dr Agata Kokocińska-Kusiak

Etolog, zoopsycholog i trener zwierząt. Z wykształcenia inżynier zootechniki w specjalności Hodowla Małych Zwierząt Użytkowych i Amatorskich, magister zootechniki w specjalności Dzikie Zwierzęta (Wydział Nauk o Zwierzętach, SGGW w Warszawie), a także pedagog specjalny (Wydział Nauk Pedagogicznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie). Doktorat z zakresu komunikacji semiochemicznej i treningu (tytuł rozprawy doktorskiej: “Identyfikacja  zapachowych  biomarkerów czerniaka w  moczu  myszy, z  zastosowaniem metod behawioralnych  i analitycznych.”) zrobiła w Zakładzie Zachowania się Zwierząt Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN. Wykłada na Wydziale Nauk o Zwierzętach oraz Uniwersytecie Otwartym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ukończyła wiele kursów i szkoleń z zakresu behawioru psów i kotów, w tym m.in. kurs dający kwalifikacje zoopsychologa w Europejskim Studium Przygotowania Zawodowego i Wiedzy Praktycznej, kurs instruktorski “trener psów” w szkole CANID, a także jest absolwentką Centre of Applied Pet Ethology (COAPE), gdzie ukończyła kurs Advanced Diploma in the Practical Aspects of Companion Animal Behaviour and Training. W 2019 roku otrzymała tytuł Professional Animal Trainer certyfikowany przez BIAZA (British and Irish Association of Zoos and Aquariums). Członkini zarządu Warszawskiego Koła Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, a także członkini Polskiego Towarzystwa Etologicznego, Polskiego Towarzystwa Nauk o Zwierzętach Laboratoryjnych PolLASA oraz członkini International Association of Animal Behavior Consultants IAABC. Autorka kursów, takich jak “Zoopsychologia”, “Behawior psa”, “Zooterapia w pigułce”, “Petsitter- dyplomowany opiekun psów i kotów” i wielu innych. Prowadzi zajęcia, kursy i szkolenia (w tym szkolenia firmowe) z zakresu zoopsychologii, zoosemiotyki, dobrostanu i behawioru zwierząt laboratoryjnych, zooterapii, kynologii i felinologii. Autorka książki: Zooterapia z elementami etologii, a także wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych związanych z zachowaniem zwierząt. Aktywny naukowiec, prelegentka na wielu behawioralnych i olfaktorycznych konferencjach międzynarodowych i krajowych. Podczas studiów doktoranckich była prelegentką na 35 konferencjach, z czego na 9 konferencjach międzynarodowych (m.in. Czechy, Portugalia, Włochy, Wielka Brytania, Węgry, Japonia, Francja), na których wygłosiła 16 wykładów i zaprezentowała 19 posterów. Prowadzi badania z zakresu biologicznych mechanizmów zachowań, psychologii zwierząt, dobrostanu,  (z naciskiem na preferencje zwierząt) oraz zoosemiotyki. Podczas studiów doktoranckich skupiła się na badaniach nad zmysłem węchu i możliwości jego wykorzystania, m. in. w diagnostyce chorób nowotworowych. Szczególnie interesują ją zagadnienia związane z temperamentem i osobowością zwierząt, a także ich emocjonalne życie. Prawdziwa miłośniczka zwierząt zaangażowana w ich dobrostan. Prowadzi terapie psów i kotów z zaburzeniami behawioralnymi. Jest także ekspertem w hodowli i ocenie dobrostanu zwierząt towarzyszących i laboratoryjnych, w tym głównie gryzoni.

Stale podnosi swoje kwalifikacje uczęszczając na konferencje, kursy i warsztaty, a także śledząc literaturę naukową.

Prywatnie: szalony naukowiec nawet na co dzień. Niekończąca się studnia pomysłów. Właścicielka (tylko na papierze) jeszcze bardziej szalonego psa w typie husky- Pinii vel Pączek, wyciągniętego zza krat schroniska. Miłośniczka zwierząt, teatru, poezji, sztuki, podróży i dobrego jedzenia. Kocha pączki. Jej pies także.

