Behawiorysta gryzoni i królików

zapisy otwarte

“Behawiorysta gryzoni i królików” to kurs przeznaczony dla osób chcących zajmować się zawodowo pomaganiem zwierzętom z rzędu gryzoni i zajęczaków i ich opiekunom. Kurs skupia się na analizie zachowania tych zwierząt, systematyki, potrzeb i zaburzeń behawioralnych. Podczas szkolenia zostaną omówione zaburzenia zachowania oraz sposoby radzenia sobie z nimi.

W związku z przeniesieniem zajęć teoretycznych na formę online istnieje możliwość dołączenia do grupy w trakcie trwania kursu.

Zajęcia praktyczne zostają przeniesione na 2021 rok.  

 1. Systematyka. lek. wet. Milena Wojtyś-Gajda
 2. Przegląd gatunków gryzoni utrzymywanych w niewoli jako zwierzęta towarzyszące. Etogramy. lek. wet. Milena Wojtyś-Gajda (online)
 3. Biologiczne mechanizmy zachowania się zwierząt. dr Paweł Boguszewski
 4. Podstawy etologii. dr Agata Kokocińska-Kusiak (online+live)
  • Podstawowe pojęcia: behawioryzmbehawior, zachowanie, instynkt, popęd, motywacja, motyw, napięcie motywacyjne, podział popędów, konflikt popędów.
  • Stres jako stan mobilizacji całego organizmu w koncepcji Sely’ego. Pojęcie homeostazy. Strategie przetrwania i czynności ochronne.
  • Emocje – Strach, niepokój, lęk i fobia, agresja, terytorializm- biologiczne podstawy.
 5. Proces uczenia. dr Paweł Boguszewski,  dr Agata Kokocińska-Kusiak
  • Rodzaje, procesy i mechanizmy uczenia się. Habituacja.
  • Warunkowanie klasyczne i instrumentalne. Kwadrat wzmocnień. Pojęcie kary i nagrody. Pozytywność i negatywność kar i nagród. Nabywanie, wygaszanie i samorzutne odnowienie, generalizacja bodźca, różnicowanie bodźców.
  • Rytualizacja i nawyki.
  • Wyuczona bezradność.
 6. Analiza potrzeb poszczególnych gatunków gryzoni utrzymywanych jako zwierzęta towarzyszące. lek. wet. Milena Wojtyś-Gajda, dr Agata Kokocińska-Kusiak
 7. Wzbogacenia środowiskowe. dr Agata Kokocińska-Kusiak
 8. Żywienie gryzoni i królików. lek. wet. Milena Wojtyś-Gajda
 9. Doświadczenia na zwierzętach – zło konieczne? Dlaczego gryzonie są najpopularniejszym modelem doświadczalnym? Eksperymenty na zwierzętach – etyka i nauka. Planowanie doświadczeń a dobrostan zwierząt w hodowli i eksperymencie. dr Marta Gajewska
 10. Dobrostan zwierząt. dr Marta Gajewska
 11. Struktury grupowe i łączenie stad/osobników. dr Agata Kokocińska-Kusiak, lek. wet. Milena Wojtyś-Gajda
 12. Analiza zachowania. dr Agata Kokocińska-Kusiak (online+live) 
 13. Wpływ chorób na zachowanie. lek. wet. Milena Wojtyś-Gajda
 14. Rozród gryzoni i królików: decyzja o rozmnażaniu, dojrzałość płciowa u samców i samic, rozróżnianie płci, przygotowanie do krycia, rozpoznanie ciąży, poród i wychowanie potomstwa. lek.wet. Katarzyna Barłowska 
 15. Problemy behawioralne i zaburzenia zachowania. dr Agata Kokocińska-Kusiak
 16. Algorytmy postępowania i wywiad z właścicielem. dr Agata Kokocińska-Kusiak
 17. Trening gryzoni- warsztaty praktyczne. dr Agata Kokocińska-Kusiak
 18. Pierwsza pomoc dla gryzoni. lek. wet. Milena Wojtyś-Gajda

W związku z pandemią covid-19 i rosnącym zagrożeniem zakażeniem koronawirusem, wprowadzamy zmiany w formie prowadzenia zajęć zgodnie z pkt.1 § 3. regulaminu kursów stacjonarnych Ethoplanet, który brzmi:

§ 3.

