Lek. wet. Katarzyna Barłowska
Adres e-mail
kbarlowska@ethoplanet.com
Telefon
509 039 926

Lek. wet. Katarzyna Barłowska

Absolwentka weterynarii wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Uczestniczka licznych staży i praktyk zawodowych w lecznicach dla zwierząt w Polsce i za granicą (m.in. 7-miesięczny staż w University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno). Słuchaczka kursu „Behawioryzm” organizowany przez Szkołę Psów CANAAN.
Lekarz weterynarii, opiekun zwierząt i kierownik Gabinetu Weterynaryjnego Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN.
Obecnie w trakcie studiów doktoranckich w Zakładzie Embriologii Doświadczalnej Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN. Organizatorka akcji adopcyjnych dla psów i kotów przy schroniskach dla zwierząt przy ul. Metalurgicznej w Lublinie oraz w Krzesimowie.

 

Certyfikaty

Powrót

Zespół Ethoplanet na bieżąco śledzi sytuację epidemiologiczną w Polsce. W związku z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2 i potwierdzonymi w Polsce przypadkami zachorowań, wdrożyliśmy program prewencyjny ochrony przed zakażeniem.

1. Przed wejściami do budynków rozłożone zostały maty dezynfekcyjne, a wszystkie powierzchnie są myte środkami odkażającymi (vircon, rapicid)

2. Wywieszone zostały instrukcje dotyczące skutecznego mycia rąk oraz dodatkowo przygotowaliśmy środki do dezynfekcji rąk na bazie 70% alkoholu.

3. Zajęcia będą się odbywać tylko w małych grupach, a część teoretycznych zajęć zostanie przygotowana w formie on-line.

4. Jesteśmy wyposażeni w bezdotykowe termometry, aby bezpiecznie sprawdzić temperaturę uczestników zajęć.

5. Jeśli ze względów epidemiologicznych zajęcia nie będą mogły się odbyć, zostaną przesunięte na późniejszy, odpowiadający uczestnikom termin, o czym każdy uczestnik zostanie bezzwłocznie poinformowany mailowo i telefonicznie.

6. Zostaną tez wprowadzone zmiany w formie prowadzenia zajęć tak, aby były bezpieczne. Wirus SARS-CoV-2 należy do wirusów lipofilnych i jest podatny na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów (detergentów), co w praktyce oznacza, że mycie rąk (przynajmniej 20 s) mydłem lub żelami antybakteryjnymi oraz powstrzymywanie się od dotykania okolicy twarzy skutecznie chronią się przed zakażeniem. Dezynfekcji powinny być poddawane również sprzęty które często dotykamy (telefony komórkowe). Wirus rozprzestrzenia się drogą kropelkową, dlatego ważne jest aby podczas kaszlu lub kichania zasłaniać usta i nos.