 

CertyfikatyWszystkie informacje o mnie Rozwiń

AGATA MARIA KOKOCIŃSKA-KUSIAK

Działalność naukowa

Książki:

 1. Kokocińska A.M, Kaleta T., Lewczuk D.,  Zooterapia z elementami etologii. Oficyna Wydawnicza Impuls, 2016, ISBN: 978-83-8095-086-3

 

Publikacje w czasopismach naukowych:

 1. Kokocińska A., Kaleta T., 2015, Behawioryzm i behawior- myśl filozoficzna i badania przyrodnicze., Kosmos- Problemy Nauk biologicznych, Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika, Warszawa, PL ISSN 0023-4249, Tom 64, Numer 2 (307) Strony 221–227, 4pkt
 2. Kokocińska A., Kaleta T., Znaczenie etologii w naukach o dobrostanie zwierząt, Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, t. 12 (2016), nr 1, 49-62
 3. Agata Kokocińska, John Ensminger and Tadeusz Jezierski, Effects of novel odours on the mating behaviour in mice. Animal Science Papers and Reports vol. 35 (2017) no. 3, 301-316
 4. A. Kokocińska-Kusiak, G. Maliszewski Etologia w praktyce dogoterapeuty, czyli istota komunikacji człowiek – pies. 2017, Przegląd hodowlany nr 6/2017, strony: 5-8

 

Doniesienia pokonferencyjne w czasopismach naukowych:

 1. Kokocińska A., Juszczak G., Korwin M., Detour test in mice. 2014
  Acta neurobiologiae experimentalis, vol. 74, No. 3, page: 355, abstract from 3rd International Seminar on Behavioral Methods
 2. Kokocińska A.M., Jezierski T., Barłowska K., Olfactory stimulation as an element of environmental enrichment preventing mental disorders in animals. Journal of Digital Olfaction Society JDOS, vol.4, may 23-24, 2016, DOI: 10.18143/jdos_v4i1, p.39(czasopismo zagraniczne, pierwszy autor I korespondencyjny- Agata Maria Kokocińska)

 

Lista publikacji w czasopismach populanronaukowych:

 1. Kokocińska A.M., Zadbać o psi nos. Academia nr 4 (48) 2016
 2. Kokocińska-Kusiak A.M., Nauka przywołania krok po kroku. Animal Expert, 2017
 3. Kokocińska-Kusiak A.M., Strach i lęk przed hałasem, czyli jak przygotować zwierzę do sylwestra. Rynek Zoologiczny, 2017
 4. Kokocińska-Kusiak A.M., Diagnostyka i ocena nadpobudliwości u psów. Animal Expert, 2018
 5. Kokocińska-Kusiak A.M., Modyfikowanie zachowań- krok po kroku. Animal Expert, 2018
 6. Kokocińska-Kusiak A.M., Tajemnice psiego nosa. Jak za pomocą zapachów zrelaksować psa. Rynek Zoologiczny, 2018
 7. Kokocińska-Kusiak A.M., Praca z psem nadpobudliwym. Animal Expert, 2018
 8. Kokocińska-Kusiak A.M., Postępowanie w przypadku lęku separacyjnego. Animal Expert, 2019

 

Doniesienia konferencyjne (udział jako prelegent):

