Rachaël Draaisma

drs Rachaël Draaisma

Rachaël Draaisma od zawsze pasjonowała się psami i końmi. W 2002 roku postanowiła uczynić ze swojej pasji zawód. Zdobyła kilka dyplomów i rozpoczęła pracę w pełnym wymiarze godzin jako trener i behawiorysta – najpierw z psami, później z końmi. W 2013 roku ukończyła Międzynarodową Szkołę Trenerów Psów Turid Rugaas. Pod superwizją Turid zaczęła najpierw mapować poziomy napięcia koni w odpowiedzi na różne, codzienne bodźce, napotykane w środowisku stajni. Po drugie, zaczęła badać, czy konie używają sygnałów zarządzania relacjami w odpowiedzi na bodźce w swoim otoczeniu, które chcą załagodzić, aby uniknąć konfliktów i podtrzymać społeczne więzi. Sygnałom tym nadano określenie Sygnały Uspokajające. Po trzecie, sprawdzała, jak napięcie wiąże się z możliwymi sygnałami uspokajającymi.

Podstawą tych badań jest materiał wideo. Przeanalizowano setki nagrań interakcji udomowionych koni różnych ras z ludźmi – w bezpośrednim kontakcie z nimi lub z odległości dwudziestu metrów.

Badania te doprowadziły do opisu 20 sygnałów uspokajających, których konie używają, aby uspokoić siebie i swoich współtowarzyszy, utrzymać pozytywne relacje społeczne i uniknąć negatywnych eskalacji. Sporządzono również opis dziesięciu drabin komunikacyjnych, reprezentujących możliwe sposoby interakcji koni z bodźcami wokół nich. Każdy krok na drabinie reprezentuje poziom napięcia oraz określa cechy i zachowania, co czyni je cennym narzędziem do oceny behawioralnej koni, w tym sprawdzenia, czy możliwe napięcie spada czy rośnie.

Owocem tych badań jest książka „Language sings and calming signals of horses”, opublikowanej przez CRC Press w 2017 roku. Została przetłumaczona na kilka języków, z których wymienić należy holenderski, chiński, czeski i polski („Znaki językowe i uspokajające sygnały koni”). Badania te są w toku, a Rachael nadal studiuje sygnały komunikacyjne koni, z naciskiem na ich sygnały uspokajające.

Kolejny filar życia zawodowego Rachaël ewoluuje wokół stymulacji umysłowej i węchu koni. Rachaël opracowała rozbudowaną metodę pracy węchowej z końmi, w której uczy konie podążać śladami zapachowymi, aby mogły odnaleźć zagubione osoby lub torby z jedzeniem. Praca węchowa ma ogromnie pozytywny wpływ na konie – ich zachowanie, mózg i ciało, Ale jest również korzystna dla ludzi i może być postrzegana jako nowe narzędzie do wzbogacania relacji człowiek-koń.

Rachaël rozwija pracę węchową do poziomu, w którym używa jej jako jedynej (podstawowej) aktywności dla koni. Ale stymulacja umysłowa jako metoda oraz „śledzenie zapachów” są również elementem, prowadzonej przez nią, terapii behawioralnej koni, wykazujących problemy z zachowaniem. Druga książka Rachaël „Scentwork for Horses” została opublikowana w języku angielskim i holenderskim w 2021 roku.

Rachaël Draaisma jest ekspertem w odczytywaniu mowy ciała koni. Różne cechy (niektóre bardzo szczegółowe) i zachowania nadają znaczenie i są powiązane z poziomami napięcia. Sprawia to, że potrafi ona dokładnie ocenić poziom rozluźnienia lub napięcia konia. Pozwala jej również ocenić zakres strefy komfortu koni – strefy, w której jest on w stanie poradzić sobie ze wszystkimi, otaczającymi go bodźcami. Dzięki temu Rachaël specjalizuje się również w poszerzaniu strefy komfortu koni, w tym tych zamkniętych w sobie, mających trudności z socjalizacją, wykazujących różne problemy behawioralne, wykorzystując jako narzędzia swoją metodę stymulacji umysłowej i pracę węchową.

Wdrażanie pracy węchowej jako nowego narzędzia w terapii zabawami wspomaganymi przez zwierzęta jest nowym przedsięwzięciem, które Rachaël realizuje we współpracy z International Institute for Animal Assisted Play Therapy©, prowadzonym przez Risë Vanfleet i Tracie FaaThompson.

Rachaël prowadzi wykłady w Europie i na całym świecie, edukując ludzi na temat sygnałów uspokajających u koni, stymulacji umysłowej i pracy węchowej z ich udziałem. Jej pracą interesuje się wiele szkół i uczelni wyższych. Chiny, Dania, Polska, Belgia, Hiszpania, Słowacja, Szwecja, Wielka Brytania, Holandia to zaledwie kilka krajów, które do tej pory odwiedziła. Opracowuje również serię weekendów edukacyjnych, podczas których uczestnicy mogą łączyć zdobywanie wiedzy teoretycznej z praktyczną pracą z końmi, aby doskonalić swoje umiejętności obserwacji oraz pracy z nimi w kontekście stymulacji umysłowej i pracy węchowej.

Więcej informacji: https://calmingsignalsofhorses.com/en/

The pictures are ©Rachaël Draaisma

Zapisz się do naszego newslettera Bądź na bieżąco z aktualnościami Ethoplanet
Zapisywanie

Dziękujemy za zapis!