Kurs Instruktor Alpakoterapii

zapisy otwarte

Zostań alpakoterapeutą! Alpakoterapia jest to metoda wspomagająca rozpoczęty już proces terapii specjalistycznej, która poprzez kontakt dziecka z alpakami, wzmacnia efekty i zwiększa motywację podopiecznego do poddania się terapii. Wybór alpak jako motywatorów nie jest przypadkowy. Są to niezwykle inteligentne, cierpliwe i łatwe w treningu zwierzęta, których głównym atutem jest niesamowita miękkość hipoalergicznego runa. Dzięki tym niezwykłym cechom, odpowiednio wyszkolone alpaki, pod okiem kompetentnego alpakoterapeuty, podczas terapii będą silnie oddziaływać na sferę psychiczną, fizyczną, społeczną, intelektualną oraz emocjonalną człowieka.

Rejestracja na kurs  Kurs przeniesiony na wiosnę 2022 – szczegóły wkrótce.

  ODWOŁANY
  4-5 wrzesień 2021 – lek. wet. Pamela Turcewicz (Omnivet) (

  Dobrostan alpak

  • Podstawowe zabiegi w stadzie (chwytanie i poskramianie zwierząt, ocena kondycji ciała wg. BCS, ocena błon śluzowych, korekcja pazurów, ocena zębów)
  • Chora alpaka i stany nagłe (podejście, rozpoznawanie, współpraca z lek wet, kontynuacja zaleconego leczenia)
  • Parazytologia (dlaczego taka ważna i jak robić to poprawnie)
  • Dermatologia (świerzb – leczenie proste lecz pracochłonne)
  • Najczęstsze choroby (wrzody, kwasica, krzywica, zatkanie przełyku, i inne.)
  • Rozród (fizjologia, dobór zwierząt do rozrodu, kastracja)
  • Schemat krycia i problemy w rozrodzie
  • Poród fizjologiczny i pomoc porodowa
  • Neonatologia – opieka nad noworodkiem (rozpoznawanie problemów; siara i osocze czyli PTF)
  • Bioasekuracja i profilaktyka (szczepienia, profilaktyka chorób, ochrona alpak przed chorobami zakaźnymi)


  11-12 wrzesień 2021 – Ewelina Ciarka
       

  Autyzm w pigułce

  • Czym jest autyzm?
  • Kryteria diagnostyczne autyzmu
  • Deficyty i trudności wynikające z autyzmu w zakresie:
   – interakcji społecznych
   – komunikacji
   – wzorców zachowań
  • Deficyty w aspekcie teorii umysłu- jak przekładają się na funkcjonowanie osoby z autyzmem?
  • Jak osoba ze spektrum autyzmu postrzega świat? Jak może reagować na sytuacje/ zdarzenia?
  • Jak osoba z autyzmem może reagować na bodźce? Przejawy zaburzeń odbioru i przetwarzania bodźców w obrębie wszystkich zmysłów
  • dotyk, słuch, wzrok, smak, zapach, zmysł równowagi
  • zalecenia terapeutyczne

  Warsztat sensoryczny – uczestnicy szkolenia będą mieli okazję doświadczyć jak ich podopieczni mogą odbierać bodźce oraz z jakimi problemami muszą się zmagać na co dzień.

  Trudne zachowania dziecka z ASD

  • Podstawy teoretyczne
   – czym są zachowania trudne
   – kryteria oceny trudnego zachowania
   – czynniki sprawiające, że zachowania trudne są jednocześnie trudnością dla terapeutów i opiekunów
   – klasyfikacja zachowań trudnych
  • Jak należy patrzeć na zachowania niepożądane, jak je analizować ?
  • Strategie reagowania na zachowania niepożądane
   – na czym polegają poszczególne strategie
   – jak stosować wybraną strategię
   – rola diety sensorycznej w funkcjonowaniu osób z ASD

  Warsztat
  Analiza konkretnych trudnych zachowań
  Opracowywanie strategii na zachowania niepożądane
  Panel dyskusyjny

  18-19 wrzesień 2021 – Maria Tudek

  Alpakoterapia w teorii poszczególnych dysfunkcji 
  a) mózgowego porażenia dziecięcego
  b) dysleksji
  c) zaburzeń integracji sensorycznej
  d) zespołu Downa
  e) zespołu nadpobudliwości psychoruchowej
  f) nerwicy
  g) depresji
  h) epilepsji
  i) niepełnosprawności intelektualnej

  Metody pracy alpakoterapeuty w sferach
  a) psychicznej
  b) sensorycznej
  c) społecznej
  d) ruchowej
  e) emocjonalnej

