Behawiorysta – Zoopsycholog

zapisy otwarte

O kursie Behawiorysta-Zoopsycholog

Kurs behawiorysty zwierzęcego przeznaczony dla osób chcących zostać profesjonalnymi psychologami zwierząt. Kurs profesjonalnie przygotowuje słuchaczy do pracy z psami i kotami, w szczególności kładąc nacisk na zrozumienie behawioru tych zwierząt, zrozumienie ich potrzeb i umiejętności komunikowania się z nimi.

Kurs zoopsychologa obejmuje także podstawy treningu, niezbędne podczas pracy. Nie zabraknie podstaw wiedzy dotyczącej anatomii i fizjologii, wpływu choroby na zachowanie, różnicowania zaburzeń behawioralnych o podłożu psychicznym i fizjologicznym.

Kursanci przejdą także kurs pierwszej pomocy, za który wręczony będzie odrębny certyfikat.

Czym się wyróżniamy?

Tylko u nas poza blokiem teoretycznym, kursanci przechodzą cały szereg zajęć warsztatowych, treningowych a także praktyk pod okiem doświadczonych behawiorystów. Możemy poszczycić się ogromnymi osiągnięciami zarówno w nauce, jak i w działalności praktycznej. Tylko u nas wykładają profesjonalni wykładowcy akademiccy.

Czy łatwo ukończyć nasz kurs behawiorysty zwierzęcego?

Zdecydowanie nie! Naszą misją jest promowanie profesjonalizmu i perfekcyjności. Nasi kursanci będą chodzącą reklamą jakości naszych kursów. Kurs psychologa zwierzęcego składa się z 8 zjazdów weekendowych: 5 teoretycznych (online i live) i 3 praktycznych (live), serii materiałów w formie video prezentacji (dodatkowe dwa zjazdy w formie nagranej, dostępnej cały czas, do odtworzenia w dowolnej chwili), a także serią praktyk pod okiem behawiorysty. Każdy blok tematyczny kończy się testem, a na koniec kursanci muszą zdać dwa egzaminy: teoretyczny i praktyczny.

Moduł 1 – Teoria

Blok 1 Biologiczne mechanizmy zachowania się zwierząt

 • Anatomia i fizjologia psów i kotów. Podstawy anatomii i fizjologii psów i kotów Układ pokarmowy. Układ oddechowy. Układ krwionośny. Układ hormonalny. Układ wydalniczy. Układ nerwowy. Układ powłokowy. Układ rozrodczy: żeński i męski. Układ ruchowy. Najważniejsze różnice między gatunkami. (zajęcia online)
 • Neuropsychologia i biologiczne mechanizmy zachowania się zwierząt. Budowa układu nerwowego.
 • Podstawy genetyki
 • Profilaktyka weterynaryjna. Kalendarz szczepień szczeniąt – wg World Small Animal Veterinary Association, program standardowy, program wczesny, program późny. Szczepienie przeciwko wściekliźnie. Szczepienia dodatkowe. Choroby zakaźne; nosówka, parwowiroza, kaszel kenelowy, Zakaźne zapalenie wątroby psów (choroba Rubartha), wścieklizna, białaczka kotów, wirusowe zapalenie nosa i tchawicy kotów, kaliciwiroza kotów, panleukopenia kotów. Profilaktyka przeciw ekto- i endo-pasożytom. Choroby pasożytnicze. Choroby wektorowe (przenoszone przez komary i kleszcze).
 • Wpływ choroby na zachowanie. Wpływ choroby układowej na zachowanie. Schematy postępowania oraz schematy różnicujące zaburzenia zachowania i choroby. Pojęcie bólu.
 • Rytmika czynności fizjologicznych. Rola snu.
 • Hormony i ich działanie. Gruczoły wydzielania wewnętrznego i syntetyzowane przez nie hormony. Wpływ hormonów na zachowanie. Najczęstsze zaburzenia wydzielania gruczołów dokrewnych u zwierząt; niedoczynność tarczycy, nadczynność tarczycy, cukrzyca, choroba Cushinga. Hormonozależne choroby nowotworowe. Różnica pomiędzy kastracją a sterylizacją. Wady i zalety kastracji i sterylizacji.
 • Pamięć, myślenie, inteligencja.
 • Emocje (Jaak Panksepp). Learning->wanting->liking system.

