Feromonoterapia i zoofarmakognozja

Data startu: Bezterminowy
Stopień trudności: Średni
Czas dostępu: 3 miesiące
Certyfikat: Tak
Typ: Online

Kurs ma na celu zapoznanie kursantów z podstawami zagadnieniami komunikacji chemicznej zwierząt oraz możliwości oddziaływania na zachowania zwierząt przy pomocy syntetycznych analogów feromonów. A także zapoznanie kursantów z podstawami zagadnieniami związanymi z farmakognozją i zoofarmakognozją.

Kurs skierowany jest dla właścicieli zwierząt, hodowców a także dla behawiorystów, trenerów oraz techników i lekarzy weterynarii chcących poszerzać wiedzę w zakresie komunikacji chemicznej zwierząt. Zagadnienia poruszane podczas kursu dotyczą typów substancji chemicznych wykorzystywanych podczas komunikacji, źródeł emisji sygnałów chemicznych, narządów odpowiedzialnych za detekcję oraz analizę odbieranych sygnałów chemicznych. A także osób chcących poszerzać wiedzę w zakresie naturalnych zdolności zwierząt do samoleczenia oraz interpretacji zachowań związanych z pobieraniem pokarmu nie będącego źródłem jedynie substancji odżywczych

Po ukończeniu kursu uczestnik potrafi/wie/zna:

 • zna cechy anatomii narządów wykorzystywanych w komunikacji chemicznej
 • zna mechanizmy odpowiedzialne za reakcje na substancje semiochemiczne
 • zna źródła emisji substancji chemicznych wykorzystywanych w komunikacji
 • zna zasady prowadzenia feromonoterapii
 • zna potencjalne przyczyny obniżonej skuteczności stosowania feromonów
 • potrafi dobrać postać produktu zawierającego komercyjne analogi feromonów
 • potrafi dobrać odpowiedni  typ feromonów do poszczególnych zaburzeń
 • zna definicje farmakognozji, zoofarmakognozji oraz zoofarmakognozji stosowanej
 • zna rys historyczny obserwacji zachowań zwierząt leżący u podstaw zoofarmakognozji
 • zna dwa modele stosowania samoleczenia u zwierząt ( profilaktyczny i leczniczy)
 • Zna teorie na temat mechanizmów biologicznych odpowiedzialnych za samoleczenie zwierząt
 • zna drogi wnikania substancji biologicznie czynnych stosowanych przez zwierzęta podczas samoleczenia
 • zna podstawy wdrażania zoofarmakognozji stosowanej
 • zna formy produktów oferowane podczas sesji zoofarmakognozji stosowanej
 • zna rodzaje oddziaływania substancji biologicznie czynnych stosowanych podczas samoleczenia

1. Omówienie cech i roli komunikacji semiochemicznej
2. Omówienie źródeł oraz narządów detekcji substancji semiochemicznych
3. Klasyfikacja substancji semiochemicznych działających wewnątrzgatunkowo i międzygatunkowo
4. Różnice miedzy allomonami, kairomonami, depresorami oraz synomonami
5. Różnice między feromonami i indywidualnymi zapachami osobników
6. Cechy feromonów wywoławczych i podstawowych
7. Omówienie podziału feromonów ze względu na funkcje
8. Omówienie czym są interomony
9. Wpływ interomonów na zachowanie zwierząt
10. Zalety stosowania feromonoterapii
11. Sposoby stosowania feromonoterapii
12. Zidentyfikowane w badaniach feromony i dostępne komercyjnie syntetyczne analogi feromonów
13. Wskazania do stosowania feromonów u różnych gatunków zwierząt
14. Rola białek w komunikacji chemicznej

 1. Omówienie definicji farmakognozji , zoofarmakognozji i farmakognozji stosowanej
 2. Omówienie rysu historycznego z związanego z pojęciem samoleczenia
 3. Omówienie zasad samoleczenia w kontekście działań profilaktycznych oraz leczniczych
 4. Omówienie teorii mechanizmów biologicznych stojących u podstaw samoleczenia w tym modulacji sensorycznej
 5. Omówienie przykładów stosowania samoleczenia u różnych gatunków zwierząt dziko żyjących
 6. Omówienie przykładów stosowania samoleczenia u różnych gatunków zwierząt udomowionych
 7. Omówienie dróg wnikania substancji wykorzystywanych w procesie samoleczenia ( droga wziewna, połykania, rzucie, nacieranie, absorbcja przez skórę itp.)
 8. Omówienie przykładów wzbogacania środowiska (np. wyścielanie gniazd) w produkty roślinne działające protekcyjnie ( przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybiczo, przeciwpasożytniczo)
 9. Omówienie pojęcia zoofarmakognozji stosowanej
 10. Omówienie substancji stoswanych w procesie zoofarmakognozji stosowanej z uwzględnieniem gradacji koncentracji substancji aktywnych
 11. Omówienie sposobów działania substancji bioaktywnych zawartych w naturalnych surowcach stosowanych w farmakognozji i zoofarmakognozji i zoofarmakognozji stosowanej
 12. Omówienie przebiegu sesji zoofarmakognozji stosowanej

Prowadzący kurs

prof. dr. hab. Michał Dzięcioł lekarz weterynarii, specjalizacja: rozród psów i kotów zobacz profil

Kurs zawiera ilustracje i zdjęcia przedstawiające zagadnienia anatomiczne oraz ryciny prezentujące schematy szlaków fizjologicznych. W prezentacjach  udostępniane są źródła umożliwiające zapoznanie się ze szczegółami badań omawianych podczas kursu.

cena 250
150 cena promocyjna do 01.04.2024 Zarezerwuj
Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Dodatkowe pytania na temat
Feromonoterapia i zoofarmakognozja