Food allergies and intolerances (adverse food reaction, AFR) are common presumptive diagnoses for chronic ailments in dogs and cats. However, many others diseases can have similar symptoms, and a through workup of the patient is key.

This webinar explains the differences between allergies and intolerance and their pathophysiological background, and describes typical symptoms and differential diagnosis of AFR. It explains helpful and not-so-helpful tools in diagnosis, how a correct elimination diet should be performed, which diets are available, their pros and cons, and how common pitfalls can be avoided. Finally common myth and misunderstanding concerning AFR are resolved, and tips are given for the life with an allergic pet

 

Alergie i nietolerancje pokarmowe (adverse food reaction, AFR) są częstymi domniemanymi diagnozami przewlekłych dolegliwości u psów i kotów. Jednak wiele innych chorób może mieć podobne objawy, a kluczowe jest dokładne zbadanie pacjenta.

Niniejsze webinarium wyjaśnia różnice między alergiami i nietolerancją oraz ich podłoże patofizjologiczne, a także opisuje typowe objawy i diagnostykę różnicową AFR. Wyjaśnia pomocne i niezbyt pomocne narzędzia w diagnozie, przedstawia jak należy wykonywać prawidłową dietę eliminacyjną, omawia dostępne diety – ich zalety i wady oraz jak uniknąć typowych pułapek. Webinar obala powszechne mity i nieporozumienia dotyczące AFR i daje wskazówki jak (lepiej) żyć z alergicznym zwierzakiem

The price include:

  • Certificate of attendance
  • Over 3 hours of recorded material
  • 24/7 access to the zone for 3 months
  • Each subsequent month: an additional fee of PLN 100 / month
  • Course in English language

 

Cena obejmuje:

  • Certyfikat uczestnictwa
  • Ponad 3 godziny nagranego materiału
  • Dostęp do strefy 24/7 przez 3 miesiące
  • Każdy kolejny miesiąc: dodatkowa opłata 100 zł/mc
  • Kurs w języku angielskim
cena 600 zł
450 zł Promocja do 31.08.2021 Zarezerwuj
Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Dodatkowe pytania na temat
Stefanie Handl