Dietetyk zwierzęcy

ZAPOWIEDŹ KURSU (KURS W PRZYGOTOWANIU)

Dietetyka to nauka zawierająca w sobie elementy nauk medycznych, technologii żywności, psychologii, biochemii, mikrobiologii, farmakologii  i nauk o życiu. Kurs “Dietetyk zwierzęcy” został stworzony z myślą o zwierzętach towarzyszących i ich ściśle określonych potrzebach żywieniowych i zdrowotnych. Skupia się na określaniu zasad żywienia psów i kotów, przede wszystkim zdrowych, ale także chorych, ocenie stanu odżywienia i prewencji chorób dietozależnych. Podczas kursu uczestnicy nauczą się ustalania dawek pokarmowych i tworzenia planów żywieniowych.  Ponadto uczestnicy zostaną przeszkoleni z zakresu poprawnego czytania i analizowania składów gotowych karm komercyjnych. Jak w każdym innym kursie Ethoplanet, także tu zostaną poruszone aspekty zachowania zwierząt, wpływu diety na zachowanie, a także manipulacje dietą w terapiach behawioralnych.

Kurs opiera się na teorii popartej badaniami naukowymi.

Program:

 1. Anatomia i fizjologia przewodu pokarmowego. lek.wet. Katarzyna Barłowska
 2. Podstawy żywienia zdrowych psów i kotów na różnych etapach życia. Dr Karolina Hołda
 3. Składniki pokarmowe. Dr Karolina Hołda
 4. Trendy na rynku i czytanie etykiet karm gotowych. Dr Karolina Hołda
 5. Bilansowania dawek pokarmowych dla zwierząt chorych i zdrowych.
 6. Szacowanie zapotrzebowania na podstawowe składniki odżywcze (energia, białko, tłuszcz itp.)
 7. Dobieranie diety komercyjnej i domowej adekwatnie do istniejącej choroby oraz stanu zdrowia zwierzęcia.
 8. Otyłość u psów i kotów – dieta odchudzająca. Dr Karolina Hołda
 9. Suplementacja psów i kotów. lek.wet. Martyna Woszczyło
 10. Podstawy etogramów psów i kotów. Agata Kokocińska-Kusiak
 11. Manipulacja dietą w zaburzeniach zachowania psów i kotów.
 12. BARF/RAW
 13. Alergie i nietolerancje pokarmowe. lek.wet. Martyna Woszczyło
 14. Warsztaty komputerowe z przygotowywania dawek pokarmowych.

 

Czas trwania: 5 zjazdów weekendowych

Termin: 26-27.09, 10-11.10, 24-25.10, 7-8.11, 21-22.11.

Godzina: 9.00- 16.00

Cena early birds: 5000zł

Miejsce:

Centrum Konferencyjno-Apartamentowe “Mrówka”
Przekorna 33, 02-971 Warszawa

Zapisy na kursChcę otrzymać fakturę


Od 1 stycznia 2020 roku został wprowadzony dodatkowy obowiązkowy element paragonu, w sytuacji gdy na jego podstawie ma zostać wystawiona faktura dla podmiotu który prowadzi działalność gospodarczą. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 106b ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku sprzedaży na rzecz podmiotu prowadzącego działalność, faktura do paragonu może zostać wystawiona wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie potwierdzającym dokonanie sprzedaży zostanie zamieszczony NIP nabywcy. Sprzedawca nie ma prawa wystawienia faktury do paragonu, który nie będzie zawierać numeru NIP nabywcy.

Dlatego prosimy o podawanie danych do faktury przed wniesieniem opłaty za kurs. Paragony są wystawiane w dniu wpłynięcia opłaty na konto i później nie ma możliwości wystawienia faktury.