Badanie dodatkowe w diagnostyce chorób ptaków

Data startu: Bezterminowy
Stopień trudności: Średni
Czas dostępu: 3 miesiące
Certyfikat: Tak
Typ: Online

Nagrane webinary pozwolą słuchaczom zapoznać się z wykorzystywanymi w diagnostyce ptaków badaniami dodatkowymi,
jak np. badanie kału, badania krwi, czy badania obrazowe oraz podstawami interpretacji uzyskanych wyników. W wykładach
uwzględniono także aspekt związany z koniecznością zastosowania
znieczulenia do niektórych badań u ptasich pacjentów.

1. Moduł 1 – Badania dodatkowe w diagnostyce chorób ptaków

– przegląd możliwych badań dodatkowych u ptaków
– podstawy interpretacji wyników
– krótki komentarz dotyczący technicznego aspektu wykonania
omawianych badań
– implikacje związane ze znieczuleniem wziewnym w celu
przeprowadzenia krótkich procedur diagnostycznych

2. Moduł 2 – Podstawy radiologii ptaków – 50 min.

– aspekty anatomii szczególnie istotne w diagnostyce RTG ptaków
– pozycjonowanie do zdjęć RTG
– znieczulenie wziewne VS sedacja
– obraz prawidłowy
– obraz nieprawidłowy – przegląd najczęściej obserwowanych zmian

Prowadzący kurs

lek. wet. Ines Szotowska  Specjalistka ptasiej medycyny zobacz profil

W cenie kursu

  • dostęp do profesjonalnej strefy e-learningowej przez 3 miesiące, 24/7
  • materiały video (Ponad 1 godzina nagrania)
  • certyfikat ukończenia kursu
cena 200
Zarezerwuj
Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Dodatkowe pytania na temat
Badanie dodatkowe w diagnostyce chorób ptaków