Kurs nadający kwalifikacje behawiorysty
Behawiorysta – Zoopsycholog / Animal behavior consultant

Kurs behawiorysty zwierzęcego przeznaczony dla osób chcących zostać profesjonalnymi psychologami zwierząt. Kurs profesjonalnie przygotowuje słuchaczy do pracy z psami i kotami, w szczególności kładąc nacisk na zrozumienie behawioru tych zwierząt, zrozumienie ich potrzeb i umiejętności komunikowania się z nimi. Kurs zoopsychologa obejmuje także podstawy treningu, niezbędne podczas pracy. Nie zabraknie podstaw wiedzy dotyczącej anatomii i fizjologii, wpływu choroby na zachowanie, różnicowania zaburzeń behawioralnych o podłożu psychicznym i fizjologicznym.

Kursanci przejdą także kurs pierwszej pomocy, za który wręczony będzie odrębny certyfikat.

Czym się wyróżniamy?

Tylko u nas poza blokiem teoretycznym, kursanci przechodzą cały szereg zajęć warsztatowych, treningowych a także praktyk pod okiem doświadczonych behawiorystów. Możemy poszczycić się ogromnymi osiągnięciami zarówno w nauce, jak i w działalności praktycznej. Tylko u nas wykładają profesjonalni wykładowcy akademiccy.

Czy łatwo ukończyć nasz kurs behawiorysty zwierzęcego?

Zdecydowanie nie! Naszą misją jest promowanie profesjonalizmu i perfekcyjności. Nasi kursanci będą chodzącą reklamą jakości naszych kursów. Kurs psychologa zwierzęcego składa się z 8 zjazdów: 6 teoretycznych (moduł1) i 2 praktycznych (moduł2), a także serią praktyk pod okiem behawiorysty. Każdy blok tematyczny kończy się testem, a na koniec kursanci muszą zdać dwa egzaminy: teoretyczny i praktyczny.

Tematyka zajęć:

Moduł 1 – Teoria

Blok 1 Biologiczne mechanizmy zachowania się zwierząt

 • Anatomia i fizjologia psów i kotów. Podstawy anatomii i fizjologii psów i kotów Układ pokarmowy. Układ oddechowy. Układ krwionośny. Układ hormonalny. Układ wydalniczy. Układ nerwowy. Układ powłokowy. Układ rozrodczy: żeński i męski. Układ ruchowy. Najważniejsze różnice między gatunkami.
 • Neuropsychologia i biologiczne mechanizmy zachowania się zwierząt. Budowa układu nerwowego.
 • Podstawy genetyki
 • Profilaktyka weterynaryjna. Kalendarz szczepień szczeniąt – wg World Small Animal Veterinary Association, program standardowy, program wczesny, program późny. Szczepienie przeciwko wściekliźnie. Szczepienia dodatkowe. Choroby zakaźne; nosówka, parwowiroza, kaszel kenelowy, Zakaźne zapalenie wątroby psów (choroba Rubartha), wścieklizna, białaczka kotów, wirusowe zapalenie nosa i tchawicy kotów, kaliciwiroza kotów, panleukopenia kotów. Profilaktyka przeciw ekto- i endo-pasożytom. Choroby pasożytnicze. Choroby wektorowe (przenoszone przez komary i kleszcze).
 • Wpływ choroby na zachowanie. Wpływ choroby układowej na zachowanie. Schematy postępowania oraz schematy różnicujące zaburzenia zachowania i choroby. Pojęcie bólu.
 • Rytmika czynności fizjologicznych. Rola snu.
 • Hormony i ich działanie. Gruczoły wydzielania wewnętrznego i syntetyzowane przez nie hormony. Wpływ hormonów na zachowanie. Najczęstsze zaburzenia wydzielania gruczołów dokrewnych u zwierząt; niedoczynność tarczycy, nadczynność tarczycy, cukrzyca, choroba Cushinga. Hormonozależne choroby nowotworowe. Różnica pomiędzy kastracją a sterylizacją. Wady i zalety kastracji i sterylizacji.
 • Pamięć, myślenie, inteligencja.
 • Emocje (Jaak Panksepp). Learning->wanting->liking system.

