Behawiorysta-Zoopsycholog Specjalizacja I stopnia: Problemy behawioralne psów (Canis Familiaris)

zapisy otwarte

Specjalizacja dostępna tylko i wyłącznie po odbyciu w Ethoplanet kursu bazowego „Behawiorysta-Zoopsycholog”  (Nowy Program).

Ethoplanet to placówka oświatowa (placówka kształcenia ustawicznego zgodnie z art. 168 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910 i 1378 wpisana do ewidencji pod numerem 1219K. RSPO 27731) działająca zgodnie z najwyższymi standardami.

Program kursu „Behawiorysta – Zoopsycholog” został opracowany w oparciu o światowe standardy pracy ze zwierzętami oraz długotrwałą praktykę kadry prowadzącej. Kurs łączy w sobie elementarną wiedzę popartą badaniami naukowymi jak i praktyczne studium przypadków. Ponadto zapewniamy uczestnikom serię warsztatów praktycznych oraz praktyk zawodowych ze zwierzętami.

Specjalizacja: Problemy behawioralne psów (Canis Familiaris) obejmuje szereg wykładów skupionych na analizie zachowania psów, ocenie ich temperamentu, diagnostyce zaburzeń behawioralnych a przede wszystkim – specjalistycznych warsztatów praktycznych. 

Po ukończeniu kursu:

Uczestnik potrafi:

– przeprowadzać wywiad behawioralny;

– postawić diagnozę zaburzeń behawioralnych;

– stosować w praktyce algorytmy diagnostyczne;

– przygotować plan terapii behawioralnej;

– prowadzić obserwacje i funkcjonalną analizę zachowania;

– zastosować odpowiednią suplementację zaburzeń behawioralnych;

– ocenić stan zdrowia zwierzęcia, jego dietę i zabezpieczenie potrzeb;

– przeprowadzić terapię behawioralną;

– prowadzić samodzielnie konsultacje;

Uczestnik wie:

– gdzie szukać informacji i jak pogłębiać swoją wiedzę;

– jak korzystać z badań naukowych;

– jak dotrzeć do rzetelnych źródeł informacji;

Uczestnik zna:

– profesjonalną terminologię stosowaną w etologii i naukach pokrewnych;

– techniki pracy ze zwierzętami

– teorię uczenia i potrafi ją zastosować w praktyce

Uczestnik otrzymuje:

– gotowe instrukcje dla klienta;

– wzory formularzy;

– materiały pomocnicze;

– materiały edukacyjne;

– pakiety prezentów na start;

– pomoc tutora przez cały okres trwania kursu oraz po zakończenia kursu w celu rozpoczęcia własnej kariery

