Podstawy prawne utrzymywania psa lub kota – niezbędnik każdego właściciela

Szkolenie poświęcone jest podstawom prawnym utrzymywania psów i kotów z perspektywy regulacji cywilnych, administracyjnych i karnych.

  • Przedstawiony zostanie status prawny każdego z tych zwierząt, wynikający z ustawy o ochronie zwierząt oraz jego prawne konsekwencje, w szczególności w obszarze własności zwierząt – jej nabycia, zbycia i przymusowej utraty.
  • Przeanalizowane zostaną sytuacje, gdy zwierzę jest elementem treści stosunku prawnego w kontekście zasady swobody umów.
  • Na warsztat wzięta zostanie także szeroko pojęta odpowiedzialność za zwierzę, wynikająca z Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu wykroczeń.
  • Przyjrzymy się odpowiedzialności z tytułu winy w nadzorze nad zwierzęciem, a także przepisom regulującym zasady wyprowadzania psów do miejsc publicznie dostępnych (zagadnienie smyczy, kagańca, zakazów wchodzenia do parków etc.).
  • Zastanowimy się, jakie są prawne środki reagowania w przypadku uciążliwości wynikających z faktu posiadania zwierząt przez sąsiadów, a w szczególności, kiedy możliwa jest odpowiedzialność z tytułu immisji.
  • Omówione zostanie również zagadnienie zwierzęcia w kontekście ochrony dóbr osobistych, w tym przedstawione zostanie orzecznictwo sądowe chroniące więź człowieka z jego “pupilem”.

 

Wszystko, co powinien wiedzieć każdy posiadacz psa lub kota!

Szkolenie zostanie uwieńczone dyskusją.

 

Prowadząca: adw. Karolina Kuszlewicz 

 

Cena: 150zł 

Data: 12.10.2019r.

Godzina: 14.30

Miejsce: CKA Mrówka, ul. Przekorna 33, 02-971 Warszawa

http://www.cka-mrowka.pl/pl

 

W cenie:

  • dyplom uczestnictwa
  • materiały dydaktyczne

Zapisy na kurs