Kurs nadający kwalifikacje behawiorysty
Behawiorysta – Zoopsycholog / Animal behavior consultant

Kurs behawiorysty zwierzęcego przeznaczony dla osób chcących zostać profesjonalnymi psychologami zwierząt. Kurs profesjonalnie przygotowuje słuchaczy do pracy z psami i kotami, w szczególności kładąc nacisk na zrozumienie behawioru tych zwierząt, zrozumienie ich potrzeb i umiejętności komunikowania się z nimi. Kurs zoopsychologa obejmuje także podstawy treningu, niezbędne podczas pracy. Nie zabraknie podstaw wiedzy dotyczącej anatomii i fizjologii, wpływu choroby na zachowanie, różnicowania zaburzeń behawioralnych o podłożu psychicznym i fizjologicznym.

Kursanci przejdą także kurs pierwszej pomocy, za który wręczony będzie odrębny certyfikat.

Czym się wyróżniamy?

Tylko u nas poza blokiem teoretycznym, kursanci przechodzą cały szereg zajęć warsztatowych, treningowych a także praktyk pod okiem doświadczonych behawiorystów. Możemy poszczycić się ogromnymi osiągnięciami zarówno w nauce, jak i w działalności praktycznej. Tylko u nas wykładają profesjonalni wykładowcy akademiccy.

Czy łatwo ukończyć nasz kurs behawiorysty zwierzęcego?

Zdecydowanie nie! Naszą misją jest promowanie profesjonalizmu i perfekcyjności. Nasi kursanci będą chodzącą reklamą jakości naszych kursów. Kurs psychologa zwierzęcego składa się z 8 zjazdów: 6 teoretycznych (moduł1) i 2 praktycznych (moduł2), a także serią praktyk pod okiem behawiorysty. Każdy blok tematyczny kończy się testem, a na koniec kursanci muszą zdać dwa egzaminy: teoretyczny i praktyczny.

Tematyka zajęć:

Moduł 1 – Teoria

Blok 1 Biologiczne mechanizmy zachowania się zwierząt

 • Anatomia i fizjologia psów i kotów. Podstawy anatomii i fizjologii psów i kotów Układ pokarmowy. Układ oddechowy. Układ krwionośny. Układ hormonalny. Układ wydalniczy. Układ nerwowy. Układ powłokowy. Układ rozrodczy: żeński i męski. Układ ruchowy. Najważniejsze różnice między gatunkami. (zajęcia online)
 • Neuropsychologia i biologiczne mechanizmy zachowania się zwierząt. Budowa układu nerwowego.
 • Podstawy genetyki
 • Profilaktyka weterynaryjna. Kalendarz szczepień szczeniąt – wg World Small Animal Veterinary Association, program standardowy, program wczesny, program późny. Szczepienie przeciwko wściekliźnie. Szczepienia dodatkowe. Choroby zakaźne; nosówka, parwowiroza, kaszel kenelowy, Zakaźne zapalenie wątroby psów (choroba Rubartha), wścieklizna, białaczka kotów, wirusowe zapalenie nosa i tchawicy kotów, kaliciwiroza kotów, panleukopenia kotów. Profilaktyka przeciw ekto- i endo-pasożytom. Choroby pasożytnicze. Choroby wektorowe (przenoszone przez komary i kleszcze).
 • Wpływ choroby na zachowanie. Wpływ choroby układowej na zachowanie. Schematy postępowania oraz schematy różnicujące zaburzenia zachowania i choroby. Pojęcie bólu.
 • Rytmika czynności fizjologicznych. Rola snu.
 • Hormony i ich działanie. Gruczoły wydzielania wewnętrznego i syntetyzowane przez nie hormony. Wpływ hormonów na zachowanie. Najczęstsze zaburzenia wydzielania gruczołów dokrewnych u zwierząt; niedoczynność tarczycy, nadczynność tarczycy, cukrzyca, choroba Cushinga. Hormonozależne choroby nowotworowe. Różnica pomiędzy kastracją a sterylizacją. Wady i zalety kastracji i sterylizacji.
 • Pamięć, myślenie, inteligencja.
 • Emocje (Jaak Panksepp). Learning->wanting->liking system.

