Dr Karolina Hołda
Adres e-mail
kholda@ethoplanet.com
Telefon
508 337 868

Dr Karolina Hołda

Absolwentka Zootechniki, dietetyk małych zwierząt. Odbyła staż naukowy w Ghent University (Belgia) na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej. Specjalizuje się w dietetyce psów i kotów.

Prowadzi szkolenia, kursy i konsultacje z zakresu żywienia zwierząt towarzyszących. Zawodowo związana z rynkiem pet food od 2008 roku. Główne kierunki badawcze: właściwości fizyko-chemiczne i bezpieczeństwo stosowania suchych karm: stabilność oksydacyjna frakcji lipidowej, czystość mikrobiologiczna, obecność mykotoksyn, potencjalne zafałszowania składu produktów specjalistycznych. Autorka publikacji naukowych oraz popularno-naukowych w czasopismach: Vet Personel, Magazyn Weterynaryjny, Weterynaria w Praktyce, Zoobranża, Rynek Zoologiczny, Pet Market, Pies Rasowy, Dog & Sport. Członek European Society of Veterinary and Comparative Nutrition oraz kapituły konkursu branży kynologicznej – Top for Dog. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w krajowych i międzynarodowych konferencjach. Na bieżąco pogłębia swoją wiedzę śledząc literaturę naukową z zakresu żywienia psów i kotów.

Prywatnie opiekunka Finki – suczki adoptowanej ze schroniska na Paluchu.
Więcej na: www.canidiet.pl

Powrót

Zespół Ethoplanet na bieżąco śledzi sytuację epidemiologiczną w Polsce. W związku z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2 i potwierdzonymi w Polsce przypadkami zachorowań, wdrożyliśmy program prewencyjny ochrony przed zakażeniem.

1. Przed wejściami do budynków rozłożone zostały maty dezynfekcyjne, a wszystkie powierzchnie są myte środkami odkażającymi (vircon, rapicid)

2. Wywieszone zostały instrukcje dotyczące skutecznego mycia rąk oraz dodatkowo przygotowaliśmy środki do dezynfekcji rąk na bazie 70% alkoholu.

3. Zajęcia będą się odbywać tylko w małych grupach, a część teoretycznych zajęć zostanie przygotowana w formie on-line.

4. Jesteśmy wyposażeni w bezdotykowe termometry, aby bezpiecznie sprawdzić temperaturę uczestników zajęć.

5. Jeśli ze względów epidemiologicznych zajęcia nie będą mogły się odbyć, zostaną przesunięte na późniejszy, odpowiadający uczestnikom termin, o czym każdy uczestnik zostanie bezzwłocznie poinformowany mailowo i telefonicznie.

6. Zostaną tez wprowadzone zmiany w formie prowadzenia zajęć tak, aby były bezpieczne. Wirus SARS-CoV-2 należy do wirusów lipofilnych i jest podatny na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów (detergentów), co w praktyce oznacza, że mycie rąk (przynajmniej 20 s) mydłem lub żelami antybakteryjnymi oraz powstrzymywanie się od dotykania okolicy twarzy skutecznie chronią się przed zakażeniem. Dezynfekcji powinny być poddawane również sprzęty które często dotykamy (telefony komórkowe). Wirus rozprzestrzenia się drogą kropelkową, dlatego ważne jest aby podczas kaszlu lub kichania zasłaniać usta i nos.