Moduł 1 Zaburzenia zachowania psów w teorii

 1. Anatomia i fizjologia psów i kotów. Podstawy anatomii i fizjologii psów i kotów Układ pokarmowy. Układ oddechowy. Układ krwionośny. Układ hormonalny. Układ wydalniczy. Układ nerwowy. Układ powłokowy. Układ rozrodczy: żeński i męski. Układ ruchowy. Najważniejsze różnice między gatunkami. (zajęcia online) lek.wet. Katarzyna Barłowska
 2. Profilaktyka weterynaryjna. Kalendarz szczepień szczeniąt – wg World Small Animal Veterinary Association, program standardowy, program wczesny, program późny. Szczepienie przeciwko wściekliźnie. Szczepienia dodatkowe. Choroby zakaźne; nosówka, parwowiroza, kaszel kenelowy, Zakaźne zapalenie wątroby psów (choroba Rubartha), wścieklizna, białaczka kotów, wirusowe zapalenie nosa i tchawicy kotów, kaliciwiroza kotów, panleukopenia kotów. Profilaktyka przeciw ekto- i endo-pasożytom. Choroby pasożytnicze. Choroby wektorowe (przenoszone przez komary i kleszcze). lek.wet. Katarzyna Barłowska
 3. Wpływ choroby na zachowanie. Wpływ choroby układowej na zachowanie. Schematy postępowania oraz schematy różnicujące zaburzenia zachowania i choroby. Case study. lek.wet. Martyna Woszczyło
 4. Pojęcie temperamentu i osobowości. Metody oceny (C-BARQ, DMA i inne). dr Ewa Adamkiewicz
 5. Behawior psów: Zoosemiotyka – działanie zmysłów i analiza sygnałów w świecie psów. Ewolucja zachowań i rozwój umysłowy. dr Agata Kokocińska
 6. Ocena zachowania i stanu emocjonalnego. Bateria testów (ang. test batteries), ocena indywidualna psa za pomocą kwestionariusza (ang. ratings of individual dog), obserwacje prowadzone w warunkach naturalnych (ang. observational tests) oraz ocena eksperta poszczególnych ras (ang. expert ratings of breed prototypes). Wykorzystanie narzędzi diagnostycznych: modelu EMRA (COAPE®), kwestionariusza C-BARQ, kwestionariusz Ethoplanet- Behavioural NEW® (ang. Needs – Emotions – Welfare). dr Ewa Adamkiewicz, dr Agata Kokocińska
 7. Rozród psów i kotów. Decyzja o rozmnażaniu. Uprawnienia jakie daje związek hodowlany. Dojrzałość płciowa u samców i samic. Fazy cyklu jajnikowego u suki. Fazy cyklu jajnikowego u kotki. Krycie. Przebieg ciąży u suki. Przebieg ciąży u kotki. Potwierdzenie ciąży. Poród i jego fazy. Objawy zwiastunowe porodu. Przyczyny ciężkiego porodu. Zaburzenia okresu poporodowego; zapalenie gruczołu sutkowego, wypadnięcie pochwy, tężyczka/rzucawka poporodowa. Preparaty mleko zastępcze. Postępowanie przy odsadzeniu szczeniąt. prof. Michał Dzięcioł
 8. Wpływ hormonów na zachowanie. prof. Michał Dzięcioł
 9. Decyzja o kastracji- wady i zalety. prof. Michał Dzięcioł
 10. Socjalizacja szczeniąt. dr Agata Kokocińska
 11. Problemy behawioralne psów. Stres – analiza stresorów w życiu codziennym. Rodzaje i przyczyny agresji u psów i kotów. Strach, lęk, fobie- diagnostyka, przyczyny, leczenie. OCD- przyczyny, najnowsze doniesienia, leczenie. Nadpobudliwość- czym w zasadzie jest? Diagnostyka, przyczyny, leczenie. CDS- diagnostyka, przyczyny, leczenie. Depresja- diagnostyka, przyczyny, leczenie. Pozostałe zaburzenia behawioralne. lek.wet. Martyna Woszczyło, lek.wet. Jolanta Łapińska, dr Agata Kokocińska
 12. Farmakoterapia i suplementacja zaburzeń behawioralnych psów. lek.wet. Martyna Woszczyło, lek.wet. Jolanta Łapińska
 13. Praca behawiorysty- praca z człowiekiem i zwierzęciem. Nauka dialogu. dr Agata Kokocińska, lek.wet. Martyna Woszczyło
 14. Dietetyka, dr Sybilla Berwid- Wójtowicz
  • Wpływ diety na zachowanie;
  • Otyłość i anoreksja – wpływ na zachowanie;
  • Alergie pokarmowe;
  • PICA, koprofagia, polifagia, polidypsja i inne zaburzenia pokarmowe;
  • Behawior pokarmowy- pobieranie pokarmu. Neofilia i neofobia;
  • Manipulacje dietą;
  • Suplementy.
 15. Metody pracy z konkretnymi zaburzeniami zachowania.
  dr Agata Kokocińska, lek.wet. Martyna Woszczyło, Piotr Kleszczyński, dr Ewa Adamkiewicz
 • Diagnostyka;
 • Wywiad;
 • Planowanie terapii;
 • Algorytmy postępowania- Formularz Ethoplanet- Behavioral Diagnostic Algorithm BDA®;
 • Przegląd najczęstszych problemów behawioralnych- rozwiązywanie problemów;
 • Analiza przypadków;
 • Metody rozwiązywania problemów;
 • Nosework;
 • Trening Regulacji Zachowań (Technika BAT);
 • ETNA;
 • Odwrażliwianie z Przeciwwarunkowaniem;
 • HCCR;