Blok 2 Podstawy etologii

 • Podstawowe pojęcia: behawioryzm, behawior, zachowanie, instynkt, popęd, motywacja, motyw, napięcie motywacyjne, podział popędów, konflikt popędów.
 • Stres jako stan mobilizacji całego organizmu w koncepcji Sely’ego. Pojęcie homeostazy. Strategie przetrwania i czynności ochronne.
 • Emocje – Strach, niepokój, lęk i fobia, agresja, terytorializm- biologiczne podstawy.
 • Pojęcie dobrostanu w świetle obecnego prawa.
 • Pochodzenie psów i kotów. Proces domestykacji- najnowsze badania. Teoria dominacji- fakty i mity.
 • Pojęcie temperamentu i osobowości. Metody oceny (C-BARQ, DMA)
 • Podstawy psychologii

Blok 3 Proces uczenia

 • Rodzaje, procesy i mechanizmy uczenia się. Habituacja.
 • Warunkowanie klasyczne i instrumentalne. Kwadrat wzmocnień. Pojęcie kary i nagrody. Pozytywność i negatywność kar i nagród. Nabywanie, wygaszanie i samorzutne odnowienie, generalizacja bodźca, różnicowanie bodźców.
 • Rytualizacja i nawyki.
 • Wyuczona bezradność.

Blok 4 Zachowanie się psów i kotów

 • Behawior psów: Zoosemiotyka – działanie zmysłów i analiza sygnałów w świecie psów. Ewolucja zachowań i rozwój umysłowy
 • Behawior kotów: Zoosemiotyka – działanie zmysłów i analiza sygnałów w świecie kotów. Ewolucja zachowań i rozwój umysłowy
 • Ocena zachowania i stanu emocjonalnego. Bateria testów (ang. test batteries), ocena indywidualna psa za pomocą kwestionariusza (ang. ratings of individual dog), obserwacje prowadzone w warunkach naturalnych (ang. observational tests) oraz ocena eksperta poszczególnych ras (ang. expert ratings of breed prototypes). Wykorzystanie narzędzi diagnostycznych: modelu EMRA (COAPE®), kwestionariusza C-BARQ, kwestionariusz Ethoplanet- Behavioural NEW® (ang. Needs – Emotions – Welfare)
 • Trening Regulacji Zachowań (Technika BAT)

Blok 5 Rozród psów i kotów

 • Decyzja o rozmnażaniu.
 • Uprawnienia jakie daje związek hodowlany.
 • Dojrzałość płciowa u samców i samic. Fazy cyklu jajnikowego u suki. Fazy cyklu jajnikowego u kotki. Krycie.
 • Przebieg ciąży u suki. Przebieg ciąży u kotki. Potwierdzenie ciąży.
 • Poród i jego fazy. Objawy zwiastunowe porodu. Przyczyny ciężkiego porodu. Zaburzenia okresu poporodowego; zapalenie gruczołu sutkowego, wypadnięcie pochwy, tężyczka/rzucawka poporodowa.
 • Preparaty mleko zastępcze. Postępowanie przy odsadzeniu szczeniąt.
 • Socjalizacja szczeniąt i kociąt

Blok 6 Problemy behawioralne psów i kotów

 • Stres – analiza stresorów w życiu codziennym
 • Rodzaje i przyczyny agresji u psów i kotów.
 • Strach, lęk, fobie- diagnostyka, przyczyny, leczenie.
 • OCD- przyczyny, najnowsze doniesienia, leczenie.
 • Nadpobudliwość- czym w zasadzie jest? Diagnostyka, przyczyny, leczenie
 • CDS- diagnostyka, przyczyny, leczenie.
 • Depresja- diagnostyka, przyczyny, leczenie.
 • Pozostałe zaburzenia behawioralne
 • Praca z seniorami

Blok 7 Sposoby radzenia sobie z konkretnymi problemami

 • Diagnostyka
 • Wywiad
 • Planowanie terapii
 • Algorytmy postępowania- Formularz Ethoplanet- Behavioral Diagnostic Algorithm BDA®
 • Przegląd najczęstszych problemów behawioralnych- rozwiązywanie problemów
 • Analiza przypadków
 • Metody rozwiązywania problemów
 • Nosework

Blok 8 Dietetyka

 • Wpływ diety na zachowanie.
 • Otyłość i anoreksja – wpływ na zachowanie
 • Alergie pokarmowe
 • PICA, koprofagia, polifagia, polidypsja i inne zaburzenia pokarmowe
 • Behawior pokarmowy- pobieranie pokarmu. Neofilia i neofobia.
 • Manipulacje dietą
 • Suplementy

Blok 9 Farmakoterapia zaburzeń behawioralnych psów i kotów

Blok 10 Praca behawiorysty- praca z człowiekiem i zwierzęciem. Nauka dialogu.

Podsumowanie części teoretycznej.

 

Moduł 2- Praktyka

 

Warsztaty

Blok 1 Studium przypadków- diagnostyka i rozwiązywanie problemów. Wywiad z zaproszonym gościem.

Blok 2 Ustalanie dawek pokarmowych – manipulacje dietą. Zajęcia komputerowe.

Blok 3 Zoofizjoterapia: Masaż relaksacyjny. Symptomy dysfunkcji. Zrozumieć ciało.