Blok 2 Podstawy etologii

 • Podstawowe pojęcia: behawioryzm, behawior, zachowanie, instynkt, popęd, motywacja, motyw, napięcie motywacyjne, podział popędów, konflikt popędów.
 • Stres jako stan mobilizacji całego organizmu w koncepcji Sely’ego. Pojęcie homeostazy. Strategie przetrwania i czynności ochronne.
 • Emocje – Strach, niepokój, lęk i fobia, agresja, terytorializm- biologiczne podstawy.
 • Pojęcie dobrostanu w świetle obecnego prawa.
 • Pochodzenie psów i kotów. Proces domestykacji- najnowsze badania. Teoria dominacji- fakty i mity.
 • Pojęcie temperamentu i osobowości. Metody oceny (C-BARQ, DMA)
 • Podstawy psychologii

Blok 3 Proces uczenia

 • Rodzaje, procesy i mechanizmy uczenia się. Habituacja.
 • Warunkowanie klasyczne i instrumentalne. Kwadrat wzmocnień. Pojęcie kary i nagrody. Pozytywność i negatywność kar i nagród. Nabywanie, wygaszanie i samorzutne odnowienie, generalizacja bodźca, różnicowanie bodźców.
 • Rytualizacja i nawyki.
 • Wyuczona bezradność.

Blok 4 Zachowanie się psów i kotów

 • Behawior psów: Zoosemiotyka – działanie zmysłów i analiza sygnałów w świecie psów. Ewolucja zachowań i rozwój umysłowy
 • Behawior kotów: Zoosemiotyka – działanie zmysłów i analiza sygnałów w świecie kotów. Ewolucja zachowań i rozwój umysłowy
 • Ocena zachowania i stanu emocjonalnego. Bateria testów (ang. test batteries), ocena indywidualna psa za pomocą kwestionariusza (ang. ratings of individual dog), obserwacje prowadzone w warunkach naturalnych (ang. observational tests) oraz ocena eksperta poszczególnych ras (ang. expert ratings of breed prototypes). Wykorzystanie narzędzi diagnostycznych: modelu EMRA (COAPE®), kwestionariusza C-BARQ, kwestionariusz Ethoplanet- Behavioural NEW® (ang. Needs – Emotions – Welfare)
 • Trening Regulacji Zachowań (Technika BAT)

Blok 5 Rozród psów i kotów

 • Decyzja o rozmnażaniu.
 • Uprawnienia jakie daje związek hodowlany.
 • Dojrzałość płciowa u samców i samic. Fazy cyklu jajnikowego u suki. Fazy cyklu jajnikowego u kotki. Krycie.
 • Przebieg ciąży u suki. Przebieg ciąży u kotki. Potwierdzenie ciąży.
 • Poród i jego fazy. Objawy zwiastunowe porodu. Przyczyny ciężkiego porodu. Zaburzenia okresu poporodowego; zapalenie gruczołu sutkowego, wypadnięcie pochwy, tężyczka/rzucawka poporodowa.
 • Preparaty mleko zastępcze. Postępowanie przy odsadzeniu szczeniąt.
 • Socjalizacja szczeniąt i kociąt

Blok 6 Problemy behawioralne psów i kotów

 • Stres – analiza stresorów w życiu codziennym
 • Rodzaje i przyczyny agresji u psów i kotów.
 • Strach, lęk, fobie- diagnostyka, przyczyny, leczenie.
 • OCD- przyczyny, najnowsze doniesienia, leczenie.
 • Nadpobudliwość- czym w zasadzie jest? Diagnostyka, przyczyny, leczenie
 • CDS- diagnostyka, przyczyny, leczenie.
 • Depresja- diagnostyka, przyczyny, leczenie.
 • Pozostałe zaburzenia behawioralne
 • Praca z seniorami

Blok 7 Sposoby radzenia sobie z konkretnymi problemami

 • Diagnostyka
 • Wywiad
 • Planowanie terapii
 • Algorytmy postępowania- Formularz Ethoplanet- Behavioral Diagnostic Algorithm BDA®
 • Przegląd najczęstszych problemów behawioralnych- rozwiązywanie problemów
 • Analiza przypadków
 • Metody rozwiązywania problemów
 • Nosework

Blok 8 Dietetyka

 • Wpływ diety na zachowanie.
 • Otyłość i anoreksja – wpływ na zachowanie
 • Alergie pokarmowe
 • PICA, koprofagia, polifagia, polidypsja i inne zaburzenia pokarmowe
 • Behawior pokarmowy- pobieranie pokarmu. Neofilia i neofobia.
 • Manipulacje dietą
 • Suplementy

Blok 9 Farmakoterapia zaburzeń behawioralnych psów i kotów

Blok 10 Praca behawiorysty- praca z człowiekiem i zwierzęciem. Nauka dialogu.

