Behawiorysta gryzoni i królików

“Behawiorysta gryzoni i królików” to kurs przeznaczony dla osób chcących zajmować się zawodowo pomaganiem zwierzętom z rzędu gryzoni i zajęczaków i ich opiekunom. Kurs skupia się na analizie zachowania tych zwierząt, systematyki, potrzeb i zaburzeń behawioralnych. Podczas szkolenia zostaną omówione zaburzenia zachowania oraz sposoby radzenia sobie z nimi.

 1. Systematyka.
 2. Przegląd gatunków gryzoni utrzymywanych w niewoli jako zwierzęta towarzyszące. Etogramy.
 3. Biologiczne mechanizmy zachowania się zwierząt. dr Grzegorz Juszczak
 4. Podstawy etologii Agata Kokocińska-Kusiak
  • Podstawowe pojęcia: behawioryzm, behawior, zachowanie, instynkt, popęd, motywacja, motyw, napięcie motywacyjne, podział popędów, konflikt popędów.
  • Stres jako stan mobilizacji całego organizmu w koncepcji Sely’ego. Pojęcie homeostazy. Strategie przetrwania i czynności ochronne.
  • Emocje – Strach, niepokój, lęk i fobia, agresja, terytorializm- biologiczne podstawy.
 5. Proces uczenia Agata Kokocińska-Kusiak
  • Rodzaje, procesy i mechanizmy uczenia się. Habituacja.
  • Warunkowanie klasyczne i instrumentalne. Kwadrat wzmocnień. Pojęcie kary i nagrody. Pozytywność i negatywność kar i nagród. Nabywanie, wygaszanie i samorzutne odnowienie, generalizacja bodźca, różnicowanie bodźców.
  • Rytualizacja i nawyki.
  • Wyuczona bezradność.
 6. Analiza potrzeb poszczególnych gatunków gryzoni utrzymywanych jako zwierzęta towarzyszące.
 7. Wzbogacenia środowiskowe. Agata Kokocińska-Kusiak
 8. Żywienie gryzoni i królików.
 9. Doświadczenia na zwierzętach – zło konieczne? Dlaczego gryzonie są najpopularniejszym modelem doświadczalnym? Eksperymenty na zwierzętach – etyka i nauka. Planowanie doświadczeń a dobrostan zwierząt w hodowli i eksperymencie. dr Marta Gajewska
 10. Dobrostan zwierząt.
 11. Struktury grupowe i łączenie stad/osobników.
 12. Analiza zachowania.
 13. Wpływ chorób na zachowanie. lek.wet. Katarzyna Barłowska
 14. Rozród gryzoni: decyzja o rozmnażaniu, dojrzałość płciowa u samców i samic, rozróżnianie płci, przygotowanie do krycia, rozpoznanie ciąży, poród i wychowanie potomstwa. lek.wet. Katarzyna Barłowska 
 15. Problemy behawioralne i zaburzenia zachowania. Agata Kokocińska-Kusiak
 16. Algorytmy postępowania i wywiad z właścicielem. Agata Kokocińska-Kusiak
 17. Trening gryzoni- warsztaty praktyczne. Agata Kokocińska-Kusiak

 

Czas trwania: 3 zjazdy weekendowych

Termin: 26-27.09, 10-11.10, 24-25.10, 

Godzina: 16.00- 20.00

Cena: 900zł

Miejsce:

Centrum Konferencyjno-Apartamentowe “Mrówka”
Przekorna 33, 02-971 Warszawa
Prowadzący:
dr Marta Gajewska
dr Grzegorz Juszczak
Agata Kokocińska-Kusiak
lek. wet. Katarzyna Barłowska

Zapisy na kursChcę otrzymać fakturę


Od 1 stycznia 2020 roku został wprowadzony dodatkowy obowiązkowy element paragonu, w sytuacji gdy na jego podstawie ma zostać wystawiona faktura dla podmiotu który prowadzi działalność gospodarczą. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 106b ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku sprzedaży na rzecz podmiotu prowadzącego działalność, faktura do paragonu może zostać wystawiona wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie potwierdzającym dokonanie sprzedaży zostanie zamieszczony NIP nabywcy. Sprzedawca nie ma prawa wystawienia faktury do paragonu, który nie będzie zawierać numeru NIP nabywcy.

Dlatego prosimy o podawanie danych do faktury przed wniesieniem opłaty za kurs. Paragony są wystawiane w dniu wpłynięcia opłaty na konto i później nie ma możliwości wystawienia faktury.