Blok 2 Podstawy etologii

 • Podstawowe pojęcia: behawioryzm, behawior, zachowanie, instynkt, popęd, motywacja, motyw, napięcie motywacyjne, podział popędów, konflikt popędów.
 • Stres jako stan mobilizacji całego organizmu w koncepcji Sely’ego. Pojęcie homeostazy. Strategie przetrwania i czynności ochronne.
 • Emocje – Strach, niepokój, lęk i fobia, agresja, terytorializm- biologiczne podstawy.
 • Pojęcie dobrostanu w świetle obecnego prawa.
 • Pochodzenie psów i kotów. Proces domestykacji- najnowsze badania. Teoria dominacji- fakty i mity.
 • Pojęcie temperamentu i osobowości. Metody oceny (C-BARQ, DMA)
 • Podstawy psychologii

Blok 3 Proces uczenia

 • Rodzaje, procesy i mechanizmy uczenia się. Habituacja.
 • Warunkowanie klasyczne i instrumentalne. Kwadrat wzmocnień. Pojęcie kary i nagrody. Pozytywność i negatywność kar i nagród. Nabywanie, wygaszanie i samorzutne odnowienie, generalizacja bodźca, różnicowanie bodźców.
 • Rytualizacja i nawyki.
 • Wyuczona bezradność.

Blok 4 Zachowanie się psów i kotów

 • Behawior psów: Zoosemiotyka – działanie zmysłów i analiza sygnałów w świecie psów. Ewolucja zachowań i rozwój umysłowy
 • Behawior kotów: Zoosemiotyka – działanie zmysłów i analiza sygnałów w świecie kotów. Ewolucja zachowań i rozwój umysłowy
 • Ocena zachowania i stanu emocjonalnego. Bateria testów (ang. test batteries), ocena indywidualna psa za pomocą kwestionariusza (ang. ratings of individual dog), obserwacje prowadzone w warunkach naturalnych (ang. observational tests) oraz ocena eksperta poszczególnych ras (ang. expert ratings of breed prototypes). Wykorzystanie narzędzi diagnostycznych: modelu EMRA (COAPE®), kwestionariusza C-BARQ, kwestionariusz Ethoplanet- Behavioural NEW® (ang. Needs – Emotions – Welfare)
 • Trening Regulacji Zachowań (Technika BAT)

Blok 5 Rozród psów i kotów

 • Decyzja o rozmnażaniu.
 • Uprawnienia jakie daje związek hodowlany.
 • Dojrzałość płciowa u samców i samic. Fazy cyklu jajnikowego u suki. Fazy cyklu jajnikowego u kotki. Krycie.
 • Przebieg ciąży u suki. Przebieg ciąży u kotki. Potwierdzenie ciąży.
 • Poród i jego fazy. Objawy zwiastunowe porodu. Przyczyny ciężkiego porodu. Zaburzenia okresu poporodowego; zapalenie gruczołu sutkowego, wypadnięcie pochwy, tężyczka/rzucawka poporodowa.
 • Preparaty mleko zastępcze. Postępowanie przy odsadzeniu szczeniąt.
 • Socjalizacja szczeniąt i kociąt

Blok 6 Problemy behawioralne psów i kotów

 • Stres – analiza stresorów w życiu codziennym
 • Rodzaje i przyczyny agresji u psów i kotów.
 • Strach, lęk, fobie- diagnostyka, przyczyny, leczenie.
 • OCD- przyczyny, najnowsze doniesienia, leczenie.
 • Nadpobudliwość- czym w zasadzie jest? Diagnostyka, przyczyny, leczenie
 • CDS- diagnostyka, przyczyny, leczenie.
 • Depresja- diagnostyka, przyczyny, leczenie.
 • Pozostałe zaburzenia behawioralne
 • Praca z seniorami

