Medycyna behawioralna psów i kotów dla lekarzy weterynarii

zapisy otwarte

Kurs dla lekarzy weterynarii oraz studentów medycyny weterynaryjnej. Medycyna behawioralna psów i kotów obejmuje wszystkie aspekty neurofizjologii zwierząt w kontekście pracy lekarza ze szczególnym nastawieniem na psychofarmakoterapię zaburzeń zachowania zwierząt.

Kurs szczegółowo omawia, jak wykorzystywać wiedzę dotyczącą neuroprzekaźników i hormonów w codziennej pracy. Wyczerpująco zostaną omówione zagadnienia z zakresu socjalizacji, wczesnej neurostymulacji, treningu zachowań i ich wpływ na funkcjonowanie układu nerwowego.

Szczegółowo przedstawione zostaną aspekty połączenia bólu, świądu, zaburzeń hormonalnych oraz chorób przewlekłych i problemów behawioralnych psów i kotów.

Program obejmuje szczegółową analizę przypadkow klinicznych ze szczególnym naciskiem na te, w których zaburzenia zdrowotne wpływały na pojawienie lub zaostrzenie się problemów behawioralnych zwierzęcia. Kurs przygotuje uczestników do postępowania w przypadkach długoterminowego wdrażania i koordynowania jednoczesnego leczenia zwierzęcia i treningu behawioralnego. W trakcie kursu przedstawione zostaną również szczegółowo zagadnienia dotyczące farmakoterapii zachowań z naciskiem na praktyczne prowadzenie monoterapii oraz politerapii.

Uczestnik będzie miał również możliwość zapoznania się z praktycznym aspektem treningu medycznego i treningu kooperacyjnego.

Po kursie

uczestnik rozumie

 • podstawowe wymogi zdrowia psychicznego psów i kotów;
 • wzajemne zależności pomiędzy medycyną weterynaryjną i behawioralną;

uczestnik zna:

 • najnowsze i kompletne informacje poparte badaniami naukowymi na temat najczęściej występujących zaburzeń zachowania, takich jak: fobie dźwiękowe, lęk separacyjny, demencja, OCD, CDS i wielu innych oraz metody terapii;
 • metody treningowe stosowane we wspomaganiu zaburzeń zachowania;
 • wpływ chorób somatycznych na występowanie zaburzeń zachowania;
 • sposoby leczenia zaburzeń behawioralnych (farmakoterapia, terapia feromonami oraz terapie alternatywne);

uczestnik potrafi:

 • ocenić dobrostan kotów wychodzących i niewychodzących;
 • kiedy i jak stosować odpowiednio suplementację i farmakoterapię;
 • przygotowywać programy behawioralne dla schronisk
 • ocenić dobrostan psów;
 • stosować metody alternatywne w terapii zaburzeń zachowania;
 • przeprowadzić trening medyczny;
 • przygotować odpowiednio zaplecze i sprzęt do pracy z trudnymi psami;

uczestnik wie:

