Instruktor Szkolenia Psów Specjalizacja I stopnia

zapisy otwarte
Data startu: 21.04.2023
Stopień trudności: Średniozaawansowany
Czas dostępu: 6 miesięcy
Certyfikat: MEN
Typ: Hybrydowy

Zawód „Treser psów” oficjalnie widnieje na liście zawodów Ministerstwa Pracy wg Klasyfikacji zawodów i specjalności pod numerem (516405),

Nazwy zwyczajowe zawodu to: Instruktor szkolenia psów oraz Trener psów. Nazwy te powstały w odpowiedzi na nowo rozwijające się nurty szkoleń z wykorzystaniem przede wszystkim wzmocnień pozytywnych i pokreślenie podmiotowości w pracy z psem.

W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie: 5164 Pet groomers and animal care workers. Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007): Sekcja S – Pozostała działalność usługowa.

Według wytycznych zawód „Treser psów” zajmuje się szkoleniem psów przy wykorzystaniu mechanizmów uczenia oraz dzięki nauce przez skojarzenia. Treser psów jest zawodem o charakterze usługowym. Celem jego pracy jest przygotowanie psa do życia z człowiekiem i w jego otoczeniu, bez stanowienia zagrożenia dla innych ludzi i zwierząt. Może również szkolić psy do uczestnictwa w psich sportach i do wykonywania zadań specjalistycznych, takich jak: obronnych, poszukiwawczo-ratowniczych, pomoc osobom niepełnosprawnym (w tym osobom niewidomym), detekcja węchowa , myślistwo, pasterstwo, występy na arenie cyrkowej i innych. Treser psów może szkolić właściciela z psem lub samego psa. Treser psów zajmuje się także szkoleniem szczeniaków, zazwyczaj w formie zajęć grupowych (dla kilku szczeniaków jednocześnie).

Szkolenie psa przez skojarzenia opiera się na praktycznych zasadach warunkowania, które każą nagradzać zwierzę smakołykiem, okazaniem uwagi, zabawką, jeśli wykazało się pożądanym zachowaniem (np. pies usiadł). Treser psów może także przeprowadzać ocenę predyspozycji psychicznych psa i jego podatności na szkolenie.

Jest to specjalista badający relacje człowiek – zwierzę, doradza właścicielowi, jak zbudować relację ze zwierzęciem. Pomaga również usunąć lub zredukować napięcie i niepożądane zachowania zwierzęcia.

(Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.986, z późn. zm.; Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1840, z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym – poziomy 1–8 (Dz. U. poz. 537).; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 227).

W polskim prawie certyfikacja opiera się na „Zaświadczeniu o ukończeniu kursu” spełniającego wymogi formalne określone w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632)

Ethoplanet to placówka oświatowa (placówka kształcenia ustawicznego zgodnie z art. 168 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910 i 1378 wpisana do ewidencji pod numerem 1219K. RSPO 27731) działająca zgodnie z najwyższymi standardami.

Program kursu „Instruktor Szkolenia Psów” został opracowany w oparciu o światowe standardy pracy ze zwierzętami oraz długotrwałą praktykę kadry prowadzącej. Kurs łączy w sobie elementarną wiedzę popartą badaniami naukowymi jak i praktyczną pracę z psami na placu treningowym. Każdy uczestnik ma zapewnioną opiekę tutora przez cały okres trwania szkolenia.

Kurs instruktorski Ethoplanet cechuje przede wszystkim indywidualne podejście!

Czas treningu dopasowany jest do psów, zaś system dostosowany do grupy. Jest to kurs nadający kwalifikacje instruktora szkolenia psów. Termin szkolenia i jego lokalizacja zaś pozwolą na połączenie samokształcenia z możliwością wypoczynku nad morzem. Kurs prowadzony jest metodą blended learning. Łączy w sobie materiały w strefie e-learningowej dostępne w panelu Kursanta 24/7. W strefie znajdują się moduły i lekcje w formie video prezentacji,  a także seria materiałów do pobrania, w tym praktyczne instrukcje. Dzięki temu wszyscy uczestnicy mogą zdobyć podstawową wiedzę przed wyjazdem na turnus. Podczas samego turnusu zaś skupiamy się przede wszystkim na nauce i szlifowaniu praktycznych umiejętności uczestników, a także uzupełniamy wiedzę teoretyczną wykładami i warsztatami. 