 1. Kokocińska A.M., Ethogram as a main technique for determining the reproductive behavior disorders, I Konferencja Młodych Naukowców: Biotechnologia w produkcji zwierzęcej, 24-25.04.2014, SGGW Warszawa.
 2. Kokocińska A.M., The role of pheromones and other semiochemical in behavior of macrosmatic animals., I Konferencja Młodych Naukowców: Biotechnologia w produkcji zwierzęcej, 24-25.04.2014, SGGW Warszawa.
 3. Kokocińska A.M., The role of pheromones and other semiochemical in animal behavior. The impact of sex pheromones masking on laboratory mouse mating. The European Conference on Behavioural Biology (ECBB), 17-20.07.2014, Praga
 4. Kokocińska A.M., Juszczak G., Detour test in mice, 18-20.09.2014 3rd International Seminar on Behavioral Methods in Szczyrk,
 5. Kokocińska A.M., Rola komunikacji węchowej w świecie zwierząt makrosmatycznych. 23-24.05.2015 III Ogólnopolska Studencka Konferencja Teriologiczna we Wrocławiu.
 6. Kokocińska A.M., Jezierski T., wykład: Preferencje zapachowe myszy laboratoryjnych. Behawioralne i analityczne modele doświadczalne. Konferencja Mechanizmy zachowań zwierząt oraz możliwości ich modelowania, 15.05.2015, Wrocław
 7. Kokocińska A.M., Juszczak G., Detour test in mice, Konferencja Mechanizmy zachowań zwierząt oraz możliwości ich modelowania, 15.05.2015, Wrocław
 8. Kokocińska A.M., Rola feromonów i innych substancji semiochemicznych w zachowaniu zwierząt. Wpływ maskowania feromonów płciowych na zachowania rozrodcze myszy (Nagroda za najlepszy poster naukowy). Konferencja Mechanizmy zachowań zwierząt oraz możliwości ich modelowania, 15.05.2015, Wrocław
 9. Kokocińska A.M., The search for olfactory markers of tumor. Konferencja PolLASA – Zwierzęta w badaniach naukowych, 7-9.09.2015
 10. Kokocińska A.M., Methods of identify the sex cycle phase of laboratory mouse. Konferencja PolLASA – Zwierzęta w badaniach naukowych, 7-9.09.2015
 11. Kokocińska A.M., Dobrostan psów i innych zwierząt wykorzystywanych w zooterapii LXXX Zjazd Naukowy PTZ, 21-23.09.2015, Bydgoszcz (III miejsce w sesji młodych naukowców)
 12. Kokocińska A.M., wykład: Rola emocji w tresurze psów, PANel Wiedzy, 24.02.2016, Warszawa
 13. Kokocińska A.M., wykład: Rola emocji w relacji człowiek-zwierzę, czyli jak wykorzystać układ nagrody. Tydzień mózgu 2016, 19.03.2016, Warszawa
 14. Kokocińska A.M. Wykrywanie markerów zapachowych nowotworów w moczu myszy z zastosowaniem metod behawioralnych i analitycznych. 05.2016, Instytut Zootechniki PIB, Balice
 15. Kokocińska A.M., Jezierski T., Barłowska K., Olfactory stimulation as an element of environmental enrichment preventing mental disorders in animals, Olfaction & Issues 2016, 23-24.05.2016, Mediolan
 16. Kokocińska A.M., Terapia i trening psów z wykorzystaniem układu nagrody. IV Ogólnopolska Studencka Koferencja Teriologiczna (OSKT), 26-29.05.2016, Wrocław.
 17. Kokocińska A.M., Układ nagrody a emocje i ich rola w komunikacji człowiek- zwierzę. IV Ogólnopolska Studencka Koferencja Teriologiczna (OSKT), 26-29.05.2016, Wrocław.
 18. Kokocińska A.M., Stymulacja węchowa jako element wzbogacenia środowiska zapobiegający zaburzeniom psychicznym psów i kotów. IV Ogólnopolska Studencka Koferencja Teriologiczna (OSKT), 26-29.05.2016, Wrocław.
 19. Kokocińska A.M., Pheromones – does humans uses them? Facts and Myths. 4th International Seminar on Behavioral Methods, 8-10.09.2016, Katowice.
