Dr Anna Reinholz

Dr Anna Reinholz

dr Anna Reinholz

Ukończyła studia z psychologii, jej zainteresowania badawcze skupiały się od początku głównie wokół psychologii porównawczej oraz badań zachowania zwierząt różnych gatunków (w szczególności etologii poznawczej) oraz zagadnień związanych z dobrostanem zwierząt.
Od 2004 pracuje na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, najpierw w Katedrze Psychologii Biologicznej, która następnie przekształciła się w Zakład Psychologii Zwierząt. Od 2007 kierownik Zwierzętarni, a od 2018 kierownik nowego kierunku na Wydziale Psychologii UW – Stosowana Psychologia Zwierząt. Od 2010 członek Komisji Rewizyjnej, a od 2015 członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Etologicznego.
Obecnie zajmuje się przede wszystkim badaniem zachowania psów, ich zdolności poznawczych oraz kwestiami dobrostanu w kontekście relacji człowiek- zwierzę (w tym zagadnieniami związanymi ze szkoleniem, w tym także użyciem zwierząt w terapii).
Prywatnie zajmuje się treningiem i szkoleniem psów (agility), jest też miłośniczką koni.
Powrót