 

Ponadto kurs obejmuje:

 • Warsztaty komunikacyjne HCCR (zoosemiotyczne)- omówienie typów kanałów komunikacyjnych, nauka analizy sygnałów w świecie psów, oceny sytuacji, odpowiedniego wzmacniania zachowań, budowania pewności siebie, budowania kompetencji społecznych psa – kursant otrzymuje w cenie osobny certyfikat z HCCR!; UWAGA! Te warsztaty odbywają się w innym terminie i miejscu!-> patrz HCCR 
 • Kurs pierwszej pomocy przedmedycznejkursant otrzymuje w cenie osobny certyfikat z KPPM!
 • Trening medycznykursant otrzymuje w cenie osobny certyfikat z TM !
 • Podstawy Mantrailingu
 • Trening psów do badań naukowych
 • Podstawy noseworku
 • Podstawy agility

 

 Po ukończeniu kursu, w tym zdaniu końcowego  egzaminu praktycznego,  wydawane są dyplomy wewnętrzne Ethoplanet oraz zaświadczenia o odbyciu kursu na druku MEN (w celu otrzymana dyplomu MEN należy wcześniej przesłać scan świadectwa maturalnego lub dyplomu wyższej uczelni).

Po zdaniu egzaminu na Instruktora Szkolenia Psów I stopnia,  można przystąpić do zaawansowanego kursu na Instruktora Szkolenia Psów II stopnia. 

 

***************************************************************************

Kurs psiego trenera

Trudno nie zgodzić się z popularnym stwierdzeniem, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka — od wieków towarzyszą nam one podczas pokonywania codziennych wyzwań, wspólnej zabawy czy aktywności fizycznej, a niekiedy pomagają również w radzeniu sobie z trudnościami. Każda bliska relacja, nie tylko z człowiekiem, ale też zwierzęciem, wymaga jednak pracy, a czasami także wsparcia specjalisty. Tresura psów to zaś odpowiedzialne zadanie, do którego potrzebna jest wiedza oraz umiejętności, dlatego jeśli chcesz zostać profesjonalnym psim trenerem, zapisz się na kurs w Ethoplanet!

Profesjonalna tresura psów — kurs w Ethoplanet

Celem naszych kursów na wykwalifikowanego trenera psów jest przede wszystkim zrozumienie czworonogów, ich potrzeb oraz przyczyn zachowań, a przez to poprawa relacji z człowiekiem. Z tego powodu podczas zajęć przekazujemy całą niezbędną wiedzę pozwalającą na szkolenie metodami pozytywnymi, czyli opartymi na nagrodach, a nie karaniu pupili. Dzięki temu nasze kursy na trenera psów umożliwiają efektywną pracę z różnymi, nawet szczególnie wymagającymi zwierzętami, a także z ich opiekunami.

Kompleksowy kurs na trenera psów Warszawa

Zależy nam na tym, by po zakończeniu naszego kursu tresury każdy uczestnik zdobył kompleksową wiedzę na temat szkolenia zwierząt, dlatego zajęcia obejmują nie tylko podstawy posłuszeństwa, ale również pierwszą pomoc dla psów, dogtrekking, przygotowanie do treningów agility czy nosework. Ponadto prowadzimy też warsztaty komunikacyjne pozwalające poznać między innymi zasady komunikacji czworonogów, metody wzmacniania zachowań oraz budowania pewności siebie u psa.

Przebieg kursu tresury psów w Ethoplanet

Kurs psiego trenera poprzedzony jest bezpłatną konsultacją kwalifikacyjną, która ma na celu przygotowanie pupila do szkolenia instruktorskiego wraz z opiekunem. Następnie przechodzimy do zajęć teoretycznych oraz etapu trzeciego, czyli praktycznych sesji szkoleniowych dostosowanych do indywidualnych możliwości. Chcesz lepiej zrozumieć psy i stać się profesjonalnym trenerem? Zarezerwuj miejsce online na naszym kursie!

