Instruktor Hipoterapii

POLSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE

ODDZIAŁ WARSZAWSKI

ZAPRASZA NA KURS INSTRUKTORA HIPOTERAPII PTHip

20.09.2019-30.05.2020

Kurs instruktora hipoterapii Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego zapewnia wiedzę teoretyczną i
praktyczną niezbędną do wykonywania tego pięknego ale trudnego zawodu. Ponadto absolwenci kursu
mają zapewniony dostęp do oferty kształcenia ustawicznego (warsztaty, seminaria, konferencje)
niezbędnego do profesjonalnego i bezpiecznego prowadzenia zajęć hipoterapii.

Miejsce kursu: Warszawa Ursynów
Terminy zjazdów
I zjazd – 20.09 – 29.09.2019r. (medycyna, rehabilitacja, hipologia).
II zjazd – 18.10 – 27.10.2019r. (psychologia z pedagogiką, hipoterapia, hipologia)
zajęcia odbywają się od godziny 09.00 do 18.00 z godzinną przerwą obiadową
Egzamin testowy 30.11.2019
Terminy praktyk od 01.12.2019r do 30.05.2020r. (80 godzin. – 2 tygodnie)
praktyki można odbywać w jednym z ośrodków praktyk PTHip
Egzamin końcowy ustny 30.05.2020
Cena kursu: 3100 zł, 3000 zł bez egzaminu jeździeckiego( z egzaminu są zwolnione są osoby posiadające
uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością jazda konna lub instruktora/trenera sportu jeździeckiego lub srebrną
odznaką jeździecką PZJ)

DLA STUDENTÓW SGGW ZNIŻKA – 35% (CENA 2000 ZŁ)
Cena zawiera koszt:
– wykładów, egzaminów
– materiałów szkoleniowych przygotowanych przez wykładowców,
– jednego tytułu książki dotyczącej hipoterapii – możliwość wymiany na dwa numery
„Przeglądu Hipoterapeutycznego”
– jednego numeru „Przeglądu Hipoterapeutycznego”
– Informatora hipoterapeutycznego dla lekarzy,
– ubezpieczenia NNW,

Szkolenie składa się z następujących elementów
I. Sprawdzian umiejętności jeździeckich
– jazda w trzech chodach (stęp, kłus, galop) w siodle i na oklep, podstawowe
komendy na ujeżdżalni (zmiany kierunków, wolty, półwolty, przejścia itp.)
– bezpieczne obchodzenie się z koniem
II Część teoretyczna (wykłady, wizytacje, warsztaty)
– blok psychologiczno-pedagogiczny
– blok hipologiczny
– blok hipoterapeutyczny
– blok medyczny
– blok rehabilitacyjny
III Egzamin testowy pisemny obejmujący część teoretyczną. Po pozytywnym
zaliczeniu egzaminu kursant otrzymuje skierowanie na praktyki zawodowe.
IV Praktyka w wytypowanych ośrodkach hipoterapeutycznych – 80 godzin (pozytywna
ocena zaliczająca praktyki uprawnia do podejście do egzaminu końcowego ustnego)
V Egzamin końcowy- ustny. Pozytywna ocena warunkuje wydanie legitymacji
Instruktora Hipoterapii PTHip
Warunki przystąpienia do kursu
Do kursu mogą przystąpić osoby pełnoletnie posiadające przynajmniej średnie
wykształcenie (matura wymagana), dobry stan zdrowia oraz umiejętności jeździeckie
pozwalające na zaliczenie egzaminu jeździeckiego.
Przystępujący do kursu powinni przygotować następujące dokumenty:
– świadectwo maturalne lub inny dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia
średniego (np. dyplom ukończenia szkoły wyższej, pomaturalnej)
– zaświadczenie od lekarza medycyny pracy lub medycyny sportu o braku
przeciwwskazań do podjęcia pracy w charakterze hipoterapeuty
– 2 zdjęcia legitymacyjne o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm
– w przypadku posiadania uprawnień instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością
jeździectwo, instruktora/trenera sportu jeździeckiego lub srebrnej odznaki PZJ-
legitymację potwierdzającą te uprawnienia
– wypełniony formularz zgłoszenia na kurs
Przesłanie karty zgłoszeniowej na kurs jest równoznaczne z chęcią przystąpienia do
kursu i przyjęciem kosztów szkolenia.

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ: 18.09.2019 (formularz zgłoszeniowy dostępny
jest na stronie www.pthip.org.pl)
Każdy zgłaszający się uczestnik jest zobowiązany do wpłaty zaliczki 500 zł do
18.09.2019. W przypadku rezygnacji zaliczka przepada.

Płatności należy dokonać na konto Oddziału Warszawskiego PTHip
08 1020 1097 0000 7102 0109 7450

Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu rozpoczęcia kursu w
przypadku braku minimalnej liczby uczestników
Kontakt:
kurs@pthip.org.pl tel. 22 254 254 3 kom. 503 300 722

 

Od 1 stycznia 2020 roku został wprowadzony dodatkowy obowiązkowy element paragonu, w sytuacji gdy na jego podstawie ma zostać wystawiona faktura dla podmiotu który prowadzi działalność gospodarczą. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 106b ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku sprzedaży na rzecz podmiotu prowadzącego działalność, faktura do paragonu może zostać wystawiona wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie potwierdzającym dokonanie sprzedaży zostanie zamieszczony NIP nabywcy. Sprzedawca nie ma prawa wystawienia faktury do paragonu, który nie będzie zawierać numeru NIP nabywcy.

Dlatego prosimy o podawanie danych do faktury przed wniesieniem opłaty za kurs. Paragony są wystawiane w dniu wpłynięcia opłaty na konto i później nie ma możliwości wystawienia faktury.

Aktualne kursy

 
Zapisy otwarte Behawiorysta papug
 
Zapisy otwarte Trener psów
 
Zapisy otwarte Dietetyk zwierzęcy
 
Zapisy otwarte Instruktor Alpakoterapii
 
Zapisy otwarte Trening Medyczny Psów
 
Zapisy otwarte Instruktor Szkolenia Psów

W związku z epidemią koronawirusa COVID-19 - zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą kursów online! #zostanwdomu

Zobacz kursy online