1. Kursy mogą być prowadzone w formie stacjonarnej lub mieszanej stacjonarne-niestacjonarnej, w tym w formie kształcenia na odległość. Informacja o formie kształcenia podana jest na stronie danego kursu. W wyjątkowych okolicznościach niezależnych od organizatora, Ethoplanet zastrzega sobie możliwość zmiany formy stacjonarnej kursów na formę online.

W celu zachowania jak najwyższej jakości zajęć, wprowadziliśmy następujące modyfikacje:

 1. Zjazdy będą odbywać się w formie interaktywnych webinarów online, podczas których kursanci swobodnie mogą zadawać pytania w czasie rzeczywistym. Webinaria te będą w trakcie trwania nagrywane i udostępnione w strefie e-learningowej słuchacza, tak aby osoby nieobecne mogły nadrobić zaległości. Daty zjazdów w formie webinarów: 26-27.09, 10-11.10, 24-25.10, (daty te same, tylko inna forma prowadzenia zajęć). 
 2. Organizujemy dla Państwa zajęcia praktyczne, które odbędą się w zwierzętarniach placówek naukowych oraz w fundacjach działających na rzecz ochrony królików i gryzoni. Terminy praktyk zostaną omówione na pierwszym zjeździe, tak aby pasowały wszystkim Uczestnikom. Praktyki obejmują 1 zjazd weekendowy oraz 1 dzień wyjazdowy na tygodniu. 
 3. Zmianie ulega także forma egzaminu, który zostanie przeprowadzony w formie online przy pomocy profesjonalnej platformy, nad prawidłowym przebiegiem egzaminu będzie czuwała 3-osobowa komisja egzaminacyjna oraz obsługa techniczna. Termin egzaminu zostanie ustalony z grupą. 
 4. Wielkość grupy uczestników szkolenia zostaje ograniczona do 10 osób. Ze względu na wyjątkową sytuację epidemiologiczną informujemy, że Kursanci, aby uczestniczyć w zajęciach praktycznych są zobligowani do wypełnienia odpowiedniej ankiety dotyczącej zdrowia i kontaktu z zakażonymi osobami oraz muszą poddać się kontroli pomiaru temperatury. Wszelkie środki związane z zachowaniem bezpieczeństwa i higieny  zostają po stronie organizatora. 

Daty zjazdów w formie webinarów: 26-27.09, 10-11.10, 24-25.10

godziny: 15:00-20.00

Zobacz kalendarz

Prowadzący kurs

dr Agata Kokocińska-Kusiak etolog, zoopsycholog, trener zwierząt. Dyrektor Ethoplanet zobacz profil
Lek. wet. Katarzyna Barłowska Lekarz weterynarii, opiekun zwierząt i kierownik Gabinetu Weterynaryjnego Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN. zobacz profil
Dr Paweł M. Boguszewski zobacz profil

Cena obejmuje:

 • dostęp do strefy e-learningowej
 • materiały szkoleniowe
 • formularze behawiorysty, instrukcje, kwestionariusze wywiadu
 • walizkę behawiorysty „Ethoplanet”
 • opiekę tutora podczas trwania całego kursu
 • Kurs pierwszej pomocy dla gryzoni!
 • dostęp do kursów online: Analiza zachowania zwierząt, Teoria uczenia i modyfikacji zachowań
 • zajęcia praktyczne dotyczące treningu gryzoni!

Miejsce: Online 

Zajęcia praktyczne: Przeniesione na 2021r. 

cena 1800 zł
Zarezerwuj
Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Dodatkowe pytania na temat
Behawiorysta gryzoni i królików