Behawiorysta-Zoopsycholog Specjalizacja I stopnia: Problemy behawioralne psów (Canis Familiaris)

Data startu: 7-8.12.2024
Stopień trudności: ZAAWANSOWANY
Czas dostępu: 31.06.2025
Certyfikat: MEN
Typ: HYBRYDOWY

Specjalizacja dostępna tylko i wyłącznie po odbyciu w Ethoplanet kursu bazowego „Behawiorysta-Zoopsycholog”  (Nowy Program).

Ethoplanet to placówka oświatowa (placówka kształcenia ustawicznego zgodnie z art. 168 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910 i 1378 wpisana do ewidencji pod numerem 1219K. RSPO 27731) działająca zgodnie z najwyższymi standardami.

Program kursu „Behawiorysta – Zoopsycholog” został opracowany w oparciu o światowe standardy pracy ze zwierzętami oraz długotrwałą praktykę kadry prowadzącej. Kurs łączy w sobie elementarną wiedzę popartą badaniami naukowymi jak i praktyczne studium przypadków. Ponadto zapewniamy uczestnikom serię warsztatów praktycznych oraz praktyk zawodowych ze zwierzętami.

Specjalizacja: Problemy behawioralne psów (Canis Familiaris) obejmuje szereg wykładów skupionych na analizie zachowania psów, ocenie ich temperamentu, diagnostyce zaburzeń behawioralnych a przede wszystkim – specjalistycznych warsztatów praktycznych. 

Po ukończeniu kursu:

Uczestnik potrafi:

– przeprowadzać wywiad behawioralny;

– postawić diagnozę zaburzeń behawioralnych;

– stosować w praktyce algorytmy diagnostyczne;

– przygotować plan terapii behawioralnej;

– prowadzić obserwacje i funkcjonalną analizę zachowania;

– zastosować odpowiednią suplementację zaburzeń behawioralnych;

– ocenić stan zdrowia zwierzęcia, jego dietę i zabezpieczenie potrzeb;

– przeprowadzić terapię behawioralną;

– prowadzić samodzielnie konsultacje;

Uczestnik wie:

– gdzie szukać informacji i jak pogłębiać swoją wiedzę;

– jak korzystać z badań naukowych;

– jak dotrzeć do rzetelnych źródeł informacji;

Uczestnik zna:

– profesjonalną terminologię stosowaną w etologii i naukach pokrewnych;

– techniki pracy ze zwierzętami

– teorię uczenia i potrafi ją zastosować w praktyce

Uczestnik otrzymuje:

– gotowe instrukcje dla klienta;

– wzory formularzy;

– materiały pomocnicze;

– materiały edukacyjne;

– pakiety prezentów na start;

– pomoc tutora przez cały okres trwania kursu oraz po zakończenia kursu w celu rozpoczęcia własnej kariery

Moduł 1. Metody wspomagające terapię

(nagrania online w strefie)

 1. Podstawy dietetyki. dr Sybilla Berwid-Wójtowicz
  – Wpływ diety na zachowanie.
  – Otyłość i anoreksja – wpływ na zachowanie
  – Alergie pokarmowe
  – PICA, koprofagia, polifagia, polidypsja i inne zaburzenia pokarmowe
  – Behawior pokarmowy- pobieranie pokarmu. Neofilia i neofobia.
  – Manipulacje dietą
  – Suplementy
 2. Metody alternatywne i wspomagające terapię. dr Agata Kokocińska.

Moduł 2.  Etogram psów

(nagrania online w strefie)

 1. Behawior psów dr Agata Kokocińska
 2. Rozród psów. Decyzja o rozmnażaniu. Uprawnienia jakie daje związek hodowlany. Dojrzałość płciowa u samców i samic. Fazy cyklu jajnikowego u suki.  Krycie. Przebieg ciąży u suki. Potwierdzenie ciąży. Poród i jego fazy. Objawy zwiastunowe porodu. Przyczyny ciężkiego porodu. Zaburzenia okresu poporodowego; zapalenie gruczołu sutkowego, wypadnięcie pochwy, tężyczka/rzucawka poporodowa. Preparaty mleko zastępcze. Postępowanie przy odsadzeniu szczeniąt. prof. Michał Dzięcioł
 3. Pojęcie temperamentu i osobowości.  Ocena zachowania i stanu emocjonalnego. Bateria testów (ang. test batteries), ocena indywidualna psa za pomocą kwestionariusza (ang. ratings of individual dog), obserwacje prowadzone w warunkach naturalnych (ang. observational tests) oraz ocena eksperta poszczególnych ras (ang. expert ratings of breed prototypes). Wykorzystanie narzędzi diagnostycznych: kwestionariusza C-BARQ, kwestionariusz Ethoplanet. Testy temperamentu (DMA, Campbella i inne). dr Agata Kokocińska
 4. Socjalizacja szczeniąt krok po kroku. Trening szczeniąt. dr Agata Kokocińska

