Teoria uczenia i modyfikacji zachowań

zapisy otwarte

Znajomość mechanizmów odpowiedzialnych za nabywanie nowych umiejętności jest kluczowym elementem planowania i prowadzenia treningów zwierząt. Kurs w pigułce przedstawia aspekty: od poznania typów uczenia się, przez szczegółową analizę warunkowania klasycznego, instrumentalnego i wyższego rzędu, aranżację bodźców poprzedzających po hierarchie procedur modyfikacji zachowania.

Program kursu:

 1. Pojęcie uczenia się, inteligencji, pamięci.
 2. Typy uczenia.
 3. Czym jest wyuczona bezradność?
 4. Uwaga- definicje, typy, funkcje.
 5. Modyfikacje zachowań
 6. Rozwijanie zachowań pożądanych 
 7. Redukowanie zachowań niepożądanych
 8. Generalizacja
 9. Utrzymanie efektów (ang. maintenance)
 10. Warunkowanie klasyczne, instrumentalne i wyższego rzędu. 
 11. Oporność na wygaszanie, wzmocnienia i rozkłady wzmocnień. 
 12. Prawo Yerkesa-Dodsona
 13. Ocena fukncjonalna zachowania – analiza ABC
 14. Aranżacja bodźców poprzedzjących
 15.  Hierarchia procedur związanych z modyfikacją zachowania. 

Kurs on-line.
Dostęp do kursu trwa 3 miesiące.

Zobacz kalendarz

Prowadzący kurs

dr inż. Agata Kokocińska etolog, zoopsycholog, trener zwierząt. Dyrektor Ethoplanet zobacz profil

W cenie kursu:

 • materiały video – ponad 1,5 h wykładu
 • prezentacje multimedialne
 • webinarium live 
 • artykuły
 • zalecana literatura
 • test sprawdzający zdobytą wiedzę 
 • dyplom ukończenia kursu 
cena 300
Zarezerwuj
Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Dodatkowe pytania na temat
Teoria uczenia i modyfikacji zachowań