dr Juliane Kaminski

I am a Reader in Comparative Psychology in the psychology department of the University of Portsmouth. Before that I was the group leader of the research group “Evolutionary Roots of Human Social Interaction” at the Max Planck Institute for evolutionary Anthropology in Leipzig/ Germany where I also completed my PhD in 2005 (with Michael Tomasello & Josep Call). I received my Ph.D. in biological sciences from Leipzig University and helped to found and lead the Max Planck Institute’s Dog Cognition Study Center. There, I made a number of exciting discoveries about how dogs solve problems. I am now the director of the Dog Cognition Centre Portsmouth (www.port.ac.uk/dogcognition)
My research interests include social cognition, communication and cooperation in human infants, primates and dogs. Most famously I was the first to show that a dog named Rico learns words in a similar fashion as human infants. I am recognized as a leading expert on dog cognition and have been recognized in National Geographic, Discovery News and the NOVA special documentary film “Dogs Decoded” broadcast on American public television.

dr Juliane Kaminski

Wykładowca psychologii porównawczej na wydziale psychologii Uniwersytetu w Portsmouth
Dr Juliane Kaminski – Wykładowca psychologii porównawczej na wydziale psychologii Uniwersytetu w Portsmouth.
Jest wykładowcą psychologii porównawczej na wydziale psychologii Uniwersytetu w Portsmouth. Wcześniej była liderką grupy badawczej „Ewolucyjne korzenie ludzkich interakcji społecznych” w Instytucie Antropologii Ewolucyjnej im. Maxa Plancka w Lipsku, w Niemczech, gdzie w 2005 r. ukończyła również doktorat (u Michaela Tomasello i Josepa Call’a). Otrzymała tytuł doktora nauk biologicznych na Uniwersytecie w Lipsku i pomagała założyć i zarządzać Dog Cognition Study Center (Centrum Badań nad Zdolnościami Poznawczymi Psów) w Instytucie Maxa Plancka. Tam dokonała też wielu ekscytujących odkryć na temat tego, jak psy rozwiązują problemy. Obecnie jest dyrektorką Dog Cognition Center Portsmouth (www.port.ac.uk/dogcognition).
Jej zainteresowania badawcze obejmują kognitywistykę, komunikację i współpracę u ludzkich niemowląt, naczelnych i psów. Jest znana z tego, że jako pierwsza wykazała, że pies o imieniu Rico uczy się słów w podobny sposób jak ludzkie niemowlęta. Jest uznawana za naczelną ekspertkę w dziedzinie zdolności poznawczych psów i została wyróżniona w National Geographic, Discovery News i filmie dokumentalnym NOVA „Dogs Decoded” emitowanym w amerykańskiej telewizji publicznej.
Zapisz się do naszego newslettera Bądź na bieżąco z aktualnościami Ethoplanet
Zapisywanie

Dziękujemy za zapis!