Kurs trenera psów

Nie da się ukryć, że nie tylko pies powinien rozumieć właściciela, ale też właściciel swojego psa. Trudno jednak oczekiwać tego, że osoba, która po raz pierwszy decyduje się na posiadanie pupila, będzie wiedziała, co znaczą jego zachowania i jak wpłynąć na niego, aby jednocześnie był posłuszny oraz radosny. Nieocenioną rolę w tym procesie ma trener, którym możesz zostać dzięki naszym kursom. Stawiamy bowiem nie tylko na pracę z czworonogami, ale również z ich właścicielami. Uczymy empatii, zwracania uwagi na nawet najdrobniejsze zachowania zwierzęcia i uważnego wsłuchiwania się w potrzeby psów.

Profesjonalne kursy na trenera psów

W Ethoplanet spotkasz profesjonalną kadrę wykładowców akademickich, najlepszych praktyków z całej Polski oraz zagranicy. Zarówno w czasie kursu, jak i po jego zakończeniu możesz liczyć na pełną opiekę, a także wsparcie ze strony naszego zespołu. Z nami rozwiniesz skrzydła i zyskasz klientów, którzy będą polecać Cię kolejnym właścicielom czworonogów. Wśród wielu benefitów znajdziesz również bezpłatne szkolenia dla absolwentów. Skorzystaj z nich!

Tresura psów? Kurs w Ethoplanet to najlepszy wybór!

Zastanawiasz się nad kursem na trenera psów? Chcesz, aby szkolenie było skuteczne i dobrze przygotowało Cię do pracy z tymi wyjątkowymi czworonogami? Zapisz się na nasze zajęcia — ucz się pod okiem najlepszych specjalistów. W Ethoplanet przekażemy Ci niezbędną wiedzę oraz umiejętności tak, byś mógł robić to, co kochasz!

Po ukończeniu szkolenia I stopnia absolwent:

 • potrafi szkolić psy metodami pozytywnymi w kierunku podstaw posłuszeństwa
 • ma wiedzę odnośnie metod awersyjnych – dlaczego nie warto iść tą drogą
 • umie pracować ze swoim psem i z psami, które zna (na kursie odbywa się praca z psami innych kursantów oraz psami instruktorów) 

 

 

Etap 1 – Konsultacja kwalifikacyjna (bezpłatna!) oraz praca online (profesjonalna strefa e-learningowa!)

Konsultacja w celu oceny możliwości psa, ewentualne zajęcia wyrównawcze lub nawet pełna terapia. Psy muszą być odpowiednio emocjonalnie przygotowane do udziału w kursie instruktorskim, dlatego też zespół Ethoplanet prowadzi wcześniejsze konsultacje i pomoc w przygotowaniu psa do kursu. W ten sposób zapobiegamy przede wszystkim frustracji ze strony właściciela, że coś nie wychodzi. Grunt to dobry start! W celu umówienia się na konsultację oceny możliwości psa zapraszamy do kontaktu pod mailem: kontakt@ethoplanet.com  

Konsultacja odbywa się po wcześniejszym umówieniu się w uzgodnionej lokalizacji.

Konsultacja nie jest obowiązkowa, jednakże zachęcamy do skorzystania, aby dobrze przygotować psa do zajęć i uniknąć rozczarowań.

 

Etap 2 – Zajęcia teoretyczne podczas kursu

CZĘŚĆ I BIOLOGICZNE MECHANIZMY ZACHOWANIA SIĘ I UCZENIA SIĘ ZWIERZĄT (platforma e-learningowa)

MODUŁ 1 Analiza zachowania zwierząt dr Agata Kokocińska

 1. Wstęp do analizy zachowania. Etologia. Behawioryzm.
 2. Behawior. Zachowanie. Instynkt.
 3. Behawior – co to jest? Podstawy analizy zachowania.
 4. Charakterystyka analizy zachowania.
 5. Bodźce.
 6. Potrzeba. Instynkt. Popęd i konflikt popędów. Motywacja.
 7. Strategie przetrwania i czynności ochronne.
 8. Emocje. Strach, niepokój, lęk i fobia, agresja, terytorializm- biologiczne podstawy.
 9. Wpływ stresu na zachowanie. Stres jako stan mobilizacji całego organizmu w koncepcji Sely’ego. Pojęcie homeostazy.
 10. Zachowania socjalne.
 11. Wpływ środowiska.
 12. Modyfikacje zachowań.