Blok 7 Sposoby radzenia sobie z konkretnymi problemami

 • Diagnostyka
 • Wywiad
 • Planowanie terapii
 • Algorytmy postępowania- Formularz Ethoplanet- Behavioral Diagnostic Algorithm BDA®
 • Przegląd najczęstszych problemów behawioralnych- rozwiązywanie problemów
 • Analiza przypadków
 • Metody rozwiązywania problemów
 • Nosework

Blok 8 Dietetyka

 • Wpływ diety na zachowanie.
 • Otyłość i anoreksja – wpływ na zachowanie
 • Alergie pokarmowe
 • PICA, koprofagia, polifagia, polidypsja i inne zaburzenia pokarmowe
 • Behawior pokarmowy- pobieranie pokarmu. Neofilia i neofobia.
 • Manipulacje dietą
 • Suplementy

Blok 9 Farmakoterapia zaburzeń behawioralnych psów i kotów

Blok 10 Praca behawiorysty- praca z człowiekiem i zwierzęciem. Nauka dialogu.

Podsumowanie części teoretycznej.

 

Moduł 2- Praktyka

 

Warsztaty

Blok 1 Studium przypadków- diagnostyka i rozwiązywanie problemów. Wywiad z zaproszonym gościem.

Blok 2 Ustalanie dawek pokarmowych – manipulacje dietą. Zajęcia komputerowe.

Blok 3 Zoofizjoterapia: Masaż relaksacyjny. Symptomy dysfunkcji. Zrozumieć ciało.

Blok 4 Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla zwierząt towarzyszących.

(Kursanci otrzymują osobny certyfikat ukończenia kursu pierwszej pomocy!)

 

Trening rehabilitacyjny- zajęcia praktyczne z psami

Blok 1 Komunikacja psów- ocena sytuacji

Blok 2 Podstawy posłuszeństwa
Praca z klikerem i bez. Podstawy naprowadzania i kształtowania zachowania. Manipulacje środowiskowe. Zapobieganie. Kontrolowane prowokowanie sytuacji problematycznej. Metoda “Do as I do”. Nauka podstawowych komend (siad, waruj, stój, zostań). Nauka zakładania kagańca i przebywania w kagańcu. Nauka zostawania w kojcu/klatce/na posłaniu. Wykorzystanie zabawy w budowaniu relacji z psem. Nauka dobrej zabawy. Kontrolowanie kontaktów socjalnych.

Blok 3 Podstawowy ekwipunek behawiorysty – nauka korzystania z przyrządów terapeutycznych i treningowych

Blok 4 Przeciwwarunkowanie i odwrażliwianie

Blok 5 Postępowanie w awaryjnych sytuacjach, praca z psem agresywnym

 

Praktyki zawodowe (3 konsultacje pod okiem behawiorysty prowadzącego) oraz praktyki w schronisku!

 

Forma zaliczenia: Egzamin końcowy część teoretyczna i praktyczna. Prace zaliczeniowe w trakcie zjazdów

 

Cena: 7000zł

Rozkładamy na raty! W celu rozłożenia płatności na raty- prosimy o kontakt mailowy na: kontakt@ethoplanet.com

 

Cena obejmuje:

 • materiały szkoleniowe
 • formularze behawiorysty, instrukcje, kwestionariusze wywiadu
 • walizkę behawiorysty „Ethoplanet”
 • opiekę tutora podczas trwania całego kursu
 • zajęcia praktyczne z udziałem psów
 • praktyki pod okiem behawiorysty prowadzącego w formie konsultacji u pacjenta
 • warsztaty dietetyczne i zoofizjoterapeutyczne
 • Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla zwierząt towarzyszących (wydawany osobny certyfikat!)
 • Szkolenie: Podstawy prawne utrzymywania psa lub kota (wydawany osobny dyplom!) z adw. Karoliną Kuszlewicz
 • JEDEN KURS – 5 CERTYFIKATÓW! (1. KURS PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ DLA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH, 2. PODSTAWY PRAWNE UTRZYMYWANIA PSA LUB KOTA,  3. BEHAWIORYSTA-ZOOPSYCHOLOG ETHOPLANET, 4. Podstawy PET BIZNESU, 5. ANATOMIA I FIZJOLOGIA DLA BEHAWIORYSTÓW) 
 • lunch (dwudaniowy)
 • przerwy kawowe

Pierwsze podejście do egzaminów teoretycznego i praktycznego jest wliczone w cenę. Każde kolejne podejście płatne 150zł/egzamin. Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia kursu po zaliczeniu obu egzaminów. Certyfikat upoważnia do pracy w zawodzie Zoopsychologa/ Behawiorysty. Certyfikat wydawany jest na wzór MEN, a także nasi kursanci otrzymują osobny dyplom Ethoplanet. 

