Medycyna behawioralna psów i kotów dla lekarzy weterynarii

zapisy otwarte

Kurs dla lekarzy weterynarii oraz studentów medycyny weterynaryjnej. Medycyna behawioralna psów i kotów obejmuje wszystkie aspekty neurofizjologii zwierząt w kontekście pracy lekarza ze szczególnym nastawieniem na psychofarmakoterapię zaburzeń zachowania zwierząt.

Kurs szczegółowo omawia, jak wykorzystywać wiedzę dotyczącą neuroprzekaźników i hormonów w codziennej pracy. Wyczerpująco zostaną omówione zagadnienia z zakresu socjalizacji, wczesnej neurostymulacji, treningu zachowań i ich wpływ na funkcjonowanie układu nerwowego.

Szczegółowo przedstawione zostaną aspekty połączenia bólu, świądu, zaburzeń hormonalnych oraz chorób przewlekłych i problemów behawioralnych psów i kotów.

Program obejmuje szczegółową analizę przypadkow klinicznych ze szczególnym naciskiem na te, w których zaburzenia zdrowotne wpływały na pojawienie lub zaostrzenie się problemów behawioralnych zwierzęcia. Kurs przygotuje uczestników do postępowania w przypadkach długoterminowego wdrażania i koordynowania jednoczesnego leczenia zwierzęcia i treningu behawioralnego. W trakcie kursu przedstawione zostaną również szczegółowo zagadnienia dotyczące farmakoterapii zachowań z naciskiem na praktyczne prowadzenie monoterapii oraz politerapii.

Uczestnik będzie miał również możliwość zapoznania się z praktycznym aspektem treningu medycznego i treningu kooperacyjnego.

Po kursie

uczestnik rozumie

 • podstawowe wymogi zdrowia psychicznego psów i kotów;
 • wzajemne zależności pomiędzy medycyną weterynaryjną i behawioralną;

uczestnik zna:

 • najnowsze i kompletne informacje poparte badaniami naukowymi na temat najczęściej występujących zaburzeń zachowania, takich jak: fobie dźwiękowe, lęk separacyjny, demencja, OCD, CDS i wielu innych oraz metody terapii;
 • metody treningowe stosowane we wspomaganiu zaburzeń zachowania;
 • wpływ chorób somatycznych na występowanie zaburzeń zachowania;
 • sposoby leczenia zaburzeń behawioralnych (farmakoterapia, terapia feromonami oraz terapie alternatywne);

uczestnik potrafi:

 • ocenić dobrostan kotów wychodzących i niewychodzących;
 • kiedy i jak stosować odpowiednio suplementację i farmakoterapię;
 • przygotowywać programy behawioralne dla schronisk
 • ocenić dobrostan psów;
 • stosować metody alternatywne w terapii zaburzeń zachowania;
 • przeprowadzić trening medyczny;
 • przygotować odpowiednio zaplecze i sprzęt do pracy z trudnymi psami;

uczestnik wie:

