Darmowy webinar z dr Agatą Kokocińską: Wykorzystanie psiego nosa w walce z pandemią? Czyli detekcja chorób przez psy.

Dr Agata Kokocińska opowie o wynikach swojego głośnego projektu dotyczącego detekcji COVID-19 przez psy. Prowadziła go przy współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Izbą Administracji Skarbowej (Służba Celna), Wojskowym Instytutem Higieny i Epidemiologii im. K. Kaczkowskiego oraz Centralnym Szpitalem Klinicznym MSWiA. COVID-19 to ostra choroba zakaźna układu oddechowego wywołana zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, o której po raz pierwszy poinformowano w Wuhan w Chinach w grudniu 2019 r. Pomimo ogromnych wysiłków w celu opanowania choroby, COVID-19 rozprzestrzenił się na ponad 100 krajów i spowodował globalną pandemię (Shi i wsp. 2020). Dane literaturowe wskazują na możliwość skutecznego wykorzystania odpowiednio przeszkolonych psów w celu wykrywania zapachu choroby. Dlatego psy też mogą być wykorzystane do wskazywania osób będących potencjalnymi nosicielami koronawirusa. Dzięki temu procesowi można usprawnić badania przesiewowe oraz kontrole w miejscach publicznych. Projekt ma na celu usprawnienie walki z epidemią koronawirusa poprzez szybkie wskazywanie przez psy osób, które warto poddać testom diagnostycznym.

Data: 14.07.2021
Godzina: 19:00

Zobacz kalendarz

Prowadzący kurs

dr inż. Agata Kokocińska etolog, zoopsycholog, trener zwierząt, pedagog specjalny. Dyrektor Ethoplanet zobacz profil
Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Dodatkowe pytania na temat
Darmowy webinar z dr Agatą Kokocińską: Wykorzystanie psiego nosa w walce z pandemią? Czyli detekcja chorób przez psy.