Liczba godzin: 350

Liczba zjazdów weekendowych: 8

 

Grupa 3

Terminy zjazdów trzeciej edycji (2020/2021):

1. 3.10-4.10

2. 17.10-18.10

3. 31.10-1.11

4. 21.11-22.11

5. 5.12-6.12

6. 9.01 – 10.01

7. 16.01- 17.01

8. 23.01 – 24.01

Egzamin: 13.02

W momencie niezaliczenia egzaminu, przysługują kolejne terminy ustalane wspólnie z pozostałymi osobami mającymi egzamin do napisania, za dodatkową opłatą 150zł.

 

Prowadzący:

dr Ewa Adamkiewicz

dr Paweł Boguszewski

lek. wet. Katarzyna Barłowska

inż. Milena Beli

dr Karolina Hołda

dr Grzegorz Juszczak

mgr. inż. Agata Kokocińska-Kusiak

adw. Karolina Kuszlewicz

lek. Wet. Jolanta Łapińska

mgr Artur Łazarczyk

lek.wet. Martyna Woszczyło

mgr Iga Paczyńska

mgr Magdalena Żelazowska

mgr Piotr Kleszczyński

 

Miejsce: Centrum Konferencyjno-Apartamentowe “Mrówka”, Warszawa

 

UWAGA! Tworzymy społeczność Behawioryści Ethoplanet! Tylko u nas masz darmową reklamę na naszej stronie internetowej!

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminarzu

W celu otrzymania certyfikatu należy dostarczyć kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub uczelni wyższej

 

Program przedmiotowy kursu:

Liczba godzin zajęć Praca Online Łącznie Przedmiot Prowadzący
6 2 8 Pierwsza pomoc przedmedyczna dla zwierząt towarzyszących Lek. wet. Katarzyna Barłowska
2 2 4 Podstawy anatomii psów i kotów Lek. wet. Katarzyna Barłowska
2 2 4 Podstawy fizjologii psów i kotów Lek. wet. Katarzyna Barłowska
2 2 4 Profilaktyka weterynaryjna. Lek. wet. Katarzyna Barłowska
5 5 10 Wpływ chorób somatycznych na zachowanie zwierząt lek. wet. Martyna Woszczyło
3 3 6 Hormony i ich działanie. Lek. wet. Katarzyna Barłowska
4 4 8 Rozród psów i kotów. Socjalizacja szczeniąt i kociąt. Lek. wet. Katarzyna Barłowska, mgr inż.Agata Kokocińska-Kusiak
4 4 8 Neuropsychologia. Dr Grzegorz Juszczak
3 3 6 Biologiczne mechanizmy zachowania się zwierząt. Dr Grzegorz Juszczak
1 1 2 Podstawy genetyki Dr Grzegorz Juszczak
1 1 2 Rytmika czynności fizjologicznych. Dr Grzegorz Juszczak
2 2 4 Procesy uczenia się i pamięci Dr Grzegorz Juszczak
4 4 8 Podstawy dietetyki dr Karolina Hołda
2 2 4 Wpływ diety na zachowanie dr Karolina Hołda
2 2 4 Manipulacje dietą dr Karolina Hołda
2 2 4 Wprowadzenie do psychologii Mgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak
10 10 20 Diagnostyka zaburzeń behawioralnych. Algorytmy postępowania. Mgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak, lek. wet. Katarzyna Barłowska, lek. wet. Martyna Woszczyło
2 2 4 Praca z klientem Mgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak
6 6 12 Analiza przypadków Mgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak, lek. wet. Martyna Woszczyło, lek. wet Jolanta Łapińska,
1 1 2 Podstawy etologii Mgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak
3 3 6 Zoopsychologia – Elementy psychologii zwierząt Mgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak
4 4 8 Zoosemiotyka- Behawior psa Mgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak
4 4 8 Zoosemiotyka- Behawior kota Mgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak, lek. wet. Martyna Woszczyło,
2 2 4 Relacje człowiek – zwierzę Mgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak
2 2 4 Etogram psa Mgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak
2 2 4 Etogram kota Mgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak
4 4 8 Systemy emocjonalne Mgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak
1 1 2 Podstawy nosework Mgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak
15 15 30 Problemy behawioralne psów i kotów Mgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak, mgr Katarzyna Karwowska, lek. wet Jolanta Łapińska,
1 1 2 Dobrostan zwierząt Mgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak
4 0 4 Domestykacja Mgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak, Kinga Stępniak
5 5 10 Metody oceny zachowania zwierząt Mgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak, dr  Ewa Adamkiewicz
10 15 25 Terapie behawioralne psów i kotów Mgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak, mgr Katarzyna Karwowska, Lek. wet. Jolanta Łapińska,
10 15 25 Techniki pracy z psami i kotami z zaburzeniami behawioralnymi dr  Ewa Adamkiewicz, Mgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak, lek. wet. Martyna Woszczyło,
4 4 8 Farmakoterapia zaburzeń behawioralnych psów i kotów Lek. wet. Jolanta Łapińska
4 4 8 Zoofizjoterapia Inż. Milena Beli
8 9 17 Zajęcia praktyczne z psami- podstawy treningu mgr Artur Łazarczyk, mgr Magdalena Żelazowska, tech.wet. Szymon Migas
3 3 6 Metody oceny temperamentu dr  Ewa Adamkiewicz
2 0 2 Aspekty prawne – Pies w społeczeństwie (odpowiedzialność cywilna i karna) adw. Karolina Kuszlewicz
10 10 20 Praktyki w schronisku – diagnostyka Magdalena Olszewska, Agata Kokocińska-Kusiak, Piotr Kleszczyński, Danuta Sawicka, Natalia Kropa, Agnieszka Bieńkowska,  Agnieszka Nalepa.
10 15 25 Praktyki- Konsultacje Magdalena Olszewska, Agata Kokocińska-Kusiak, Piotr Kleszczyński, Danuta Sawicka, Natalia Kropa, Agnieszka Bieńkowska, Agnieszka Nalepa.
Łącznie godzin: 350

 

 

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna przyznała 15 punktów edukacyjnych za Kurs Behawiorysta-Zoopsycholog Ethoplanet

 


Zapisy na kursChcę otrzymać fakturęChcę rozłożyć na raty

Od 1 stycznia 2020 roku został wprowadzony dodatkowy obowiązkowy element paragonu, w sytuacji gdy na jego podstawie ma zostać wystawiona faktura dla podmiotu który prowadzi działalność gospodarczą. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 106b ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku sprzedaży na rzecz podmiotu prowadzącego działalność, faktura do paragonu może zostać wystawiona wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie potwierdzającym dokonanie sprzedaży zostanie zamieszczony NIP nabywcy. Sprzedawca nie ma prawa wystawienia faktury do paragonu, który nie będzie zawierać numeru NIP nabywcy.

Dlatego prosimy o podawanie danych do faktury przed wniesieniem opłaty za kurs. Paragony są wystawiane w dniu wpłynięcia opłaty na konto i później nie ma możliwości wystawienia faktury.

Aktualne kursy

 
Zapisy otwarte Behawiorysta papug
 
Zapisy otwarte Trener psów
 
Zapisy otwarte Dietetyk zwierzęcy
 
Zapisy otwarte Instruktor Alpakoterapii
 
Zapisy otwarte Trening Medyczny Psów
 
Zapisy otwarte Instruktor Szkolenia Psów

W związku z epidemią koronawirusa COVID-19 - zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą kursów online! #zostanwdomu

Zobacz kursy online