Behawiorysta-Zoopsycholog Specjalizacja I stopnia: Problemy behawioralne kotów (Felis catus)

zapisy otwarte

Specjalizacja dostępna tylko i wyłącznie po odbyciu w Ethoplanet kursu bazowego „Behawiorysta-Zoopsycholog”  (Nowy Program).

Ethoplanet to placówka oświatowa (placówka kształcenia ustawicznego zgodnie z art. 168 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910 i 1378 wpisana do ewidencji pod numerem 1219K. RSPO 27731) działająca zgodnie z najwyższymi standardami.

Program kursu „Behawiorysta – Zoopsycholog” został opracowany w oparciu o światowe standardy pracy ze zwierzętami oraz długotrwałą praktykę kadry prowadzącej. Kurs łączy w sobie elementarną wiedzę popartą badaniami naukowymi jak i praktyczne studium przypadków. Ponadto zapewniamy uczestnikom serię warsztatów praktycznych oraz praktyk zawodowych ze zwierzętami.

Specjalizacja: Problemy behawioralne kotów (Felis catus) obejmuje szereg wykładów skupionych na analizie zachowania kotów, ocenie ich temperamentu, diagnostyce zaburzeń behawioralnych a przede wszystkim – specjalistycznych warsztatów praktycznych. 

Po ukończeniu kursu:

Uczestnik potrafi:

– przeprowadzać wywiad behawioralny;

– postawić diagnozę zaburzeń behawioralnych;

– stosować w praktyce algorytmy diagnostyczne;

– przygotować plan terapii behawioralnej;

– prowadzić obserwacje i funkcjonalną analizę zachowania;

– zastosować odpowiednią suplementację zaburzeń behawioralnych;

– ocenić stan zdrowia zwierzęcia, jego dietę i zabezpieczenie potrzeb;

– przeprowadzić terapię behawioralną;

– prowadzić samodzielnie konsultacje;

Uczestnik wie:

– gdzie szukać informacji i jak pogłębiać swoją wiedzę;

– jak korzystać z badań naukowych;

– jak dotrzeć do rzetelnych źródeł informacji;

Uczestnik zna:

– profesjonalną terminologię stosowaną w etologii i naukach pokrewnych;

– techniki pracy ze zwierzętami

– teorię uczenia i potrafi ją zastosować w praktyce

Uczestnik otrzymuje:

– gotowe instrukcje dla klienta;

– wzory formularzy;

– materiały pomocnicze;

– materiały edukacyjne;

– pakiety prezentów na start;

– pomoc tutora przez cały okres trwania kursu oraz po zakończenia kursu w celu rozpoczęcia własnej kariery

