Regulamin dot. bezpieczeństwa podczas zajęć z udziałem psów

§ 1. Zasady ogólne

 1. Regulamin dot. BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ZAJĘĆ Z UDZIAŁEM PSÓW jest zgodny z Regulaminem ogólnym (Regulamin Kursów ETOLOGICZNEGO CENTRUM SZKOLENIOWO-DORADCZEGO ETHOPLANET zaakceptowany przy zapisie na kurs) i uściśla zasady pracy z psami oraz zasady porządkowe podczas kursu trenerskiego.§ 2. Bezpieczeństwo
 1. Na każdym etapie zajęć kursanci ponoszą pełną odpowiedzialność za psa, którego są opiekunami w trakcie zajęć i odpowiadają za ewentualne szkody wyrządzone przez psa.
 2. Opiekun psa jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, aby nie doszło do sytuacji niebezpiecznych z udziałem jego psa, a w szczególności do pogryzienia ludzi i innych psów.
 3. Psy wykazujące zachowania agresywne mogą zostać niedopuszczone do zajęć ze względów bezpieczeństwa pozostałych uczestników kursu
 4. Organizator szkolenia nie bierze odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psy kursantów. Opiekun psa ponosi odpowiedzialność cywilną za spowodowane przez jego psa wypadki i szkody.
 5. Z psami na terenie ośrodka/hotelu/Instytutu (lub dowolnego innego miejsca, w którym są prowadzone zajęcia) przemieszczamy się na smyczy.
 6. W trakcie zajęć psy przebywają na smyczy, zaś zwolnione mogą być tylko na wyraźny sygnał instruktora prowadzącego zajęcia.
 7. Psy powinny mieć założone kagańce w miejscach, gdzie przebywają osoby spoza kursu (korytarze hotelu etc.) oraz być na smyczy. W przypadku braku kagańca należy zachowywać bezpieczny dystans od mijanych osób.
 8. W wąskich przejściach (jak np. drzwi) może przebywać tylko jedna osoba z psem, należy zachować odpowiedni dystans od pozostałych psów.
 9. W takcie zajęć psy nie kontaktują się ze sobą, chyba że takie polecenie wyda instruktor prowadzący zajęcia.
 10. Nieprzestrzeganie zasad obowiązujących na placu treningowym oraz w innych miejscach odbywania się szkolenia z psami, a także niestosowanie się do pkt. 2 regulaminu może skutkować bezwzględnym wyproszeniem z zajęć.
 11. Każdy uraz psa lub przewodnika oraz niepokojące objawy, które pojawiły się w trakcie treningu muszą być natychmiastowo zgłoszone prowadzącemu.
 12. Przed treningiem kursant ma obowiązek zgłosić niedyspozycję psychofizyczną swoją lub psa.

 

§ 3. Etyka i higiena pracy z psem

 

 1. Zabrania się stosowania bodźców awersyjnych wobec psów.
 2. Zauważenie takiego zachowania przez prowadzącego skutkuje jednokrotnym ostrzeżeniem a przy powtórzeniu się sytuacji wyproszeniem z placu treningowego.
 3. Opiekun zobowiązany jest do sprzątania po swoim psie.

 

§4. Przygotowanie do zajęć

 1. Kursant na zajęcia zabiera ze sobą: Smycz lub linkę, obrożę tradycyjną lub szelki, kaganiec, miskę na wodę, saszetkę na smaczki, smakołyki dostosowane do potrzeb psa, kliker, dwa takie same nie piszczące szarpaki (o tej samej wartości), mata/kocyk, ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych, woreczki na psie odchody oraz inne akcesoria zalecone przez prowadzącego zajęcia.
 2. Kursant ma obowiązek pomiędzy zajęciami przepracować zagadnienia zadane przez instruktora. W razie trudności uczestnicy mają możliwość kontaktu z prowadzącymi zajęcia.
 3. Kursant przyjeżdża z psem wypoczętym i przygotowanym do zajęć.

 

§ 5. Organizacja zajęć i zasady obowiązujące podczas zajęć praktycznych

 1. Zajęcia składają się z kilku sesji szkoleniowych. Rozpoczynają się i kończą punktualnie i wg. harmonogramu. Początek i koniec treningu wyznacza prowadzący.
 2. Z placu treningowego kursant schodzi tylko i wyłącznie za zgodą prowadzącego.
 3. Przerwa w treningu ma służyć odpoczynkowi psa i opiekuna. W tym celu udają się oni na wcześniej przygotowane miejsce (kocyk lub mata) na którym wyciszają psa. Psy podczas przerwy nie kontaktują się ze sobą.
 4. Podczas zajęć obowiązuje zakaz rozmów pomiędzy kursantami oraz zakaz korzystania z telefonów komórkowych (poza sytuacjami wyjątkowymi, które należy zgłosić prowadzącemu).
 5. Suki w cieczce nie są zabierane na zjazd.
 6. W trakcie zapoznania przewodnik ma obowiązek poinformować prowadzących zajęcia o znanej sobie historii psa włączając w to jego przebyte choroby lub problemy behawioralne.
Zapisz się do naszego newslettera Bądź na bieżąco z aktualnościami Ethoplanet
Zapisywanie

Dziękujemy za zapis!