 20. Kokocińska A.M., Stymulacja olfaktoryczna jako element wzbogacenia środowiska zapobiegający zaburzeniom psychicznym zwierząt towarzyszących i dzikich utrzymywanych w niewoli. LXXXI Zjazd Naukowy PTZ „INNOWACYJNOŚĆ NAUK O ZWIERZĘTACH W XXI WIEKU” , 21-23.09.2016 Warszawa, Materiały konferencyjne str. 231
 21. Kokocińska-Kusiak A.M., wykład: Stymulacja węchowa jako element wzbogacenia środowiska zapobiegający zaburzeniom psychicznym psów i kotów. Seminarium podczas posiedzenia Polskiego Towarzystwa Etologicznego (na zaproszenie), 19.01.2017, Warszawa
 22. Kokocińska-Kusiak A.M., Jezierski T., Góral- Radziszewska K. Mice olfactory discrimination of urine of conspecifics with melanoma using behavioural methods. 35 Międzynarodowa konferencja etologiczna Behaviour 2017, 30.07- 4.08.2017, Portugalia,
 23. Kokocińska A.M., Jezierski T., Góral- Radziszewska Katarzyna,  Preferencje olfaktoryczne myszy w wyborze zapachu moczu osobników z czerniakiem i osobników zdrowych. V Ogólnopolska Konferencja PolLASA “Zwierzęta w badaniach naukowych”, 11-13.09.2017, Warszawa
 24. Kokocińska-Kusiak Agata, wykład: Etologia w praktyce dogoterapeuty, czyli istota komunikacji człowiek-pies, WARSZTATY ZOOTECHNICZNE Behawior i dobrostan w chowie i produkcji zwierząt, 15 listopada 2017 roku (wykład na zaproszenie)
 25. Kokocińska-Kusiak A.M., wykład: Trening a pojęcie potrzeby, czyli jak ujarzmić psa nadpobudliwego. Międzynarodowa konferencja „Animal Training Methods- Metody treningu zwierząt ATM2017” SGGW Warszawa, 18-19.11.2017,
 26. Kokocińska-Kusiak A.M., wykład: Zwierzęta w animaloterapii – wykorzystanie psa w zgodzie ze wzorcem behawioralnym gatunku. „I Podkarpacka Konferencja Naukowa Poświęcona Lecznictwu Uzdrowiskowemu Dzieci i Młodzieży w Uzdrowisko Rymanów S.A.”, Rymanów Zdrój, 21.04.2018r.
 27. Kokocińska-Kusiak A.M., wykład: Jak wytrenować mysz? Ogólnopolska Studencka Konferencja Teriologiczna, Warszawa, 26-27.05.2018r.
 28. Kokocińska-Kusiak A.M., wykład: Environmental enrichment preference in laboratory mice C57Bl/6, The Joint East And West Central Europe ISAE Regional Meeting “Animal Preferences And Animal Welfare”, Warsaw, Poland 11-12.06.2018r.,
 29. Kokocińska-Kusiak A.M., Jezierski T., wykład (sesja plenarna) Olfactory training in mice., ECBB, Liverpool, 9-12.08.2018r.
 30. Kokocińska-Kusiak A.M., poster: Odour preferences in dogs- olfactory behavior. Canine Science Forum, 3-6.07.2018r. 
 31. Kokocińska-Kusiak A., Wykład: Trening olfaktoryczny myszy do wykrywania zapachów nowotworów. Międzynarodowa konferencja „Animal Training Methods- Metody treningu zwierząt ATM2017” UW Warszawa, 16-18.11.2018.
 32. Kokocińska-Kusiak A., Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN. WARSZTATY – Zabawy węchowe dla psów (sala 102B). Międzynarodowa konferencja „Animal Training Methods- Metody treningu zwierząt ATM2017” UW Warszawa, 16-18.11.2018.
 33. Kokocińska-Kusiak A.M., Jezierski T., wykład (sesja plenarna): Can mice detect odour of neoplasm before clinical symptoms? Digital Olfaction Society Annual Meeting 2018, Olfaction & Issues 2018: Science, Applications & Strategies, Digital Olfaction 2018: Recent Advances & Perspectives, 3-4.12.2018r. 
 34. Kokocińska-Kusiak A.M., wykład:Przeciwwarunkowanie z odwrażliwianiem jako podstawowa technika łączona w pracy z psami z zaburzeniami behawioralnymi. Ogólnopolska Konferencja Behawioryzmu Zwierząt. Warszawa, 1.06.2019.
 35. Kokocińska-Kusiak A.M., wykład (sesja plenarna): Mouse model to discriminate urine VOCs in preclinical development of melanoma – can trained mice replace canines ? First international workshop on cancer detection with dogs. Paris, France, 1-2.10.2019r.