MODUŁ 2  Teoria uczenia i modyfikacji zachowań. dr Agata Kokocińska

 1. Teoria uczenia. Pamięć. Inteligencja. Rodzaje, procesy i mechanizmy uczenia się. Habituacja.
 2. Procesy uwagi.
 3. Modyfikacja zachowania. Warunkowanie klasyczne i instrumentalne. Kwadrat wzmocnień. Pojęcie kary i nagrody. Pozytywność i negatywność kar i nagród. Nabywanie, wygaszanie i samorzutne odnowienie, generalizacja bodźca, różnicowanie bodźców.Rytualizacja i nawyki. Wyuczona bezradność.

MODUŁ 3 Etogram psa. dr Agata Kokocińska

 1. Wstęp. Wpływ człowieka na zachowanie psa. Komunikacja człowiek-pies.
 2. Kanały komunikacyjne. Węch.
 3. Kanały komunikacyjne. Wzrok.
 4. Komunikacja wizualna.
 5. Kanały komunikacyjne. Słuch. Komunikacja dźwiękowa.
 6. Sygnały uspokajające/stresowe. Sygnały uspokajające/stresowe. Podstawowe informacje wg. uproszczonej nomenklatury.
 7. Zachowania dominacyjne.
 8. Etapy rozwoju psiego umysłu.
 9. Wpływ człowieka na kompetencje socjalne psów.
 10. Czym jest komunikacja?
 11. Wzmacnianie.
 12. Relacje.
 13. Etogram.

 

MODUŁ 4 Podstawy treningu psów

 1. Metody pracy z psem
 2. Nagradzanie
 3. Siad
 4. Waruj
 5. Patrz
 6. Naprowadzanie do nogi
 7. Równaj
 8. Nauka poprawnego wprowadzania klatki/ kojca
 9. Kaganiec
 10. Niepodejmowanie pokarmu
 11. Zostań
 12. Kształtowanie
 13. Do As I Do
 14. Motywacja
 15. Nagradzanie wahadełkiem

Ponadto uczestnicy otrzymują dostęp do dwóch osobnych kursów online:

 1. Pierwsza pomoc przedmedyczna dla zwierząt towarzyszących.
 2. Trening medyczny psów.

CZĘŚĆ II PODSTAWY TRENINGU PSÓW W TEORII (wykłady na żywo podczas zjazdów)

 1. Zapoznanie się uczestników kursu, omówienie relacji człowiek- pies, ocena możliwości danej pary.
 2. Behawior psa – domestykacja, zoosemiotyka: nauka komunikacji w świecie psów, omówienie teorii dominacji, ocena potrzeb psa.
 3. Przegląd ras i użytkowości w kontekście zachowania psów.
 4. Metody analizy zachowania.
 5. Pojęcie uczenia się, pamięci, inteligencji.
 6. Procesy towarzyszące uczeniu się.
 7. Systemy kar i wzmocnień. Nauka odpowiedniego wzmacniania.
 8. Typy motywacji i sposoby jej budowania.
 9. Przegląd metod treningowych w pracy z psem.
 10. Zaburzenia zachowania i ich wpływ na trening.
 11. Wpływ treningu na terapię psów z zaburzeniami zachowania.
 12. Praca węchowa: Nosework i Mantrailling.
 13. Agility – na czym polega?

 

Etap 3 – Praktyczna praca z psem

 

CZĘŚĆ III PODSTAWY TRENINGU PSÓW W PRAKTYCE – PRACA Z WŁASNYM PSEM 

Sesja szkoleniowa
Sesję rozpoczynamy od momentu, kiedy pies skoncentruje się na swoim przewodniku. Koniec nauki danego ćwiczenia zaznaczamy sygnałem słownym oraz nagrodą socjalną.
Sygnał
słowny i nagroda socjalna mają za zadanie rozluźnić psa, dając mu sygnał, że zakończyliśmy pewien etap szkolenia, jesteśmy z niego zadowoleni i będziemy pracować dalej.