 • jak układać plany terapeutyczno-treningowe;
 • jak łączyć farmakoterapię z terapią behawioralną i alternatywnymi metodami;
 • jak zadbać o bezpieczeństwo swoje, otoczenia i zwierzęcia;
 1. Podstawy medycyny behawioralnej
 2. Wpływ chorób somatycznych na występowanie zaburzeń zachowania- plan badania behawioralnego. Algorytmy postępowania diagnostycznego. Rozpoznanie różnicowe.
 3. Wpływ odsadzenia i socjalizacji na zachowanie psów i kotów.
 4. Ocena zachowań patologicznych.
 5. Interpretacja objawów.
 6. Medycyna behawioralna jako integralna część praktyki weterynaryjnej. Objawy wiodące i postępowanie nastawione na rozwiązanie problemu.
 7. Profilaktyka niepożądanych zachowań psów i kotów.
 8. Terapia problemowych zachowań kotów.
  a) Patologiczne zachowania związane z pobieraniem pokarmu (brak apetytu, nadmierny apetyt, PICA, neofobia) i piciem;
  b) Zaburzenia związane ze snem i odpoczynkiem;
  c) Zaburzenia związane z wylizywaniem;
  d) Patologie związane z łańcuchem łowieckim;
  e) Agresja- typy, ocena, analiza zachowań agresywnych;
  f) Oddawanie moczu i kału poza kuwetą
  g) zachowania stereotypowe;
 9. Terapia problemowych zachowań psów.
  a) Patologiczne zachowania związane z pobieraniem pokarmu (brak apetytu, nadmierny apetyt, PICA, neofobia) i piciem;
  b) Zaburzenia związane ze snem i odpoczynkiem;
  c) Zaburzenia związane z wylizywaniem;
  d) Patologie związane z łańcuchem łowieckim;
  e) Agresja- typy, ocena, analiza zachowań agresywnych;
  f) Oddawanie moczu i kału w domu;
  g) Zachowania stereotypowe;
  h) Psychodermatozy
  i) Wokalizacje
 10. Kryteria diagnostyczne zaburzeń psychicznych psów i kotów.
 11. Praktyczne algorytmy postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w popularnych i nietypowych zaburzeniach zachowania (w tym m.in.: OCD, CDS – Zespół zaburzeń poznawczych, problemy separacyjne, zespół falującej skóry, wyuczona bezradność, reaktywność, agresja, depresja, zespół deprywacji sensorycznej, fobie proste i złożone, zespół lęku uogólnionego, przeczulica kotów, zaburzenia osobowości).
 12. Sposoby na minimalizowanie stresu w życiu psów i kotów.
 13. Psychofarmakologia.
 14. Farmakoterapia zaburzeń zachowania- badania, wskazania, przeciwskazania.
  a) neuroprzekaźniki
  b) klasyfikacja leków psychotropowych
  c) dobór odpowiednich leków psychoaktywnych i suplementacji
  d) najważniejsze grupy leków psychotropowych
  e) niebezpieczeństwo stosowania leków psychotropowych
  f) analiza dawkowania
 15. Suplementacja zaburzeń behawioralnych.
 16. Terapie wspomagające i alternatywne.
 17. Ziołolecznictwo- prawda czy mit?
 18. CBD- moda czy potencjał?
 19. Analiza postępów i dynamiki przebiegu procesu terapeutycznego.
 20. Rola placebo w leczeniu i terapii.
 21. Analiza relacji w grupie socjalnej psów i kotów.
 22. Prawidłowe prowadzenie wywiadu. Konsultacja behawioralna. Tworzenie planów miejsca i sytuacji.
 23. Terapie społeczno-środowiskowe.
 24. Decyzja o eutanazji.
 25. Aranżacja zaplecza gabinetu przyjaznego psom i kotom.

Kurs prowadzony jest metodą blended learning. Łączy w sobie materiały w strefie e-learningowej dostępne w panelu Kursanta 24/7. W strefie znajdują się moduły i lekcje w formie video prezentacji,  a także seria materiałów do pobrania, w tym praktyczne instrukcje.

Ponadto kurs składa się dodatkowo z 2 zjazdów w formie webinarów w czasie rzeczywistym, gdzie wszyscy uczestnicy mogą zadawać pytania i rozwiać swoje wątpliwości, a także dwóch zjazdów stacjonarnych.

Terminy zjazdów:

10-11.02.2024 zajęcia stacjonarne
17-18.02.2024 webinaria live, w czasie rzeczywistym
2-3.03.2024, webinaria live, w czasie rzeczywistym
9-10.03.2024 webinaria live, w czasie rzeczywistym
16-17.03.2024, zajęcia stacjonarne
23-24.03.2024 zajęcia stacjonarne

Miejsce zjazdów stacjonarnych:
Lawendowe Rancho Ethoplanet
Czarnowiec 28, 08-445 Czarnowiec (Gmina Osieck)

 

Zobacz kalendarz

Prowadzący kurs

dr inż. Agata Kokocińska etolog, zoopsycholog, trener zwierząt. Dyrektor Ethoplanet zobacz profil
lek. wet. Martyna Woszczyło Lekarz weterynarii, behawiorysta, specjalizuje się w prowadzeniu terapii zachowań psów i kotów zobacz profil
Lek. Wet. Jolanta Łapińska lekarz weterynarii, zoopsycholog zobacz profil

Cena obejmuje:

 • 50 godzin zajęć podczas zjazdów weekendowych w formie stacjonarnej i webinarów
 • Ponad 10 godzin materiałów w formie nagrań i do pobrania dostępnych 24/7
 • materiały szkoleniowe
 • formularze, instrukcje, kwestionariusze wywiadu
 • roczny dostęp do programu EthoKartoteka®
 • opiekę tutora podczas trwania całego kursu
 • wegański lunch podczas zjazdów stacjonarnych
 • przerwy kawowe podczas zjazdów stacjonarnych
 • dostęp do rozbudowanej strefy e-learninowej
 • pakiet prezentów
 • certyfikat nadający specjalizacji II stopnia – zaświadczenie na wzór MEN
cena 7000
3000 Cena promocyjna do 31.12.2022 4000 Cena promocyjna do 31.03.2023 5000 Cena promocyjna do 31.05.2023 Zarezerwuj
Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Dodatkowe pytania na temat
Medycyna behawioralna psów i kotów dla lekarzy weterynarii