Behawiorysta-Zoopsycholog Specjalizacja I stopnia: Problemy behawioralne koni (Equus caballus)

zapisy otwarte

Specjalizacja dostępna tylko po zakupie i odbyciu w Ethoplanet kursu bazowego „Behawiorysta-Zoopsycholog”  (Nowy Program).

Ethoplanet to placówka oświatowa (placówka kształcenia ustawicznego zgodnie z art. 168 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910 i 1378 wpisana do ewidencji pod numerem 1219K. RSPO 27731) działająca zgodnie z najwyższymi standardami.

Program kursu „Behawiorysta – Zoopsycholog” został opracowany w oparciu o światowe standardy pracy ze zwierzętami oraz długotrwałą praktykę kadry prowadzącej. Kurs łączy w sobie elementarną wiedzę popartą badaniami naukowymi jak i praktyczne studium przypadków. Ponadto zapewniamy uczestnikom serię warsztatów praktycznych oraz praktyk zawodowych ze zwierzętami.

Specjalizacja: Problemy behawioralne koni (Equus caballus) obejmuje szereg wykładów skupionych na analizie zachowania koni, ocenie ich temperamentu, diagnostyce zaburzeń behawioralnych a przede wszystkim – specjalistycznych warsztatów praktycznych. 

Kompleksowe szkolenie z psychologii i etologii koni, przygotowujące do świadomego i profesjonalnego wykonywania zawodu zoopsychologa/behawiorysty koni. Unikalny program kursu obejmuje rozmaite aspekty funkcjonowania tych zwierząt, w tym anatomię, fizjologię i biomechanikę ruchu, jak również rozwój kompetencji osobistych człowieka. Przekazywana wiedza opiera się na rzetelnej wiedzy naukowej oraz bogatym doświadczeniu prowadzących – ekspertów z wielu różnych dziedzin.

 

OPIS KURSU

Część I Praca z koniem

Szkolenie przygotowuje do bardziej efektywnej i świadomej pracy z końmi, uczy rozumienia końskich zachowań, reakcji, uświadamia różnice między postrzeganiem świata przez konie i ludzi oraz wynikające z nich zależności.

Przekazywana wiedza opiera się na solidnych, naukowych podstawach. Uczestnicy mają okazję nauczyć się jak odczytywać mowę ciała koni i jak wykorzystać własne ciało do komunikacji z nimi, jaki wpływ mają ich myśli i emocje na zachowanie zwierzęcia, jak przesuwać ciało konia za pomocą niewerbalnych komunikatów ich ciała, dowiedzieć się co ich blokuje i przeszkadza im w skutecznej komunikacji z koniem a co mogą w sobie rozwijać, by ich relacja i związana z nią praca weszły na pożądane tory, jak i kiedy tak naprawdę konie się uczą oraz jak mogą realnie wpływać na ten proces, by był najbardziej efektywny, jak stać się dla konia Przewodnikiem, za którym koń będzie chciał podążać, jak niewielkie zmiany w ich zachowaniu mogą pomóc w zniwelowaniu uciążliwych, na pozór trudnych do rozwiązania problemów behawioralnych koni i wiele, wiele innych.

Część 2 Rozwój kompetencji osobistych

Kurs zawiera również element innowacyjnych warsztatów rozwoju Inteligencji Emocjpnalnej w asyście koni, prowadzonych autorską metodą TO INSPIRE COACHING, na których Uczestnicy mają okazję zajrzeć we własne wnętrze, odkryć swoje mocne i słabe strony oraz dowiedzieć się jak je rozwijać i wykorzystywać, by były ich atutem, a nie przeszkodą, zrozumieć jak sami wpływają na swoje otoczenie, co jest źródłem ich wewnętrznej siły, a co przeszkadza im w osiąganiu upragnionych celów, nauczyć się rozpoznawać i kontrolować swoje emocje, dowiedzieć się jak operować swoim ciałem, by wysyłane komunikaty niewerbalne były integralne z ich faktycznymi myślami i intencjami, czyli uzyskać spójność przekazu, aż w końcu obudzić i rozwinąć swoje uśpione, często nieuświadomione zasoby, uwalniając pełnię drzemiącego w nich potencjału. Kontakt z końmi i specjalnie zaprojektowane proste ćwiczenia z nimi są narzędziem do pracy nad własnym wnętrzem. To niekończąca się i fascynująca wędrówka w głąb siebie.

