Behawiorysta-Zoopsycholog Specjalizacja I stopnia: Problemy behawioralne zwierząt egzotycznych, gryzoni, królików i ptaków

Data startu: 11.01.2025
Stopień trudności: Zaawansowany
Czas dostępu: 6 miesięcy
Certyfikat: MEN
Typ: Hybrydowy

Specjalizacja dostępna tylko po zakupie i odbyciu w Ethoplanet kursu bazowego „Behawiorysta-Zoopsycholog”  (Nowy Program).

Zoopsycholog oficjalnie widnieje na liście zawodów Ministerstwa Pracy od dnia 1 lipca 2007 roku. Jest to specjalista badający relacje człowiek – zwierzę, doradza właścicielowi, jak zbudować relację ze zwierzęciem. Pomaga również usunąć lub zredukować napięcie i niepożądane zachowania zwierzęcia.

W polskim prawie certyfikacja opiera się na „Zaświadczeniu o ukończeniu kursu” spełniającego wymogi formalne określone w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632)

Ethoplanet to placówka oświatowa (placówka kształcenia ustawicznego zgodnie z art. 168 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910 i 1378 wpisana do ewidencji pod numerem 1219K. RSPO 27731) działająca zgodnie z najwyższymi standardami.

Program kursu „Behawiorysta – Zoopsycholog” został opracowany w oparciu o światowe standardy pracy ze zwierzętami oraz długotrwałą praktykę kadry prowadzącej. Kurs łączy w sobie elementarną wiedzę popartą badaniami naukowymi jak i praktyczne studium przypadków. Ponadto zapewniamy uczestnikom serię warsztatów praktycznych oraz praktyk zawodowych ze zwierzętami.

UWAGA
Komisja ds. Studiów Wyższych Lekarzy Weterynarii, Kształcenia Ustawicznego i Specjalizacji Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, przyznała szkoleniu 20 punktów edukacyjnych.

Specjalizacja: Behawiorysta-Zoopsycholog Specjalizacja I stopnia: Problemy behawioralne zwierząt egzotycznych, gryzoni i królików i ptaków. powstała z myślą o osobach chcących zajmować się zawodowo pomaganiem zwierzętom egzotycznym, w tym płazom, gadom, papugom i innym ptakom, a także zwierzętom z rzędu gryzoni i zajęczaków. Kurs skupia się na analizie zachowania tych zwierząt, systematyki, potrzeb i zaburzeń behawioralnych. Podczas szkolenia zostaną omówione zaburzenia zachowania oraz sposoby radzenia sobie z nimi.

Po ukończeniu kursu:

Uczestnik potrafi:

– przeprowadzać wywiad behawioralny z opiekunami gryzoni i królików oraz ptaków;

– postawić diagnozę zaburzeń behawioralnych ptaków, gryzoni i królików;

– stosować w praktyce algorytmy diagnostyczne ptaków, gryzoni i królików;

– przygotować plan terapii behawioralnej ptaków, gryzoni i królików;

– prowadzić obserwacje i funkcjonalną analizę zachowania ptaków, gryzoni i królików;

– zastosować odpowiednią suplementację zaburzeń behawioralnych ptaków, gryzoni i królików;

– ocenić stan zdrowia zwierzęcia, jego dietę i zabezpieczenie potrzeb;

– przeprowadzić terapię behawioralną;

– prowadzić samodzielnie konsultacje;

– aranżować przestrzenie dla zwierząt różnych gatunków (woliery, terraria, akwaria);

– prowadzić porady dotyczące hodowli i utrzymania zwierząt egzotycznych;

Uczestnik wie:

– gdzie szukać informacji i jak pogłębiać swoją wiedzę;

– jak korzystać z badań naukowych;

– jak dotrzeć do rzetelnych źródeł informacji;

Uczestnik zna:

– profesjonalną terminologię stosowaną w etologii i naukach pokrewnych;

– techniki pracy ze zwierzętami

– teorię uczenia i potrafi ją zastosować w praktyce

Uczestnik otrzymuje:

– wzory formularzy;

– materiały pomocnicze;

– materiały edukacyjne;

– pakiety prezentów na start;

– pomoc tutora przez cały okres trwania kursu oraz po zakończenia kursu w celu rozpoczęcia własnej kariery