 

Jak wygląda praktyczna praca z psami?

Sposoby uzyskiwania zachowań

 • Wyłapywanie (Scanning/Capturing)
 • Naprowadzanie (Baiting/Luring)
 • Zarządzanie środowiskiem (Environmental Manipulation)
 • Targetowanie (zamierzenie na cel – target; wykorzystując cel kształtujemy dane zachowanie (dotyk, skupienie, mata).
 • DAID (Do As I Do) (wg: Claudia Fugazza)- pokaz techniki, praca techniką na II stopniu Instruktora Szkolenia Psów
 • Zasady kształtowania 

Motywacja

 • Rodzaje  motywacji 
 • Weryfikacja motywacji u psa
 • Sposoby budowania motywacji

Kliker

 • Czym jest kliker, bodziec pomostowy, rodzaje bodźców pomostowych
 • Zasada działania klikera. Nauka wprowadzenia klikera, pracy z klikerem i bez. Nauka umiejętności zastąpienia klikera innymi elementami. 
 • Podstawowe sposoby przedłużania zachowania, m.in. „Keep going signal”
 • Zabawa klikerowa

Systemy nagradzania:

 • socjalne
 • rzeczowe
 • sytuacyjne
 • jackpot
 • analiza wzmocnień na przykładzie piramidy potrzeb

Trening- poszczególne komendy

1.Koncentracja uwagi na przewodniku 

Nauka skupienia jako podstawa do wszystkich innych komend. Dlaczego? Z rozproszonym psem nie ma mamy możliwości przeprowadzenia jakiegokolwiek treningu.

Etap I – pies na wprost przewodnika

Etap II – pies przy nodze przewodnika

2. Targetowanie

Targetowanie kufą dłoni przewodnika.

3. Podążanie 

Podążanie za przewodnikiem i utrzymywanie z nim kontaktu wzrokowego to niesamowicie przydatne ćwiczenie. Stanowi bazę do nauki chodzenia przy nodze i utrzymania kontaktu z psem.

Etap I – pies podąża za przewodnikiem 

Etap II – pies podąża za przewodnikiem, który porusza się do tyłu, a następnie po kilku krokach robi obrót i porusza się do przodu z psem przy nodze.

4. Pozycja przy nodze i między nogami

Jako wstęp do chodzenia przy nodze lub wykończenia zadania np. po przywołaniu. Uzyskanie zachowania: naprowadzanie, kształtowanie, metoda „na miskę”

5. Nauka chodzenia przy nodze 

Chodzenie przy nodze w kontakcie

Etap I – chodzenie po prostej

Etap II – chodzenie ze zmianą kierunków

6. Zmiany pozycji: siad, waruj, stój

Opanowanie zmian pozycji. To, że pies potrafi wykonać siad z pozycji stojącej nie oznacza, że zrobi to samo z pozycji leżącej.

Etap I – na wprost przewodnika

7. Luźna smycz:

Nauka chodzenia na luźnej smyczy to absolutna podstawa funkcjonowania z psem w społeczeństwie. Uczymy jak prawidłowo reagować, gdy pies ciągnie na smyczy oraz jak nauczyć go, że chodzenie na luźnej smyczy jest znacznie bardziej korzystne dla obu stron.

Etap I – chodzenie po prostej

Etap II – chodzenie z zatrzymaniem – komenda „stop”

Etap III – chodzenie ze zmianą kierunków

Etap IV – mijanie z innymi psami

8. Zostawanie

Nauka pozostawania psa w jednym miejscu przy jednoczesnym panowaniu nad emocjami (praca w rozproszeniach).

9. Przywołanie

To zachowanie dające swobodę i komfort, które czyni życie psa bezpiecznym.

Nie ma cenniejszej umiejętności od tej, która odwołuje czworonogiego towarzysza od wszelkich niebezpiecznych sytuacji. Nierzadko ratując mu nawet życie.