Moduł 1- Problemy behawioralne kotów w teorii

 1. Anatomia i fizjologia psów kotów. Podstawy anatomii i fizjologii psów i kotów Układ pokarmowy. Układ oddechowy. Układ krwionośny. Układ hormonalny. Układ wydalniczy. Układ nerwowy. Układ powłokowy. Układ rozrodczy: żeński i męski. Układ ruchowy. Najważniejsze różnice między gatunkami. (zajęcia nagrane online) lek. wet. Katarzyna Barłowska
 2. Profilaktyka weterynaryjna. Kalendarz szczepień – wg World Small Animal Veterinary Association, program standardowy, program wczesny, program późny. Profilaktyka przeciw ekto- i endo-pasożytom. Choroby pasożytnicze. Choroby wektorowe (przenoszone przez komary i kleszcze).(zajęcia nagrane online) lek. wet. Katarzyna Barłowska
 3. Wpływ choroby na zachowanie. Wpływ choroby układowej na zachowanie. Schematy postępowania oraz schematy różnicujące zaburzenia zachowania i choroby. Case study. lek. wet. Martyna Woszczyło.
 4. Pojęcie temperamentu i osobowości. 
 5. Behawior kotów: Zoosemiotyka – działanie zmysłów i analiza sygnałów w świecie kotów. Ewolucja zachowań i rozwój umysłowy. dr Agata Kokocińska
 6. Ocena zachowania i stanu emocjonalnego. Bateria testów (ang. test batteries), ocena indywidualna psa za pomocą kwestionariusza (ang. ratings of individual dog), obserwacje prowadzone w warunkach naturalnych (ang. observational tests). Wykorzystanie narzędzi diagnostycznych: modelu EMRA (COAPE®), kwestionariusza C-BARQ, kwestionariusz Ethoplanet- Behavioural NEW® (ang. Needs – Emotions – Welfare). dr Agata Kokocińska
 7. Wpływ hormonów na zachowanie. prof. Michał Dzięcioł
 8. Decyzja o kastracji- wady i zalety. prof. Michał Dzięcioł
 9. Rozród kotów. prof. Michał Dzięcioł
 10. Socjalizacja kociąt. lek.wet. Martyna Woszczyło, dr Agata Kokocińska
 11. Problemy behawioralne kotów. lek.wet. Martyna Woszczyło,
  dr Agata Kokocińska, lek.wet. Jolanta Łapińska,
 • Stres – analiza stresorów w życiu codziennym
 • Rodzaje i przyczyny agresji u kotów.
 • Strach, lęk, fobie- diagnostyka, przyczyny, leczenie.
 • OCD- przyczyny, najnowsze doniesienia, leczenie.
 • Nadpobudliwość- czym w zasadzie jest? Diagnostyka, przyczyny, leczenie
 • CDS- diagnostyka, przyczyny, leczenie.
 • Depresja- diagnostyka, przyczyny, leczenie.
 • Pozostałe zaburzenia behawioralne

9. Metody pracy z konkretnymi zaburzeniami zachowania.
lek.wet. Martyna Woszczyło, dr Agata Kokocińska, lek.wet. Jolanta Łapińska, 

 • Diagnostyka
 • Wywiad
 • Planowanie terapii
 • Algorytmy postępowania- Formularz Ethoplanet- Behavioral Diagnostic Algorithm BDA®
 • Przegląd najczęstszych problemów behawioralnych- rozwiązywanie problemów
 • Analiza przypadków
 • Metody rozwiązywania problemów
 • Mapowanie przestrzeni domowej
 • Wprowadzanie modyfikacji środowiskowych
 • Planowanie przestrzeni dla kotów
 • Specyfika problemów kotów schroniskowych i wolno żyjących

10.  Dietetyka dr Karolina Hołda

 • Wpływ diety na zachowanie.
 • Otyłość i anoreksja – wpływ na zachowanie
 • Alergie pokarmowe
 • PICA, koprofagia, polifagia, polidypsja i inne zaburzenia pokarmowe
 • Behawior pokarmowy- pobieranie pokarmu. Neofilia i neofobia.
 • Manipulacje dietą
 • Suplementy

11.  Farmakoterapia i suplementacja zaburzeń behawioralnych kotów. lek.wet. Martyna Woszczyło, lek.wet. Jolanta Łapińska, 

12. Praca behawiorysty- praca z człowiekiem i zwierzęciem. Nauka dialogu. dr Agata Kokocińska,

13. Podstawy prawne utrzymania psa i kota. daw. Karolina Kuszlewicz

Moduł 2- Praktyczne metody terapeutyczne w pracy z kotami z zaburzeniami behawioralnymi – warsztaty praktyczne

 • Studium przypadków- diagnostyka i rozwiązywanie problemów. lek.wet. Martyna Woszczyło, dr Agata Kokocińska 
 • Zoofizjoterapia: Symptomy dysfunkcji. Analiza ruchu, pozycji ciała podczas oddawania kału i moczu. Urszula Krawczyk
 • Trening rehabilitacyjny- zajęcia praktyczne z kotami- technika OP-Przeciwwarunkowanie i odwrażliwianie. dr Agata Kokocińska
 • Komunikacja kotów- ocena sytuacji- analiza filmów. lek.wet. Martyna Woszczyło
 • Podstawy pracy z kotem- podstawy handlingu, podstawy treningu. dr Agata Kokocińska
 • Podstawowy ekwipunek behawiorysty – nauka korzystania z przyrządów terapeutycznych i treningowych. dr Agata Kokocińska
 • Praca z klientem. Prowadzenie wywiadu. dr Agata Kokocińska, Małgorzata Rokicka, lek.wet. Martyna Woszczyło

