Magdalena Galak
Adres e-mail
mg@gallager.pl

Magdalena Galak

Założycielka i Przewodnicząca Rady Fundacji Razem z psem, Kynoterapeuta, Instruktor Szkolenia Psów Fundacji, Behawiorystka Zwierzęca CABT, Sędzia krajowy prób pracy ZKwP /Obedience i PT/

Kynolog z dwudziestoletnią praktyką szkoleniową.

Kwalifikacje:

2019 Warszawa, Program doskonalenia umiejętności pracy ze zwierzętami z zaburzeniami behawioralnymi ANIMAL EXPERT

2019 Sędzia Kynologiczny Prób Pracy sp.23 /Obedience, Pies Towarzyszący, Pies Towrzysząco Tropiący/

2018, Warszawa – seminarium z Adamem Miklosim /Węgry/ “Osobowość, genetyka i emocje u psów”.

2017, Warszawa – seminarium Grishy Stewart “Terapia reaktywności psów metodą BAT”.

2017, Kraków – dyplom COAPE /Practical Aspect of Companion Animal Behaviour and Training/ – tytuł behawiorysty zwierzęcego.

2016, Warszawa – seminarium Jima Crosby’ego /USA/: “Psy agresywne, psy niebezpieczne”.

2016, Warszawa – kurs doszkalający: Ewaluator psów agresywnych.

2016, Warszawa – seminarium z dr Martą Gacsi /Węgry/ ” Agresja u psów”.

2016, Rzeszów – seminarium z Jiri Ścućka /Czechy/: “Eliminacja zachowań niepożądanych u psów”.

2016, Czechy – obóz szkoleniowy z Jiri Ścućka /Czechy/: “Praca z psami agresywnymi”.

2015, Warszawa – seminarium dr Marty Gacsi /: W: “Pies pracujący od A do Z”.

2015, Rzeszów – seminarium z Jiri Ścićka: “Posłuszeństwo – naturalna komunikacja a szkolenie”.

2015, Raszyn – seminarium z Alexa Capra: “Psy: autokontrola i emocje”.

2015, Warszawa – egzamin sędziowski ZKWP: pp. PT, Obedience – zdany pozytywnie; zaliczenie praktyk sędziowskich.

2014, Lewin Kłodzki, Jarków – warsztaty “Najpierw wytresuj kurczaka”.

2013,Warszawa – kurs behawiorystyczny: “Nowoczesne tendencje w pracy behawioralnej z psami”.

2013, Warszawa – seminarium z Alexa Capra /Włochy/: “Agresja społeczna u psów”.

2013, Bydgoszcz – uzyskanie Certyfikatu Specjalista – Kynoterapeuta PTK nr R-G001.

2012, Warszawa – seminarium z lek.wet. Amber Batson /Wielka Brytania/: “Zapobieganie  zachowaniom nietypowym u psów”.

2012, Warszawa – seminarium z lek,wet.  Amber Batson /Wielka Brytania/: “Pamięć u psów”.

2012, Bydgoszcz – Studia podyplomowe /Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy/:

        “Kynoterapia w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami starszymi- wsparcie w zakresie różnego rodzaju dysfunkcji”.

2012, Bydgoszcz – Kurs uzupełniający – Kynoterapia : kwalifikacje zawodowe nr rej.: 59/UKZ/2012.

2012, Krosno – seminarium z Zofią Mrzewińską: “Emocje u psów”.

2011, Warszawa – seminarium lek.wet. Amber Batson /Wielka Brytania/: “Wyciszenie psa przy użyciu nagród”.

2008, Kalsk – tropienie użytkowe i sportowe. Warsztaty z Marią Kuncewicz.

2007, Bolimów – obóz IPO.

2006, Rzeszów – Kurs asystencki ZKWP – egzamin ze specjalności próby pracy Pies Towarzyszący, Obedience.

2003, Białystok – warsztaty tropienia użytkowego z Marią Kuncewicz.

 

Więcej o Magdzie na: www.gallager.pl 

Powrót

Zespół Ethoplanet na bieżąco śledzi sytuację epidemiologiczną w Polsce. W związku z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2 i potwierdzonymi w Polsce przypadkami zachorowań, wdrożyliśmy program prewencyjny ochrony przed zakażeniem.

1. Przed wejściami do budynków rozłożone zostały maty dezynfekcyjne, a wszystkie powierzchnie są myte środkami odkażającymi (vircon, rapicid)

2. Wywieszone zostały instrukcje dotyczące skutecznego mycia rąk oraz dodatkowo przygotowaliśmy środki do dezynfekcji rąk na bazie 70% alkoholu.

3. Zajęcia będą się odbywać tylko w małych grupach, a część teoretycznych zajęć zostanie przygotowana w formie on-line.

4. Jesteśmy wyposażeni w bezdotykowe termometry, aby bezpiecznie sprawdzić temperaturę uczestników zajęć.

5. Jeśli ze względów epidemiologicznych zajęcia nie będą mogły się odbyć, zostaną przesunięte na późniejszy, odpowiadający uczestnikom termin, o czym każdy uczestnik zostanie bezzwłocznie poinformowany mailowo i telefonicznie.

6. Zostaną tez wprowadzone zmiany w formie prowadzenia zajęć tak, aby były bezpieczne. Wirus SARS-CoV-2 należy do wirusów lipofilnych i jest podatny na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów (detergentów), co w praktyce oznacza, że mycie rąk (przynajmniej 20 s) mydłem lub żelami antybakteryjnymi oraz powstrzymywanie się od dotykania okolicy twarzy skutecznie chronią się przed zakażeniem. Dezynfekcji powinny być poddawane również sprzęty które często dotykamy (telefony komórkowe). Wirus rozprzestrzenia się drogą kropelkową, dlatego ważne jest aby podczas kaszlu lub kichania zasłaniać usta i nos.