Treningi z dużym naciskiem na przywoływanie psa i odwoływanie, szczególnie w sytuacji silnych bodźców rozpraszających. Wprowadzenie sygnału np. gwizdek.

10. Prawidłowa zabawa z psem

 • Przedmiot – nagroda/motywacja (najpierw właściwy balans między motywacjami)
 • Nauka poleceń: „twoja”, „moja”, „puść”- zabawa szarpakiem
 • Aport

11. Niepodejmowanie pokarmu – nauka komend „NIE RUSZAJ/ Feee” i „WEŹ”

Jedną z ważniejszych umiejętności jaką powinien opanować pies- czyniąca jego życie bardziej bezpiecznym.

Niepodejmowanie pokarmu:

Etap I – pies nie podejmuje smaczków od przewodnika (z ręki, z ziemi)

Etap II – pies nie podejmuje smaczków od osób trzecich (z ręki, z ziemi)

12. Trening medyczny– nauczenie psa tych czynności jest różne dla każdego psa i wymaga czasu niekiedy sporo czasu – tu pokażemy wstęp i jak pracować, aby psa prawidłowo przyzwyczaić do wybranych czynności, takich jak np.: 

 • czesanie
 • czyszczenie uszu
 • przemywanie oczu
 • czyszczenie zębów, sprawdzanie stanu uzębienia
 • obcinanie pazurów
 • zastrzyki
 • pomiar temperatury

13. Nauka zakładania i noszenia kagańca – czas nauki zależny od psa – pokażemy jak prawidłowo wprowadzić kaganiec i jak kontynuować tą czynność aby odnieść sukces

14. Nauka komendy „na miejsce”

Uczone ćwiczenia będą dopracowywane przy zastosowaniu czterech kryteriów pracy: szybkość, czas, dystans, rozproszenie. Będą one stopniowo wprowadzane tylko wtedy kiedy pies dobrze opanuje dane ćwiczenie.

15. Czekanie

Nauka pozostawania psa w jednym miejscu w wybranej pozycji w kontakcie z przewodnikiem – pies czeka na kolejną komendę.

16. Odwołanie 

Nauka odwołania psa od bodźców rozpraszających przez przewodnika  

17. Wprowadzenie do treningu psów do badań naukowych

 

Zajęcia dodatkowe:

Podstawy agility

– co to jest agility; jaki ma wpływ na życie codzienne; dla jakich psów

– rodzaje przeszkód i sposoby ich pokonywania

– poziomy zaawansowania, oraz klasy wzrostowe

– wygląd zawodów krajowych, międzynarodowych, mistrzostw – jakie psy, wiek, przygotowanie, rodzaje biegów

– wiek, a zadania na torze przeszkód – przykładowe plany treningowe dla szczeniąt, młodych i dorosłych psów

– jak przygotować psa psychicznie i fizycznie do treningu agility

– wpływ dogfitnessu na agility

– rozgrzewka przed treningiem, cool – down, rozciąganie aktywne i bierne, masaż

– flat work – praca na ziemie; podstawowe zmiany ręki (teoria + praktyka)

– nauka stacjonaty i zachowań na niej takich jak: pokonanie na wprost, kąty, ciasne skręty, outy – zwrócenie uwagi na prawidłowy handling (teoria + praktyka)

– nauka tunel: rodzaje, sposoby pokonywania, trudności z nim związane (teoria + praktyka)

– samodzielność psa na torze, praca na odległość, hamowanie, praca blisko człowieka, dyskryminacja przeszkód (teoria + praktyka)

– omówienie rodzajów i sposób pokonywania przeszkód strefowych i podstawowe informacje w kwestii ich uczenia

– omówienie technik nauki i zadań wykonywanych na slalomie (teoria + praktyka)

– przykładowe sekwencje treningowe (teoria i praktyka), tory, oraz porównanie ich między poziomami zaawansowania, obecnych i dawnych torów, czytanie map torów ich ustalanie

 

Podstawy mantrailingu

– czym jest zapach i za czym podążają psy

– praca psa w różnych warunkach środowiskowych

– jak zacząć pracę z psem

– podstawowy sprzęt do tropienia

– przedmiot do naweszenia

– praca pozoranta

– praca z linka

– motywacja w tropieniu

– praca praktyczna z psem

 

Podstawy noseworku

– oznaczanie zapachu

– wdrukowanie zapachu

– rytuał startowy

– wybór próbki

– przestrzeń, generalizacja, różnicowanie

– kończenie pracy

 

NOWOŚĆ – tylko u nas !

