Behawiorysta Zoopsycholog

zapisy otwarte

UWAGA
Komisja ds. Studiów Wyższych Lekarzy Weterynarii, Kształcenia Ustawicznego i Specjalizacji
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, przyznała szkoleniu 20 punktów edukacyjnych.

O kursie Behawiorysta-Zoopsycholog

Kurs behawiorysty zwierzęcego przeznaczony dla osób chcących zostać profesjonalnymi psychologami zwierząt. Kurs profesjonalnie przygotowuje słuchaczy do pracy z psami i kotami, w szczególności kładąc nacisk na zrozumienie behawioru tych zwierząt, zrozumienie ich potrzeb i umiejętności komunikowania się z nimi.

Kurs zoopsychologa obejmuje także warsztaty praktyczne niezbędne podczas pracy. Nie zabraknie podstaw wiedzy dotyczącej anatomii i fizjologii, wpływu choroby na zachowanie, różnicowania zaburzeń behawioralnych o podłożu psychicznym i fizjologicznym.

Czym się wyróżniamy?

Tylko u nas poza blokiem teoretycznym, kursanci przechodzą cały szereg zajęć warsztatowych, treningowych a także praktyk pod okiem doświadczonych behawiorystów. Możemy poszczycić się ogromnymi osiągnięciami zarówno w nauce, jak i w działalności praktycznej. Tylko u nas wykładają profesjonalni wykładowcy akademiccy.

Czy łatwo ukończyć nasz kurs behawiorysty zwierzęcego?

Zdecydowanie nie! Naszą misją jest promowanie profesjonalizmu i perfekcyjności. Nasi kursanci będą chodzącą reklamą jakości naszych kursów. Kurs psychologa zwierzęcego składa się z 8 zjazdów weekendowych: teoretycznych, praktycznych oraz serii materiałów w formie video prezentacji, które można odtwarzać w dowolnym momencie, a także serią praktyk pod okiem behawiorysty. Każdy blok tematyczny kończy się testem, a na koniec kursanci muszą zdać dwa egzaminy: teoretyczny i praktyczny.

Kurs zorganizowany jest na profesjonalnej platformie e-learningowej.

 

Kurs behawiorysty

Choć koty i psy nie mówią ludzkim głosem, komunikują się z nami najlepiej, jak tylko potrafią. Podstawą jest jednak umiejętność odczytywania sygnałów, jakie wysyłają, gdy chcą coś przekazać. Mowa czworonogów opiera się na zupełnie innych filarach i zamiast wykorzystywania słów, stosują one metody angażujące nieco inne zmysły. Stąd też wiemy, jak wiele powiedzieć nam może nietypowe zachowanie psa lub kota w kontekście oddawania moczu w niepożądanych miejscach w domu. Zapisz się na kurs, by jako profesjonalny behawiorysta pomagać innym rozwiązywać problemy komunikacyjne na linii zwierzak-człowiek. Zapraszamy!

Psycholog zwierzęcy: Warszawa

Właściciele zwierząt bardzo często ich nietypowe zachowanie odbierają jako problem sam w sobie, jednak dopiero z pomocą behawiorysty mogą zrozumieć, jak wielki wpływ na nastrój psa czy kota ma jego relacja z ludźmi, innymi zwierzętami oraz tym, co dzieje się za oknem. Kot, który agresywnie atakuje i gryzie ręce swoich właścicieli być może potrzebuje po prostu więcej uwagi, zwiększonego czasu na wspólne zabawy, a może próbuje zasygnalizować opiekunowi, że coś mu dolega. Nigdy nie należy winić zwierzaka za jego postępowanie — trzeba mu pomóc, odnajdując przyczynę. Wierzymy, że dobry zoopsycholog, jakim wkrótce się staniesz, w niejednym domu przywróci równowagę.

Behawiorysta psi: kurs online

Pomoc behawiorysty szczególnie przydaje się na etapie, w którym pies lub kot ze schroniska trafia do nowego domu. Wówczas konieczne jest przepracowanie różnych lęków, nieufności i innych nietypowych zachowań. Stań się prawdziwym, zwierzęcym psychologiem, który pomoże mu oddzielić traumatyczną przeszłość od teraźniejszości grubą kreską. Serdecznie zapraszamy na kurs z zajęciami praktycznymi w Warszawie!