 

Kursy

2016 Warsztaty laboratoryjne. Praktyczne zastosowanie metod chromatografii gazowej oraz GC-MS.  Centrum Edukacji CE2

Nowe możliwości wysokoprzepustowych badań in vivo i in vitro. AnimaLab, Centralne Laboratorium Zwierząt Doświadczalnych CEPT

2017

 

 

 

 

 

2018

 

2019

 

 

Ukończenie kursu trenerskiego CANID- Trener psów

Ukończenie kursu nadającego kwalifikacje zoopsychologa.  Europejskie Studium Przygotowania Zawodowego I Wiedzy Praktycznej

Advanced Diploma In The Practical Aspects Of Companion Animal Behaviour And Training- Kurs nadający kwalifikacje behawiorysty COAPE

 

Ukończenie Kursu: PAT Professional Animal Trainer, BIAZA

Nosework- kurs instruktorski, “Zuzik”

 

Do As I Do, Claudia Fugazza

 

Ukończenie Kursu na Trenera Zwierząt: PAT Professional Animal Trainer, BIAZA

 

Doświadczenie zawodowe

2009

 

Praktyka w Instytucie Parazytologii PAN w Kosewie Górnym
-opieka nad jeleniami, danielami, muflonami
2010 Praktyka w stadninie w Izbach k/Krynicy- „Końska dolina”

-opieka nad końmi, karmienie, pojenie, czyszczenie koni, zaganianie, przygotowywanie do jazd

2011 Praktyka w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu

Uczestnictwo w projekcie: „Biożywność – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego”, obserwacje koni, opieka nad psami, prace w myszarni

2012 Praca w hurtowni zoologicznej- Mammalis
2014 Praca w lecznicy „Anda” przy schronisku „Prima vet”
2014
– do teraz
Praca jako wykładowca na Wydziale Nauk o Zwierzętach w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz na Uniwersytecie Otwartym SGGW z zakresu zoopsychologii, zoosemiotyki, dobrostanu,  behawioru zwierząt laboratoryjnych, zooterapii, kynologii i felinologii
2016
– do teraz
Prowadzenie szkoleń dla firm z zakresu etologii, kynologii, felinologii, doświadczalnictwa behawioralnego, behawioru zwierząt laboratoryjnych, zoosemiotyki, dobrostanu zwierząt

 

Działalność organizacyjna

2012 Członkostwo w Polskim Towarzystwie Etologicznym
2016
– 2018
Wejście do zarządu Polskiego Towarzystwa Etologicznego, objęcie funkcji skarbnika
2017- do teraz

2017-2019

 

Wejście do zarządu Warszawskiego Koła Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego

Inicjatorka i główna organizatorka pierwszej międzynarodowej konferencji „Animal Training Methods – Metody Treningu Zwierząt ATM2017” (18-19 listopada 2017 roku)

2018 Współorganizatorka międzynarodowej konferencji: The Joint East And West Central Europe ISAE Regional Meeting “Animal Preferences And Animal Welfare”, Warsaw, Poland 11-12.06.2018r.,

 

Działalność dydaktyczna

2014
– do teraz
Wykładowca na Wydziale Nauk o Zwierzętach w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego przedmiotów z zakresu zoopsychologii, zoosemiotyki, dobrostanu i behawioru zwierząt laboratoryjnych
2015
– do teraz
Prowadzenie kursów z zakresu zoopsychologii, zooterapii, kynologii i felinologii na Uniwersytecie Otwartym SGGW

 

Bierne uczestnictwo w konferencjach i seminariach

2013 Udział w spotkaniu referatowo-dyskusyjnym “Przeszkody uniemożliwiające naturalny rozród psów”, “Wybrane biotechniki stosowane w rozrodzie psów”, “Potencjalnie niekorzystne skutki obecności kwasów Omega 3 w diecie psów”, Bank mrożonego nasienia psów, SGGW.