Podsumowanie części teoretycznej.

. Budowa układu nerwowego.

 • Podstawy genetyki
 • Profilaktyka weterynaryjna. Kalendarz szczepień szczeniąt – wg World Small Animal Veterinary Association, program standardowy, program wczesny, program późny. Szczepienie przeciwko wściekliźnie. Szczepienia dodatkowe. Choroby zakaźne; nosówka, parwowiroza, kaszel kenelowy, Zakaźne zapalenie wątroby psów (choroba Rubartha), wścieklizna, białaczka kotów, wirusowe zapalenie nosa i tchawicy kotów, kaliciwiroza kotów, panleukopenia kotów. Profilaktyka przeciw ekto- i endo-pasożytom. Choroby pasożytnicze. Choroby wektorowe (przenoszone przez komary i kleszcze).
 • Wpływ choroby na zachowanie. Wpływ choroby układowej na zachowanie. Schematy postępowania oraz schematy różnicujące zaburzenia zachowania i choroby. Pojęcie bólu.
 • Rytmika czynności fizjologicznych. Rola snu.
 • Hormony i ich działanie. Gruczoły wydzielania wewnętrznego i syntetyzowane przez nie hormony. Wpływ hormonów na zachowanie. Najczęstsze zaburzenia wydzielania gruczołów dokrewnych u zwierząt; niedoczynność tarczycy, nadczynność tarczycy, cukrzyca, choroba Cushinga. Hormonozależne choroby nowotworowe. Różnica pomiędzy kastracją a sterylizacją. Wady i zalety kastracji i sterylizacji.
 • Pamięć, myślenie, inteligencja.
 • Emocje (Jaak Panksepp). Learning->wanting->liking system.

Blok 2 Podstawy etologii

 • Podstawowe pojęcia: behawioryzmbehawior, zachowanie, instynkt, popęd, motywacja, motyw, napięcie motywacyjne, podział popędów, konflikt popędów.
 • Stres jako stan mobilizacji całego organizmu w koncepcji Sely’ego. Pojęcie homeostazy. Strategie przetrwania i czynności ochronne.
 • Emocje – Strach, niepokój, lęk i fobia, agresja, terytorializm- biologiczne podstawy.
 • Pojęcie dobrostanu w świetle obecnego prawa.
 • Pochodzenie psów i kotów. Proces domestykacji- najnowsze badania. Teoria dominacji- fakty i mity.
 • Pojęcie temperamentu i osobowości. Metody oceny (C-BARQ, DMA)
 • Podstawy psychologii

Blok 3 Proces uczenia

 • Rodzaje, procesy i mechanizmy uczenia się. Habituacja.
 • Warunkowanie klasyczne i instrumentalne. Kwadrat wzmocnień. Pojęcie kary i nagrody. Pozytywność i negatywność kar i nagród. Nabywanie, wygaszanie i samorzutne odnowienie, generalizacja bodźca, różnicowanie bodźców.
 • Rytualizacja i nawyki.
 • Wyuczona bezradność.

Blok 4 Zachowanie się psów i kotów

 • Behawior psów: Zoosemiotyka – działanie zmysłów i analiza sygnałów w świecie psów. Ewolucja zachowań i rozwój umysłowy
 • Behawior kotów: Zoosemiotyka – działanie zmysłów i analiza sygnałów w świecie kotów. Ewolucja zachowań i rozwój umysłowy
 • Ocena zachowania i stanu emocjonalnego. Bateria testów (ang. test batteries), ocena indywidualna psa za pomocą kwestionariusza (ang. ratings of individual dog), obserwacje prowadzone w warunkach naturalnych (ang. observational tests) oraz ocena eksperta poszczególnych ras (ang. expert ratings of breed prototypes). Wykorzystanie narzędzi diagnostycznych: modelu EMRA (COAPE®), kwestionariusza C-BARQ, kwestionariusz Ethoplanet- Behavioural NEW® (ang. Needs – Emotions – Welfare)
 • Trening Regulacji Zachowań (Technika BAT)

