Behawiorysta-Zoopsycholog Specjalizacja I stopnia: Problemy behawioralne gryzoni i królików (Rodentia, Oryctolagus cuniculus f. domesticus)

zapisy otwarte

Specjalizacja dostępna tylko po zakupie i odbyciu w Ethoplanet kursu bazowego „Behawiorysta-Zoopsycholog”  (Nowy Program).

Zoopsycholog oficjalnie widnieje na liście zawodów Ministerstwa Pracy od dnia 1 lipca 2007 roku. Jest to specjalista badający relacje człowiek – zwierzę, doradza właścicielowi, jak zbudować relację ze zwierzęciem. Pomaga również usunąć lub zredukować napięcie i niepożądane zachowania zwierzęcia.

W polskim prawie certyfikacja opiera się na „Zaświadczeniu o ukończeniu kursu” spełniającego wymogi formalne określone w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632)

Ethoplanet to placówka oświatowa (placówka kształcenia ustawicznego zgodnie z art. 168 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910 i 1378 wpisana do ewidencji pod numerem 1219K. RSPO 27731) działająca zgodnie z najwyższymi standardami.

Program kursu „Behawiorysta – Zoopsycholog” został opracowany w oparciu o światowe standardy pracy ze zwierzętami oraz długotrwałą praktykę kadry prowadzącej. Kurs łączy w sobie elementarną wiedzę popartą badaniami naukowymi jak i praktyczne studium przypadków. Ponadto zapewniamy uczestnikom serię warsztatów praktycznych oraz praktyk zawodowych ze zwierzętami.

UWAGA
Komisja ds. Studiów Wyższych Lekarzy Weterynarii, Kształcenia Ustawicznego i Specjalizacji Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, przyznała szkoleniu 20 punktów edukacyjnych.

Specjalizacja: Problemy behawioralne gryzoni i królików (Rodentia, Oryctolagus cuniculus f. domesticus) powstała z myślą o osobach chcących zajmować się zawodowo pomaganiem zwierzętom z rzędu gryzoni i zajęczaków i ich opiekunom. Kurs skupia się na analizie zachowania tych zwierząt, systematyki, potrzeb i zaburzeń behawioralnych. Podczas szkolenia zostaną omówione zaburzenia zachowania oraz sposoby radzenia sobie z nimi.

Po ukończeniu kursu:

Uczestnik potrafi:

– przeprowadzać wywiad behawioralny gryzoni i królików;

– postawić diagnozę zaburzeń behawioralnych gryzoni i królików;

– stosować w praktyce algorytmy diagnostyczne gryzoni i królików;

– przygotować plan terapii behawioralnej gryzoni i królików;

– prowadzić obserwacje i funkcjonalną analizę zachowania gryzoni i królików;

– zastosować odpowiednią suplementację zaburzeń behawioralnych gryzoni i królików;

– ocenić stan zdrowia zwierzęcia, jego dietę i zabezpieczenie potrzeb;

– przeprowadzić terapię behawioralną;

– prowadzić samodzielnie konsultacje;

Uczestnik wie:

– gdzie szukać informacji i jak pogłębiać swoją wiedzę;

– jak korzystać z badań naukowych;

– jak dotrzeć do rzetelnych źródeł informacji;

Uczestnik zna:

– profesjonalną terminologię stosowaną w etologii i naukach pokrewnych;

– techniki pracy ze zwierzętami

– teorię uczenia i potrafi ją zastosować w praktyce

Uczestnik otrzymuje:

– wzory formularzy;

– materiały pomocnicze;

– materiały edukacyjne;

– pakiety prezentów na start;

– pomoc tutora przez cały okres trwania kursu oraz po zakończenia kursu w celu rozpoczęcia własnej kariery