Blok 4 Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla zwierząt towarzyszących.

(Kursanci otrzymują osobny certyfikat ukończenia kursu pierwszej pomocy!)

 

Trening rehabilitacyjny- zajęcia praktyczne z psami

Blok 1 Komunikacja psów- ocena sytuacji

Blok 2 Podstawy posłuszeństwa
Praca z klikerem i bez. Podstawy naprowadzania i kształtowania zachowania. Manipulacje środowiskowe. Zapobieganie. Kontrolowane prowokowanie sytuacji problematycznej. Metoda “Do as I do”. Nauka podstawowych komend (siad, waruj, stój, zostań). Nauka zakładania kagańca i przebywania w kagańcu. Nauka zostawania w kojcu/klatce/na posłaniu. Wykorzystanie zabawy w budowaniu relacji z psem. Nauka dobrej zabawy. Kontrolowanie kontaktów socjalnych.

Blok 3 Podstawowy ekwipunek behawiorysty – nauka korzystania z przyrządów terapeutycznych i treningowych

Blok 4 Przeciwwarunkowanie i odwrażliwianie

Blok 5 Postępowanie w awaryjnych sytuacjach, praca z psem agresywnym

 

Praktyki zawodowe (3 konsultacje pod okiem behawiorysty prowadzącego)

Forma zaliczenia: Egzamin końcowy część teoretyczna i praktyczna. Prace zaliczeniowe w trakcie zjazdów

Cena Early birds do 31.03.2019 – 4700zł

Cena regularna po 31.03.2019 – 7000zł

Rozkładamy na raty! W celu rozłożenia płatności na raty- prosimy o kontakt mailowy na: kontakt@ethoplanet.com

 

Cena obejmuje:

 • materiały szkoleniowe
 • formularze behawiorysty, instrukcje, kwestionariusze wywiadu
 • walizkę behawiorysty „Ethoplanet”
 • opiekę tutora podczas trwania całego kursu
 • zajęcia praktyczne z udziałem psów
 • praktyki pod okiem behawiorysty prowadzącego w formie konsultacji u pacjenta
 • warsztaty dietetyczne i zoofizjoterapeutyczne
 • warsztaty trenerskie- komunikacja psów
 • Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla zwierząt towarzyszących (wydawany osobny certyfikat!)
 • Szkolenie: Podstawy prawne utrzymywania psa lub kota (wydawany osobny dyplom!) z adw. Karoliną Kuszlewicz
 • Kurs SKUTECZNA STRATEGIA PET BIZNESU (wydawany osobny certyfikat!) z Magdaleną Rorbach
 • JEDEN KURS – 4 CERTYFIKATY! (1. KURS PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ DLA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH, 2. PODSTAWY PRAWNE UTRZYMYWANIA PSA LUB KOTA, 3. SKUTECZNA STRATEGIA PET BIZNESU 4. BEHAWIORYSTA-ZOOPSYCHOLOG ETHOPLANET) 
 • lunch (dwudaniowy, z deserem)
 • przerwy kawowe

Pierwsze podejście do egzaminów teoretycznego i praktycznego jest wliczone w cenę. Każde kolejne podejście płatne 150zł/egzamin. Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia kursu po zaliczeniu obu egzaminów. Certyfikat upoważnia do pracy w zawodzie Zoopsychologa/ Behawiorysty. Certyfikat wydawany jest wg wzoru MEN, a także nasi kursanci otrzymują osobny dyplom Ethoplanet. 

Liczba godzin: 350

Liczba zjazdów weekendowych: 8

Terminy zjazdów:

Grupa 1 (zapisy zamknięte)

1. 24.11 – 25.11

2. 12.01 – 13.01

3. 26.01 – 27.01

4. 9.02 – 10.02

5. 23.02 – 24.02

6. 9.03 – 10.03

7. 23.03 – 24.03

8. 30.03 – 31.03

Godziny: 10:00 – 18:00

Grupa 2

Terminy zjazdów drugiej edycji:

1. 14.09 – 15.09

2. 28.09 – 29.09

3. 12.10 – 13.10

4. 26.10 – 27.10

5. 30.11 – 1.12

6. 11.01 – 12.01

7. 25.01 – 26.01

8. 15.02 – 16.02

 

Prowadzący:

dr Ewa Adamkiewicz

lek. wet. Katarzyna Barłowska

inż. Milena Beli

dr Karolina Hołda

dr Grzegorz Juszczak

mgr inż. Katarzyna Karwowska

mgr. inż. Agata Kokocińska-Kusiak

adw. Karolina Kuszlewicz

lek. Wet. Jolanta Łapińska

mgr Artur Łazarczyk

lek.wet. Martyna Woszczyło

mgr Iga Paczyńska

mgr Magdalena Żelazowska

kurs behawiorysty zwierzęcego - zoopsycholog psów

Miejsce: Centrum Konferencyjno-Apartamentowe “Mrówka”, Warszawa

 

UWAGA! Tworzymy społeczność Behawioryści Ethoplanet! Tylko u nas masz darmową reklamę na naszej stronie internetowej!