 

KURS MA CHARAKTER KREATYWNY, NIE NARZUCA ŻADNYCH SCHEMATÓW POSTĘPOWANIA, LECZ OTWIERA DRZWI DO ZNALEZIENIA WŁASNEJ DROGI, WŁASNEGO STYLU PRACY Z KOŃMI!

DLA KOGO

Kurs adresowany jest do wszystkich osób, które:

 • mają w większym lub mniejszym stopniu kontakt z końmi bądź dopiero rozpoczynają swoją przygodę z jeździectwem
 • chcą nauczyć się jak osiągnąć pozytywną, opartą na zaufaniu i szacunku, relację z tymi wspaniałymi zwierzętami
 • dążą do uzyskania prawdziwego porozumienia z koniem – harmonii i lekkości w pracy z ziemi i z siodła
 • chcą zrozumieć podstawowe mechanizmy zachowania koni, by dzięki temu praca z nimi była łatwiejsza, a ich obsługa bardziej bezpieczna
 • są wolontariuszami lub etatowymi pracownikami fundacji prozwierzęcych i chcą nauczyć się jak radzić sobie z końmi „po przejściach” i jak pomóc im w resocjalizacji
 • chcą odkryć prawdziwych siebie i uruchomić swój naturalny potencjał: zwiększyć pewność siebie, wzmocnić asertywność, odkryć mocne strony, rozwinąć empatię, uwolnić kreatywność…

Po ukończeniu kursu:

Uczestnik potrafi:

– przeprowadzać wywiad behawioralny;

– postawić diagnozę zaburzeń behawioralnych;

– stosować w praktyce algorytmy diagnostyczne;

– przygotować plan terapii behawioralnej;

– prowadzić obserwacje i funkcjonalną analizę zachowania;

– zastosować odpowiednią suplementację zaburzeń behawioralnych;

– ocenić stan zdrowia zwierzęcia, jego dietę i zabezpieczenie potrzeb;

– przeprowadzić terapię behawioralną;

– prowadzić samodzielnie konsultacje;

Uczestnik wie:

– gdzie szukać informacji i jak pogłębiać swoją wiedzę;

– jak korzystać z badań naukowych;

– jak dotrzeć do rzetelnych źródeł informacji;

Uczestnik zna:

– profesjonalną terminologię stosowaną w etologii i naukach pokrewnych;

– techniki pracy ze zwierzętami

– teorię uczenia i potrafi ją zastosować w praktyce

Uczestnik otrzymuje:

– gotowe instrukcje dla klienta;

– wzory formularzy;

– materiały pomocnicze;

– materiały edukacyjne;

– pakiety prezentów na start;

– pomoc tutora przez cały okres trwania kursu oraz po zakończenia kursu w celu rozpoczęcia własnej kariery

 

 

MODUŁ I
Zjazd w formie webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym.

Podstawy anatomii i fizjologii konia – lek.wet. Katarzyna Barłowska
Wstęp do mechaniki ruchu – lek.wet. Katarzyna Barłowska
Wprowadzenie do treningu kopytnych – Krzysztof Buczek

MODUŁ II
7 dniowy zjazd/warsztat (informacje o miejscu podamy już wkrótce!),
zakończony egzaminem połówkowym.

Ten moduł  ma postać warsztatową, wiedza przekazywana jest przede wszystkim w formie praktycznej – ćwiczenia, połączone z moderowaną dyskusją i elementami wykładu.