Kurs prowadzony jest metodą blended learning. Łączy w sobie materiały w strefie e-learningowej dostępne w panelu Kursanta 24/7. W strefie znajdują się moduły i lekcje w formie video prezentacji,  a także seria materiałów do pobrania, w tym praktyczne instrukcje.

Ponadto kurs składa się dodatkowo z 2 zjazdów w formie webinarów w czasie rzeczywistym, gdzie wszyscy uczestnicy mogą zadawać pytania i rozwiać swoje wątpliwości, a także jednego zjazdu warsztatowego na żywo.

Edycja 6 – 2023

28-29.10.2023, webinaria live, w czasie rzeczywistym
18-19.11.2023, zajęcia stacjonarne
25-26.11.2023, webinar live, w czasie rzeczywistym
2-3.12.2022, zajęcia stacjonarne

EGZAMIN: test on-line
9.12.2023, sobota, godz.11:00
Praca dyplomowa ze studium przypadku, jako kontynuacja pracy z kursu bazowego.

Miejsce zjazdów stacjonarnych:
Lawendowe Rancho Ethoplanet
Czarnowiec 28, 08-445 Czarnowiec (Gmina Osieck)
https://goo.gl/maps/hKz3w49STUdNuVJz7
Dodatkowe informacje – zakładka Szczegóły

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Edycja 5 – 2022

5-6.11.2022, webinaria live, w czasie rzeczywistym
19-20.11.2022, zajęcia stacjonarne
26.11.2022, udział w Animal Expert Conference on-line
27.11.2022, webinar live, w czasie rzeczywistym
17-18.12.2022, zajęcia stacjonarne

EGZAMIN: test on-line
14.01.2023, sobota, godz.11:00
Praca dyplomowa ze studium przypadku, jako kontynuacja pracy z kursu bazowego.

Miejsce zjazdów stacjonarnych:
CKA Mrówka, ul. Przekorna 33, 02-971 Warszawa
https://www.cka-mrowka.pl/pl

 

 

Zobacz kalendarz

Prowadzący kurs

Lek. Wet. Jolanta Łapińska lekarz weterynarii, zoopsycholog zobacz profil
Dr Karolina Hołda dietetyk, zootechnik. Wykładowca Ethoplanet zobacz profil
lek. wet. Katarzyna Barłowska Lekarz weterynarii, opiekun zwierząt i kierownik Gabinetu Weterynaryjnego Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN. zobacz profil
dr inż. Agata Kokocińska etolog, zoopsycholog, trener zwierząt. Dyrektor Ethoplanet zobacz profil
lek. wet. Martyna Woszczyło Lekarz weterynarii, behawiorysta, specjalizuje się w prowadzeniu terapii zachowań psów i kotów zobacz profil

UWAGA
Komisja ds. Studiów Wyższych Lekarzy Weterynarii, Kształcenia Ustawicznego i Specjalizacji
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, przyznała szkoleniu 20 punktów edukacyjnych.
                                                 

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania z BUR!

BUR: Usługa numer 2021/09/24/126848/1181465

W celu rozłożenia płatności na raty lub pomocy w uzyskaniu dofinansowania z BUR prosimy o kontakt mailowy na: kontakt@ethoplanet.com 

W przypadku jednoczesnego zakupu:
1.
Kursu Behawiorysta-Zoopsycholog
2.Specjalizacji I stopnia
3.Specjalizacji II stopnia
– przewidujemy rabaty i wygodne raty! 

