Psie przedszkole

Nasze psie przedszkole przygotowuje Waszego pupila do życia w jego społeczności: do życia z ludźmi, psami i innymi zwierzętami. Pomagamy szczenięciu budować pewność siebie, uczymy radzić sobie z frustracją, a przede wszystkim, skupiamy się na dobrej socjalizacji. Budujemy kompetencje społeczne Twojego pupila. Dobra praca z psem w młodym wieku mocno owocuje w przyszłości. Dostosowujemy ćwiczenia do wieku, możliwości fizycznych i emocjonalnych danego psa. Dobieramy odpowiednio grupy, tak aby psy czuły się maksymalnie komfortowo, ale i mogły poznawać nowych towarzyszy zabaw. Uczymy psy dobrej zabawy oraz podstawowych zasad, które powinny respektować.

Więcej informacji już wkrótce!

Zespół Ethoplanet na bieżąco śledzi sytuację epidemiologiczną w Polsce. W związku z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2 i potwierdzonymi w Polsce przypadkami zachorowań, wdrożyliśmy program prewencyjny ochrony przed zakażeniem.

1. Przed wejściami do budynków rozłożone zostały maty dezynfekcyjne, a wszystkie powierzchnie są myte środkami odkażającymi (vircon, rapicid)

2. Wywieszone zostały instrukcje dotyczące skutecznego mycia rąk oraz dodatkowo przygotowaliśmy środki do dezynfekcji rąk na bazie 70% alkoholu.

3. Zajęcia będą się odbywać tylko w małych grupach, a część teoretycznych zajęć zostanie przygotowana w formie on-line.

4. Jesteśmy wyposażeni w bezdotykowe termometry, aby bezpiecznie sprawdzić temperaturę uczestników zajęć.

5. Jeśli ze względów epidemiologicznych zajęcia nie będą mogły się odbyć, zostaną przesunięte na późniejszy, odpowiadający uczestnikom termin, o czym każdy uczestnik zostanie bezzwłocznie poinformowany mailowo i telefonicznie.

6. Zostaną tez wprowadzone zmiany w formie prowadzenia zajęć tak, aby były bezpieczne. Wirus SARS-CoV-2 należy do wirusów lipofilnych i jest podatny na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów (detergentów), co w praktyce oznacza, że mycie rąk (przynajmniej 20 s) mydłem lub żelami antybakteryjnymi oraz powstrzymywanie się od dotykania okolicy twarzy skutecznie chronią się przed zakażeniem. Dezynfekcji powinny być poddawane również sprzęty które często dotykamy (telefony komórkowe). Wirus rozprzestrzenia się drogą kropelkową, dlatego ważne jest aby podczas kaszlu lub kichania zasłaniać usta i nos.