Instruktor Alpakoterapii

Zostań alpakoterapeutą! Alpakoterapia jest to metoda wspomagająca rozpoczęty już proces terapii specjalistycznej, która poprzez kontakt dziecka z alpakami, wzmacnia efekty i zwiększa motywację podopiecznego do poddania się terapii. Wybór alpak jako motywatorów nie jest przypadkowy. Są to niezwykle inteligentne, cierpliwe i łatwe w treningu zwierzęta, których głównym atutem jest niesamowita miękkość hipoalergicznego runa. Dzięki tym niezwykłym cechom, odpowiednio wyszkolone alpaki, pod okiem kompetentnego alpakoterapeuty, podczas terapii będą silnie oddziaływać na sferę psychiczną, fizyczną, społeczną, intelektualną oraz emocjonalną człowieka.

Tylko w Ethoplanet aż 8 weekendów bogatych w warsztaty praktyczne! 

Program

14-15 marca 2020

 1. Teoria hodowli alpak  Krzysztof Buczek 
  a) Systematyka alpak
  b)Pochodzenie i populacja alpak w Polsce i na świecie
  c) Historia hodowli alpak
  d)Charakterystyka  alpak
 1. Dobrostan alpak  lek. wet. Pamela Turcewicz 
  a) Podstawowe zabiegi w stadzie (chwytanie i poskramianie zwierząt, ocena kondycji ciała wg. BCS, ocena błon śluzowych, korekcja pazurów, ocena zębów)
  b) Chora alpaka i stany nagłe (podejście, rozpoznawanie, współpraca z lek wet, kontynuacja zaleconego leczenia)
  c) Parazytologia (dlaczego taka ważna i jak robić to poprawnie)
  d) Dermatologia (świerzb – leczenie proste lecz pracochłonne)
  e) Najczęstsze choroby (wrzody, kwasica, krzywica, zatkanie przełyku, i inne.)
  f) Rozród (fizjologia, dobór zwierząt do rozrodu, kastracja)
  g) Schemat krycia i problemy w rozrodzie
  h) Poród fizjologiczny i pomoc porodowa
  i) Neonatologia – opieka nad noworodkiem (rozpoznawanie problemów; siara i osocze czyli PTF)
  j) Bioasekuracja i profilaktyka (szczepienia, profilaktyka chorób, ochrona alpak przed chorobami zakaźnymi)

 

28-29 marca 2020 Maria Tudek, Krzysztof Buczek, Agata Kokocińska-Kusiak

 1. Podstawy etologii.
 2. Teoria uczenia.
 3. Alpakoterapia jako metoda wspomagająca
  a) rola i zadania alpakoterapii,
  b) dla kogo alpakoterapia,
  c) cele alpakoterapii, rodzaje oddziaływań, oraz możliwość ich wykorzystania.
 4. Formy zajęć w alpakoterapii
  a) Alpakoterapia wyjazdowa i grupowa
  b) Alpakoterapia indywidualna

 

4-5 kwietnia 2020 Maria Tudek                                                       

 1. Alpakoterapia w teorii poszczególnych dysfunkcji 
  a) mózgowego porażenia dziecięcego
  b) dysleksji
  c) zaburzeń integracji sensorycznej
  d) zespółu Downa
  e) zespołu nadpobudliwości psychoruchowej
  f) nerwicy
  g) depresji
  h) epilepsji
  i) niepełnosprawności intelektualnej
 1. Metody pracy alpakoterapeuty w sferach
  a) psychicznej
  b) sensorycznej
  c) społecznej
  d) ruchowej
  e) emocjonalnej

 