Nietoperze: mózg, zachowania i Armenia, posiedzenie Polskiego Towarzystwa Etologicznego

Udział w konferencji Zdrowa Krowa, SGGW.

Udział w seminarium Genotypowanie niejednorodnego materiału biologicznego metodą MSSCP, SGGW

Spotkanie z Doylem Sandersem, SGGW.

Mrówcze szlaki. Nieznane idee badawcze Janiny i Jana Dobrzańskich, posiedzenie Polskiego Towarzystwa Etologicznego

Udział w szkoleniu ALLTECH, SGGW.

Udział w seminarium “Jak czytać etykiety karm dla psów (i kotów)”, SGGW.

2014 Udział i pomoc w organizacji I Kongresu Weterynaryjnej Medycyny Behawioralnej, SGGW, etovet.

Organizacja i uczestnictwo w seminarium Sir Professora Patricka Batesona: Problemy w hodowli psów i ich konsekwencje w świetle ich dobrostanu.

Organizacja i uczestnictwo w seminarium Sir Professora Patricka Batesona: Tworzenie więzi i rozwój społeczny u kotów a ich dobrostan.

2015 Udział w spotkaniu referatowo-dyskusyjnym Genetyczne przyczyny zaburzeń rozrodu psów, dr Katarzyna Fiszdon, SGGW.

Rola komunikacji zapachowej w modyfikowaniu wewnątrzgatunkowej agresji u chomika europejskiego Cricetus cricetus, Mgr Urszula Eichert, posiedzenie Polskiego Towarzystwa Etologicznego,

2016 Uczestnictwo w wykładzie pt. Osobowość zwierząt. Dr hab. Tadeusza Kalety prof. SGGW z Katedry Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt WNZ SGGW w Warszawie,
2018 Udział w międzynarodowej konferencji Dog in Animal Assisted Intervention

Seminarium Simona Gadboisa: Węch, Emocje, Motywacja I Zachowania psów

2018 Seminarium dr Zeligs COUNTDOWN TO A BETTER RELATIONSHIP
2019 Seminarium: Trening i zachowanie papug, Barbara Heidenreich

Seminarium: Wyzwania w treningu zwierząt egzotycznych.

Jak radzić sobie z problemami w zachowaniu zwierząt egzotycznych? Barbara Heidenreich

Seminarium: Dobrostan zwierząt w ZOO, Sabrina Brando

Seminarium: Trening zwierząt w ZOO, Jim Mackie

Seminarium:  Dobrostan i trening medyczny w badaniach naukowych. Martina Schiestl.

PAT- Professional Animal Trainer; BIAZA

Wyróżnienia i nagrody:

 1. 15.05.2015, Wrocław, Mechanizmy zachowań zwierząt oraz możliwości ich modelowania, konferencja międzynarodowa, I miejsceza najlepszy poster i tematykę badań, zespołowa, organizatorzy: Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich, Wydział Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu, Zakład Immunologii i Prewencji Weterynaryjnej, Wydział Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu, Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
 2. 21-23.09.2015, Bydgoszcz, LXXX Zjazd Naukowy PTZ, konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych PTZ, I miejsce za pracę pt.: Rola feromonów i innych substancji semiochemicznych w zachowaniu zwierząt. Wpływ maskowania feromonów płciowych na zachowania rozrodcze myszy., nagroda pieniężna, nagroda indywidualna, 36 uczestników konkursu, 1 państwo, organizator: PTZ
 3. 21-23.09.2015, Bydgoszcz, LXXX Zjazd Naukowy PTZ, Sesja Młodych Naukowców, III miejsce za poster i wykład pt.: Dobrostan psów i innych zwierząt wykorzystywanych w zooterapii, nagroda rzeczowa, nagroda indywidualna, 16 uczestników konkursu, 1 państwo, organizator: PTZ

 

www.moja-etologia.pl

 

Powrót

W związku z epidemią koronawirusa COVID-19 - zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą kursów online! #zostanwdomu

Zobacz kursy online