Prowadząca: Małgorzata Rokicka, Agata Kokocińska-Kusiak, Szymon Migas, Mikołaj Zybała, Rachaël Draaisma, Jakub Gołąb, Katarzyna Barłowska, Martyna Woszczyło

PSYCHOLOGIA I ETOLOGIA KONI – TEORIA

 • Naturalne wzorce zachowania koni – etogram gatunku
 • Podstawy dobrostanu koni, piramida potrzeb
 • Zmysły konia, ze szczególnym uwzględnieniem wzroku
 • Strefa komfortu indywidualnego konia i dystans ucieczki
 • Mowa ciała koni – operowanie przestrzenią
 • Komunikacja niewerbalna koni: gesty, mimika pyska, a kontekst – jak interpretować sygnały?
 • Ciało człowieka jako podstawowe narzędzie do komunikacji z końmi
 • Podstawowe mechanizmy uczenia się koni: warunkowanie klasyczne, instrumentalne, typy wzmocnień, oraz wykorzystanie ich w praktyce
 • Zaawansowane funkcje poznawcze koni
 • Konstruktywne błędy
 • Stres a dysfunkcje behawioralne u koni
 • Podstawowe formy terapii behawioralnej
 • Generalizacja, stopniowanie, wyczucie
 • Budowanie pozytywnej relacji z koniem – żelazne zasady i praktyczne wskazówki
 • Porozumienie – podstawowe ćwiczenia
 • Bezproblemowa przyczepka
 • Trening Lekkości – biomechanika ruchu konia
 • Jeździectwo naturalne a psychologia koni

ĆWICZENIE PRAKTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACJI Z KONIEM – PRACA Z ZIEMI

 • Komunikacja niewerbalna jako podstawowe narzędzie komunikowania się z koniem
  – świadome posługiwanie się swoim ciałem
 • Co Cię blokuje, a co Ci pomaga w komunikacji i pracy z koniem
  – świadomość swoich słabych i silnych stron a wzrost efektywności podejmowanych działań
 • Wysyłane komunikaty a ukryte intencje – osiąganie spójności przekazu
 • Wpływ naszych emocji, nastawienia i zachowania na zachowanie konia
 • Wzrok, oddech, skupienie uwagi – ważne kanały komunikacji z końmi
 • Sztuka obserwacji – diagnozowanie zachowania koni (w pojedynkę, w stadzie), interpretacja sygnałów
 • Miękkie Przywództwo zamiast Twardej Dyktatury – jak stać się dla konia Przewodnikiem, za którym będzie chciał podążać?
 • Sugestia – klucz do rozwijania kreatywności, uważności i elastyczności reakcji koni
 • Strefy stanów psychiczno-emocjonalnych koni i ich wpływ na mechanizm uczenia się
 • Zasady prawidłowego nagradzania koni za pomocą wzmocnień pozytywnych, wspierające budowanie pozytywnej relacji
 • Ćwiczenie „zrozumieć koński punkt widzenia”
 • Wykorzystanie mechanizmów uczenia się opartych na warunkowaniu w treningu koni
 • Habituacja, odwrażliwianie, flooding – praca z bodźcem stresogennym
 • Bezproblemowa przyczepka – trening imitacyjny
 • Budowanie pozytywnej relacji z koniem krok po kroku
 • Trening Lekkości – trening psychofizyczny konia z ziemi
 • Trening mentalny jeźdźca
 • Trening grupowy zwierząt
 • Scentwork for Horses – praca węchowa z udziałem koni

MODUŁ III Zjazd w formie webinaru online w czasie rzeczywistym

Przegląd chorób i ich wpływ na zachowanie koni – lek. wet. Katarzyna Barłowska
 
Wpływ diety na zachowanie koni – lek. wet. Katarzyna Szcześniak-Baran
Przegląd badań behawioralnych z udziałem koni.
Podsumowanie i usystematyzowanie wiedzy.
Tworzenie programów terapeutycznych i planów treningowych.

