Behawiorysta-Zoopsycholog Specjalizacja II stopnia: Medycyna behawioralna kotów

zapisy otwarte

Specjalizacja dostępna tylko po zakupie i odbyciu w Ethoplanet kursu bazowego „Behawiorysta-Zoopsycholog”  (Nowy Program) oraz specjalizacji I stopnia. W specjalizacji II stopnia kursu Behawiorysta-Zoopsycholog: Medycyna behawioralna kotów przedstawione zostaną wszystkie aspekty neurofizjologii zwierząt w kontekście pracy trenera i behawiorysty, a przede wszystkim szczegółowo zostanie omówiona farmakoterapii zaburzeń zachowania zwierząt. Dlatego też specjalizacja ta dedykowana jest głównie lekarzom weterynarii.

Kurs szczegółowo omawia, jak wykorzystywać wiedzę dotyczącą neuroprzekaźników i hormonów w codziennej pracy. Wyczerpująco zostaną omówione zagadnienia z zakresu socjalizacji, wczesnej neurostymulacji, treningu zachowań i ich wpływ na funkcjonowanie układu nerwowego.

Szczegółowo przedstawione zostaną aspekty połączenia bólu, świądu, zaburzeń hormonalnych oraz chorób przewlekłych i problemów behawioralnych kotów.

Program obejmuje szczegółową analizę przypadkow klinicznych ze szczególnym naciskiem na te, w których zaburzenia zdrowotne wpływały na pojawienie lub zaostrzenie się problemów behawioralnych zwierzęcia. Kurs przygotuje uczestników do postępowania w takich sytuacjach, wspolpracy z lekarzem weterynarii lub, w przypadku lekarzy, samodzielnego długoterminowego wdrażania i koordynowania jednoczesnego leczenia zwierzęcia i treningu behawioralnego. W trakcie kursu przedstawione zostaną również szczegółowo zagadnienia dotyczące farmakoterapii zachowań z naciskiem na praktyczne prowadzenie monoterapii oraz politerapii.

Uczestnik będzie miał również możliwość zapoznania się z praktycznym aspektem treningu medycznego i treningu kooperacyjnego.

Po kursie

uczestnik rozumie

 • podstawowe wymogi zdrowia psychicznego kotów;
 • wzajemne zależności pomiędzy medycyną weterynaryjną i behawioralną;

uczestnik zna:

 • najnowsze i kompletne informacje poparte badaniami naukowymi na temat najczęściej występujących zaburzeń zachowania, takich jak: fobie dźwiękowe, lęk separacyjny, demencja, OCD, CDS i wielu innych oraz metody terapii;
 • metody treningowe stosowane we wspomaganiu zaburzeń zachowania;
 • wpływ chorób somatycznych na występowanie zaburzeń zachowania;
 • sposoby leczenia zaburzeń behawioralnych (farmakoterapia, terapia feromonami oraz terapie alternatywne);

uczestnik potrafi:

 • ocenić dobrostan kotów wychodzących i niewychodzących;
 • kiedy i jak stosować odpowiednio suplementację i farmakoterapię;
 • przygotowywać programy behawioralne dla schronisk,
 1. Podstawy medycyny behawioralnej
 2. Wpływ chorób somatycznych na występowanie zaburzeń zachowania- plan badania behawioralnego. Algorytmy postępowania diagnostycznego. Rozpoznanie różnicowe.
 3. Wpływ odsadzenia i socjalizacji na zachowanie kota.
 4. Ocena zachowań patologicznych.
 5. Interpretacja objawów.
 6. Medycyna behawioralna jako integralna część praktyki weterynaryjnej. Objawy wiodące i postępowanie nastawione na rozwiązanie problemu.
 7. Profilaktyka niepożądanych zachowań kotów.
 8. Terapia problemowych zachowań kotów.
  a) Patologiczne zachowania związane z pobieraniem pokarmu (brak apetytu, nadmierny apetyt, PICA, neofobia) i piciem;
  b) Zaburzenia związane ze snem i odpoczynkiem;
  c) Zaburzenia związane z wylizywaniem;
  d) Patologie związane z łańcuchem łowieckim;
  e) Agresja- typy, ocena, analiza zachowań agresywnych;
  f) Oddawanie moczu i kału poza kuwetą
  g) zachowania stereotypowe;
 9. Kryteria diagnostyczne zaburzeń psychicznych kotów.
 10. Praktyczne algorytmy postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w popularnych i nietypowych zaburzeniach zachowania (w tym m.in.: OCD, CDS – Zespół zaburzeń poznawczych, problemy separacyjne, zespół falującej skóry, wyuczona bezradność, reaktywność, agresja, depresja, zespół deprywacji sensorycznej, fobie proste i złożone, zespół lęku uogólnionego, przeczulica kotów, zaburzenia osobowości).
 11. Sposoby na minimalizowanie stresu w życiu kotów.
 12. Psychofarmakologia.
 13. Farmakoterapia i suplementacja zaburzeń zachowania- badania, wskazania, przeciwskazania.
  a) neuroprzekaźniki
  b) klasyfikacja leków psychotropowych
  c) dobór odpowiednich leków psychoaktywnych i suplementacji
  d) najważniejsze grupy leków psychotropowych
  e) niebezpieczeństwo stosowania leków psychotropowych
  f) analiza dawkowania
 14. Suplementacja zaburzeń behawioralnych.
 15. Terapie wspomagające i alternatywne.
 16. Ziołolecznictwo- prawda czy mit?
 17. CBD- moda czy potencjał?
 18. Analiza postępów i dynamiki przebiegu procesu terapeutycznego.
 19. Rola placebo w leczeniu i terapii.
 20. Analiza relacji w grupie socjalnej kotów.
 21. Prawidłowe prowadzenie wywiadu. Konsultacja behawioralna. Tworzenie planów miejsca i sytuacji.
 22. Terapie społeczno-środowiskowe.
 23. Decyzja o eutanazji.
 24. Aranżacja zaplecza gabinetu przyjaznego kotom.