Moduł 2 Praktyczne warsztaty terapeutyczno-treningowe zaburzeń zachowania psów

 • Studium przypadków- diagnostyka i rozwiązywanie problemów. dr Agata Kokocińska, lek.wet. Martyna Woszczyło, Piotr Kleszczyński
 • Zoofizjoterapia: Masaż relaksacyjny. Symptomy dysfunkcji. Urszula Krawczyk
 • Trening rehabilitacyjny- zajęcia praktyczne z psami- technika OP-Przeciwwarunkowanie i odwrażliwianie. dr Agata Kokocińska
 • Komunikacja psów- ocena sytuacji- analiza filmów. dr Agata Kokocińska
 • Podstawy pracy z psem – podstawy naprowadzania, manipulacje środowiskowe, zapobieganie. Schemat zmiany zachowania wg S. Friedman. Kontrolowane prowokowanie sytuacji problematycznej. Nauka zakładania kagańca i przebywania w kagańcu. Nauka zostawania w kojcu/klatce/na posłaniu. Wykorzystanie zabawy w budowaniu relacji z psem. Nauka dobrej zabawy. dr Agata Kokocińska, Artur Łazarczyk, Szymon Migas,
 • Podstawowy ekwipunek behawiorysty – nauka korzystania z przyrządów terapeutycznych i treningowych. dr Agata Kokocińska
 • Postępowanie w awaryjnych sytuacjach, praca z psem agresywnym. dr Agata Kokocińska, Piotr Kleszczyński
 • Praca z klientem. Prowadzenie wywiadu. dr Agata Kokocińska, Małgorzata Rokicka, lek.wet. Martyna Woszczyło
 • Nosework dr Agata Kokocińska

Kurs prowadzony jest metodą blended learning. Łączy w sobie materiały w strefie e-learningowej dostępne w panelu Kursanta 24/7. W strefie znajdują się moduły i lekcje w formie video prezentacji,  a także seria materiałów do pobrania, w tym praktyczne instrukcje.

Ponadto kurs składa się dodatkowo z 4 zjazdów, z czego jeden jest w formie webinaru w czasie rzeczywistym, gdzie wszyscy uczestnicy mogą zadawać pytania i rozwiać swoje wątpliwości,
a także 3 zjazdów warsztatowych na żywo.

Edycja 6/2023

9-10.12.2023 webinaria live, w czasie rzeczywistym
16-17.12.2023, zajęcia stacjonarne
13-14.01.2024, zajęcia stacjonarne- warsztatowe
27-28.01.2024 zajęcia w schronisku

EGZAMIN: test on-line
10.02.2024, sobota, godz. 11:00
Dodatkowo do napisania praca dyplomowa ze studium przypadku.
Miejsce zjazdów stacjonarnych: 
Lawendowe Rancho Ethoplanet
Czarnowiec 28, 08-445 Czarnowiec (Gmina Osieck)
https://goo.gl/maps/hKz3w49STUdNuVJz7
Dodatkowe informacje – zakładka Szczegóły

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Edycja 5 /2022

5-6.11.2022, webinaria live, w czasie rzeczywistym
19-20.11.2022, zajęcia stacjonarne
3-4.12.2022, zajęcia stacjonarne- warsztatowe
10-11.12.2022 zajęcia w schronisku

EGZAMIN: test on-line
16.12.2022, piątek, godz. 18:00
Dodatkowo do napisania praca dyplomowa ze studium przypadku.

Miejsce zjazdów stacjonarnych:
CKA Mrówka, ul. Przekorna 33, 02-971 Warszawa
https://www.cka-mrowka.pl/pl

 

Zobacz kalendarz

Prowadzący kurs

Urszula Krawczyk Zoofizjoterapeutka, technik weterynarii zobacz profil
Piotr Kleszczyński Kierownik Sekcji Tutorów; Terapia zachowań psów, szczególnie psów agresywnych, reaktywnych oraz z lękiem separacyjnym zobacz profil
Magdalena Wesołowska behawiorysta, trener psów zobacz profil
Zofia Szlemp behawiorysta, trener zwierząt zobacz profil
Anna Okulicz-Kozaryn behawiorysta, trener psów zobacz profil
dr inż. Agata Kokocińska etolog, zoopsycholog, trener zwierząt. Dyrektor Ethoplanet zobacz profil
Szymon Migas zobacz profil
Karolina Kuszlewicz Adwokat zobacz profil
Iga Paczyńska trener psów, zoopsycholog, behawiorysta, specjalista od mantrailingu zobacz profil
lek. wet. Martyna Woszczyło Lekarz weterynarii, behawiorysta, specjalizuje się w prowadzeniu terapii zachowań psów i kotów zobacz profil
dr Ewa Adamkiewicz Zoopsycholog, etolog, trener psów zobacz profil
Szymon Migas Technik weterynarii. Absolwent Kursu Instruktorskiego I i II stopnia realizowanego przez Centrum Kynologiczne Canid. Profesjonalny Trener Zwierząt BIAZA zobacz profil
Artur Łazarczyk Trener i Instruktor szkolenia psów zobacz profil
Dr Karolina Hołda dietetyk, zootechnik. Wykładowca Ethoplanet zobacz profil
lek. wet. Katarzyna Barłowska Lekarz weterynarii, opiekun zwierząt i kierownik Gabinetu Weterynaryjnego Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN. zobacz profil

UWAGA
Komisja ds. Studiów Wyższych Lekarzy Weterynarii, Kształcenia Ustawicznego i Specjalizacji
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, przyznała szkoleniu 20 punktów edukacyjnych.
                                                 

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania z BUR!

