Feromonoterapia i zoofarmakognozja

Data startu: Bezterminowy
Stopień trudności: Średni
Czas dostępu: 3 miesiące
Certyfikat: Tak
Typ: Online

Kurs ma na celu zapoznanie kursantów z podstawami zagadnieniami komunikacji chemicznej zwierząt oraz możliwości oddziaływania na zachowania zwierząt przy pomocy syntetycznych analogów feromonów.

Kurs skierowany jest dla właścicieli zwierząt, hodowców a także dla behawiorystów, trenerów oraz techników i lekarzy weterynarii chcących poszerzać wiedzę w zakresie komunikacji chemicznej zwierząt. Zagadnienia poruszane podczas kursu dotyczą typów substancji chemicznych wykorzystywanych podczas komunikacji, źródeł emisji sygnałów chemicznych, narządów odpowiedzialnych za detekcję oraz analizę odbieranych sygnałów chemicznych

Po ukończeniu kursu uczestnik potrafi/wie/zna:

  • zna cechy anatomii narządów wykorzystywanych w komunikacji chemicznej
  • zna mechanizmy odpowiedzialne za reakcje na substancje semiochemiczne
  • zna źródła emisji substancji chemicznych wykorzystywanych w komunikacji
  • zna zasady prowadzenia feromonoterapii
  • zna potencjalne przyczyny obniżonej skuteczności stosowania feromonów
  • potrafi dobrać postać produktu zawierającego komercyjne analogi feromonów
  • potrafi dobrać odpowiedni  typ feromonów do poszczególnych zaburzeń

1. Omówienie cech i roli komunikacji semiochemicznej
2. Omówienie źródeł oraz narządów detekcji substancji semiochemicznych
3. Klasyfikacja substancji semiochemicznych działających wewnątrzgatunkowo i międzygatunkowo
4. Różnice miedzy allomonami, kairomonami, depresorami oraz synomonami
5. Różnice między feromonami i indywidualnymi zapachami osobników
6. Cechy feromonów wywoławczych i podstawowych
7. Omówienie podziału feromonów ze względu na funkcje
8. Omówienie czym są interomony
9. Wpływ interomonów na zachowanie zwierząt
10. Zalety stosowania feromonoterapii
11. Sposoby stosowania feromonoterapii
12. Zidentyfikowane w badaniach feromony i dostępne komercyjnie syntetyczne analogi feromonów
13. Wskazania do stosowania feromonów u różnych gatunków zwierząt
14. Rola białek w komunikacji chemicznej

Prowadzący kurs

prof. dr. hab. Michał Dzięcioł lekarz weterynarii, specjalizacja: rozród psów i kotów zobacz profil

Kurs zawiera ilustracje i zdjęcia przedstawiające zagadnienia anatomiczne oraz ryciny prezentujące schematy szlaków fizjologicznych. W prezentacjach  udostępniane są źródła umożliwiające zapoznanie się ze szczegółami badań omawianych podczas kursu.

cena 250
190 cena promocyjna do 30.11.2023 Zarezerwuj
Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Dodatkowe pytania na temat
Feromonoterapia i zoofarmakognozja