Mantrailing w terapii behawioralnej psów z problemami z zachowaniem

Mantrailing jest wspaniałym sposobem na budowanie poczucia pewności psa przy współpracy z jego przewodnikiem.
Psy uczą się podążać po śladzie konkretnego człowieka, odnajdują go oraz w późniejszym etapie wskazują, że to właśnie tego człowieka szukamy.

Ten rodzaj pracy z psem jest świetnym elementem terapeutycznym, szczególnie przydatnym w pracy z psami lękowymi czy strachliwymi, w celu wzmocnienia ich poczucia pewności siebie.

Data: 25-26.04
Cena z psem: 220zł
Obserwator: 100zł
Miejsce: CKA Mrówka
Program (sobota i niedziela):
9-11.30 Teoria
11.30- 15.00 praktyka w terenie
Zostaną omówione między innymi:
* zmysł węchu
* czym jest zapach dla psa
* na czym polega mantrailing
* motywacja psa w tropieniu
* praca z psami lękliwymi oraz reaktywnymi
* jak przygotować psa do pracy
* praca z linka
* praca pozoranta
* rola dobrego przewodnika w budowaniu współpracy do pracy z psem
* plecak przewodnika psa tropiącego

Zapisy na kursChcę otrzymać fakturę


Od 1 stycznia 2020 roku został wprowadzony dodatkowy obowiązkowy element paragonu, w sytuacji gdy na jego podstawie ma zostać wystawiona faktura dla podmiotu który prowadzi działalność gospodarczą. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 106b ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku sprzedaży na rzecz podmiotu prowadzącego działalność, faktura do paragonu może zostać wystawiona wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie potwierdzającym dokonanie sprzedaży zostanie zamieszczony NIP nabywcy. Sprzedawca nie ma prawa wystawienia faktury do paragonu, który nie będzie zawierać numeru NIP nabywcy.

Dlatego prosimy o podawanie danych do faktury przed wniesieniem opłaty za kurs. Paragony są wystawiane w dniu wpłynięcia opłaty na konto i później nie ma możliwości wystawienia faktury.

Aktualne kursy

Zespół Ethoplanet na bieżąco śledzi sytuację epidemiologiczną w Polsce. W związku z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2 i potwierdzonymi w Polsce przypadkami zachorowań, wdrożyliśmy program prewencyjny ochrony przed zakażeniem.

1. Przed wejściami do budynków rozłożone zostały maty dezynfekcyjne, a wszystkie powierzchnie są myte środkami odkażającymi (vircon, rapicid)

2. Wywieszone zostały instrukcje dotyczące skutecznego mycia rąk oraz dodatkowo przygotowaliśmy środki do dezynfekcji rąk na bazie 70% alkoholu.

3. Zajęcia będą się odbywać tylko w małych grupach, a część teoretycznych zajęć zostanie przygotowana w formie on-line.

4. Jesteśmy wyposażeni w bezdotykowe termometry, aby bezpiecznie sprawdzić temperaturę uczestników zajęć.

5. Jeśli ze względów epidemiologicznych zajęcia nie będą mogły się odbyć, zostaną przesunięte na późniejszy, odpowiadający uczestnikom termin, o czym każdy uczestnik zostanie bezzwłocznie poinformowany mailowo i telefonicznie.

6. Zostaną tez wprowadzone zmiany w formie prowadzenia zajęć tak, aby były bezpieczne. Wirus SARS-CoV-2 należy do wirusów lipofilnych i jest podatny na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów (detergentów), co w praktyce oznacza, że mycie rąk (przynajmniej 20 s) mydłem lub żelami antybakteryjnymi oraz powstrzymywanie się od dotykania okolicy twarzy skutecznie chronią się przed zakażeniem. Dezynfekcji powinny być poddawane również sprzęty które często dotykamy (telefony komórkowe). Wirus rozprzestrzenia się drogą kropelkową, dlatego ważne jest aby podczas kaszlu lub kichania zasłaniać usta i nos.