Blok 5 Rozród psów i kotów

 • Decyzja o rozmnażaniu.
 • Uprawnienia jakie daje związek hodowlany.
 • Dojrzałość płciowa u samców i samic. Fazy cyklu jajnikowego u suki. Fazy cyklu jajnikowego u kotki. Krycie.
 • Przebieg ciąży u suki. Przebieg ciąży u kotki. Potwierdzenie ciąży.
 • Poród i jego fazy. Objawy zwiastunowe porodu. Przyczyny ciężkiego porodu. Zaburzenia okresu poporodowego; zapalenie gruczołu sutkowego, wypadnięcie pochwy, tężyczka/rzucawka poporodowa.
 • Preparaty mleko zastępcze. Postępowanie przy odsadzeniu szczeniąt.
 • Socjalizacja szczeniąt i kociąt

Blok 6 Problemy behawioralne psów i kotów

 • Stres – analiza stresorów w życiu codziennym
 • Rodzaje i przyczyny agresji u psów i kotów.
 • Strach, lęk, fobie- diagnostyka, przyczyny, leczenie.
 • OCD- przyczyny, najnowsze doniesienia, leczenie.
 • Nadpobudliwość- czym w zasadzie jest? Diagnostyka, przyczyny, leczenie
 • CDS- diagnostyka, przyczyny, leczenie.
 • Depresja- diagnostyka, przyczyny, leczenie.
 • Pozostałe zaburzenia behawioralne
 • Praca z seniorami

Blok 7 Sposoby radzenia sobie z konkretnymi problemami

 • Diagnostyka
 • Wywiad
 • Planowanie terapii
 • Algorytmy postępowania- Formularz Ethoplanet- Behavioral Diagnostic Algorithm BDA®
 • Przegląd najczęstszych problemów behawioralnych- rozwiązywanie problemów
 • Analiza przypadków
 • Metody rozwiązywania problemów
 • Nosework

Blok 8 Dietetyka

 • Wpływ diety na zachowanie.
 • Otyłość i anoreksja – wpływ na zachowanie
 • Alergie pokarmowe
 • PICA, koprofagia, polifagia, polidypsja i inne zaburzenia pokarmowe
 • Behawior pokarmowy- pobieranie pokarmu. Neofilia i neofobia.
 • Manipulacje dietą
 • Suplementy

Blok 9 Farmakoterapia zaburzeń behawioralnych psów i kotów

Blok 10 Praca behawiorysty- praca z człowiekiem i zwierzęciem. Nauka dialogu.

Podsumowanie części teoretycznej.

 

Moduł 2- Praktyka

Warsztaty

Blok 1 Studium przypadków- diagnostyka i rozwiązywanie problemów. Wywiad z zaproszonym gościem.

Blok 2 Ustalanie dawek pokarmowych – manipulacje dietą. Zajęcia komputerowe.

Blok 3 Zoofizjoterapia: Masaż relaksacyjny. Symptomy dysfunkcji. Zrozumieć ciało.

Blok 4 Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla zwierząt towarzyszących.

(Kursanci otrzymują osobny certyfikat ukończenia kursu pierwszej pomocy!)

 

Trening rehabilitacyjny- zajęcia praktyczne z psami

Blok 1 Komunikacja psów- ocena sytuacji

Blok 2 Podstawy posłuszeństwa
Praca z klikerem i bez. Podstawy naprowadzania i kształtowania zachowania. Manipulacje środowiskowe. Zapobieganie. Kontrolowane prowokowanie sytuacji problematycznej. Metoda “Do as I do”. Nauka podstawowych komend (siad, waruj, stój, zostań). Nauka zakładania kagańca i przebywania w kagańcu. Nauka zostawania w kojcu/klatce/na posłaniu. Wykorzystanie zabawy w budowaniu relacji z psem. Nauka dobrej zabawy. Kontrolowanie kontaktów socjalnych.