Moduł 3. Zaburzenia zachowania psów w teorii

(webinary w czasie rzeczywistym)

 1. Wpływ choroby na zachowanie. Wpływ choroby układowej na zachowanie. Schematy postępowania oraz schematy różnicujące zaburzenia zachowania i choroby. Case study. lek.wet. Martyna Woszczyło
 2. Behawior psów: Zoosemiotyka – działanie zmysłów i analiza sygnałów w świecie psów. Ewolucja zachowań i rozwój umysłowy. Komunikacja człowiek- pies. Przegląd najświeższych badań. dr Agata Kokocińska
 3. Wpływ hormonów na zachowanie. Decyzja o kastracji- wady i zalety. prof. Michał Dzięcioł
 4. Problemy behawioralne psów.
 • Braki w socjalizacji. dr Agata Kokocińska
 • Załatwianie potrzeb fizjologicznych w domu. dr Agata Kokocińska
 • Stres – analiza stresorów w życiu codziennym. dr Agata Kokocińska
 • Rodzaje i przyczyny agresji u psów. Piotr Kleszczyński, dr Agata Kokocińska
 • Strach, lęk, fobie- diagnostyka, przyczyny, leczenie. lek.wet. Martyna Woszczyło
 • CCD- przyczyny, najnowsze doniesienia, leczenie. lek.wet. Martyna Woszczyło, lek.wet. Jolanta Łapińska
 • Nadpobudliwość a reaktywność. Diagnostyka, przyczyny, leczenie. dr Agata Kokocińska
 • CDS- diagnostyka, przyczyny, leczenie. Piotr Kleszczyński, lek.wet. Jolanta Łapińska
 • Depresja- diagnostyka, przyczyny, leczenie. lek.wet. Martyna Woszczyło, lek.wet. Jolanta Łapińska, dr Agata Kokocińska
 • Pozostałe zaburzenia behawioralne (Race syndrome, Idiopatyczne zapalenie móżdżku, „white shaker syndrome” – choroba białych trzęsących się psów i inne). Piotr Kleszczyński, Katarzyna Wawryniuk, lek.wet. Jolanta Łapińska, lek.wet. Martyną Woszczyło

Moduł 4 Metody pracy z konkretnymi zaburzeniami

(zajęcia stacjonarne)

 1. Analiza systemów komunikacyjnych psów. Komunikacja psów- ocena sytuacji- analiza filmów. dr Agata Kokocińska
 2. Wywiad, diagnostyka, planowanie terapii, algorytmy postępowania. Schemat zmiany zachowania wg S. Friedman. dr Agata Kokocińska
 3. Studium przypadków- diagnostyka i rozwiązywanie problemów. dr Agata Kokocińska, lek.wet. Martyna Woszczyło, Piotr Kleszczyński
 4. Trening rehabilitacyjny. Zajęcia praktyczne z psami. dr Agata Kokocińska
 5. Metody modyfikacji zachowań. dr Agata Kokocińska
  – modyfikacje środowiskowe, zmiany w otoczeniu psa, aranżacja bodźców poprzedzających, zapobieganie;
  – metody oparte na ekspozycji na bodziec; OP, BAT,
  – kontrolowane prowokowanie sytuacji problematycznej.
  – praca nad poprawą kompetencji socjalnych: spacer równoległy, spacer socjalizacyjny
 6. Farmakoterapia i suplementacja zaburzeń behawioralnych psów. Studium przypadków. lek.wet. Martyna Woszczyło, lek.wet. Jolanta Łapińska
 7. Praca behawiorysty- praca z człowiekiem i zwierzęciem. Nauka dialogu. Studium przypadków. dr Agata Kokocińska, lek.wet. Martyna Woszczyło
 8. Podstawowy ekwipunek behawiorysty – nauka korzystania z przyrządów terapeutycznych i treningowych. dr Agata Kokocińska
 9. Postępowanie w awaryjnych sytuacjach, praca z psem agresywnym. dr Agata Kokocińska, Piotr Kleszczyński
 10. Aktywiści wspomagające terapię:
 • Nosework; dr Agata Kokocińska
 • Mantrailing; dr Agata Kokocińska
 • HCCR; dr Agata Kokocińska
 • Zoofizjoterapia: Masaż relaksacyjny. Symptomy dysfunkcji. Urszula Krawczyk
 • Podstawytreningu – nauka zakładania kagańca i przebywania w kagańcu. Nauka zostawania w kojcu/klatce/na posłaniu. Wykorzystanie zabawy w budowaniu relacji z psem. Nauka dobrej zabawy. dr Agata Kokocińska, Artur Łazarczyk, Szymon Migas,

