Analiza zachowania zwierząt

zapisy otwarte

Analiza zachowania zwierząt to  nauka o zachowaniu i zmiennych środowiskowych, które na nie wpływają. Opisuje relację miedzy środowiskiem. Kurs przedstawia nauki zajmujące się analizą behawioru, w tym podejście etologiczne i behawioryzm radykalny. Dzięki temu kursowi można poznać tajniki analizy zachowania się zwierząt krok po kroku. 

Program kursu:

  1. Etologia a behawioryzm.
  2. Podstawowe pojęcia etologiczne
  3. Kategorie czynników sprawczych zachowania się
  4. Przyczyny bliskie i odległe zachowania (wg Alcocka)
  5. Analiza zachowania (ang. Behaviour analysis) jako nauka

 

 • Składowe analizy zachowania
 • Zasada Morgana
 • Zasada Descartesa
 • Konsekwencje zachowania
 • Analiza funkcjonalna zachowania – analiza ABC
 • Pytania badawcze o zachowanie się zwierząt (Tinbergen)
 • Charakterystyka analizyzachowania
 • Bodźce i ich rodzaje
 • Potrzeba, popęd, motywacja, instynkt.
 • Konflikt popędów i jego skutki:
 • zachowanie przerzutowe
 • zachowanie abbiwalentne
 • zachowanie przeniesione
 • zachowanie upustowe
 • Strategie przetrwania.
 • Emocje
 • Stres
 • Zachowania socjalne
 • Wpływ środowiska na zachowanie

Prowadzący kurs

dr inż. Agata Kokocińska etolog, zoopsycholog, trener zwierząt. Dyrektor Ethoplanet zobacz profil

Kurs w wersji on-line.
Dostęp do kursu trwa 3 miesiące od chwili zakupienia.

W cenie kursu:

 • 2 godziny materiałów video
 • prezentacje multimedialne
 • materiały dodatkowe
 • artykuły
 • zalecana literatura
 • test sprawdzający zdobytą wiedzę 
 • dyplom ukończenia kursu 
cena 450
Zarezerwuj
Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Dodatkowe pytania na temat
Analiza zachowania zwierząt