Wprowadzenie do treningu psów do badań naukowych.

Zaprezentujemy schematy procedur treningowych psów do badań naukowych, w tym: trening psów do wskazywania próbek zapachowych, trening unieruchamiania psów do neuroobrazowania. 

Trening jest przeprowadzany tylko z wykorzystaniem pozytywnych metod!

 

Kurs prowadzony jest metodą blended learning. Łączy w sobie materiały w strefie e-learningowej dostępne w panelu Kursanta 24/7. W strefie znajdują się moduły i lekcje w formie video prezentacji, materiały dydaktyczne do pobrania, w tym praktyczne instrukcje.

Ponadto kurs składa się dodatkowo z 5 zjazdów w formie zjazdów stacjonarnych.

Edycja 4 Wiosna 2024- do potwierdzenia!

1. 9-10.03.2024

2. 15-17.03.2024

3. 05-07.04.2024
4. 12-15.04.2024 – zjazd 4-dniowy
Zajęcia dodatkowe: Agility, Mantrailing, Nosework, Zajęcia indywidualne

Egzaminy:

15.04- zajęcia i egzaminy dla chętnych

16.04 – egzaminy

Godziny zajęć:
– w dniu przyjazdu (piątek) start od 12:00
– pozostałe dni 09:00-17:00

 

Pierwsze podejście do egzaminu- w cenie
Każde kolejne: koszt 250 zł

UWAGA – kurs odbędzie się wyłącznie w przypadku uzbierania grupy min. 6 osób (są już chętni)

Miejsce zjazdów stacjonarnych:

Lawendowe Rancho Ethoplanet
08-445 Czarnowiec, Czarnowiec 28, gmina Osieck,
https://goo.gl/maps/hKz3w49STUdNuVJz7

Polecamy nocleg w Hotelu pod Sosnami – 4 km od miejsca szkoleń w Czarnowcu
08-445 Osieck, ul. Warszawska 68
tel. 25 685 70 14
https://noclegi.pl/hotel-pod-sosnami**-osieck
https://e-turysta.pl/hotel-pod-sosnami-osieck-117582.html

Dojazd z Warszawy, z dworca PKP Warszawa Śródmieście pociągiem do Otwocka (ok. 35 min).
Dalej autobusem linii Wołoszka do Osiecka (są 2 przystanki, wysiadka na przystanku w Rynku). Dla niezmotoryzowanych zapewniamy dowóz na zajęcia z hotelu pod Sosnami.
Dopuszczamy opcję dowozu z Góry Kalwarii i/lub Garwolina.

 

 

 

 

