Podstawy prawne utrzymywania psa lub kota – niezbędnik właściciela

Szkolenie poświęcone jest podstawom prawnym utrzymywania psów i kotów z perspektywy regulacji cywilnych, administracyjnych i karnych.

  • Przedstawiony zostanie status prawny każdego z tych zwierząt, wynikający z ustawy o ochronie zwierząt oraz jego prawne konsekwencje, w szczególności w obszarze własności zwierząt – jej nabycia, zbycia i przymusowej utraty.
  • Przeanalizowane zostaną sytuacje, gdy zwierzę jest elementem treści stosunku prawnego w kontekście zasady swobody umów.
  • Na warsztat wzięta zostanie także szeroko pojęta odpowiedzialność za zwierzę, wynikająca z Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu wykroczeń.
  • Przyjrzymy się odpowiedzialności z tytułu winy w nadzorze nad zwierzęciem, a także przepisom regulującym zasady wyprowadzania psów do miejsc publicznie dostępnych (zagadnienie smyczy, kagańca, zakazów wchodzenia do parków etc.).
  • Zastanowimy się, jakie są prawne środki reagowania w przypadku uciążliwości wynikających z faktu posiadania zwierząt przez sąsiadów, a w szczególności, kiedy możliwa jest odpowiedzialność z tytułu immisji.
  • Omówione zostanie również zagadnienie zwierzęcia w kontekście ochrony dóbr osobistych, w tym przedstawione zostanie orzecznictwo sądowe chroniące więź człowieka z jego “pupilem”.

 

Wszystko, co powinien wiedzieć każdy posiadacz psa lub kota!

Szkolenie zostanie uwieńczone dyskusją.

 

Prowadząca: adw. Karolina Kuszlewicz 

 

Cena: 150zł 

Data: 12.10.2019r.

Godzina: 9.00

Miejsce: CKA Mrówka, ul. Przekorna 33, 02-971 Warszawa

http://www.cka-mrowka.pl/pl

 

W cenie:

  • dyplom uczestnictwa
  • materiały dydaktyczne

Od 1 stycznia 2020 roku został wprowadzony dodatkowy obowiązkowy element paragonu, w sytuacji gdy na jego podstawie ma zostać wystawiona faktura dla podmiotu który prowadzi działalność gospodarczą. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 106b ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku sprzedaży na rzecz podmiotu prowadzącego działalność, faktura do paragonu może zostać wystawiona wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie potwierdzającym dokonanie sprzedaży zostanie zamieszczony NIP nabywcy. Sprzedawca nie ma prawa wystawienia faktury do paragonu, który nie będzie zawierać numeru NIP nabywcy.

Dlatego prosimy o podawanie danych do faktury przed wniesieniem opłaty za kurs. Paragony są wystawiane w dniu wpłynięcia opłaty na konto i później nie ma możliwości wystawienia faktury.

Zespół Ethoplanet na bieżąco śledzi sytuację epidemiologiczną w Polsce. W związku z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2 i potwierdzonymi w Polsce przypadkami zachorowań, wdrożyliśmy program prewencyjny ochrony przed zakażeniem.

1. Przed wejściami do budynków rozłożone zostały maty dezynfekcyjne, a wszystkie powierzchnie są myte środkami odkażającymi (vircon, rapicid)

2. Wywieszone zostały instrukcje dotyczące skutecznego mycia rąk oraz dodatkowo przygotowaliśmy środki do dezynfekcji rąk na bazie 70% alkoholu.

3. Zajęcia będą się odbywać tylko w małych grupach, a część teoretycznych zajęć zostanie przygotowana w formie on-line.

4. Jesteśmy wyposażeni w bezdotykowe termometry, aby bezpiecznie sprawdzić temperaturę uczestników zajęć.

5. Jeśli ze względów epidemiologicznych zajęcia nie będą mogły się odbyć, zostaną przesunięte na późniejszy, odpowiadający uczestnikom termin, o czym każdy uczestnik zostanie bezzwłocznie poinformowany mailowo i telefonicznie.

6. Zostaną tez wprowadzone zmiany w formie prowadzenia zajęć tak, aby były bezpieczne. Wirus SARS-CoV-2 należy do wirusów lipofilnych i jest podatny na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów (detergentów), co w praktyce oznacza, że mycie rąk (przynajmniej 20 s) mydłem lub żelami antybakteryjnymi oraz powstrzymywanie się od dotykania okolicy twarzy skutecznie chronią się przed zakażeniem. Dezynfekcji powinny być poddawane również sprzęty które często dotykamy (telefony komórkowe). Wirus rozprzestrzenia się drogą kropelkową, dlatego ważne jest aby podczas kaszlu lub kichania zasłaniać usta i nos.