REGULAMIN dot. BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ZAJĘĆ Z UDZIAŁEM PSÓW

§ 1. Zasady ogólne

 1. Regulamin dot. BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ZAJĘĆ Z UDZIAŁEM PSÓW jest zgodny z Regulaminem ogólnym (Regulamin Kursów ETOLOGICZNEGO CENTRUM SZKOLENIOWO-DORADCZEGO ETHOPLANET zaakceptowany przy zapisie na kurs) i uściśla zasady pracy z psami oraz zasady porządkowe podczas kursu trenerskiego.§ 2. Bezpieczeństwo
 1. Na każdym etapie zajęć kursanci ponoszą pełną odpowiedzialność za psa, którego są opiekunami w trakcie zajęć i odpowiadają za ewentualne szkody wyrządzone przez psa.
 2. Opiekun psa jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, aby nie doszło do sytuacji niebezpiecznych z udziałem jego psa, a w szczególności do pogryzienia ludzi i innych psów.
 3. Psy wykazujące zachowania agresywne mogą zostać niedopuszczone do zajęć ze względów bezpieczeństwa pozostałych uczestników kursu
 4. Organizator szkolenia nie bierze odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psy kursantów. Opiekun psa ponosi odpowiedzialność cywilną za spowodowane przez jego psa wypadki i szkody.
 5. Z psami na terenie ośrodka/hotelu/Instytutu (lub dowolnego innego miejsca, w którym są prowadzone zajęcia) przemieszczamy się na smyczy.
 6. W trakcie zajęć psy przebywają na smyczy, zaś zwolnione mogą być tylko na wyraźny sygnał instruktora prowadzącego zajęcia.
 7. Psy powinny mieć założone kagańce w miejscach, gdzie przebywają osoby spoza kursu (korytarze hotelu etc.) oraz być na smyczy. W przypadku braku kagańca należy zachowywać bezpieczny dystans od mijanych osób.
 8. W wąskich przejściach (jak np. drzwi) może przebywać tylko jedna osoba z psem, należy zachować odpowiedni dystans od pozostałych psów.
 9. W takcie zajęć psy nie kontaktują się ze sobą, chyba że takie polecenie wyda instruktor prowadzący zajęcia.
 10. Nieprzestrzeganie zasad obowiązujących na placu treningowym oraz w innych miejscach odbywania się szkolenia z psami, a także niestosowanie się do pkt. 2 regulaminu może skutkować bezwzględnym wyproszeniem z zajęć.
 11. Każdy uraz psa lub przewodnika oraz niepokojące objawy, które pojawiły się w trakcie treningu muszą być natychmiastowo zgłoszone prowadzącemu.
 12. Przed treningiem kursant ma obowiązek zgłosić niedyspozycję psychofizyczną swoją lub psa.

 

§ 3. Etyka i higiena pracy z psem

 

 1. Zabrania się stosowania bodźców awersyjnych wobec psów.
 2. Zauważenie takiego zachowania przez prowadzącego skutkuje jednokrotnym ostrzeżeniem a przy powtórzeniu się sytuacji wyproszeniem z placu treningowego.
 3. Opiekun zobowiązany jest do sprzątania po swoim psie.

 

§4. Przygotowanie do zajęć

 1. Kursant na zajęcia zabiera ze sobą: Smycz lub linkę, obrożę tradycyjną lub szelki, kaganiec, miskę na wodę, saszetkę na smaczki, smakołyki dostosowane do potrzeb psa, kliker, dwa takie same nie piszczące szarpaki (o tej samej wartości), mata/kocyk, ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych, woreczki na psie odchody oraz inne akcesoria zalecone przez prowadzącego zajęcia.
 2. Kursant ma obowiązek pomiędzy zajęciami przepracować zagadnienia zadane przez instruktora. W razie trudności uczestnicy mają możliwość kontaktu z prowadzącymi zajęcia.
 3. Kursant przyjeżdża z psem wypoczętym i przygotowanym do zajęć.

 

§ 5. Organizacja zajęć i zasady obowiązujące podczas zajęć praktycznych

 1. Zajęcia składają się z kilku sesji szkoleniowych. Rozpoczynają się i kończą punktualnie i wg. harmonogramu. Początek i koniec treningu wyznacza prowadzący.
 2. Z placu treningowego kursant schodzi tylko i wyłącznie za zgodą prowadzącego.
 3. Przerwa w treningu ma służyć odpoczynkowi psa i opiekuna. W tym celu udają się oni na wcześniej przygotowane miejsce (kocyk lub mata) na którym wyciszają psa. Psy podczas przerwy nie kontaktują się ze sobą.
 4. Podczas zajęć obowiązuje zakaz rozmów pomiędzy kursantami oraz zakaz korzystania z telefonów komórkowych (poza sytuacjami wyjątkowymi, które należy zgłosić prowadzącemu).
 5. Suki w cieczce nie są zabierane na zjazd.
 6. W trakcie zapoznania przewodnik ma obowiązek poinformować prowadzących zajęcia o znanej sobie historii psa włączając w to jego przebyte choroby lub problemy behawioralne.

 

Zespół Ethoplanet na bieżąco śledzi sytuację epidemiologiczną w Polsce. W związku z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2 i potwierdzonymi w Polsce przypadkami zachorowań, wdrożyliśmy program prewencyjny ochrony przed zakażeniem.

1. Przed wejściami do budynków rozłożone zostały maty dezynfekcyjne, a wszystkie powierzchnie są myte środkami odkażającymi (vircon, rapicid)

2. Wywieszone zostały instrukcje dotyczące skutecznego mycia rąk oraz dodatkowo przygotowaliśmy środki do dezynfekcji rąk na bazie 70% alkoholu.

3. Zajęcia będą się odbywać tylko w małych grupach, a część teoretycznych zajęć zostanie przygotowana w formie on-line.

4. Jesteśmy wyposażeni w bezdotykowe termometry, aby bezpiecznie sprawdzić temperaturę uczestników zajęć.

5. Jeśli ze względów epidemiologicznych zajęcia nie będą mogły się odbyć, zostaną przesunięte na późniejszy, odpowiadający uczestnikom termin, o czym każdy uczestnik zostanie bezzwłocznie poinformowany mailowo i telefonicznie.

6. Zostaną tez wprowadzone zmiany w formie prowadzenia zajęć tak, aby były bezpieczne. Wirus SARS-CoV-2 należy do wirusów lipofilnych i jest podatny na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów (detergentów), co w praktyce oznacza, że mycie rąk (przynajmniej 20 s) mydłem lub żelami antybakteryjnymi oraz powstrzymywanie się od dotykania okolicy twarzy skutecznie chronią się przed zakażeniem. Dezynfekcji powinny być poddawane również sprzęty które często dotykamy (telefony komórkowe). Wirus rozprzestrzenia się drogą kropelkową, dlatego ważne jest aby podczas kaszlu lub kichania zasłaniać usta i nos.