Dietetyk zwierzęcy

zapisy otwarte

Dietetyka to nauka zawierająca w sobie elementy nauk medycznych, technologii żywności, psychologii, biochemii, mikrobiologii, farmakologii  i nauk o życiu. Kurs “Dietetyk zwierzęcy” został stworzony z myślą o zwierzętach towarzyszących i ich ściśle określonych potrzebach żywieniowych i zdrowotnych. Skupia się na określaniu zasad żywienia psów i kotów, przede wszystkim zdrowych, ale także chorych, ocenie stanu odżywienia i prewencji chorób dietozależnych. Podczas kursu uczestnicy nauczą się ustalania dawek pokarmowych i tworzenia planów żywieniowych.  Ponadto uczestnicy zostaną przeszkoleni z zakresu poprawnego czytania i analizowania składów gotowych karm komercyjnych. Jak w każdym innym kursie Ethoplanet, także tu zostaną poruszone aspekty zachowania zwierząt, wpływu diety na zachowanie, a także manipulacje dietą w terapiach behawioralnych.

Kurs opiera się na teorii popartej badaniami naukowymi.

W związku z pandemią COVID-19 kurs został przeniesiony na formę online. Jest jeszcze możliwość dołączenia do obecnie trwającego kursu. 

Zajęcia online:

 1. Omówienie Polski na tle Europy – dane demograficzne (psy i koty) oraz preferencje żywieniowe, potencjał  i wielkość rynku karm dla zwierząt. dr Sybilla Berwid-Wójtowicz
 2. Jednostki i ocena wartości odżywczej różnych pokarmów w dietetyce. dr Sybilla Berwid-Wójtowicz
 3. Kalkulacja dawek komputerowo z użyciem różnych narzędzi. dr Sybilla Berwid-Wójtowicz
 4. Dieta psów i kotów a zmiany wynikające z komensalizmu w początkach udomowienia. Możliwości i ograniczenia nutrigenomiki. dr Sybilla Berwid-Wójtowicz
 5. Wpływ choroby na zachowanie. lek.wet. Martyna Woszczyło.

 

Program:

 1. Anatomia i fizjologia przewodu pokarmowego. lek.wet. Katarzyna Barłowska
 2. Podstawy żywienia zdrowych psów i kotów na różnych etapach życia. Dr Karolina Hołda
 3. Składniki pokarmowe. Dr Karolina Hołda
 4. Trendy na rynku i czytanie etykiet karm gotowych. Dr Karolina Hołda
 5. Szacowanie zapotrzebowania na podstawowe składniki odżywcze i łączenie pokarmów/karm w celu bilansowania diety. dr Sybilla Berwid-Wójtowicz
 6. Bilansowania dawek pokarmowych dla zwierząt chorych i zdrowych w oparciu o algorytmy w chorobie. dr Sybilla Berwid-Wójtowicz
 7. Warsztaty komputerowe z przygotowywania dawek pokarmowych. dr Sybilla Berwid-Wójtowicz
 8. Szacowanie zapotrzebowania na podstawowe składniki odżywcze (energia, białko, tłuszcz itp.) dr Sybilla Berwid-Wójtowicz
 9. Dobieranie diety komercyjnej i domowej adekwatnie do istniejącej choroby oraz stanu zdrowia zwierzęcia. dr Sybilla Berwid-Wójtowicz
 10. Otyłość u psów i kotów – dieta odchudzająca. Dr Karolina Hołda
 11. Suplementacja psów i kotów. lek.wet. Martyna Woszczyło
 12. Podstawy etogramów psów i kotów. dr Agata Kokocińska-Kusiak
 13. Manipulacja dietą w zaburzeniach zachowania psów i kotów. dr Sybilla Berwid-Wójtowicz
 14. BARF/RAW Dr. med. vet., Stefanie Handl, Dipl. ECVCN
 15. Alergie i nietolerancje pokarmowe. lek.wet. Martyna Woszczyło
 16. Jak prowadzić wywiad dietetyczny, oraz podstawowe narzędzia i schematy pomagające w badaniu. dr Sybilla Berwid-Wójtowicz

W związku z pandemią covid-19 i rosnącym zagrożeniem zakażeniem koronawirusem, wprowadzamy zmiany w formie prowadzenia zajęć zgodnie z pkt.1 § 3. regulaminu kursów stacjonarnych Ethoplanet, który brzmi:

§ 3.

1. Kursy mogą być prowadzone w formie stacjonarnej lub mieszanej stacjonarne-niestacjonarnej, w tym w formie kształcenia na odległość. Informacja o formie kształcenia podana jest na stronie danego kursu. W wyjątkowych okolicznościach niezależnych od organizatora, Ethoplanet zastrzega sobie możliwość zmiany formy stacjonarnej kursów na formę online.

W celu zachowania jak najwyższej jakości zajęć, wprowadziliśmy następujące modyfikacje:

 1. Część treści przygotowaliśmy w formie video prezentacji  które Kursanci mogą w dowolnym momencie przeglądać. Prosimy, aby Kursanci przeszli przez otrzymane moduły przed pierwszym zjazdem.
 2. Zajęcia zjazdowe będą odbywać się w formie interaktywnych webinarów online, podczas których kursanci swobodnie mogą zadawać pytania w czasie rzeczywistym. Webinaria te będą w trakcie trwania nagrywane i udostępnione w strefie e-learningowej słuchacza, tak aby osoby nieobecne mogły nadrobić zaległości. Daty zjazdów w formie webinarów: 26-27.09, 10-11.10, 24-25.10, 7-8.11, 21-22.11. (daty te same, tylko inna forma prowadzenia zajęć). Godzina: 9.00- 16.00
 3. Zmianie ulega także forma egzaminu, który zostanie przeprowadzony w formie online przy pomocy profesjonalnej platformy, nad prawidłowym przebiegiem egzaminu będzie czuwała 3-osobowa komisja egzaminacyjna oraz obsługa techniczna. Termin egzaminu zostanie ustalony z grupą. W momencie niezaliczenia egzaminu, przysługują kolejne terminy ustalane wspólnie z pozostałymi Uczestnikami kursu, za dodatkową opłatą 150zł.

Daty zjazdów w formie webinarów: 26-27.09, 10-11.10, 24-25.10, 7-8.11, 21-22.11.

Godzina: 9.00- 16.00

Zobacz kalendarz

Prowadzący kurs

dr Agata Kokocińska-Kusiak etolog, zoopsycholog, trener zwierząt. Dyrektor Ethoplanet zobacz profil
Dr Karolina Hołda zobacz profil
Lek. wet. Katarzyna Barłowska Lekarz weterynarii, opiekun zwierząt i kierownik Gabinetu Weterynaryjnego Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN. zobacz profil
lek. wet. Martyna Woszczyło Lekarz weterynarii, behawiorysta, specjalizuje się w prowadzeniu terapii zachowań psów i kotów zobacz profil

Miejsce: Online 

W cenie:

 • dostęp do strefy e-learningowej
 • materiały dydaktyczne
 • zajęcia warsztatowe
 • pakiety prezentowe
cena 7000 zł
Zarezerwuj
Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Dodatkowe pytania na temat
Dietetyk zwierzęcy