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminarzu

W celu otrzymania certyfikatu należy dostarczyć kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub uczelni wyższej

 

Program przedmiotowy kursu:

Liczba godzin zajęćPraca OnlineŁączniePrzedmiotProwadzący
628Pierwsza pomoc przedmedyczna dla zwierząt towarzyszącychLek. wet. Katarzyna Barłowska
224Podstawy anatomii psów i kotówLek. wet. Katarzyna Barłowska
224Podstawy fizjologii psów i kotówLek. wet. Katarzyna Barłowska
224Profilaktyka weterynaryjna.Lek. wet. Katarzyna Barłowska
5510Wpływ chorób somatycznych na zachowanie zwierzątLek. wet. Katarzyna Barłowska, lek. wet. Martyna Woszczyło
336Hormony i ich działanie.Lek. wet. Katarzyna Barłowska
448Rozród psów i kotów. Socjalizacja szczeniąt i kociąt.Lek. wet. Katarzyna Barłowska, mgr Katarzyna Karwowska, mgr inż.Agata Kokocińska-Kusiak
448Neuropsychologia.Dr Grzegorz Juszczak
336Biologiczne mechanizmy zachowania się zwierząt.Dr Grzegorz Juszczak
112Podstawy genetykiDr Grzegorz Juszczak
112Rytmika czynności fizjologicznych.Dr Grzegorz Juszczak
224Procesy uczenia się i pamięciDr Grzegorz Juszczak
448Podstawy dietetykiMgr inż. Karolina Hołda
224Wpływ diety na zachowanieMgr inż. Karolina Hołda
224Manipulacje dietąMgr inż. Karolina Hołda
224Wprowadzenie do psychologiiMgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak
101020Diagnostyka zaburzeń behawioralnych. Algorytmy postępowania.Mgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak, lek. wet. Katarzyna Barłowska, lek. wet. Martyna Woszczyło
224Praca z klientemMgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak
6612Analiza przypadkówMgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak, lek. wet. Martyna Woszczyło, lek. wet Jolanta Łapińska,
112Podstawy etologiiMgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak
336Zoopsychologia – Elementy psychologii zwierzątMgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak
448Zoosemiotyka- Behawior psaMgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak
448Zoosemiotyka- Behawior kotaMgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak, lek. wet. Martyna Woszczyło,
224Relacje człowiek – zwierzęMgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak
224Etogram psaMgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak
224Etogram kotaMgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak
448Systemy emocjonalneMgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak
112Podstawy noseworkMgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak
151530Problemy behawioralne psów i kotówMgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak, mgr Katarzyna Karwowska, lek. wet Jolanta Łapińska,
112Dobrostan zwierzątMgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak
336DomestykacjaMgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak, Kinga Stępniak
5510Metody oceny zachowania zwierzątMgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak, dr  Ewa Adamkiewicz
101525Terapie behawioralne psów i kotówMgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak, mgr Katarzyna Karwowska, Lek. wet. Jolanta Łapińska,
101525Techniki pracy z psami i kotami z zaburzeniami behawioralnymidr  Ewa Adamkiewicz, Mgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak, mgr Iga Paczyńska, lek. wet. Martyna Woszczyło,
448Farmakoterapia zaburzeń behawioralnych psów i kotówLek. wet. Jolanta Łapińska
448ZoofizjoterapiaInż. Milena Beli
8917Zajęcia praktyczne z psami- podstawy treningumgr Artur Łazarczyk, mgr Magdalena Żelazowska, mgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak
336Metody oceny temperamentudr  Ewa Adamkiewicz
202Aspekty prawne – Pies w społeczeństwie (odpowiedzialność cywilna i karna)adw. Karolina Kuszlewicz
101020Praktyki w schronisku – diagnostykaMagdalena Olszewska, Agata Kokocińska-Kusiak
101525Praktyki- KonsultacjeMagdalena Olszewska, Agata Kokocińska-Kusiak
Łącznie godzin:350

 

 

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna przyznała 15 pukntów edukacyjnych za Kurs Behawiorysta-Zoopsycholog Ethoplanet


Zapisy na kursChcę otrzymać fakturęEarly birds do 31.03.2019 - 4700złCena regularna po 31.03.2019 7000złRozłożenie na raty (7 rat po 1000zł)