Artur Łazarczyk
Adres e-mail
alazarczyk@ethoplanet.com
Telefon
512 364 438

Artur Łazarczyk

Trener i Instruktor szkolenia psów Canid. Uczestnik wielu konferencji, seminariów i warsztatów tematycznych, m. in.: warsztatów „Komunikacja i interakcje społeczne psów”, konferencji Animal Training Methods ATM2017, seminarium Jirzego Sucki „Praca z psem”, czy „Osobowość, genetyka, emocje u psów” Adama Miklosiego. Prowadzi zajęcia dogoterapii w formie spotkań edukacyjnych z udziałem psa w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie, a także pokazy i pogadanki o psach w przedszkolach. Prowadzi pokazy posłuszeństwa i przeprowadzania treningu podczas wydarzeń tematycznych związanych z kynologią. Projektuje i wykonuje zabawki interaktywne dla psów, akcesoria szkoleniowe i inne gadżety powiązane tematycznie. Pasjonat fotografii psów.
Prywatnie: Z psami związany od dawna, ale dopiero od niedawna postanowił, że „schodzi na psy” na dobre, stawiając je na piedestale życia. Ciągle głodny wiedzy oraz obecny na wszelkich seminariach i warsztatach z dziedziny kynologii. Właściciel cudownej suczki rasy entlebucher o wdzięcznym imieniu Hejka, z którą prowadzi „Hejkoterapię” dzieci niewidomych i słabowidzących.

Certyfikaty

Powrót

Zespół Ethoplanet na bieżąco śledzi sytuację epidemiologiczną w Polsce. W związku z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2 i potwierdzonymi w Polsce przypadkami zachorowań, wdrożyliśmy program prewencyjny ochrony przed zakażeniem.

1. Przed wejściami do budynków rozłożone zostały maty dezynfekcyjne, a wszystkie powierzchnie są myte środkami odkażającymi (vircon, rapicid)

2. Wywieszone zostały instrukcje dotyczące skutecznego mycia rąk oraz dodatkowo przygotowaliśmy środki do dezynfekcji rąk na bazie 70% alkoholu.

3. Zajęcia będą się odbywać tylko w małych grupach, a część teoretycznych zajęć zostanie przygotowana w formie on-line.

4. Jesteśmy wyposażeni w bezdotykowe termometry, aby bezpiecznie sprawdzić temperaturę uczestników zajęć.

5. Jeśli ze względów epidemiologicznych zajęcia nie będą mogły się odbyć, zostaną przesunięte na późniejszy, odpowiadający uczestnikom termin, o czym każdy uczestnik zostanie bezzwłocznie poinformowany mailowo i telefonicznie.

6. Zostaną tez wprowadzone zmiany w formie prowadzenia zajęć tak, aby były bezpieczne. Wirus SARS-CoV-2 należy do wirusów lipofilnych i jest podatny na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów (detergentów), co w praktyce oznacza, że mycie rąk (przynajmniej 20 s) mydłem lub żelami antybakteryjnymi oraz powstrzymywanie się od dotykania okolicy twarzy skutecznie chronią się przed zakażeniem. Dezynfekcji powinny być poddawane również sprzęty które często dotykamy (telefony komórkowe). Wirus rozprzestrzenia się drogą kropelkową, dlatego ważne jest aby podczas kaszlu lub kichania zasłaniać usta i nos.