  25-26 wrzesień 2021 – Maria Tudek i Krzysztof Buczek

  Zooterapia i alpakoterapia

  • Historia zooterapii.
  • Zwierzęta w kulturze, sztuce i tradycjach na przestrzeni wieków.
  • Zooterapia i jej oddziaływanie na człowieka.
  • Przegląd badań naukowych nad wpływem zooterapii na człowieka.
  • Dobrostan ludzi i zwierząt podczas zooterapii.
  • Koncepcja One Welfare (Wspólny Dobrostan)
  • Alpakoterapia jako metoda wspomagająca
   a) rola i zadania alpakoterapii,
   b) dla kogo alpakoterapia,
   c) cele alpakoterapii, rodzaje oddziaływań, oraz możliwość ich wykorzystania.
  • Formy zajęć w alpakoterapii
  1. a) Animal Assisted Activities – aktywność z udziałem zwierząt
   b) Animal Assisted Education – edukacja z udziałem zwierząt
  2. c) Animal Assisted Theraphy – terapia z udziałem zwierząt

  02-03 październik 2021 – Marta Zając Ossowska z zespołem

  Edukacja z udziałem zwierząt

  1. Podstawy dydaktyki i wychowania we współczesnym świecie
  2. Wpływ kontaktu z przyroda na rozwój człowieka

  3.Charakterystyka poszczególnych grup docelowych:  dzieci żłobkowe, przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych

  1. Podstawy psychologii rozwojowej z uwzględnieniem w/w grup docelowych
  2. Metody i formy pracy  z poszczególnymi grupami docelowymi z udziałem zwierząt
  3. Planowanie pracy krótko- i długoterminowej z uwzględnieniem podstawy programowej
  4. Dokumentowanie pracy zgodnie z przepisami prawa
  5. Tworzenie konspektów i scenariuszy zajęć – ćwiczenia
  6. Pomoce dydaktyczne
  7. Bank pomysłów do wykorzystania na zajęciach edukacyjnych
  8. Pytania i odpowiedzi

  09-10 październik 2021 – Agata Kokocińska- Kusiak i Krzysztof Buczek

  Analiza zachowania zwierząt

  Teoria uczenia i modyfikacji zachowań

  Teoria hodowli alpak  
  a) Systematyka alpak
  b) Pochodzenie i populacja alpak w Polsce i na świecie
  c) Historia hodowli alpak
  d) Charakterystyka  alpak

  Behawior alpak
  a) zachowania społeczne alpak – dobrostan psychologiczny, ocena potrzeb alpak
  b) zachowania komfortowe alpak – koncepcja systemów emocjonalnych zwierząt
  c) domestykacja, zoosemiotyka, nauka komunikacji w świecie alpak
  d) omówienie teorii dominacji- zachowania trudne u alpak

  Jak wybrać zwierzę do terapii?

  Trening alpak do alpakoterapii
  a) typy treningów- od czego zacząć
  – Oswajanie
  – Odwrażliwianie
  – Kantarowanie
  – Prowadzenie na smyczy
  – Tory przeszkód
  – Tellington Touch (TTouch)
  – Camelidynamics
  – Kliker
  – Trening medyczny
  b) pojęcie uczenia się, pamięci, inteligencji
  c) typy motywacji i sposoby ich budowania
  d) systemy kar i wzmocnień

  Spotkanie indywidualne             Krzysztof Buczek

  Trening alpak – praktyka

  Każdy kursant będzie miał indywidualne warsztaty treningowe, podczas których omówione i przetrenowane zostaną wszystkie metody treningowe potrzebne do przygotowania zwierząt do wszelkich form interakcji z ludźmi.

  06 – 07 listopad 2021 – Katarzyna Strehl  i Krzysztof Buczek

  Początki alpakoterapii w Polsce.

  Alpakoterapia indywidualna.

  Alpakoterapia grupowa.

  Biznes alpakoterapeuty
  a) działalność gospodarcza
  b) marketing
  c) kierunki rozwoju

  Etyka zawodu alpakoterapeuty

  Powtórka materiału – najważniejsze zagadnienia

  Egzamin

  Kolejna edycja wiosną 2022 – szczegóły wkrótce.

  Zobacz kalendarz

  Prowadzący kurs

  Krzysztof Buczek Alpakoterapeuta, hodowca alpak zobacz profil
  dr inż. Agata Kokocińska etolog, zoopsycholog, trener zwierząt. Dyrektor Ethoplanet zobacz profil
  cena 3800 zł
  3300 zł do 31 grudnia 2021 3800zł od 1 stycznia 2022
  Potrzebujesz dodatkowych informacji?
  Rejestracja na kurs

  Dodatkowe pytania na temat
  Kurs Instruktor Alpakoterapii

   Rejestracja na
   Kurs Instruktor Alpakoterapii