Behawiorysta gryzoni i królików

“Behawiorysta gryzoni i królików” to kurs przeznaczony dla osób chcących zajmować się zawodowo pomaganiem zwierzętom z rzędu gryzoni i zajęczaków i ich opiekunom. Kurs skupia się na analizie zachowania tych zwierząt, systematyki, potrzeb i zaburzeń behawioralnych. Podczas szkolenia zostaną omówione zaburzenia zachowania oraz sposoby radzenia sobie z nimi.

 1. Systematyka. lek. wet. Milena Wojtyś-Gajda
 2. Przegląd gatunków gryzoni utrzymywanych w niewoli jako zwierzęta towarzyszące. Etogramy. lek. wet. Milena Wojtyś-Gajda (online)
 3. Biologiczne mechanizmy zachowania się zwierząt. dr Grzegorz Juszczak
 4. Podstawy etologii. dr Agata Kokocińska-Kusiak (online+live)
  • Podstawowe pojęcia: behawioryzm, behawior, zachowanie, instynkt, popęd, motywacja, motyw, napięcie motywacyjne, podział popędów, konflikt popędów.
  • Stres jako stan mobilizacji całego organizmu w koncepcji Sely’ego. Pojęcie homeostazy. Strategie przetrwania i czynności ochronne.
  • Emocje – Strach, niepokój, lęk i fobia, agresja, terytorializm- biologiczne podstawy.
 5. Proces uczenia. dr Paweł Boguszewski,  dr Agata Kokocińska-Kusiak
  • Rodzaje, procesy i mechanizmy uczenia się. Habituacja.
  • Warunkowanie klasyczne i instrumentalne. Kwadrat wzmocnień. Pojęcie kary i nagrody. Pozytywność i negatywność kar i nagród. Nabywanie, wygaszanie i samorzutne odnowienie, generalizacja bodźca, różnicowanie bodźców.
  • Rytualizacja i nawyki.
  • Wyuczona bezradność.
 6. Analiza potrzeb poszczególnych gatunków gryzoni utrzymywanych jako zwierzęta towarzyszące. lek. wet. Milena Wojtyś-Gajda, dr Agata Kokocińska-Kusiak
 7. Wzbogacenia środowiskowe. dr Agata Kokocińska-Kusiak
 8. Żywienie gryzoni i królików. lek. wet. Milena Wojtyś-Gajda
 9. Doświadczenia na zwierzętach – zło konieczne? Dlaczego gryzonie są najpopularniejszym modelem doświadczalnym? Eksperymenty na zwierzętach – etyka i nauka. Planowanie doświadczeń a dobrostan zwierząt w hodowli i eksperymencie. dr Marta Gajewska
 10. Dobrostan zwierząt. dr Marta Gajewska
 11. Struktury grupowe i łączenie stad/osobników. dr Agata Kokocińska-Kusiak, lek. wet. Milena Wojtyś-Gajda
 12. Analiza zachowania. dr Agata Kokocińska-Kusiak (online+live) 
 13. Wpływ chorób na zachowanie. lek. wet. Milena Wojtyś-Gajda
 14. Rozród gryzoni: decyzja o rozmnażaniu, dojrzałość płciowa u samców i samic, rozróżnianie płci, przygotowanie do krycia, rozpoznanie ciąży, poród i wychowanie potomstwa. lek.wet. Katarzyna Barłowska 
 15. Problemy behawioralne i zaburzenia zachowania. dr Agata Kokocińska-Kusiak
 16. Algorytmy postępowania i wywiad z właścicielem. dr Agata Kokocińska-Kusiak
 17. Trening gryzoni- warsztaty praktyczne. dr Agata Kokocińska-Kusiak
 18. Pierwsza pomoc dla gryzoni. lek. wet. Milena Wojtyś-Gajda

 

Czas trwania: 3 zjazdy weekendowe oraz zajęcia online, w tym materiały video i webinaria, (łącznie ponad 60 h kursu)

Termin: 26-27.09, 10-11.10, 24-25.10, 

Godzina: 15.00- 20.00

Cena: 1800zł

Cena obejmuje:

 • materiały szkoleniowe
 • formularze behawiorysty, instrukcje, kwestionariusze wywiadu
 • walizkę behawiorysty „Ethoplanet”
 • opiekę tutora podczas trwania całego kursu
 • Kurs pierwszej pomocy dla gryzoni!
 • dostęp do kursów online: Analiza zachowania zwierząt, Teoria uczenia i modyfikacji zachowań
 • zajęcia praktyczne dotyczące treningu gryzoni!
 • przerwy kawowe, lunch

Miejsce:

Centrum Konferencyjno-Apartamentowe “Mrówka”
Przekorna 33, 02-971 Warszawa
Prowadzący:
dr Agata Kokocińska-Kusiak (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
lek. wet. Katarzyna Barłowska (kierownik Gabinetu Weterynaryjnego Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN)

Zapisy na kursChcę otrzymać fakturę


Od 1 stycznia 2020 roku został wprowadzony dodatkowy obowiązkowy element paragonu, w sytuacji gdy na jego podstawie ma zostać wystawiona faktura dla podmiotu który prowadzi działalność gospodarczą. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 106b ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku sprzedaży na rzecz podmiotu prowadzącego działalność, faktura do paragonu może zostać wystawiona wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie potwierdzającym dokonanie sprzedaży zostanie zamieszczony NIP nabywcy. Sprzedawca nie ma prawa wystawienia faktury do paragonu, który nie będzie zawierać numeru NIP nabywcy.

Dlatego prosimy o podawanie danych do faktury przed wniesieniem opłaty za kurs. Paragony są wystawiane w dniu wpłynięcia opłaty na konto i później nie ma możliwości wystawienia faktury.

Aktualne kursy

 
Zapisy otwarte Behawiorysta papug
 
Zapisy otwarte Trener psów
 
Zapisy otwarte Dietetyk zwierzęcy
 
Zapisy otwarte Instruktor Alpakoterapii
 
Zapisy otwarte Trening Medyczny Psów
 
Zapisy otwarte Instruktor Szkolenia Psów

W związku z epidemią koronawirusa COVID-19 - zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą kursów online! #zostanwdomu

Zobacz kursy online