Część 1 Systematyka i przegląd gatunków. Biologiczne podstawy zachowania (strefa e-learningowa)

 1. Systematyka – lek. wet. Milena Wojtyś-Gajda
 2. Przegląd gatunków gryzoni utrzymywanych w niewoli jako zwierzęta towarzyszące. Etogramy
  lek. wet. Milena Wojtyś-Gajda 
 3. Analiza potrzeb poszczególnych gatunków gryzoni utrzymywanych jako zwierzęta towarzyszące – lek. wet. Milena Wojtyś-Gajda
 4. Farmakologia w zaburzeniach behawioralnych ptaków. lek.wet. Ines Szotowska
 5. Aktywność hormonalna a problemy behawioralne ptaków. lek.wet. Ines Szotowska
 6. Ogólna ocena stanu zdrowia ptaków, ze szczególnym uwzględnieniem chorób przebiegających z utratą piór lub pogorszeniem ich stanu. lek.wet. Ines Szotowska

 7. Badanie dodatkowe w diagnostyce chorób ptaków. lek.wet. Ines Szotowska

 8. Najpopularniejsze gatunki papug – hodowla. – lek.wet. Ines Szotowska
 9. Podstawy hodowli drobiu.
 10. Hodowla gadów.
 11. Płazy – podstawy hodowli.
 12. Akwarystyka.

Część 2 Podstawy dobrostanu ptaków, gadów, płazów, ryb, gryzoni i królików (webinary w czasie rzeczywistym)

 1. Żywienie gryzoni i królików
 2. Doświadczenia na zwierzętach – zło konieczne? Dlaczego gryzonie są najpopularniejszym modelem doświadczalnym? Eksperymenty na zwierzętach – etyka i nauka. Planowanie doświadczeń a dobrostan zwierząt w hodowli i eksperymencie. dr Marta Gajewska
 3. Dobrostan zwierząt – dr Marta Gajewska
 4. Wpływ chorób na zachowanie
 5. Rozród gryzoni i królików: decyzja o rozmnażaniu, dojrzałość płciowa u samców i samic, rozróżnianie płci, przygotowanie do krycia, rozpoznanie ciąży, poród i wychowanie potomstwa
  lek.wet. Katarzyna Barłowska 
 6. Pierwsza pomoc dla gryzoni – lek. wet. Katarzyna Barłowska
 7. Możliwe fizyczne przyczyny „zaburzeń behawioralnych” u ptaków, takich jak nadmierna wokalizacja, overpreening, skubanie piór, samookaleczanie, agresja (ból, świąd, działanie hormonów i inne). Specyficzne syndromy  u konkretnych gatunków. – lek.wet. Ines Szotowska
 8. Ogólna ocena stanu zdrowia ptaka – lek.wet. Ines Szotowska
 9. „Mój ptak jest… wyjątkowo spokojny/agresywny/nadmiernie wokalizuje, odkąd jest u mnie. / Po co iść do weterynarza? Przecież mój ptak nie ma żadnych niepokojących objawów!” – czy na pewno jest zdrowy? – znaczenie badań profilaktycznych na przypadkach klinicznych.
  lek.wet. Ines Szotowska
 10. Alergie, reakcje nadwrażliwości i reakcje na czynniki drażniące. – lek.wet. Ines Szotowska
 11. Dobrostan, wzbogacenie środowiskowe, contrafreeloading.
  – dr Agata Kokocińska
 12. Zaburzenia behawioralne ptaków– Martina Schiestl
 13. Behawior gryzoni i królików.
 14. Problemy behawioralne gryzoni i królików.

 

Część 3 Modyfikacja zachowania – trening i modyfikacje środowiskowe

Zajęcia warsztatowe ze zwierzętami:

 1. Podstawy treningu ptaków, gryzoni i królików.
 2. Analiza zachowania. Diagnostyka zaburzeń zachowania i programy terapeutyczne.
 3. Ocena stereotypii.
 4. Struktury stadne. Łączenie stad/ osobników.
 5. Wzbogacenia środowiskowe.
 6. Problemy behawioralne i zaburzenia zachowania.
 7. Algorytmy postępowania i wywiad z właścicielem.
 8. Pierwsza pomoc.

dr Agata Kokocińska, Mikołaj Zybała

Kurs prowadzony jest metodą blended learning. Łączy w sobie materiały w strefie e-learningowej dostępne w panelu Kursanta 24/7. W strefie znajdują się moduły i lekcje w formie video prezentacji,  a także seria materiałów do pobrania, w tym praktyczne instrukcje.

