Żywienie szczeniąt i suk w okresie reprodukcji

Seminarium poświęcone żywieniu psów w okresie rozrodu i szczeniąt od urodzenia do wieku dorosłego. Zostanie szczegółowo omówione zapotrzebowanie pokarmowe suk na etapie krycia, ciąży i laktacji.
Druga część szkolenia dotyczy żywienia psów rosnących od urodzenia do okresu dorosłego. Uczestnik dowie się jak prawidłowo żywić szczenię na poszczególnych etapach życia, na co zwrócić uwagę przy doborze karmy i suplementów oraz w jaki sposób śledzić tempo wzrostu szczenięcia.

 

Program:

 1. Żywienie suk w okresie rozrodu
 • przygotowanie do rozrodu i okres krycia
 • zapotrzebowanie suk ciężarnych na energię i składniki odżywcze
 • żywienie suk w okresie laktacji
 1. Żywienie szczeniąt od urodzenia do okresu odsadzenia
 • żywienie szczeniąt osieroconych
 1. Zapotrzebowanie pokarmowe psów rosnących od odsadzenia do wieku dorosłego
 • szacowanie zapotrzebowania na energię
 • zalecane poziomy i proporcje składników pokarmowych
 • różnice w potrzebach żywieniowych szczeniąt ras małych i dużych
 • krzywa wzrostu szczenięcia
 1. Wybór i zmiana diety
 2. Stosowanie suplementów
 3. Częstotliwość posiłków
 4. Zaburzenia w okresie wzrostu związane z żywieniem
 • problemy z układem ruchu u ras olbrzymich
 • łapczywe jedzenie
 • koprofagia
 • biegunki
 • nadwaga
 • niedowaga
 1. Opis przypadku

 

Cena: 200zł (do 31.08.2019r), 250zł (od 1.09.2019r.)

Data: 20.10.2019r.

Godzina: 9.00 – 14.00

Czas trwania: 5h

Miejsce: CKA Mrówka

http://www.cka-mrowka.pl/pl

ul. Przekorna 33, 02-971 Warszawa

W cenie:

 • materiały szkoleniowe
 • przerwa kawowa
 • dyplom uczestnictwa

 

Prowadzący:

dr Karolina Hołda

Od 1 stycznia 2020 roku został wprowadzony dodatkowy obowiązkowy element paragonu, w sytuacji gdy na jego podstawie ma zostać wystawiona faktura dla podmiotu który prowadzi działalność gospodarczą. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 106b ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku sprzedaży na rzecz podmiotu prowadzącego działalność, faktura do paragonu może zostać wystawiona wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie potwierdzającym dokonanie sprzedaży zostanie zamieszczony NIP nabywcy. Sprzedawca nie ma prawa wystawienia faktury do paragonu, który nie będzie zawierać numeru NIP nabywcy.

Dlatego prosimy o podawanie danych do faktury przed wniesieniem opłaty za kurs. Paragony są wystawiane w dniu wpłynięcia opłaty na konto i później nie ma możliwości wystawienia faktury.

Zespół Ethoplanet na bieżąco śledzi sytuację epidemiologiczną w Polsce. W związku z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2 i potwierdzonymi w Polsce przypadkami zachorowań, wdrożyliśmy program prewencyjny ochrony przed zakażeniem.

1. Przed wejściami do budynków rozłożone zostały maty dezynfekcyjne, a wszystkie powierzchnie są myte środkami odkażającymi (vircon, rapicid)

2. Wywieszone zostały instrukcje dotyczące skutecznego mycia rąk oraz dodatkowo przygotowaliśmy środki do dezynfekcji rąk na bazie 70% alkoholu.

3. Zajęcia będą się odbywać tylko w małych grupach, a część teoretycznych zajęć zostanie przygotowana w formie on-line.

4. Jesteśmy wyposażeni w bezdotykowe termometry, aby bezpiecznie sprawdzić temperaturę uczestników zajęć.

5. Jeśli ze względów epidemiologicznych zajęcia nie będą mogły się odbyć, zostaną przesunięte na późniejszy, odpowiadający uczestnikom termin, o czym każdy uczestnik zostanie bezzwłocznie poinformowany mailowo i telefonicznie.

6. Zostaną tez wprowadzone zmiany w formie prowadzenia zajęć tak, aby były bezpieczne. Wirus SARS-CoV-2 należy do wirusów lipofilnych i jest podatny na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów (detergentów), co w praktyce oznacza, że mycie rąk (przynajmniej 20 s) mydłem lub żelami antybakteryjnymi oraz powstrzymywanie się od dotykania okolicy twarzy skutecznie chronią się przed zakażeniem. Dezynfekcji powinny być poddawane również sprzęty które często dotykamy (telefony komórkowe). Wirus rozprzestrzenia się drogą kropelkową, dlatego ważne jest aby podczas kaszlu lub kichania zasłaniać usta i nos.