Po ukończeniu kursu:

Uczestnik potrafi:

– przeprowadzać wywiad behawioralny;

– postawić diagnozę zaburzeń behawioralnych;

– stosować w praktyce algorytmy diagnostyczne;

– przygotować plan terapii behawioralnej;

– prowadzić obserwacje i funkcjonalną analizę zachowania;

– zastosować odpowiednią suplementację zaburzeń behawioralnych;

– ocenić stan zdrowia zwierzęcia, jego dietę i zabezpieczenie potrzeb;

– przeprowadzić terapię behawioralną;

– prowadzić samodzielnie konsultacje;

Uczestnik wie:

– gdzie szukać informacji i jak pogłębiać swoją wiedzę;

– jak korzystać z badań naukowych;

– jak dotrzeć do rzetelnych źródeł informacji;

Uczestnik zna:

– profesjonalną terminologię stosowaną w etologii i naukach pokrewnych;

– techniki pracy ze zwierzętami

– teorię uczenia i potrafi ją zastosować w praktyce

Uczestnik otrzymuje:

– gotowe instrukcje dla klienta;

– wzory formularzy;

– materiały pomocnicze;

– materiały edukacyjne;

– pakiety prezentów na start;

– pomoc tutora przez cały okres trwania kursu oraz po zakończenia kursu w celu rozpoczęcia własnej kariery

Moduł 1 – Teoria

Blok 1 Biologiczne mechanizmy zachowania się zwierząt

 • Anatomia i fizjologia psów i kotów. Podstawy anatomii i fizjologii psów i kotów Układ pokarmowy. Układ oddechowy. Układ krwionośny. Układ hormonalny. Układ wydalniczy. Układ nerwowy. Układ powłokowy. Układ rozrodczy: żeński i męski. Układ ruchowy. Najważniejsze różnice między gatunkami. (zajęcia online)
 • Neuropsychologia i biologiczne mechanizmy zachowania się zwierząt. Budowa układu nerwowego.
 • Podstawy genetyki
 • Profilaktyka weterynaryjna. Kalendarz szczepień szczeniąt – wg World Small Animal Veterinary Association, program standardowy, program wczesny, program późny. Szczepienie przeciwko wściekliźnie. Szczepienia dodatkowe. Choroby zakaźne; nosówka, parwowiroza, kaszel kenelowy, Zakaźne zapalenie wątroby psów (choroba Rubartha), wścieklizna, białaczka kotów, wirusowe zapalenie nosa i tchawicy kotów, kaliciwiroza kotów, panleukopenia kotów. Profilaktyka przeciw ekto- i endo-pasożytom. Choroby pasożytnicze. Choroby wektorowe (przenoszone przez komary i kleszcze).
 • Wpływ choroby na zachowanie. Wpływ choroby układowej na zachowanie. Schematy postępowania oraz schematy różnicujące zaburzenia zachowania i choroby. Pojęcie bólu.
 • Rytmika czynności fizjologicznych. Rola snu.
 • Hormony i ich działanie. Gruczoły wydzielania wewnętrznego i syntetyzowane przez nie hormony. Wpływ hormonów na zachowanie. Najczęstsze zaburzenia wydzielania gruczołów dokrewnych u zwierząt; niedoczynność tarczycy, nadczynność tarczycy, cukrzyca, choroba Cushinga. Hormonozależne choroby nowotworowe. Różnica pomiędzy kastracją a sterylizacją. Wady i zalety kastracji i sterylizacji.
 • Pamięć, myślenie, inteligencja.
 • Emocje (Jaak Panksepp). Learning->wanting->liking system.

Blok 2 Podstawy etologii

 • Podstawowe pojęcia: behawioryzm, behawior, zachowanie, instynkt, popęd, motywacja, motyw, napięcie motywacyjne, podział popędów, konflikt popędów.
 • Stres jako stan mobilizacji całego organizmu w koncepcji Sely’ego. Pojęcie homeostazy. Strategie przetrwania i czynności ochronne.
 • Emocje – Strach, niepokój, lęk i fobia, agresja, terytorializm- biologiczne podstawy.
 • Pojęcie dobrostanu w świetle obecnego prawa.
 • Pochodzenie psów i kotów. Proces domestykacji- najnowsze badania. Teoria dominacji- fakty i mity.
 • Pojęcie temperamentu i osobowości. Metody oceny (C-BARQ, DMA)