BUR: Usługa numer 2021/09/24/126848/1181465

W celu rozłożenia płatności na raty lub pomocy w uzyskaniu dofinansowania z BUR prosimy o kontakt mailowy na: kontakt@ethoplanet.com 

W przypadku jednoczesnego zakupu:
1.
Kursu Behawiorysta-Zoopsycholog
2.Specjalizacji I stopnia
3.Specjalizacji II stopnia
– przewidujemy rabaty i wygodne raty! 

Dla Pracowników fundacji i schronisk dla bezdomnych zwierząt 20% zniżki od aktualnej ceny promocyjnej.
Wymagane dostarczenie scanu aktualnego zaświadczenia, że jest się czynnym Pracownikiem.

Cena obejmuje:

 • materiały szkoleniowe
 • formularze behawiorysty, instrukcje, kwestionariusze wywiadu
 • walizkę behawiorysty „Ethoplanet”
 • opiekę tutora podczas trwania całego kursu
 • zajęcia praktyczne z udziałem psów
 • praktyki pod okiem behawiorysty prowadzącego w formie konsultacji u pacjenta
 • lunch wegański podczas zjazdów stacjonarnych
 • przerwy kawowe podczas zjazdów stacjonarnych
 • dostęp do rozbudowanej strefy e-learninowej
 • pakiet prezentów
 • Certyfikat specjalizacji „Behawiorysta-Zoopsycholog – Specjalizacja: Problemy behawioralne psów (Canis Familiaris)”

*Dostęp do strefy kursu trwa do dnia PIERWSZEGO egzaminu, wskazanego w harmonogramie zajęć. Istnieje możliwość przedłużenia dostępu do strefy za opłatą – 200 zł/miesiąc licząc od kolejnego miesiąca po egzaminie.

*Pierwsze podejście do egzaminu teoretycznego kursu jest wliczone w cenę. Każde kolejne podejście w innym terminie jest płatne 200zł/egzamin.

*Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat po ukończenia kursu i po zaliczeniu obu egzaminów (pisemnego testu i napisaniu pracy dyplomowej z przypadku). Certyfikat upoważnia do pracy w zawodzie Zoopsychologa/ Behawiorysty. Certyfikat wydawany jest na wzór MEN.
Dodatkowo nasi kursanci otrzymują osobny dyplom Ethoplanet. W celu otrzymania certyfikatu należy dostarczyć kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub uczelni wyższej.

* Promocje i dodatkowe rabaty liczone są zawsze od ceny standard  i nie sumują się. W przypadku wolontariuszy, przyjmujemy wariant korzystniejszy, czyli albo cena dla wolontariusza albo cena promocyjna.

Miejsce

Lawendowe Rancho Ethoplanet
08-445 Czarnowiec, Czarnowiec 28, gmina Osieck,
https://goo.gl/maps/hKz3w49STUdNuVJz7

Polecamy nocleg w Hotelu pod Sosnami – 4 km od miejsca szkoleń w Czarnowcu
08-445 Osieck, ul. Warszawska 68
tel. 25 685 70 14
https://noclegi.pl/hotel-pod-sosnami**-osieck
https://e-turysta.pl/hotel-pod-sosnami-osieck-117582.html

Dojazd z Warszawy, z dworca PKP Warszawa Śródmieście pociągiem do Otwocka (ok. 35 min).
Dalej autobusem linii Wołoszka do Osiecka (są 2 przystanki, wysiadka na przystanku w Rynku). Dla niezmotoryzowanych zapewniamy dowóz na zajęcia z hotelu pod Sosnami.
Dopuszczamy opcję dowozu z Góry Kalwarii i/lub Garwolina.

 

cena 4500 PLN
2500 Cena do 31.12.2022 dot. kursów w 2023 Zarezerwuj
Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Dodatkowe pytania na temat
Behawiorysta-Zoopsycholog Specjalizacja I stopnia: Problemy behawioralne psów (Canis Familiaris)