 • jak układać plany terapeutyczno-treningowe;
 • jak łączyć farmakoterapię z terapią behawioralną i alternatywnymi metodami;
 • jak zadbać o bezpieczeństwo swoje, otoczenia i zwierzęcia;
 1. Podstawy medycyny behawioralnej
 2. Wpływ chorób somatycznych na występowanie zaburzeń zachowania- plan badania behawioralnego. Algorytmy postępowania diagnostycznego. Rozpoznanie różnicowe.
 3. Wpływ odsadzenia i socjalizacji na zachowanie psów i kotów.
 4. Ocena zachowań patologicznych.
 5. Interpretacja objawów.
 6. Medycyna behawioralna jako integralna część praktyki weterynaryjnej. Objawy wiodące i postępowanie nastawione na rozwiązanie problemu.
 7. Profilaktyka niepożądanych zachowań psów i kotów.
 8. Terapia problemowych zachowań kotów.
  a) Patologiczne zachowania związane z pobieraniem pokarmu (brak apetytu, nadmierny apetyt, PICA, neofobia) i piciem;
  b) Zaburzenia związane ze snem i odpoczynkiem;
  c) Zaburzenia związane z wylizywaniem;
  d) Patologie związane z łańcuchem łowieckim;
  e) Agresja- typy, ocena, analiza zachowań agresywnych;
  f) Oddawanie moczu i kału poza kuwetą
  g) zachowania stereotypowe;
 9. Terapia problemowych zachowań psów.
  a) Patologiczne zachowania związane z pobieraniem pokarmu (brak apetytu, nadmierny apetyt, PICA, neofobia) i piciem;
  b) Zaburzenia związane ze snem i odpoczynkiem;
  c) Zaburzenia związane z wylizywaniem;
  d) Patologie związane z łańcuchem łowieckim;
  e) Agresja- typy, ocena, analiza zachowań agresywnych;
  f) Oddawanie moczu i kału w domu;
  g) Zachowania stereotypowe;
  h) Psychodermatozy
  i) Wokalizacje
 10. Kryteria diagnostyczne zaburzeń psychicznych psów i kotów.
 11. Praktyczne algorytmy postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w popularnych i nietypowych zaburzeniach zachowania (w tym m.in.: OCD, CDS – Zespół zaburzeń poznawczych, problemy separacyjne, zespół falującej skóry, wyuczona bezradność, reaktywność, agresja, depresja, zespół deprywacji sensorycznej, fobie proste i złożone, zespół lęku uogólnionego, przeczulica kotów, zaburzenia osobowości).
 12. Sposoby na minimalizowanie stresu w życiu psów i kotów.
 13. Psychofarmakologia.
 14. Farmakoterapia zaburzeń zachowania- badania, wskazania, przeciwskazania.
  a) neuroprzekaźniki
  b) klasyfikacja leków psychotropowych
  c) dobór odpowiednich leków psychoaktywnych i suplementacji
  d) najważniejsze grupy leków psychotropowych
  e) niebezpieczeństwo stosowania leków psychotropowych
  f) analiza dawkowania
 15. Suplementacja zaburzeń behawioralnych.
 16. Terapie wspomagające i alternatywne.
 17. Ziołolecznictwo- prawda czy mit?
 18. CBD- moda czy potencjał?
 19. Analiza postępów i dynamiki przebiegu procesu terapeutycznego.
 20. Rola placebo w leczeniu i terapii.
 21. Analiza relacji w grupie socjalnej psów i kotów.
 22. Prawidłowe prowadzenie wywiadu. Konsultacja behawioralna. Tworzenie planów miejsca i sytuacji.
 23. Terapie społeczno-środowiskowe.
 24. Decyzja o eutanazji.
 25. Aranżacja zaplecza gabinetu przyjaznego psom i kotom.

Kurs prowadzony jest metodą blended learning. Łączy w sobie materiały w strefie e-learningowej dostępne w panelu Kursanta 24/7. W strefie znajdują się moduły i lekcje w formie video prezentacji,  a także seria materiałów do pobrania, w tym praktyczne instrukcje.

Ponadto kurs składa się dodatkowo z 2 zjazdów w formie webinarów w czasie rzeczywistym, gdzie wszyscy uczestnicy mogą zadawać pytania i rozwiać swoje wątpliwości, a także dwóch zjazdów stacjonarnych.

Terminy zjazdów:

3-4.06.2023, zajęcia stacjonarne
17-18.06.2023, webinaria live, w czasie rzeczywistym
24-25.06.2023, webinaria live, w czasie rzeczywistym
1-2.07.2023, zajęcia stacjonarne
8-9.07.2023, zajęcia stacjonarne
29.07.2023 Egzamin, godz. 13.00

 

Miejsce zjazdów stacjonarnych: Centrum Konferencyjno-Apartamentowe “Mrówka”, Warszawa

Zobacz kalendarz

Prowadzący kurs

dr inż. Agata Kokocińska etolog, zoopsycholog, trener zwierząt. Dyrektor Ethoplanet zobacz profil
lek. wet. Martyna Woszczyło Lekarz weterynarii, behawiorysta, specjalizuje się w prowadzeniu terapii zachowań psów i kotów zobacz profil
Lek. Wet. Jolanta Łapińska lekarz weterynarii, zoopsycholog zobacz profil

Cena obejmuje:

 • 50 godzin zajęć podczas zjazdów weekendowych w formie stacjonarnej i webinarów
 • Ponad 10 godzin materiałów w formie nagrań i do pobrania dostępnych 24/7
 • materiały szkoleniowe
 • formularze, instrukcje, kwestionariusze wywiadu
 • roczny dostęp do programu EthoKartoteka®
 • opiekę tutora podczas trwania całego kursu
 • wegański lunch podczas zjazdów stacjonarnych
 • przerwy kawowe podczas zjazdów stacjonarnych
 • dostęp do rozbudowanej strefy e-learninowej
 • pakiet prezentów
 • certyfikat nadający specjalizacji II stopnia – zaświadczenie na wzór MEN
cena 4500
3000 Cena promocyjna do 31.07.2022 Zarezerwuj
Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Dodatkowe pytania na temat
Medycyna behawioralna psów i kotów dla lekarzy weterynarii