Blok 3 Proces uczenia

 • Rodzaje, procesy i mechanizmy uczenia się. Habituacja.
 • Warunkowanie klasyczne i instrumentalne. Kwadrat wzmocnień. Pojęcie kary i nagrody. Pozytywność i negatywność kar i nagród. Nabywanie, wygaszanie i samorzutne odnowienie, generalizacja bodźca, różnicowanie bodźców.
 • Rytualizacja i nawyki.
 • Wyuczona bezradność.
 • Teoria uczenia i modyfikacji zachowań

Blok 4 Zachowanie się psów i kotów

 • Behawior psów: Zoosemiotyka – działanie zmysłów i analiza sygnałów w świecie psów. Ewolucja zachowań i rozwój umysłowy
 • Behawior kotów: Zoosemiotyka – działanie zmysłów i analiza sygnałów w świecie kotów. Ewolucja zachowań i rozwój umysłowy
 • Ocena zachowania i stanu emocjonalnego. Bateria testów (ang. test batteries), ocena indywidualna psa za pomocą kwestionariusza (ang. ratings of individual dog), obserwacje prowadzone w warunkach naturalnych (ang. observational tests) oraz ocena eksperta poszczególnych ras (ang. expert ratings of breed prototypes). Wykorzystanie narzędzi diagnostycznych: modelu EMRA (COAPE®), kwestionariusza C-BARQ, kwestionariusz Ethoplanet- Behavioural NEW® (ang. Needs – Emotions – Welfare)
 • Trening Regulacji Zachowań (Technika BAT)
 • Analiza zachowania

Blok 5 Rozród psów i kotów

 • Decyzja o rozmnażaniu.
 • Uprawnienia jakie daje związek hodowlany.
 • Dojrzałość płciowa u samców i samic. Fazy cyklu jajnikowego u suki. Fazy cyklu jajnikowego u kotki. Krycie.
 • Przebieg ciąży u suki. Przebieg ciąży u kotki. Potwierdzenie ciąży.
 • Poród i jego fazy. Objawy zwiastunowe porodu. Przyczyny ciężkiego porodu. Zaburzenia okresu poporodowego; zapalenie gruczołu sutkowego, wypadnięcie pochwy, tężyczka/rzucawka poporodowa.
 • Preparaty mleko zastępcze. Postępowanie przy odsadzeniu szczeniąt.
 • Socjalizacja szczeniąt i kociąt

Blok 6 Problemy behawioralne psów i kotów

 • Stres – analiza stresorów w życiu codziennym
 • Rodzaje i przyczyny agresji u psów i kotów.
 • Strach, lęk, fobie- diagnostyka, przyczyny, leczenie.
 • OCD- przyczyny, najnowsze doniesienia, leczenie.
 • Nadpobudliwość- czym w zasadzie jest? Diagnostyka, przyczyny, leczenie
 • CDS- diagnostyka, przyczyny, leczenie.
 • Depresja- diagnostyka, przyczyny, leczenie.
 • Pozostałe zaburzenia behawioralne

Blok 7 Metody pracy z konkretnymi zaburzeniami zachowania

 • Diagnostyka
 • Wywiad
 • Planowanie terapii
 • Algorytmy postępowania- Formularz Ethoplanet- Behavioral Diagnostic Algorithm BDA®
 • Przegląd najczęstszych problemów behawioralnych- rozwiązywanie problemów
 • Analiza przypadków
 • Metody rozwiązywania problemów
 • Nosework

Blok 8 Dietetyka

 • Wpływ diety na zachowanie.
 • Otyłość i anoreksja – wpływ na zachowanie
 • Alergie pokarmowe
 • PICA, koprofagia, polifagia, polidypsja i inne zaburzenia pokarmowe
 • Behawior pokarmowy- pobieranie pokarmu. Neofilia i neofobia.
 • Manipulacje dietą
 • Suplementy

Blok 9 Farmakoterapia zaburzeń behawioralnych psów i kotów

Blok 10 Praca behawiorysty- praca z człowiekiem i zwierzęciem. Nauka dialogu.