Kurs prowadzony jest metodą blended learning. Łączy w sobie materiały w strefie e-learningowej dostępne w panelu Kursanta 24/7. W strefie znajdują się moduły i lekcje w formie video prezentacji,  a także seria materiałów do pobrania, w tym praktyczne instrukcje.

Ponadto kurs składa się dodatkowo z 4 zjazdów, z czego jeden jest w formie webinaru w czasie rzeczywistym, gdzie wszyscy uczestnicy mogą zadawać pytania i rozwiać swoje wątpliwości,
a także 3 zjazdów warsztatowych na żywo.

Edycja 7/2024

Zjazd 1: 7-8.12.2024 webinar live, w czasie rzeczywistym

Zjazd 2: 14-15.12.2024 zajęcia w schronisku

Zjazd 3: 15-16.03.2025 zajęcia stacjonarne – Lawendowe Rancho (zakł. szczegóły)

Zjazd 4: 22-23.03.2025 zajęcia stacjonarne – Lawendowe Rancho

Egzamin online: 12.04.2025, godz 11:00

******************************************************************

Edycja 6/2023

9-10.12.2023 webinaria live, w czasie rzeczywistym
16-17.12.2023, zajęcia stacjonarne
13-14.01.2024, zajęcia stacjonarne
27-28.01.2024 zajęcia w schronisku

EGZAMIN: test on-line
10.02.2024, sobota, godz. 11:00
Dodatkowo do napisania praca dyplomowa ze studium przypadku.
Miejsce zjazdów stacjonarnych: 
Lawendowe Rancho Ethoplanet
Czarnowiec 28, 08-445 Czarnowiec (Gmina Osieck)
https://goo.gl/maps/hKz3w49STUdNuVJz7
Dodatkowe informacje – zakładka Szczegóły

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Edycja 5 /2022

5-6.11.2022, webinaria live, w czasie rzeczywistym
19-20.11.2022, zajęcia stacjonarne
3-4.12.2022, zajęcia stacjonarne
10-11.12.2022 zajęcia w schronisku

EGZAMIN: test on-line
16.12.2022, piątek, godz. 18:00
Dodatkowo do napisania praca dyplomowa ze studium przypadku.

Miejsce zjazdów stacjonarnych:
CKA Mrówka, ul. Przekorna 33, 02-971 Warszawa
https://www.cka-mrowka.pl/pl

 

Zobacz kalendarz

Prowadzący kurs

Urszula Krawczyk Zoofizjoterapeutka, technik weterynarii zobacz profil
Piotr Kleszczyński Kierownik Sekcji Tutorów; Terapia zachowań psów, szczególnie psów agresywnych, reaktywnych oraz z lękiem separacyjnym zobacz profil
Magdalena Wesołowska behawiorysta, trener psów zobacz profil
dr inż. Agata Kokocińska etolog, zoopsycholog, trener zwierząt, pedagog specjalny. Dyrektor Ethoplanet zobacz profil
Karolina Kuszlewicz Adwokat zobacz profil
Iga Paczyńska trener psów, zoopsycholog, behawiorysta, specjalista od mantrailingu zobacz profil
lek. wet. Martyna Woszczyło Lekarz weterynarii, behawiorysta, specjalizuje się w prowadzeniu terapii zachowań psów i kotów zobacz profil
lek. wet. Katarzyna Barłowska Lekarz weterynarii, opiekun zwierząt i kierownik Gabinetu Weterynaryjnego Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN. zobacz profil
Katarzyna Wawryniuk Etolog, zoopsycholog, behawiorysta, instruktor szkolenia zwierząt (psy, koty, ptaki), instruktor terapii SI dla zwierząt. zobacz profil

UWAGA
Komisja ds. Studiów Wyższych Lekarzy Weterynarii, Kształcenia Ustawicznego i Specjalizacji
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, przyznała szkoleniu 20 punktów edukacyjnych.
                                                 

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania z BUR!

BUR: Usługa numer 2021/09/24/126848/1181465

W celu rozłożenia płatności na raty lub pomocy w uzyskaniu dofinansowania z BUR prosimy o kontakt mailowy na: kontakt@ethoplanet.com 

W przypadku jednoczesnego zakupu:
1.
Kursu Behawiorysta-Zoopsycholog
2.Specjalizacji I stopnia
3.Specjalizacji II stopnia
– przewidujemy rabaty i wygodne raty! 