18-19 kwietnia Ewelina Ciarka                                                       

 1. Autyzm w pigułce
  a) Czym jest autyzm?
  b) Kryteria diagnostyczne autyzmu
  c) Deficyty i trudności wynikające z autyzmu w zakresie:
  – interakcji społecznych
  – komunikacji
  – wzorców zachowań
  d) Deficyty w aspekcie teorii umysłu- jak przekładają się na funkcjonowanie osoby z autyzmem?
  e) Jak osoba ze spektrum autyzmu postrzega świat? Jak może reagować na sytuacje/ zdarzenia?
  f) Jak osoba z autyzmem może reagować na bodźce? Przejawy zaburzeń odbioru i przetwarzania bodźców w obrębie wszystkich zmysłów
  g) dotyk, słuch, wzrok, smak, zapach, zmysł równowagi
 2. Zalecenia terapeutyczne
 3. Warsztat sensoryczny – uczestnicy szkolenia będą mieli okazję doświadczyć jak ich podopieczni mogą odbierać bodźce oraz z jakimi problemami muszą się zmagać na co dzień.
 4. Trudne zachowania dziecka z ASD
  a) Podstawy teoretyczne
  – czym są zachowania trudne
  – kryteria oceny trudnego zachowania
  – czynniki sprawiające, że zachowania trudne są jednocześnie trudnością dla terapeutów i opiekunów
  – klasyfikacja zachowań trudnych
  b) Jak należy patrzeć na zachowania niepożądane, jak je analizować ?
  c) Strategie reagowania na zachowania niepożądane
  – na czym polegają poszczególne strategie
  – jak stosować wybraną strategię
  – rola diety sensorycznej w funkcjonowaniu osób z ASD
 5. Warsztat
  Analiza konkretnych trudnych zachowań
  Opracowywanie strategii na zachowania niepożądane
  Panel dyskusyjny

 

 

25-26 kwietnia     Krzysztof Buczek

 1. Behawior alpak
  a) zachowania społeczne alpak – dobrostan psychologiczny, ocena potrzeb alpak
  b) zachowania komfortowe alpak – koncepcja systemów emocjonalnych zwierząt
  c) domestykacja, zoosemiotyka, nauka komunikacji w świecie alpak
  d) omówienie teorii dominacji- zachowania trudne u alpak
 2. Jak wybrać zwierzę do terapii?
 3. Trening alpak do alpakoterapii
  a) typy treningów- od czego zacząć
  – Oswajanie
  – Odwrażliwianie
  – Kantarowanie
  – Prowadzenie na smyczy
  – Tory przeszkód
  – Tellington Touch (TTouch)
  – Camelidynamics
  – Kliker
  – Trening medyczny
  b)pojęcie uczenia się, pamięci, inteligencji
  c)typy motywacji i sposoby ich budowania
  d)systemy kar i wzmocnień

16-17 maja 2020       Krzysztof Buczek

Trening alpak – praktyka

 

23-24 maja 2020       Maria Tudek, Krzysztof Buczek

Alpakoterapia w różnych formach

 1. Alpakoterapia grupowa – praktyka z dziećmi niepełnosprawnymi
 2. Alpakoterapia indywidualna – praktyka z dziećmi niepełnosprawnymi

 

6 czerwca 2020      Maria Tudek, Krzysztof Buczek 

 1. Biznes alpakoterapeuty
  a) działalność gospodarcza
  b) marketing
  c) kierunki rozwoju
 2. Etyka zawodu alpakoterapeuty
 3. Egzamin

 

Cena: 2900 early birds do 31.10.2019, 3500 zł od 1.11.2019r. 

Miejsce: WARSZAWSKI OGRÓD ZOOLOGICZNY, ul. Ratuszowa 1/3, Warszawa 03-461.

W cenie:

 • przerwy kawowe
 • lunch
 • materiały dydaktyczne
 • dostęp do strefy e-learnig
 • warsztaty praktyczne

Zapisy na kursChcę otrzymać fakturę2900 early birds do 31.10.20193500 zł od 1.11.2019r.

Od 1 stycznia 2020 roku został wprowadzony dodatkowy obowiązkowy element paragonu, w sytuacji gdy na jego podstawie ma zostać wystawiona faktura dla podmiotu który prowadzi działalność gospodarczą. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 106b ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku sprzedaży na rzecz podmiotu prowadzącego działalność, faktura do paragonu może zostać wystawiona wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie potwierdzającym dokonanie sprzedaży zostanie zamieszczony NIP nabywcy. Sprzedawca nie ma prawa wystawienia faktury do paragonu, który nie będzie zawierać numeru NIP nabywcy.

Dlatego prosimy o podawanie danych do faktury przed wniesieniem opłaty za kurs. Paragony są wystawiane w dniu wpłynięcia opłaty na konto i później nie ma możliwości wystawienia faktury.

Aktualne kursy

 
Zapisy otwarte Behawiorysta papug
 
Zapisy otwarte Trener psów
 
Zapisy otwarte Dietetyk zwierzęcy
 
Zapisy otwarte Instruktor Alpakoterapii
 
Zapisy otwarte Trening Medyczny Psów
 
Zapisy otwarte Instruktor Szkolenia Psów

W związku z epidemią koronawirusa COVID-19 - zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą kursów online! #zostanwdomu

Zobacz kursy online