Ponadto kurs składa się dodatkowo z 2 zjazdów w formie webinarów w czasie rzeczywistym, gdzie wszyscy uczestnicy mogą zadawać pytania i rozwiać swoje wątpliwości, a także jednego zjazdu warsztatowego na żywo.

Edycja 1

Daty zjazdów:

11-12.01.2025 webinar live, w czasie rzeczywistym
18-19.01.2025 webinar live, w czasie rzeczywistym
05-06.04.2025 zajęcia stacjonarne
12-13.04.2025 zajęcia stacjonarne

Egzamin (online)
26.04.2025, godz. 11:00

Miejsce zjazdów stacjonarnych

Lawendowe Rancho Ethoplanet
08-445 Czarnowiec, Czarnowiec 28, gmina Osieck,
https://goo.gl/maps/hKz3w49STUdNuVJz7

Więcej informacji w zakładce Szczegóły

 

 

Zobacz kalendarz

Prowadzący kurs

dr inż. Agata Kokocińska etolog, zoopsycholog, trener zwierząt, pedagog specjalny. Dyrektor Ethoplanet zobacz profil
lek. wet. Katarzyna Barłowska Lekarz weterynarii, opiekun zwierząt i kierownik Gabinetu Weterynaryjnego Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN. zobacz profil
Mikołaj Zybała Behawiorysta i trener dzikich zwierząt, biolog morza, trening grup zwierząt Manager ds. kontaktów międzynarodowych Ethoplanet zobacz profil
dr Paweł Boguszewski neurobiolog zobacz profil
lek. wet. Ines Szotowska  Specjalistka ptasiej medycyny zobacz profil
Mikołaj Zybała zobacz profil
Martina Schiestl zobacz profil
Martina Schiestl zobacz profil

Cena obejmuje:

 • dostęp do strefy e-learningowej
 • materiały szkoleniowe
 • formularze behawiorysty, instrukcje, kwestionariusze wywiadu
 • walizkę behawiorysty „Ethoplanet”
 • opiekę tutora podczas trwania całego kursu
 • kurs pierwszej pomocy dla gryzoni i ptaków
 • zajęcia praktyczne dotyczące treningu gryzoni i ptaków

UWAGA
Organizatorowi przysługuje prawo odwołania kursu z powodu zapisu zbyt małej liczby Uczestników (min.10 osób),
i/lub sytuacji losowych Prelegentów i/lub siły wyższej.
W to miejsce może zaproponować nowy termin lub udział w innym kursie lub zwrot środków.

Miejsce zjazdów stacjonarnych

Lawendowe Rancho Ethoplanet
08-445 Czarnowiec, Czarnowiec 28, gmina Osieck,
https://goo.gl/maps/hKz3w49STUdNuVJz7

Polecamy nocleg w Hotelu pod Sosnami – 4 km od miejsca szkoleń w Czarnowcu – powołuj się na Ethoplanet
08-445 Osieck, ul. Warszawska 68
tel. 25 685 70 14
https://noclegi.pl/hotel-pod-sosnami**-osieck
https://e-turysta.pl/hotel-pod-sosnami-osieck-117582.html

Dojazd z Warszawy, z dworca PKP Warszawa Śródmieście pociągiem do Otwocka (ok. 35 min).
Dalej autobusem linii Wołoszka do Osiecka (ok.25 min.) – w Osiecku są 2 przystanki, wysiadka na przystanku w Rynku. Dla niezmotoryzowanych zapewniamy dowóz na zajęcia z hotelu pod Sosnami.
Prosimy tylko wcześniej nas powiadomić o takim zamiarze na adres kontakt@ethoplanet.com

cena 4200 zł
3000 Cena promocyjna do 07.04.2024 Zarezerwuj
Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Dodatkowe pytania na temat
Behawiorysta-Zoopsycholog Specjalizacja I stopnia: Problemy behawioralne zwierząt egzotycznych, gryzoni, królików i ptaków