Dla Pracowników fundacji i schronisk dla bezdomnych zwierząt 20% zniżki od aktualnej ceny promocyjnej.
Wymagane dostarczenie scanu aktualnego zaświadczenia, że jest się czynnym Pracownikiem.

Cena obejmuje:

 • materiały szkoleniowe
 • formularze behawiorysty, instrukcje, kwestionariusze wywiadu
 • walizkę behawiorysty „Ethoplanet”
 • opiekę tutora podczas trwania całego kursu
 • zajęcia praktyczne z udziałem psów
 • praktyki pod okiem behawiorysty prowadzącego w formie konsultacji u pacjenta
 • lunch wegański podczas zjazdów stacjonarnych
 • przerwy kawowe podczas zjazdów stacjonarnych
 • dostęp do rozbudowanej strefy e-learninowej
 • pakiet prezentów
 • Certyfikat specjalizacji „Behawiorysta-Zoopsycholog – Specjalizacja: Problemy behawioralne psów (Canis Familiaris)”

*Pierwsze podejście do egzaminów teoretycznego i praktycznego w terminie wskazanym w harmonogramie kursu jest wliczone w cenę. Każde kolejne podejście w innym terminie jest płatne 200 zł/egzamin.
*Dostęp do strefy kursu trwa do dnia PIERWSZEGO egzaminu, wskazanego w harmonogramie zajęć. Istnieje możliwość przedłużenia dostępu do strefy za opłatą – 200 zł/miesiąc licząc od dnia uznania środków na koncie Ethoplanet.
* Promocje i dodatkowe rabaty liczone są zawsze od ceny standard  i nie sumują się. W przypadku wolontariuszy, przyjmujemy wariant korzystniejszy, czyli albo cena dla wolontariusza albo cena promocyjna.
*Każdy uczestnik otrzymuje Zaświadczenie o ukończeniu kursu na wzór MEN po zaliczeniu obu egzaminów.
(pisemnego testu i napisaniu pracy dyplomowej z przypadku). Zaświadczenie upoważnia do pracy w zawodzie Zoopsychologa/ Behawiorysty. Dodatkowo nasi kursanci otrzymują Certyfikat Ethoplanet.
Przed odbiorem zaświadczenia i certyfikatu należy dostarczyć kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub uczelni wyższej.
*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminarzu zajęć z przyczyn losowych.

Miejsce

Lawendowe Rancho Ethoplanet
08-445 Czarnowiec, Czarnowiec 28, gmina Osieck,
https://goo.gl/maps/hKz3w49STUdNuVJz7

Polecamy nocleg w Hotelu pod Sosnami – 4 km od miejsca szkoleń w Czarnowcu
08-445 Osieck, ul. Warszawska 68
tel. 25 685 70 14
https://noclegi.pl/hotel-pod-sosnami**-osieck
https://e-turysta.pl/hotel-pod-sosnami-osieck-117582.html

Dojazd z Warszawy, z dworca PKP Warszawa Śródmieście pociągiem do Otwocka (ok. 35 min).
Dalej autobusem linii Wołoszka do Osiecka (ok.25 min.) – w Osiecku są 2 przystanki, wysiadka na przystanku w Rynku. Dla niezmotoryzowanych zapewniamy dowóz na zajęcia z hotelu pod Sosnami.
Prosimy tylko wcześniej nas powiadomić o takim zamiarze na adres kontakt@ethoplanet.com

UWAGA
Organizatorowi przysługuje prawo odwołania kursu z powodu zapisu zbyt małej liczby Uczestników
i/lub sytuacji losowych Prelegentów i/lub siły wyższej. W to miejsce może zaproponować nowy termin lub udział w innym kursie lub zwrot środków.

Miejsce awaryjne
CKA Mrówka – https://www.cka-mrowka.pl/pl/kontakt
Warszawa 02-971, ul. Przekorna 33
Dojazd komunikacją miejską z:
Wilanów – autobus 742
Dworzec Centralny – autobus 519
Metro wilanowska 217, N50
Konstancin- Jeziorna – autobus 742, 710, 200
Góra Kalwaria 742

 

cena 4500 zł
4000 Cena promocyjna do 31.01.2024 Zarezerwuj
Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Dodatkowe pytania na temat
Behawiorysta-Zoopsycholog Specjalizacja I stopnia: Problemy behawioralne psów (Canis Familiaris)