Żywienie psów starszych

Na seminarium zostaną omówione zmiany w metabolizmie psów starszych i potrzeby pokarmowe z wiekiem. Uczestnik dowie się, w którym momencie psy uznaje się za starsze, czy należy zmienić karmę, gdy pies staje się seniorem,  na co należy zwracać uwagę przy wyborze karmy. Uczestnik pozna także sposoby na wspomaganie żywieniowe starszych zwierząt.

Program: 

  1. Wiek starczy a wiek geriatryczny
  2. Zmiana zapotrzebowania pokarmowego psów seniorów na
  • energię, białko, tłuszcz, włókno pokarmowe
  • wybór karmy
  1. Suplementacja diety
  • rola kwasów tłuszczowych w utrzymaniu funkcji u starzejących się zwierząt
  • wspomaganie mięśni i stawów

 

Cena: 100zł (do 31.08.2019r), 150zł (od 1.09.2019r.)

Data: 20.10.2019r.

Godzina: 15.00

Czas trwania: 1,5h

Miejsce: CKA Mrówka

http://www.cka-mrowka.pl/pl

ul. Przekorna 33, 02-971 Warszawa

 

W cenie:

  • materiały szkoleniowe
  • przerwa kawowa
  • dyplom uczestnictwa

 

Prowadzący:

dr Karolina Hołda

Od 1 stycznia 2020 roku został wprowadzony dodatkowy obowiązkowy element paragonu, w sytuacji gdy na jego podstawie ma zostać wystawiona faktura dla podmiotu który prowadzi działalność gospodarczą. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 106b ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku sprzedaży na rzecz podmiotu prowadzącego działalność, faktura do paragonu może zostać wystawiona wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie potwierdzającym dokonanie sprzedaży zostanie zamieszczony NIP nabywcy. Sprzedawca nie ma prawa wystawienia faktury do paragonu, który nie będzie zawierać numeru NIP nabywcy.

Dlatego prosimy o podawanie danych do faktury przed wniesieniem opłaty za kurs. Paragony są wystawiane w dniu wpłynięcia opłaty na konto i później nie ma możliwości wystawienia faktury.

Zespół Ethoplanet na bieżąco śledzi sytuację epidemiologiczną w Polsce. W związku z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2 i potwierdzonymi w Polsce przypadkami zachorowań, wdrożyliśmy program prewencyjny ochrony przed zakażeniem.

1. Przed wejściami do budynków rozłożone zostały maty dezynfekcyjne, a wszystkie powierzchnie są myte środkami odkażającymi (vircon, rapicid)

2. Wywieszone zostały instrukcje dotyczące skutecznego mycia rąk oraz dodatkowo przygotowaliśmy środki do dezynfekcji rąk na bazie 70% alkoholu.

3. Zajęcia będą się odbywać tylko w małych grupach, a część teoretycznych zajęć zostanie przygotowana w formie on-line.

4. Jesteśmy wyposażeni w bezdotykowe termometry, aby bezpiecznie sprawdzić temperaturę uczestników zajęć.

5. Jeśli ze względów epidemiologicznych zajęcia nie będą mogły się odbyć, zostaną przesunięte na późniejszy, odpowiadający uczestnikom termin, o czym każdy uczestnik zostanie bezzwłocznie poinformowany mailowo i telefonicznie.

6. Zostaną tez wprowadzone zmiany w formie prowadzenia zajęć tak, aby były bezpieczne. Wirus SARS-CoV-2 należy do wirusów lipofilnych i jest podatny na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów (detergentów), co w praktyce oznacza, że mycie rąk (przynajmniej 20 s) mydłem lub żelami antybakteryjnymi oraz powstrzymywanie się od dotykania okolicy twarzy skutecznie chronią się przed zakażeniem. Dezynfekcji powinny być poddawane również sprzęty które często dotykamy (telefony komórkowe). Wirus rozprzestrzenia się drogą kropelkową, dlatego ważne jest aby podczas kaszlu lub kichania zasłaniać usta i nos.