Moduł 2- Praktyka

Warsztaty

 • Studium przypadków- diagnostyka i rozwiązywanie problemów. 
 • Zoofizjoterapia: Masaż relaksacyjny. Symptomy dysfunkcji.
 • Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla zwierząt towarzyszących- resuscytacja na profesjonalnym fantomie.
 • Trening rehabilitacyjny- zajęcia praktyczne z psami- technika OP-Przeciwwarunkowanie i odwrażliwianie
 • Komunikacja psów- ocena sytuacji- analiza filmów
 • Podstawy pracy z psem – podstawy naprowadzania, manipulacje środowiskowe, zapobieganie. Schemat zmiany zachowania wg S. Friedman. Kontrolowane prowokowanie sytuacji problematycznej. Nauka zakładania kagańca i przebywania w kagańcu. Nauka zostawania w kojcu/klatce/na posłaniu. Wykorzystanie zabawy w budowaniu relacji z psem. Nauka dobrej zabawy.
 • Podstawowy ekwipunek behawiorysty – nauka korzystania z przyrządów terapeutycznych i treningowych
 • Postępowanie w awaryjnych sytuacjach, praca z psem agresywnym

 

Praktyki zawodowe (konsultacja z klientem jako praktykant) oraz praktyki w schronisku!

 

Forma zaliczenia: Egzamin końcowy część teoretyczna i praktyczna (praca dyplomowa z przypadku). Prace zaliczeniowe w trakcie zjazdów.

Terminy zjazdów IV edycji (2021):

Godziny zajęć 10:00-17:00

 1. 04-05.09.2021, zajęcia stacjonarne
 2. 18-19.09.2021, zajęcia stacjonarne z psami
 3. 16-17.10.2021, webinaria live, w czasie rzeczywistym
 4. 13-14.11.2021, webinaria live, w czasie rzeczywistym
 5. 27-28.11.2021, zajęcia stacjonarne
 6. 04-05.12.2021, webinaria live, w czasie rzeczywistym
 7. 11-12.12.2021, webinaria live, w czasie rzeczywistym
 8. 18-19.12.2021, zajęcia stacjonarne

Egzamin: 08.01.2022
W momencie niezaliczenia egzaminu, przysługują kolejne terminy ustalane wspólnie z pozostałymi osobami mającymi egzamin do napisania, za dodatkową opłatą 150zł.

 

Miejsce: 

Centrum Konferencyjno-Apartamentowe “Mrówka”, Warszawa

Po egzaminie teoretycznym uczestnicy kursu mogą wziąć udział w nieobowiązkowych praktykach. Gwarantujemy:

 • 3 spotkania w schronisku dla bezdomnych zwierząt (12-13.02.2022 Żyrardów i 12-13.03.2022 Zielonka)
 • 2 konsultacje z klientem (19-20.02.2022)

Zaliczenie kursu obejmuje: egzamin teoretyczny oraz pracę dyplomową.

 

Terminy zjazdów V edycji (2022):

 1. 3-4.09.2022, zajęcia stacjonarne
 2. 17-18.09.2022, webinaria live, w czasie rzeczywistym
 3. 1-2.10.2022, webinaria live, w czasie rzeczywistym
 4. 15-16.10.2022, zajęcia stacjonarne z psami
 5. 29-30.10.2022, webinaria live, w czasie rzeczywistym
 6. 5-6.11.2022, webinaria live, w czasie rzeczywistym
 7. 19-20.11.2022, zajęcia stacjonarne
 8. 26-27.11.2022, zajęcia stacjonarne
  Egzamin: 03.12.2022 godz. 10.00

Po egzaminie teoretycznym uczestnicy kursu mogą wziąć udział w nieobowiązkowych praktykach. Gwarantujemy:

 • 3 spotkania w schronisku dla bezdomnych zwierząt (11-12.03.2023 Żyrardów i 18-19.03.2023 Zielonka)
 • 2 konsultacje z klientem (10-11.12.2022)
Zobacz kalendarz