Blok 3 Podstawowy ekwipunek behawiorysty – nauka korzystania z przyrządów terapeutycznych i treningowych

Blok 4 Przeciwwarunkowanie i odwrażliwianie

Blok 5 Postępowanie w awaryjnych sytuacjach, praca z psem agresywnym

 

Praktyki zawodowe (3 konsultacje pod okiem behawiorysty prowadzącego) oraz praktyki w schronisku!

 

Forma zaliczenia: Egzamin końcowy część teoretyczna i praktyczna. Prace zaliczeniowe w trakcie zjazdów

Program przedmiotowy kursu:

Liczba godzin zajęć Praca Online Łącznie Przedmiot Prowadzący
6 2 8 Pierwsza pomoc przedmedyczna dla zwierząt towarzyszących Lek. wet. Katarzyna Barłowska
2 2 4 Podstawy anatomii psów i kotów Lek. wet. Katarzyna Barłowska
2 2 4 Podstawy fizjologii psów i kotów Lek. wet. Katarzyna Barłowska
2 2 4 Profilaktyka weterynaryjna. Lek. wet. Katarzyna Barłowska
5 5 10 Wpływ chorób somatycznych na zachowanie zwierząt lek. wet. Martyna Woszczyło
3 3 6 Hormony i ich działanie. Lek. wet. Katarzyna Barłowska
4 4 8 Rozród psów i kotów. Socjalizacja szczeniąt i kociąt. Lek. wet. Katarzyna Barłowska, mgr inż.Agata Kokocińska-Kusiak
4 4 8 Neuropsychologia. Dr Grzegorz Juszczak
3 3 6 Biologiczne mechanizmy zachowania się zwierząt. Dr Grzegorz Juszczak
1 1 2 Podstawy genetyki Dr Grzegorz Juszczak
1 1 2 Rytmika czynności fizjologicznych. Dr Grzegorz Juszczak
2 2 4 Procesy uczenia się i pamięci Dr Grzegorz Juszczak
4 4 8 Podstawy dietetyki dr Karolina Hołda
2 2 4 Wpływ diety na zachowanie dr Karolina Hołda
2 2 4 Manipulacje dietą dr Karolina Hołda
2 2 4 Wprowadzenie do psychologii Mgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak
10 10 20 Diagnostyka zaburzeń behawioralnych. Algorytmy postępowania. Mgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak, lek. wet. Katarzyna Barłowska, lek. wet. Martyna Woszczyło
2 2 4 Praca z klientem Mgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak
6 6 12 Analiza przypadków Mgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak, lek. wet. Martyna Woszczyło, lek. wet Jolanta Łapińska,
1 1 2 Podstawy etologii Mgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak
3 3 6 Zoopsychologia – Elementy psychologii zwierząt Mgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak
4 4 8 Zoosemiotyka- Behawior psa Mgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak
4 4 8 Zoosemiotyka- Behawior kota Mgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak, lek. wet. Martyna Woszczyło,
2 2 4 Relacje człowiek – zwierzę Mgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak
2 2 4 Etogram psa Mgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak
2 2 4 Etogram kota Mgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak
4 4 8 Systemy emocjonalne Mgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak
1 1 2 Podstawy nosework Mgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak
15 15 30 Problemy behawioralne psów i kotów Mgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak, mgr Katarzyna Karwowska, lek. wet Jolanta Łapińska,
1 1 2 Dobrostan zwierząt Mgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak
4 0 4 Domestykacja Mgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak, Kinga Stępniak
5 5 10 Metody oceny zachowania zwierząt Mgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak, dr  Ewa Adamkiewicz
10 15 25 Terapie behawioralne psów i kotów Mgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak, mgr Katarzyna Karwowska, Lek. wet. Jolanta Łapińska,
10 15 25 Techniki pracy z psami i kotami z zaburzeniami behawioralnymi dr  Ewa Adamkiewicz, Mgr inż. Agata Kokocińska-Kusiak, lek. wet. Martyna Woszczyło,
4 4 8 Farmakoterapia zaburzeń behawioralnych psów i kotów Lek. wet. Jolanta Łapińska
4 4 8 Zoofizjoterapia Inż. Milena Beli
8 9 17 Zajęcia praktyczne z psami- podstawy treningu mgr Artur Łazarczyk, tech.wet. Szymon Migas
3 3 6 Metody oceny temperamentu dr  Ewa Adamkiewicz
2 0 2 Aspekty prawne – Pies w społeczeństwie (odpowiedzialność cywilna i karna) adw. Karolina Kuszlewicz
10 10 20 Praktyki w schronisku – diagnostyka Magdalena Olszewska, Agata Kokocińska-Kusiak, Piotr Kleszczyński i tutorzy
10 15 25 Praktyki- Konsultacje Agata Kokocińska-Kusiak, Piotr Kleszczyński i tutorzy
Łącznie godzin: 350