Dla Pracowników fundacji i schronisk dla bezdomnych zwierząt 20% zniżki od aktualnej ceny promocyjnej.
Wymagane dostarczenie scanu aktualnego zaświadczenia, że jest się czynnym Pracownikiem.

Cena obejmuje:

 • materiały szkoleniowe
 • formularze behawiorysty, instrukcje, kwestionariusze wywiadu
 • opiekę tutora podczas trwania całego kursu
 • praktyki pod okiem behawiorysty prowadzącego w formie konsultacji u pacjenta
 • lunch podczas zjazdów stacjonarnych
 • przerwy kawowe podczas zjazdów stacjonarnych
 • dostęp do rozbudowanej strefy e-learninowej
 • pakiet prezentów podczas zjazdów stacjonarnych
 • certyfikat

Pierwsze podejście do egzaminów teoretycznego i praktycznego w terminie wskazanym w harmonogramie kursu jest wliczone w cenę. Każde kolejne podejście w innym terminie jest płatne 200 zł/egzamin. Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia kursu po zaliczeniu obu egzaminów. Certyfikat upoważnia do pracy w zawodzie Zoopsychologa/ Behawiorysty. Certyfikat wydawany jest na wzór MEN, a także nasi kursanci otrzymują osobny dyplom Ethoplanet.

* Promocje i dodatkowe rabaty liczone są zawsze od ceny standard  i nie sumują się. W przypadku wolontariuszy, przyjmujemy wariant korzystniejszy, czyli albo cena dla wolontariusza albo cena promocyjna.

*Dostęp do strefy kursu trwa do dnia PIERWSZEGO egzaminu, wskazanego w harmonogramie zajęć. Istnieje możliwość przedłużenia dostępu do strefy za opłatą – 200 zł/miesiąc licząc od kolejnego miesiąca po egzaminie.

*Pierwsze podejście do egzaminu teoretycznego kursu jest wliczone w cenę. Każde kolejne podejście w innym terminie jest płatne 200zł/egzamin.

*Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat po ukończenia kursu i po zaliczeniu obu egzaminów (pisemnego testu i napisaniu pracy dyplomowej z przypadku). Certyfikat upoważnia do pracy w zawodzie Zoopsychologa/ Behawiorysty. Certyfikat wydawany jest na wzór MEN.
Dodatkowo nasi kursanci otrzymują osobny dyplom Ethoplanet. W celu otrzymania certyfikatu należy dostarczyć kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub uczelni wyższej.

Miejsce ed.2022
Centrum Konferencyjno-Apartamentowe “Mrówka”, Warszawa

Miejsce ed.2023

Lawendowe Rancho Ethoplanet
08-445 Czarnowiec, Czarnowiec 28, gmina Osieck,
https://goo.gl/maps/hKz3w49STUdNuVJz7

Polecamy nocleg w Hotelu pod Sosnami – 4 km od miejsca szkoleń w Czarnowcu
08-445 Osieck, ul. Warszawska 68
tel. 25 685 70 14
https://noclegi.pl/hotel-pod-sosnami**-osieck
https://e-turysta.pl/hotel-pod-sosnami-osieck-117582.html

Dojazd z Warszawy, z dworca PKP Warszawa Śródmieście pociągiem do Otwocka (ok. 35 min).
Dalej autobusem linii Wołoszka do Osiecka (są 2 przystanki, wysiadka na przystanku w Rynku).
Dla niezmotoryzowanych zapewniamy dowóz na zajęcia z hotelu pod Sosnami.
Dopuszczamy opcję dowozu z Góry Kalwarii i/lub Garwolina.

UWAGA! Tworzymy społeczność Behawioryści Ethoplanet!
Tylko u nas masz darmową reklamę na naszej stronie internetowej!

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminarzu.

cena 4000
2500 Cena do 31.12.2022 dot. kursów w 2023 3000 Cena do 31.05.2023 dot. kursów w 2023 Zarezerwuj
Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Dodatkowe pytania na temat
Behawiorysta-Zoopsycholog Specjalizacja I stopnia: Problemy behawioralne kotów (Felis catus)