Prowadzący kurs

dr Ewa Adamkiewicz Zoopsycholog, etolog, trener psów zobacz profil
Dr Paweł M. Boguszewski neurobiolog zobacz profil
lek. wet. Katarzyna Barłowska Lekarz weterynarii, opiekun zwierząt i kierownik Gabinetu Weterynaryjnego Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN. zobacz profil
Milena Beli Zoofizjoterapeutka małych zwierząt towarzyszących. Wykładowca Ethoplanet zobacz profil
Dr Karolina Hołda dietetyk, zootechnik. Wykładowca Ethoplanet zobacz profil
Dr Grzegorz Juszczak biolog, etolog zobacz profil
dr inż. Agata Kokocińska etolog, zoopsycholog, trener zwierząt. Dyrektor Ethoplanet zobacz profil
Karolina Kuszlewicz Adwokat zobacz profil
Lek. Wet. Jolanta Łapińska lekarz weterynarii, zoopsycholog zobacz profil
Artur Łazarczyk Trener i Instruktor szkolenia psów Canid zobacz profil
lek. wet. Martyna Woszczyło Lekarz weterynarii, behawiorysta, specjalizuje się w prowadzeniu terapii zachowań psów i kotów zobacz profil
Iga Paczyńska trener psów, zoopsycholog, behawiorysta, specjalista od mantrailingu zobacz profil
Piotr Kleszczyński Kierownik Sekcji Tutorów; Terapia zachowań psów, szczególnie psów agresywnych, reaktywnych oraz z lękiem separacyjnym zobacz profil

UWAGA
Komisja ds. Studiów Wyższych Lekarzy Weterynarii, Kształcenia Ustawicznego i Specjalizacji
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, przyznała szkoleniu 20 punktów edukacyjnych.
                                                 

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania z BUR!

BUR: Usługa numer 2021/09/24/126848/1181465

W celu rozłożenia płatności na raty lub pomocy w uzyskaniu dofinansowania z BUR prosimy o kontakt mailowy na: kontakt@ethoplanet.com 

Cena obejmuje:

 • materiały szkoleniowe
 • formularze behawiorysty, instrukcje, kwestionariusze wywiadu
 • walizkę behawiorysty „Ethoplanet”
 • opiekę tutora podczas trwania całego kursu
 • zajęcia praktyczne z udziałem psów
 • praktyki pod okiem behawiorysty prowadzącego w formie konsultacji u pacjenta
 • Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla zwierząt towarzyszących (wydawany osobny certyfikat!)
 • Szkolenie: Podstawy prawne utrzymywania psa lub kota (wydawany osobny dyplom!) z adw. Karoliną Kuszlewicz
 • JEDEN KURS – 7 CERTYFIKATÓW!
  1. KURS PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ DLA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH,
  2. PODSTAWY PRAWNE UTRZYMYWANIA PSA LUB KOTA,
  3. BEHAWIORYSTA-ZOOPSYCHOLOG ETHOPLANET,
  4. Podstawy PET BIZNESU,
  5. ANATOMIA I FIZJOLOGIA DLA BEHAWIORYSTÓW,
  6. TEORIA UCZENIA I MODYFIKACJI ZACHOWAŃ
  7. ANALIZA ZACHOWANIA ZAWIERZĄT
 • lunch podczas zjazdów stacjonarnych
 • przerwy kawowe podczas zjazdów stacjonarnych
 • dostęp do rozbudowanej strefy e-learninowej
 • pakiet prezentów

Pierwsze podejście do egzaminów teoretycznego i praktycznego jest wliczone w cenę. Każde kolejne podejście płatne 150zł/egzamin. Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia kursu po zaliczeniu obu egzaminów. Certyfikat upoważnia do pracy w zawodzie Zoopsychologa/ Behawiorysty. Certyfikat wydawany jest na wzór MEN, a także nasi kursanci otrzymują osobny dyplom Ethoplanet.

Liczba godzin: 350

Liczba zjazdów weekendowych: 8

 

Miejsce: Centrum Konferencyjno-Apartamentowe “Mrówka”, Warszawa

 

UWAGA! Tworzymy społeczność Behawioryści Ethoplanet! Tylko u nas masz darmową reklamę na naszej stronie internetowej!

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminarzu W celu otrzymania certyfikatu należy dostarczyć kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub uczelni wyższej

cena 12000zł
7500 Cena promocyjna dla wolontariuszy i pracowników schronisk dla bezdomnych zwierząt (do 31.07.2022) 6000 Cena promocyjna do 31.12.2021 Zarezerwuj
Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Dodatkowe pytania na temat
Behawiorysta Zoopsycholog