Agata Kokocińska-Kusiak, PhD

Zootherapy with Elements of Ethology. As a practitioner, she is an animal trainer and behaviour consultant and shares her expertise at trainings for individuals and businesses alike. She is an author of such courses as Zoopsychology, Canine Behaviour, Zootherapy in a Nutshell, Pet-sitter- a Certified Carer for Dogs and Cats.  She  has been a speaker at 31 conferences, including 9 abroad (Czech Republic, Portugal, Italy, Great Britain, Hungary, Japan), at which she has delivered 12 lectures and presented 19 poster presentations. A Board member of Warsaw Division of Polish Society of Animal Production, she is also a regular member of Polish Ethological Society, Polish Laboratory Animal Science Association PolLASA and International Association of Animal Behavior Consultants IAABC. She likes to tirelessly update her skills attending courses and workshops and following new scientific publications. Privately, as a devoted animal friend, caring for their welfare, Agata remains madly keen on her scientific pursuits. She is an inexhaustible well of new ideas, supported in her efforts by her crazy dog in the type of a husky, called Pinia vel Pączek, whom Agata was only too happy to adopt from behind a shelter cage bars. Other Agata’s loves are theatre, poetry, art, travels and good food, especially pączki (doughnuts).

Certificates

[gallery columns="8" ids="432,433,434,435,436,437,438,439,440,441,442,443,444,445,446,447,448,449,450,451,452,453,454,455,456,457,458,459,460,461,462,463,464,465,466,489,943,1747,5929"]]]>