Terminy zjazdów 3 edycji (wciąż można dołączyć):

W związku z pandemią covid-19 i rosnącym zagrożeniem zakażeniem koronawirusem, wprowadzamy zmiany w formie prowadzenia zajęć zgodnie z pkt.1 § 3. regulaminu kursów stacjonarnych Ethoplanet.

W celu zachowania jak najwyższej jakości zajęć, wprowadziliśmy następujące modyfikacje:

 1. Treści zajęć z dwóch pierwszych zjazdów zostały nagrane w formie video prezentacji, które kursanci mogą obejrzeć w dowolnej chwili w zaciszu domu. Dostęp do materiałów Uczestnicy kursu otrzymają zaraz po opłaceniu minimum 1500 zł zaliczki na kurs. Prosimy, aby Kursanci przeszli przez otrzymane moduły przed pierwszym zjazdem.
 2. Pierwsze 5 zjazdów odbywa się w formie interaktywnych webinarów online, podczas których kursanci swobodnie mogą zadawać pytania w czasie rzeczywistym. Webinaria te będą w trakcie trwania nagrywane i udostępnione w strefie e-learningowej słuchacza, tak aby osoby nieobecne mogły nadrobić zaległości. Daty zjazdów w formie webinarów: 3.10-4.10, 17.10-18.10, 14-15.11, 21.11-22.11, 5.12-6.12 (daty te same, tylko inna forma prowadzenia zajęć). 
 3. W poprzedniej formie miał być jeden zjazd warsztatowy, jednakże dzięki nadrobieniu czasu nagranymi materiałami, organizujemy 3 zjazdy stacjonarne w formie warsztatowej, podczas których Kursanci zostaną podzieleni na kilka małych grup, zaś zajęcia będą odbywać się w kilku salach i jednej wielkiej sali na 150 osób, tak, aby bezpiecznie zachować dystans społeczny. Wszelkie środki higieniczne oraz bezpieczeństwa zostają po stronie organizatora. Daty zjazdów stacjonarnych: 9.01- 10.01, 16.01- 17.01, 23.01 – 24.01. Ze względu na wyjątkową sytuację epidemiologiczną informujemy, że Kursanci, aby uczestniczyć w zjeździe stacjonarnym są zobligowani do wypełnienia odpowiedniej ankiety dotyczącej zdrowia i kontaktu z zakażonymi osobami oraz muszą poddać się kontroli pomiaru temperatury. 
 4. Zmianie ulega także forma egzaminu, który zostanie przeprowadzony w formie online przy pomocy profesjonalnej platformy, nad prawidłowym przebiegiem egzaminu będzie czuwała 3-osobowa komisja egzaminacyjna oraz obsługa techniczna. Termin egzaminu: 13.02, godzina 10.00. W momencie niezaliczenia egzaminu, przysługują kolejne terminy ustalane wspólnie z pozostałymi Uczestnikami kursu, za dodatkową opłatą 150zł.
 5. Praktyki zawodowe po ukończeniu kursu odbywają się w pomniejszonych grupach do 3 osób. 

 

Terminy zjazdów czwartej edycji (2021) (nabór od stycznia!):

 1. 2021-09-04, 2021-09-05, zajęcia live
 2. 2021-09-18, 2021-09-19, zajęcia live z psami
 3. 2021-10-16, 2021-10-17, online
 4. 2021-10-23, 2021-10-24 online
 5. 2021-11-13, 2021-11-14, live
 6. 2021-11-27, 2021-11-28, live
 7. 2021-12-04, 2021-12-05, online
 8. 2021-12-11, 2021-12-12, online

Egzamin: 8.01.2022

W momencie niezaliczenia egzaminu, przysługują kolejne terminy ustalane wspólnie z pozostałymi osobami mającymi egzamin do napisania, za dodatkową opłatą 150zł.