Zobacz kalendarz

Prowadzący kurs

dr inż. Agata Kokocińska etolog, zoopsycholog, trener zwierząt, pedagog specjalny. Dyrektor Ethoplanet zobacz profil
Iga Paczyńska trener psów, zoopsycholog, behawiorysta, specjalista od mantrailingu zobacz profil
lek. wet. Martyna Woszczyło Lekarz weterynarii, behawiorysta, specjalizuje się w prowadzeniu terapii zachowań psów i kotów zobacz profil
Szymon Migas Technik weterynarii. Absolwent Kursu Instruktorskiego I i II stopnia realizowanego przez Centrum Kynologiczne Canid. Profesjonalny Trener Zwierząt BIAZA zobacz profil
Artur Łazarczyk Trener i Instruktor szkolenia psów zobacz profil
lek. wet. Katarzyna Barłowska Lekarz weterynarii, opiekun zwierząt i kierownik Gabinetu Weterynaryjnego Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN. zobacz profil
Zuzanna Grzegorczyk Instruktor agility, instruktor fitnessu dla psów, masażysta psów i kotów zobacz profil
 1. Psy, które mają problem z zostawaniem samemu powinny być już przygotowane i nauczone przebywania w kojcu/ klatce. Dlatego zalecamy zabranie ze sobą klatek kennelowych, szczególnie dla osób, które będą w pokoju 2-osobowym.
 2. Można uczestniczyć w kursie bez swojego psa. Użyczamy wtedy swoje psy, z domów tymczasowych, współpracującego z Ethoplanet schroniska lub innego, wcześniej uzgodnionego źródła. Praca „domowa” odbywa się wtedy ze znajomym psem, lub uzgadniamy zasady pracy z danym podopiecznym. Przy chęci skorzystania z tej opcji, prosimy o jak najwcześniejsze zaanonsowanie nam takiej potrzeby. Wszelkie szczegóły dalszej pracy są szczegółowo omawiane indywidualnie.
 3. Egzamin jest taki sam dla wszystkich. Jednakże mając na uwadze różny poziom emocjonalny psów, dla zwierząt problematycznych, czy z pewnymi zaburzeniami behawioralnymi dajemy więcej czasu na przygotowanie.
 4. W przypadku psów z problemami oraz ewentualnie pojawiających się takowych w trakcie szkolenia tryb nauki i pracy ulegnie zmianie i zostanie dostosowany indywidualnie.
 5. Kursanci biorą odpowiedzialność za swoje psy, zarówno podczas pracy z psami jak i w czasie, kiedy psy pozostają same w pokoju hotelowym. Organizatorzy nie odpowiadają za szkody wyrządzone przez psy Kursantów.
 6. Psy agresywne, mogące wyrządzić krzywdę pozostałym Uczestnikom kursu, nie zostaną dopuszczone do zajęć. Uczestnicy z psami agresywnymi są proszeni o wstępną konsultację kwalifikującą psa do zajęć, a także będą zobowiązani do podpisania odpowiedniego oświadczenia, o zagwarantowaniu bezpieczeństwa podczas zajęć, obejmującego m.in. sprzęt treningowy dostosowany do pracy z psami agresywnymi.
 7. Zakwaterowanie we własnym zakresie.
 8. Wyżywienie we własnym zakresie.

W cenie kursu:

 • Kurs instruktorski 1 stopnia
 • Warsztaty komunikacyjne HCCR (zoosemiotyczne) – osobny certyfikat w cenie kursu!
 • Kurs pierwszej pomocy przedmedycznejosobny certyfikat w cenie kursu!
 • Trening medycznyosobny certyfikat w cenie kursu!
 • Podstawy noseworku
 • Podstawy Agility
 • Podstawy mantrailingu
 • Podstawy noseworku
 • Trening psów do badań naukowych (TYLKO W ETHOPLANET!)

Pierwsze podejście do egzaminu- w cenie
Każde kolejne: koszt 250 zł

Miejsce

Lawendowe Rancho Ethoplanet
08-445 Czarnowiec, Czarnowiec 28, gmina Osieck,
https://goo.gl/maps/hKz3w49STUdNuVJz7

Polecamy nocleg w Hotelu pod Sosnami – 4 km od miejsca szkoleń w Czarnowcu
08-445 Osieck, ul. Warszawska 68
tel. 25 685 70 14
https://noclegi.pl/hotel-pod-sosnami**-osieck
https://e-turysta.pl/hotel-pod-sosnami-osieck-117582.html

Dojazd z Warszawy, z dworca PKP Warszawa Śródmieście pociągiem do Otwocka (ok. 35 min).
Dalej autobusem linii Wołoszka do Osiecka (są 2 przystanki, wysiadka na przystanku w Rynku).
Dla niezmotoryzowanych zapewniamy dowóz na zajęcia z hotelu pod Sosnami.
Dopuszczamy opcję dowozu z Góry Kalwarii i/lub Garwolina.

UWAGA
Organizatorowi przysługuje prawo odwołania kursu z powodu zapisu zbyt małej liczby Uczestników
i/lub sytuacji losowych Prelegentów i/lub siły wyższej. W to miejsce może zaproponować nowy termin lub udział w innym kursie lub zwrot środków.

 

 

cena 6500 zł
Zarezerwuj
Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Dodatkowe pytania na temat
Instruktor Szkolenia Psów Specjalizacja I stopnia