Behawiorysta-Zoopsycholog Specjalizacja II stopnia: Medycyna behawioralna psów

zapisy otwarte

W specjalizacji II stopnia kursu Behawiorysta-Zoopsycholog: Medycyna behawioralna psów przedstawione zostaną wszystkie aspekty neurofizjologii zwierząt w kontekście pracy trenera i behawiorysty, a przede wszystkim szczegółowo zostanie omówiona farmakoterapii zaburzeń zachowania zwierząt. Dlatego też specjalizacja ta dedykowana jest głównie lekarzom weterynarii.

Kurs szczegółowo omawia, jak wykorzystywać wiedzę dotyczącą neuroprzekaźników i hormonów w codziennej pracy. Wyczerpująco zostaną omówione zagadnienia z zakresu socjalizacji, wczesnej neurostymulacji, treningu zachowań i ich wpływ na funkcjonowanie układu nerwowego.

Szczegółowo przedstawione zostaną aspekty połączenia bólu, świądu, zaburzeń hormonalnych oraz chorób przewlekłych i problemów behawioralnych psów.

Program obejmuje szczegółową analizę przypadkow klinicznych ze szczególnym naciskiem na te, w których zaburzenia zdrowotne wpływały na pojawienie lub zaostrzenie się problemów behawioralnych zwierzęcia. Kurs przygotuje uczestników do postępowania w takich sytuacjach, wspolpracy z lekarzem weterynarii lub, w przypadku lekarzy, samodzielnego długoterminowego wdrażania i koordynowania jednoczesnego leczenia zwierzęcia i treningu behawioralnego. W trakcie kursu przedstawione zostaną również szczegółowo zagadnienia dotyczące farmakoterapii zachowań z naciskiem na praktyczne prowadzenie monoterapii oraz politerapii.

Uczestnik będzie miał również możliwość zapoznania się z praktycznym aspektem treningu medycznego i treningu kooperacyjnego.

Po kursie

uczestnik rozumie:

 • podstawowe wymogi zdrowia psychicznego psów;
 • wzajemne zależności pomiędzy medycyną weterynaryjną i behawioralną;

uczestnik zna:

 • najnowsze i kompletne informacje poparte badaniami naukowymi na temat najczęściej występujących zaburzeń zachowania, takich jak: fobie dźwiękowe, lęk separacyjny, demencja, OCD, CDS i wielu innych oraz metody terapii;
 • metody treningowe stosowane we wspomaganiu zaburzeń zachowania;
 • wpływ chorób somatycznych na występowanie zaburzeń zachowania;
 • sposoby leczenia zaburzeń behawioralnych (farmakoterapia, terapia feromonami oraz terapie alternatywne);

uczestnik potrafi:

 • ocenić dobrostan psów;
 • kiedy i jak stosować odpowiednio suplementację i farmakoterapię;
 • stosować metody alternatywne w terapii zaburzeń zachowania;
 • przygotowywać programy behawioralne dla schronisk;
 • przeprowadzić trening medyczny;
 • przygotować odpowiednio zaplecze i sprzęt do pracy z trudnymi psami;

uczestnik wie:

 • jak układać plany terapeutyczno-treningowe;
 • jak łączyć farmakoterapię z terapią behawioralną i alternatywnymi metodami;
 • jak zadbać o bezpieczeństwo swoje, otoczenia i psa;
 1. Podstawy medycyny behawioralnej
 2. Wpływ chorób somatycznych na występowanie zaburzeń zachowania- plan badania behawioralnego. Algorytmy postępowania diagnostycznego. Rozpoznanie różnicowe.
 3. Wpływ odsadzenia i socjalizacji na zachowanie psa.
 4. Ocena zachowań patologicznych.
 5. Interpretacja objawów.
 6. Medycyna behawioralna jako integralna część praktyki weterynaryjnej. Objawy wiodące i postępowanie nastawione na rozwiązanie problemu.
 7. Profilaktyka niepożądanych zachowań psów.
 8. Terapia problemowych zachowań psów.
  a) Patologiczne zachowania związane z pobieraniem pokarmu (brak apetytu, nadmierny apetyt, PICA, neofobia) i piciem;
  b) Zaburzenia związane ze snem i odpoczynkiem;
  c) Zaburzenia związane z wylizywaniem;
  d) Patologie związane z łańcuchem łowieckim;
  e) Agresja- typy, ocena, analiza zachowań agresywnych;
  f) Oddawanie moczu i kału w domu;
  g) Zachowania stereotypowe;
  h) Psychodermatozy
  i) Wokalizacje
 9. Zachowania destrukcyjne- norma czy patologia?
 10. Kryteria diagnostyczne zaburzeń psychicznych psów.
 11. Praktyczne algorytmy postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w popularnych i nietypowych zaburzeniach zachowania (w tym m.in.: OCD, CDS – Zespół zaburzeń poznawczych, problemy separacyjne, wyuczona bezradność, reaktywność, agresja, depresja, zespół deprywacji sensorycznej, fobie proste i złożone, zespół lęku uogólnionego, zaburzenia osobowości, zaburzenia lękowe wywołane traumą, zaburzenia lękowe związane z derytualizacją).
 12. Sposoby na minimalizowanie stresu w życiu psów.
 13. Psychofarmakologia.
 14. Farmakoterapia zaburzeń zachowania- badania, wskazania, przeciwskazania.
  a) neuroprzekaźniki
  b) klasyfikacja leków psychotropowych
  c) dobór odpowiednich leków psychoaktywnych i suplementacji
  d) najważniejsze grupy leków psychotropowych
  e) niebezpieczeństwo stosowania leków psychotropowych
  f) analiza dawkowania
 15. Suplementacja zaburzeń behawioralnych.
 16. Terapie wspomagające i alternatywne.
 17. Ziołolecznictwo- prawda czy mit?
 18. CBD- moda czy potencjał?
 19. Analiza postępów i dynamiki przebiegu procesu terapeutycznego.
 20. Rola placebo w leczeniu i terapii.
 21. Analiza relacji w grupie socjalnej psów.
 22. Prawidłowe prowadzenie wywiadu. Konsultacja behawioralna. Tworzenie planów miejsca i sytuacji.
 23. Decyzja o eutanazji.
 24. Aranżacja zaplecza gabinetu przyjaznego psom.

Kurs prowadzony jest metodą blended learning. Łączy w sobie materiały w strefie e-learningowej dostępne w panelu Kursanta 24/7. W strefie znajdują się moduły i lekcje w formie video prezentacji,  a także seria materiałów do pobrania, w tym praktyczne instrukcje.

Ponadto kurs składa się dodatkowo z 2 zjazdów w formie webinarów w czasie rzeczywistym, gdzie wszyscy uczestnicy mogą zadawać pytania i rozwiać swoje wątpliwości, a także dwóch zjazdów stacjonarnych.

Terminy zjazdów Edycja 6:

10-11.02.2024 zajęcia stacjonarne
17-18.02.2024 webinaria live, w czasie rzeczywistym
9-10.03.2024 webinaria live, w czasie rzeczywistym
23-24.03.2024 zajęcia stacjonarne

Miejsce zjazdów stacjonarnych:
Lawendowe Rancho Ethoplanet
Czarnowiec 28, 08-445 Czarnowiec (Gmina Osieck)

 

Terminy zjazdów Edycja 5:

3-4.06.2023, zajęcia stacjonarne
17-18.06.2023, webinaria live, w czasie rzeczywistym
24-25.06.2023, webinaria live, w czasie rzeczywistym
8-9.07.2023, zajęcia stacjonarne
29.07.2023 Egzamin, godz. 13.00

Miejsce zjazdów stacjonarnych: Centrum Konferencyjno-Apartamentowe “Mrówka”, Warszawa

Zobacz kalendarz

Prowadzący kurs

dr n.wet. Sybilla Berwid-Wójtowicz specjalistka żywienia klinicznego zobacz profil
dr inż. Agata Kokocińska etolog, zoopsycholog, trener zwierząt. Dyrektor Ethoplanet zobacz profil
lek. wet. Martyna Woszczyło Lekarz weterynarii, behawiorysta, specjalizuje się w prowadzeniu terapii zachowań psów i kotów zobacz profil
lek. wet. Katarzyna Barłowska Lekarz weterynarii, opiekun zwierząt i kierownik Gabinetu Weterynaryjnego Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN. zobacz profil
Lek. Wet. Jolanta Łapińska lekarz weterynarii, zoopsycholog zobacz profil
cena 6000
3000 Cena promocyjna do 31.12.2022 3500 Cena promocyjna do 28.02.2023 4000 Cena promocyjna do 31.05.2023 4500 Cena promocyjna do 31.08.2023 Zarezerwuj
Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Dodatkowe pytania na temat
Behawiorysta-Zoopsycholog Specjalizacja II stopnia: Medycyna behawioralna psów