 1. Systematyka – lek. wet. Milena Wojtyś-Gajda
 2. Przegląd gatunków gryzoni utrzymywanych w niewoli jako zwierzęta towarzyszące. Etogramy
  lek. wet. Milena Wojtyś-Gajda (online)
 3. Analiza potrzeb poszczególnych gatunków gryzoni utrzymywanych jako zwierzęta towarzyszące – lek. wet. Milena Wojtyś-Gajda
 4. Wzbogacenia środowiskowe – dr Agata Kokocińska
 5. Żywienie gryzoni i królików – lek. wet. Milena Wojtyś-Gajda
 6. Doświadczenia na zwierzętach – zło konieczne? Dlaczego gryzonie są najpopularniejszym modelem doświadczalnym? Eksperymenty na zwierzętach – etyka i nauka. Planowanie doświadczeń a dobrostan zwierząt w hodowli i eksperymencie – dr Marta Gajewska
 7. Dobrostan zwierząt – dr Marta Gajewska
 8. Struktury grupowe i łączenie stad/osobników
  dr Agata Kokocińska
 9. Analiza zachowania – dr Agata Kokocińska (online+live)
 10. Wpływ chorób na zachowanie – lek. wet. Milena Wojtyś-Gajda
 11. Rozród gryzoni i królików: decyzja o rozmnażaniu, dojrzałość płciowa u samców i samic, rozróżnianie płci, przygotowanie do krycia, rozpoznanie ciąży, poród i wychowanie potomstwa
  lek.wet. Katarzyna Barłowska 
 12. Problemy behawioralne i zaburzenia zachowania – dr Agata Kokocińska
 13. Algorytmy postępowania i wywiad z właścicielem – dr Agata Kokocińska
 14. Trening gryzoni- warsztaty praktyczne – dr Agata Kokocińska
 15. Pierwsza pomoc dla gryzoni – lek. wet. Katarzyna Barłowska

Zajęcia warsztatowe:

 1. Podstawy treningu gryzoni i królików.
 2. Diagnostyka zaburzeń zachowania i programy terapeutyczne.
 3. Ocena stereotypii.
 4. Łączenie stad/ osobników.

dr Agata Kokocińska-Kusiak

Kurs składa się z 3 sekcji:

 1. Nagrania wykładów w formie online (które można odtwarzać w dowolnym momencie).
 2. 3 zjazdy w formie webinarów w czasie rzeczywistym, podczas których można swobodnie zadawać pytania.
 3. Zajęcia warsztatowe na żywo –  3 dniowy zjazd.

Kurs prowadzony jest metodą blended learning. Łączy w sobie materiały w strefie e-learningowej dostępne w panelu Kursanta 24/7. W strefie znajdują się moduły i lekcje w formie video prezentacji,  a także seria materiałów do pobrania, w tym praktyczne instrukcje.

Ponadto kurs składa się dodatkowo z 2 zjazdów w formie webinarów w czasie rzeczywistym, gdzie wszyscy uczestnicy mogą zadawać pytania i rozwiać swoje wątpliwości, a także jednego zjazdu warsztatowego na żywo.

Daty zjazdów:

Edycja 6

23-24.03.2024 webinar
13-14.04.2024 webinar
18-19.05.2024 zjazd na żywo w Lawendowym Ranchu

 

Edycja 5
finalne terminy po potwierdzeniu dostępności  prelegentów

24-25.06.2023 webinar
1-2.07.2023 webinar
15-16.07.2023 zjazd na żywo w Lawendowym Ranchu, start godz. 11:00

Egzamin (online)
szczegóły co do godzin, bliżej zjazdów – powiadomimy

Webinary rozpoczynamy o godz. 09:00
Zajęcia na rancho od godz. 11:00

Zobacz kalendarz

Prowadzący kurs

dr inż. Agata Kokocińska etolog, zoopsycholog, trener zwierząt, pedagog specjalny. Dyrektor Ethoplanet zobacz profil
lek. wet. Katarzyna Barłowska Lekarz weterynarii, opiekun zwierząt i kierownik Gabinetu Weterynaryjnego Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN. zobacz profil
Dr Paweł M. Boguszewski neurobiolog zobacz profil

Cena obejmuje:

 • dostęp do strefy e-learningowej
 • materiały szkoleniowe
 • formularze behawiorysty, instrukcje, kwestionariusze wywiadu
 • walizkę behawiorysty „Ethoplanet”
 • opiekę tutora podczas trwania całego kursu
 • kurs pierwszej pomocy dla gryzoni!
 • dostęp do kursów online: Analiza zachowania zwierząt, Teoria uczenia i modyfikacji zachowań
 • zajęcia praktyczne dotyczące treningu gryzoni!

UWAGA
Organizatorowi przysługuje prawo odwołania kursu z powodu zapisu zbyt małej liczby Uczestników
i/lub sytuacji losowych Prelegentów i/lub siły wyższej. W to miejsce może zaproponować nowy termin lub udział w innym kursie lub zwrot środków.

cena 2200 zł
1600 zł Cena do 30.04.2023 dot. ed.6/2023 1900 zł Cena do 30.06.2023 dot. ed.6/2023 Zarezerwuj
Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Dodatkowe pytania na temat
Behawiorysta-Zoopsycholog Specjalizacja I stopnia: Problemy behawioralne gryzoni i królików (Rodentia, Oryctolagus cuniculus f. domesticus)