologicznej- Mammalis
2014 Praca w lecznicy „Anda” przy schronisku „Prima vet”
2014 – do teraz Praca jako wykładowca na Wydziale Nauk o Zwierzętach w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz na
Uniwersytecie Otwartym SGGW z zakresu zoopsychologii, zoosemiotyki, dobrostanu,  behawioru zwierząt
laboratoryjnych, zooterapii, kynologii i felinologii
2016 – do teraz Prowadzenie szkoleń dla firm z zakresu etologii, kynologii, felinologii, doświadczalnictwa
behawioralnego, behawioru zwierząt laboratoryjnych, zoosemiotyki, dobrostanu zwierząt
2022-do teraz Praca na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie – adiunkt

Działalność organizacyjna

2012 Członkostwo w Polskim Towarzystwie Etologicznym
2016 – 2018 Wejście do zarządu Polskiego Towarzystwa Etologicznego, objęcie funkcji skarbnika
2017- do teraz, 2017-2019 Wejście do zarządu Warszawskiego Koła Polskiego Towarzystwa ZootechnicznegoInicjatorka i główna
organizatorka pierwszej międzynarodowej konferencji „Animal Training Methods – Metody Treningu Zwierząt
ATM2017” (18-19 listopada 2017 roku)
2018 Współorganizatorka międzynarodowej konferencji: The Joint East And West Central Europe ISAE Regional
Meeting “Animal Preferences And Animal Welfare”, Warsaw, Poland 11-12.06.2018r.,
2019 Organizacja konferencji: Komunikacja psów, PET Expo
2020 Organizacja konferencji: Dog Olfactory Conference

Działalność dydaktyczna

2014 – do teraz Wykładowca na Wydziale Nauk o Zwierzętach w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego przedmiotów z zakresu
zoopsychologii, zoosemiotyki, dobrostanu i behawioru zwierząt laboratoryjnych
2015 – do teraz Prowadzenie kursów z zakresu zoopsychologii, zooterapii, kynologii i felinologii na Uniwersytecie Otwartym SGGW
2022-do teraz Wykładowca na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

Bierne uczestnictwo w konferencjach i seminariach

2013 Udział w spotkaniu referatowo-dyskusyjnym “Przeszkody uniemożliwiające naturalny rozród
psów”
“Wybrane biotechniki stosowane w rozrodzie psów”“Potencjalnie
niekorzystne skutki obecności kwasów Omega 3 w diecie psów”
, Bank mrożonego nasienia psów,
SGGW.Nietoperze: mózg, zachowania i Armenia, posiedzenie Polskiego Towarzystwa Etologicznego
Udział w konferencji Zdrowa Krowa, SGGW.
Udział w seminarium Genotypowanie niejednorodnego materiału biologicznego metodą MSSCP, SGGW
Spotkanie z Doylem Sandersem, SGGW.
Mrówcze szlaki. Nieznane idee badawcze Janiny i Jana Dobrzańskich, posiedzenie Polskiego Towarzystwa
Etologicznego
Udział w szkoleniu ALLTECH, SGGW.
Udział w seminarium “Jak czytać etykiety karm dla psów (i kotów)”, SGGW.
2014 Udział i pomoc w organizacji I Kongresu Weterynaryjnej Medycyny Behawioralnej, SGGW, etovet.Organizacja i uczestnictwo w seminarium Sir Professora Patricka Batesona: Problemy w hodowli psów i ich
konsekwencje w świetle ich dobrostanu.

Organizacja i uczestnictwo w seminarium Sir Professora Patricka Batesona: Tworzenie więzi i rozwój
społeczny u kotów a ich dobrostan
.
2015 Udział w spotkaniu referatowo-dyskusyjnym Genetyczne przyczyny zaburzeń rozrodu psów, dr
Katarzyna Fiszdon, SGGW.Rola komunikacji zapachowej w modyfikowaniu wewnątrzgatunkowej agresji u chomika europejskiego Cricetus cricetus, Mgr Urszula Eichert, posiedzenie Polskiego Towarzystwa
Etologicznego,
2016 Uczestnictwo w wykładzie pt. Osobowość zwierząt. Dr hab. Tadeusza Kalety prof. SGGW z Katedry
Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt WNZ SGGW w Warszawie
2018 Udział w międzynarodowej konferencji Dog in Animal Assisted InterventionSeminarium Simona
Gadboisa: Węch, Emocje, Motywacja I Zachowania psów
2018 Seminarium dr Zeligs COUNTDOWN TO A BETTER RELATIONSHIP
2019 Seminarium: Trening i zachowanie papug, Barbara HeidenreichSeminarium: Wyzwania w treningu zwierząt
egzotycznych.
Jak radzić sobie z problemami w zachowaniu zwierząt egzotycznych? Barbara Heidenreich
Seminarium: Dobrostan zwierząt w ZOO, Sabrina Brando
Seminarium: Trening zwierząt w ZOO, Jim Mackie
Seminarium:  Dobrostan i trening medyczny w badaniach naukowych. Martina Schiestl.
PAT- Professional Animal Trainer; BIAZA
2021 Seminarium: Komunikacja psów- zachowania grożące i agresywne. Marina Garfagnoli

Wyróżnienia i nagrody:

 1. 15.05.2015, Wrocław, Mechanizmy zachowań zwierząt oraz możliwości ich modelowania, konferencja
  międzynarodowa, I miejsceza najlepszy poster i tematykę badań, zespołowa,
  organizatorzy: Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich, Wydział Medycyny Weterynaryjnej UP we
  Wrocławiu, Zakład Immunologii i Prewencji Weterynaryjnej, Wydział Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu,
  Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
 2. 21-23.09.2015, Bydgoszcz, LXXX Zjazd Naukowy PTZ, konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk
  zootechnicznych PTZ, I miejsce za pracę pt.: Rola feromonów i innych substancji
  semiochemicznych w zachowaniu zwierząt. Wpływ maskowania feromonów płciowych na zachowania rozrodcze
  myszy., 
  nagroda pieniężna, nagroda indywidualna, 36 uczestników konkursu, 1 państwo, organizator: PTZ
 3. 21-23.09.2015, Bydgoszcz, LXXX Zjazd Naukowy PTZ, Sesja Młodych Naukowców, III miejsce za poster i wykład pt.: Dobrostan psów i innych zwierząt wykorzystywanych w zooterapii, nagroda rzeczowa, nagroda
  indywidualna, 16 uczestników konkursu, 1 państwo, organizator: PTZ

Certyfikaty

Zapisz się do naszego newslettera Bądź na bieżąco z aktualnościami Ethoplanet
Zapisywanie

Dziękujemy za zapis!