Kurs prowadzony jest metodą blended learning. Łączy w sobie materiały w strefie e-learningowej dostępne w panelu Kursanta 24/7. W strefie znajdują się moduły i lekcje w formie video prezentacji,  a także seria materiałów do pobrania, w tym praktyczne instrukcje.

Ponadto kurs składa się dodatkowo z 2 zjazdów w formie webinarów w czasie rzeczywistym, gdzie wszyscy uczestnicy mogą zadawać pytania i rozwiać swoje wątpliwości, a także dwóch zjazdów stacjonarnych.

Terminy zjazdów Edycja 6:

10-11.02.2024, zajęcia stacjonarne
17-18.02.2024, webinaria live, w czasie rzeczywistym
2-3.03.2024, webinaria live, w czasie rzeczywistym
16-17.03.2024, zajęcia stacjonarne

Miejsce zjazdów stacjonarnych:
Lawendowe Rancho Ethoplanet
Czarnowiec 28, 08-445 Czarnowiec (Gmina Osieck)

 

Terminy zjazdów Edycja 5:

3-4.06.2023, zajęcia stacjonarne
17-18.06.2023, webinaria live, w czasie rzeczywistym
24-25.06.2023, webinaria live, w czasie rzeczywistym
1-2.07.2023, zajęcia stacjonarne
29.07.2023 Egzamin, godz. 11:00

Miejsce zjazdów stacjonarnych: Centrum Konferencyjno-Apartamentowe “Mrówka”, Warszawa

Zobacz kalendarz

Prowadzący kurs

dr n.wet. Sybilla Berwid-Wójtowicz specjalistka żywienia klinicznego zobacz profil
dr inż. Agata Kokocińska etolog, zoopsycholog, trener zwierząt. Dyrektor Ethoplanet zobacz profil
lek. wet. Martyna Woszczyło Lekarz weterynarii, behawiorysta, specjalizuje się w prowadzeniu terapii zachowań psów i kotów zobacz profil
Lek. Wet. Jolanta Łapińska lekarz weterynarii, zoopsycholog zobacz profil

Cena obejmuje:

 • 50 godzin zajęć podczas zjazdów weekendowych w formie stacjonarnej i webinarów
 • Ponad 10 godzin materiałów w formie nagrań i do pobrania dostępnych 24/7
 • materiały szkoleniowe
 • formularze, instrukcje, kwestionariusze wywiadu
 • roczny dostęp do programu EthoKartoteka®
 • opiekę tutora podczas trwania całego kursu
 • wegański lunch podczas zjazdów stacjonarnych
 • przerwy kawowe podczas zjazdów stacjonarnych
 • dostęp do rozbudowanej strefy e-learninowej
 • pakiet prezentów
 • certyfikat nadający specjalizacji II stopnia – zaświadczenie na wzór MEN
cena 6000
3000 Cena promocyjna do 31.12.2022 3500 Cena promocyjna do 28.02.2023 4000 Cena promocyjna do 31.03.2023 4500 Cena promocyjna do 31.05.2023 5000 Cena promocyjna do 31.08.2023 Zarezerwuj
Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Dodatkowe pytania na temat
Behawiorysta-Zoopsycholog Specjalizacja II stopnia: Medycyna behawioralna kotów