Zobacz kalendarz

Prowadzący kurs

dr Ewa Adamkiewicz Zoopsycholog, etolog, trener psów zobacz profil
Dr Paweł M. Boguszewski neurobiolog zobacz profil
lek. wet. Katarzyna Barłowska Lekarz weterynarii, opiekun zwierząt i kierownik Gabinetu Weterynaryjnego Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN. zobacz profil
Milena Beli Zoofizjoterapeutka małych zwierząt towarzyszących. Wykładowca Ethoplanet zobacz profil
Dr Karolina Hołda dietetyk, zootechnik. Wykładowca Ethoplanet zobacz profil
Dr Grzegorz Juszczak biolog, etolog zobacz profil
dr Agata Kokocińska-Kusiak etolog, zoopsycholog, trener zwierząt. Dyrektor Ethoplanet zobacz profil
Karolina Kuszlewicz Adwokat zobacz profil
Lek. Wet. Jolanta Łapińska lekarz weterynarii, zoopsycholog zobacz profil
Artur Łazarczyk Trener i Instruktor szkolenia psów Canid zobacz profil
lek. wet. Martyna Woszczyło Lekarz weterynarii, behawiorysta, specjalizuje się w prowadzeniu terapii zachowań psów i kotów zobacz profil
Iga Paczyńska trener psów, zoopsycholog, behawiorysta, specjalista od mantrailingu zobacz profil
Piotr Kleszczyński Kierownik Sekcji Tutorów; Terapia zachowań psów, szczególnie psów agresywnych, reaktywnych oraz z lękiem separacyjnym zobacz profil

Cena: 7000zł

Rozkładamy na raty! W celu rozłożenia płatności na raty prosimy o kontakt mailowy na: kontakt@ethoplanet.com

Cena obejmuje:

 • materiały szkoleniowe
 • formularze behawiorysty, instrukcje, kwestionariusze wywiadu
 • walizkę behawiorysty „Ethoplanet”
 • opiekę tutora podczas trwania całego kursu
 • zajęcia praktyczne z udziałem psów
 • praktyki pod okiem behawiorysty prowadzącego w formie konsultacji u pacjenta
 • Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla zwierząt towarzyszących (wydawany osobny certyfikat!)
 • Szkolenie: Podstawy prawne utrzymywania psa lub kota (wydawany osobny dyplom!) z adw. Karoliną Kuszlewicz
 • JEDEN KURS – 7 CERTYFIKATÓW! (1. KURS PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ DLA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH, 2. PODSTAWY PRAWNE UTRZYMYWANIA PSA LUB KOTA, 3. BEHAWIORYSTA-ZOOPSYCHOLOG ETHOPLANET, 4. Podstawy PET BIZNESU, 5. ANATOMIA I FIZJOLOGIA DLA BEHAWIORYSTÓW, 6.Teoria uczenia i modyfikacji zachowań, 7.Analiza zachowania zwierząt)
 • lunch (dwudaniowy)
 • przerwy kawowe
 • dostęp do strefy e-learninowej
 • pakiet prezentów

Pierwsze podejście do egzaminów teoretycznego i praktycznego jest wliczone w cenę. Każde kolejne podejście płatne 150zł/egzamin. Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia kursu po zaliczeniu obu egzaminów. Certyfikat upoważnia do pracy w zawodzie Zoopsychologa/ Behawiorysty. Certyfikat wydawany jest na wzór MEN, a także nasi kursanci otrzymują osobny dyplom Ethoplanet.

Liczba godzin: 350

Liczba zjazdów weekendowych: 8

 

Miejsce: Centrum Konferencyjno-Apartamentowe “Mrówka”, Warszawa

 

UWAGA! Tworzymy społeczność Behawioryści Ethoplanet! Tylko u nas masz darmową reklamę na naszej stronie internetowej!

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminarzu

W celu otrzymania certyfikatu należy dostarczyć kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub uczelni wyższej

cena 7000zł
6000 Cena promocyjna dla wolontariuszy i pracowników schronisk dla bezdomnych zwierząt Zarezerwuj
Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Dodatkowe pytania na temat
Behawiorysta – Zoopsycholog