Zapisy

 

 

Kursy/szkolenia/warsztaty
Data rozpoczęcia i zakończenia kursu
Ceny
Early birds
Regularna
24.11.2018 – 31.03.2019
6700zł
8000zł
03.11.2018 – 04.11.2018
500zł
KURS PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ DLA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH
24.11.2018
100zł
150zł
PODSTAWY POSŁUSZEŃSTWA
 1-5.10.2018 i 8-12.10.2018
350zł
400zł
TRENING INDYWIDUALNY
Karnet: 10 spotkań po 30-45 min 400zł
50zł/ 30-45 min
JAK NAUCZYĆ PSA CHODZENIA NA LUŹNEJ SMYCZY
3.08.2018
100zł
SKTUCZENE PRZYWOŁANIE DLA OPORNYCH
4.09, 5.09, 6.09
200zł

 

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się otrzymają Państwo szczegółowe informacje dotyczące opłat.

 

Ze względu na ustawę RODO i ochronę danych osobowych prosimy o niepodawanie informacji innych niż te wymagane w formularzu.

Zespół Ethoplanet na bieżąco śledzi sytuację epidemiologiczną w Polsce. W związku z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2 i potwierdzonymi w Polsce przypadkami zachorowań, wdrożyliśmy program prewencyjny ochrony przed zakażeniem.

1. Przed wejściami do budynków rozłożone zostały maty dezynfekcyjne, a wszystkie powierzchnie są myte środkami odkażającymi (vircon, rapicid)

2. Wywieszone zostały instrukcje dotyczące skutecznego mycia rąk oraz dodatkowo przygotowaliśmy środki do dezynfekcji rąk na bazie 70% alkoholu.

3. Zajęcia będą się odbywać tylko w małych grupach, a część teoretycznych zajęć zostanie przygotowana w formie on-line.

4. Jesteśmy wyposażeni w bezdotykowe termometry, aby bezpiecznie sprawdzić temperaturę uczestników zajęć.

5. Jeśli ze względów epidemiologicznych zajęcia nie będą mogły się odbyć, zostaną przesunięte na późniejszy, odpowiadający uczestnikom termin, o czym każdy uczestnik zostanie bezzwłocznie poinformowany mailowo i telefonicznie.

6. Zostaną tez wprowadzone zmiany w formie prowadzenia zajęć tak, aby były bezpieczne. Wirus SARS-CoV-2 należy do wirusów lipofilnych i jest podatny na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów (detergentów), co w praktyce oznacza, że mycie rąk (przynajmniej 20 s) mydłem lub żelami antybakteryjnymi oraz powstrzymywanie się od dotykania okolicy twarzy skutecznie chronią się przed zakażeniem. Dezynfekcji powinny być poddawane również sprzęty które często dotykamy (telefony komórkowe). Wirus rozprzestrzenia się drogą kropelkową, dlatego ważne jest aby podczas kaszlu lub kichania zasłaniać usta i nos.