dr Ewa Adamkiewicz

Zawodowo zajmuje się szkoleniem i prowadzeniem terapii zachowań psów innych ludzi, natomiast w wolnych chwilach zajmuje się… szkoleniem własnych (sztuk 4). To jej pasja i źródło ogromnej satysfakcji.
Przygodę ze szkoleniem psów rozpoczęła niemal 20 lat temu w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i równolegle w Związku Kynologicznym w Polsce. W międzyczasie szukała najbardziej aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności poprzez uczestnictwo w licznych seminariach, kursach i praktykach dotyczących technik pracy z psami, zarówno w kraju, jak i za granicą.
Praca ze zwierzętami, w szczególności z psami, stała się „Przygodą Życia”. Pragnienie zrozumienia ich psychiki i możliwość modyfikowania niepożądanych zachowań zaowocowało
początkowo pracą magisterską analizującą efektywność najbardziej popularnych metod szkolenia psów, a następnie pracą naukową uwieńczoną doktoratem oraz pracą przy realizacji grantów badawczych dotyczących zachowań psów w Zakładzie Zachowania się Zwierząt Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN.
Dzięki wieloletniej współpracy z Zakładem Kynologii Policyjnej w Sułkowicach, miała szansę na wnikliwą analizę zachowań psów wykrywających narkotyki i materiały wybuchowe, wykrywających zwłoki na lądzie i w wodzie, osmologicznych oraz prewencyjnych.
Obecnie wykłada także na studiach podyplomowych „Zoopsychologia” oraz „Pies – hodowla i zachowanie” w SGGW.
Od lat prowadzi treningi z psami i terapię zachowań, dostosowując aktualną wiedzę i istniejące metody do potrzeb konkretnej ludzko-psiej pary. Szczególnie bliska jej sercu zawsze była praca ze zwierzętami agresywnymi i silnie zestresowanymi. Całą swoją wiedzę i doświadczenie przełożyła na autorską metodę pracy z psami, którą nazwała „ETNA”. Odsetek jej skuteczności to 100%.

Powrót

Zespół Ethoplanet na bieżąco śledzi sytuację epidemiologiczną w Polsce. W związku z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2 i potwierdzonymi w Polsce przypadkami zachorowań, wdrożyliśmy program prewencyjny ochrony przed zakażeniem.

1. Przed wejściami do budynków rozłożone zostały maty dezynfekcyjne, a wszystkie powierzchnie są myte środkami odkażającymi (vircon, rapicid)

2. Wywieszone zostały instrukcje dotyczące skutecznego mycia rąk oraz dodatkowo przygotowaliśmy środki do dezynfekcji rąk na bazie 70% alkoholu.

3. Zajęcia będą się odbywać tylko w małych grupach, a część teoretycznych zajęć zostanie przygotowana w formie on-line.

4. Jesteśmy wyposażeni w bezdotykowe termometry, aby bezpiecznie sprawdzić temperaturę uczestników zajęć.

5. Jeśli ze względów epidemiologicznych zajęcia nie będą mogły się odbyć, zostaną przesunięte na późniejszy, odpowiadający uczestnikom termin, o czym każdy uczestnik zostanie bezzwłocznie poinformowany mailowo i telefonicznie.

6. Zostaną tez wprowadzone zmiany w formie prowadzenia zajęć tak, aby były bezpieczne. Wirus SARS-CoV-2 należy do wirusów lipofilnych i jest podatny na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów (detergentów), co w praktyce oznacza, że mycie rąk (przynajmniej 20 s) mydłem lub żelami antybakteryjnymi oraz powstrzymywanie się od dotykania okolicy twarzy skutecznie chronią się przed zakażeniem. Dezynfekcji powinny być poddawane również sprzęty które często dotykamy (telefony komórkowe). Wirus rozprzestrzenia się drogą kropelkową, dlatego ważne jest aby podczas kaszlu lub kichania zasłaniać usta i nos.