Kurs prowadzony jest metodą blended learning. Łączy w sobie materiały w strefie e-learningowej dostępne w panelu Kursanta 24/7. W strefie znajdują się moduły i lekcje w formie video prezentacji,  a także seria materiałów do pobrania, w tym praktyczne instrukcje.

Ponadto kurs składa się dodatkowo z 2 zjazdów w formie webinarów w czasie rzeczywistym, gdzie wszyscy uczestnicy mogą zadawać pytania i rozwiać swoje wątpliwości, a także dwóch zjazdów stacjonarnych.

Terminy zjazdów Edycja 6:

27-28.04.2024 Zjazd 1 Zjazd stacjonarny w Lawendowym Ranchu Ethoplanet

18-19.05.2024 Zjazd 2 Webinar online w czasie rzeczywistym

25-26.05.2024 Zjazd 3 Zjazd stacjonarny w Lawendowym Ranchu Ethoplanet

1-2.06.2024 Zjazd 4 Webinar online w czasie rzeczywistym

Egzamin: test on-line
8.08.2024, sobota, godzina 11.00
Dodatkowo do napisania praca dyplomowa ze studium przypadku.

 

Miejsce zjazdów stacjonarnych:

Lawendowe Rancho Ethoplanet

Czarnowiec 28

08-445 Czarnowiec (Gmina Osieck)

Zobacz kalendarz

Prowadzący kurs

Małgorzata Rokicka Biolog zwierząt, Zoopsycholog, Trener koni, Coach, zobacz profil
dr inż. Agata Kokocińska etolog, zoopsycholog, trener zwierząt. Dyrektor Ethoplanet zobacz profil
Krzysztof Buczek zobacz profil
lek. wet. Martyna Woszczyło Lekarz weterynarii, behawiorysta, specjalizuje się w prowadzeniu terapii zachowań psów i kotów zobacz profil
Szymon Migas Technik weterynarii. Absolwent Kursu Instruktorskiego I i II stopnia realizowanego przez Centrum Kynologiczne Canid. Profesjonalny Trener Zwierząt BIAZA zobacz profil
Artur Łazarczyk Trener i Instruktor szkolenia psów zobacz profil
Mikołaj Zybała Behawiorysta i trener dzikich zwierząt, biolog morza, trening grup zwierząt Manager ds. kontaktów międzynarodowych Ethoplanet zobacz profil
lek. wet. Katarzyna Barłowska Lekarz weterynarii, opiekun zwierząt i kierownik Gabinetu Weterynaryjnego Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN. zobacz profil

Dostęp do strefy od momentu wniesienia opłaty za kurs, do pierwszego terminu egzaminu.

Pierwszy egzamin w cenie kursu, każde kolejne podejście – 250zł

Uwaga! W związku z warsztatową formą zajęć- obowiązuje limit miejsc do 10 osób!!!

W cenie:

 • noclegi w trakcie 7-dniowego zjazdu
 • materiały edukacyjne do pobrania
 • dostęp do strefy e-learningowej 24/7
 • zajęcia warsztatowe
 • książka „Teoria Umyłu u Koni” Małgorzaty Rokickiej
 • opieka tutora przez cały okres trwania kursu
 • wypożyczenie sprzętu do pracy z końmi
 • certyfikaty
cena 7000 zł
3500 Cena promocyjna do 31.12.2022 4000 Cena promocyjna do 31.03.2023 4500 Cena promocyjna do 30.06.2023 5000 Cena promocyjna do 31.08.2023 Zarezerwuj
Potrzebujesz dodatkowych informacji?
Rejestracja na kurs

Dodatkowe pytania na temat
Behawiorysta-Zoopsycholog Specjalizacja I stopnia: Problemy behawioralne koni (Equus caballus)
  Rejestracja na
  Behawiorysta-Zoopsycholog Specjalizacja I stopnia: Problemy behawioralne koni (Equus caballus)

  ZAPISY do 12.09.2021 (liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń)