Karolina Kuszlewicz

Karolina Kuszlewicz

Karolina Kuszlewicz – adwokat, prowadząca Kancelarią Adwokacką w Warszawie. Ekspertka w zakresie prawnej ochrony zwierząt i przyrody. Członkini Komisji Legislacyjnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Pełni funkcję Rzeczniczki ds. ochrony zwierząt w Polskim Towarzystwie Etycznym.
Szczególne miejsce w praktyce zawodowej mec. Kuszlewicz zajmują przestępstwa związane z przemocą, wobec zwierząt i wobec ludzi. Naukowo bada związki pomiędzy nimi. Specjalizuje się w reprezentowaniu pokrzywdzonego w procesie karnym i dochodzeniu jego praw w procesie cywilnym. Prowadzi sprawy karne i administracyjne na podstawie ustawy o ochronie zwierząt. W grudniu 2016r. na skutek wniesionej kasacji doprowadziła do pierwszego w historii wyroku Sądu Najwyższego, uznającego, że karpie, tak jak wszystkie inne zwierzęta kręgowe objęte są ochroną przed niehumanitarnym traktowaniem. Doradza organizacjom pozarządowym, organom samorządowym, posiada doświadczenie w szkoleniu funkcjonariuszy policji. Była wykładowczynią na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Autorka opracowań dla systemu informacji prawnej LEX, publicystka portalu prawo.pl i Krytyki Politycznej.
W listopadzie 2017r. otrzymała pierwsze miejsce w prestiżowym rankingu Rising Stars – Prawnicy Liderzy Jutra, zaś w 2018 w związku ze swoją pracą na rzecz zwierząt znalazła się w gronie „50 śmiałych kobiet roku” Wysokich Obcasów. Aktualnie uczęszcza do Szkoły Trenerów Meritum, zdobywając profesjonalne narzędzia do pracy trenerskiej.

Prowadzi bloga wimieniuzwierzat.com

Powrót

Zespół Ethoplanet na bieżąco śledzi sytuację epidemiologiczną w Polsce. W związku z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2 i potwierdzonymi w Polsce przypadkami zachorowań, wdrożyliśmy program prewencyjny ochrony przed zakażeniem.

1. Przed wejściami do budynków rozłożone zostały maty dezynfekcyjne, a wszystkie powierzchnie są myte środkami odkażającymi (vircon, rapicid)

2. Wywieszone zostały instrukcje dotyczące skutecznego mycia rąk oraz dodatkowo przygotowaliśmy środki do dezynfekcji rąk na bazie 70% alkoholu.

3. Zajęcia będą się odbywać tylko w małych grupach, a część teoretycznych zajęć zostanie przygotowana w formie on-line.

4. Jesteśmy wyposażeni w bezdotykowe termometry, aby bezpiecznie sprawdzić temperaturę uczestników zajęć.

5. Jeśli ze względów epidemiologicznych zajęcia nie będą mogły się odbyć, zostaną przesunięte na późniejszy, odpowiadający uczestnikom termin, o czym każdy uczestnik zostanie bezzwłocznie poinformowany mailowo i telefonicznie.

6. Zostaną tez wprowadzone zmiany w formie prowadzenia zajęć tak, aby były bezpieczne. Wirus SARS-CoV-2 należy do wirusów lipofilnych i jest podatny na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów (detergentów), co w praktyce oznacza, że mycie rąk (przynajmniej 20 s) mydłem lub żelami antybakteryjnymi oraz powstrzymywanie się od dotykania okolicy twarzy skutecznie chronią się przed zakażeniem. Dezynfekcji powinny być poddawane również sprzęty które często dotykamy (telefony komórkowe). Wirus rozprzestrzenia się drogą kropelkową, dlatego ważne jest aby podczas kaszlu lub kichania zasłaniać usta i nos.