Więcej informacji

AGATA MARIA KOKOCIŃSKA-KUSIAK Scientific activity Books:
 1. Kokocińska A.M, Kaleta T., Lewczuk D.,  Zooterapia z elementami etologii. Oficyna Wydawnicza Impuls, 2016, ISBN: 978-83-8095-086-3
  Publications in scientific journals:
 1. Kokocińska A., Kaleta T., 2015, Behawioryzm i behawior- myśl filozoficzna i badania przyrodnicze., Kosmos- Problemy Nauk biologicznych, Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika, Warszawa, PL ISSN 0023-4249, Tom 64, Numer 2 (307) Strony 221–227, 4pkt
 2. Kokocińska A., Kaleta T., Znaczenie etologii w naukach o dobrostanie zwierząt, Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, t. 12 (2016), nr 1, 49-62
 3. Agata Kokocińska, John Ensminger and Tadeusz Jezierski, Effects of novel odours on the mating behaviour in mice. Animal Science Papers and Reports vol. 35 (2017) no. 3, 301-316
 4. A. Kokocińska-Kusiak, G. Maliszewski Etologia w praktyce dogoterapeuty, czyli istota komunikacji człowiek – pies. 2017, Przegląd hodowlany nr 6/2017, strony: 5-8
  Post conference reference in scientific journals:
 1. Kokocińska A., Juszczak G., Korwin M., Detour test in mice. 2014 Acta neurobiologiae experimentalis, vol. 74, No. 3, page: 355, abstract from 3rd International Seminar on Behavioral Methods
 2. Kokocińska A.M., Jezierski T., Barłowska K., Olfactory stimulation as an element of environmental enrichment preventing mental disorders in animals. Journal of Digital Olfaction Society JDOS, vol.4, may 23-24, 2016, DOI: 10.18143/jdos_v4i1, p.39(czasopismo zagraniczne, pierwszy autor I korespondencyjny- Agata Maria Kokocińska)
  List of publications in popular science magazines:
 1. Kokocińska A.M., Zadbać o psi nos. Academia nr 4 (48) 2016
 2. Kokocińska-Kusiak A.M., Nauka przywołania krok po kroku. Animal Expert, 2017
 3. Kokocińska-Kusiak A.M., Strach i lęk przed hałasem, czyli jak przygotować zwierzę do sylwestra. Rynek Zoologiczny, 2017
 4. Kokocińska-Kusiak A.M., Diagnostyka i ocena nadpobudliwości u psów. Animal Expert, 2018
 5. Kokocińska-Kusiak A.M., Modyfikowanie zachowań- krok po kroku. Animal Expert, 2018
 6. Kokocińska-Kusiak A.M., Tajemnice psiego nosa. Jak za pomocą zapachów zrelaksować psa. Rynek Zoologiczny, 2018
 7. Kokocińska-Kusiak A.M., Praca z psem nadpobudliwym. Animal Expert, 2018
    Mentioned in conference reports as a conference speaker:
 1. Kokocińska A.M., Ethogram as a main technique for determining the reproductive behavior disorders, I Konferencja Młodych Naukowców: Biotechnologia w produkcji zwierzęcej, 24-25.04.2014, SGGW Warszawa.
 2. Kokocińska A.M., The role of pheromones and other semiochemical in behavior of macrosmatic animals., I Konferencja Młodych Naukowców: Biotechnologia w produkcji zwierzęcej, 24-25.04.2014, SGGW Warszawa.
 3. Kokocińska A.M., The role of pheromones and other semiochemical in animal behavior. The impact of sex pheromones masking on laboratory mouse mating. The European Conference on Behavioural Biology (ECBB), 17-20.07.2014, Praga
 4. Kokocińska A.M., Juszczak G., Detour test in mice, 18-20.09.2014 3rd International Seminar on Behavioral Methods in Szczyrk,
 5. Kokocińska A.M., Rola komunikacji węchowej w świecie zwierząt makrosmatycznych. 23-24.05.2015 III Ogólnopolska Studencka Konferencja Teriologiczna we Wrocławiu.
 6. Kokocińska A.M., Jezierski T., wykład: Preferencje zapachowe myszy laboratoryjnych. Behawioralne i analityczne modele doświadczalne. Konferencja Mechanizmy zachowań zwierząt oraz możliwości ich modelowania, 15.05.2015, Wrocław
 7. Kokocińska A.M., Juszczak G., Detour test in mice, Konferencja Mechanizmy zachowań zwierząt oraz możliwości ich modelowania, 15.05.2015, Wrocław
 8. Kokocińska A.M., Rola feromonów i innych substancji semiochemicznych w zachowaniu zwierząt. Wpływ maskowania feromonów płciowych na zachowania rozrodcze myszy. Konferencja Mechanizmy zachowań zwierząt oraz możliwości ich modelowania, 15.05.2015, Wrocław
 9. Kokocińska A.M., The search for olfactory markers of tumor. Konferencja PolLASA - Zwierzęta w badaniach naukowych, 7-9.09.2015
 10. Kokocińska A.M., Methods of identify the sex cycle phase of laboratory mouse. Konferencja PolLASA - Zwierzęta w badaniach naukowych, 7-9.09.2015
 11. Kokocińska A.M., Dobrostan psów i innych zwierząt wykorzystywanych w zooterapii LXXX Zjazd Naukowy PTZ, 21-23.09.2015, Bydgoszcz (III miejsce w sesji młodych naukowców)
 12. Kokocińska A.M., wykład: Rola emocji w tresurze psów, PANel Wiedzy, 24.02.2016, Warszawa
 13. Kokocińska A.M., wykład: Rola emocji w relacji człowiek-zwierzę, czyli jak wykorzystać układ nagrody. Tydzień mózgu 2016, 19.03.2016, Warszawa
 14. Kokocińska A.M. Wykrywanie markerów zapachowych nowotworów w moczu myszy z zastosowaniem metod behawioralnych i analitycznych. 05.2016, Instytut Zootechniki PIB, Balice
 15. Kokocińska A.M., Jezierski T., Barłowska K., Olfactory stimulation as an element of environmental enrichment preventing mental disorders in animals, Olfaction & Issues 2016, 23-24.05.2016, Mediolan
 16. Kokocińska A.M., Terapia i trening psów z wykorzystaniem układu nagrody. IV Ogólnopolska Studencka Koferencja Teriologiczna (OSKT), 26-29.05.2016, Wrocław.
 17. Kokocińska A.M., Układ nagrody a emocje i ich rola w komunikacji człowiek- zwierzę. IV Ogólnopolska Studencka Koferencja Teriologiczna (OSKT), 26-29.05.2016, Wrocław.
 18. Kokocińska A.M., Stymulacja węchowa jako element wzbogacenia środowiska zapobiegający zaburzeniom psychicznym psów i kotów. IV Ogólnopolska Studencka Koferencja Teriologiczna (OSKT), 26-29.05.2016, Wrocław.
 19. Kokocińska A.M., Pheromones – does humans uses them? Facts and Myths. 4th International Seminar on Behavioral Methods, 8-10.09.2016, Katowice.
 20. Kokocińska A.M., Stymulacja olfaktoryczna jako element wzbogacenia środowiska zapobiegający zaburzeniom psychicznym zwierząt towarzyszących i dzikich utrzymywanych w niewoli. LXXXI Zjazd Naukowy PTZ „INNOWACYJNOŚĆ NAUK O ZWIERZĘTACH W XXI WIEKU” , 21-23.09.2016 Warszawa, Materiały konferencyjne str. 231
 21. Kokocińska-Kusiak A.M., wykład: Stymulacja węchowa jako element wzbogacenia środowiska zapobiegający zaburzeniom psychicznym psów i kotów. Seminarium podczas posiedzenia Polskiego Towarzystwa Etologicznego (na zaproszenie), 19.01.2017, Warszawa
 22. Kokocińska-Kusiak A.M., Jezierski T., Góral- Radziszewska K. Mice olfactory discrimination of urine of conspecifics with melanoma using behavioural methods. 35 Międzynarodowa konferencja etologiczna Behaviour 2017, 30.07- 4.08.2017, Portugalia,
 23. Kokocińska A.M., Jezierski T., Góral- Radziszewska Katarzyna,  Preferencje olfaktoryczne myszy w wyborze zapachu moczu osobników z czerniakiem i osobników zdrowych. V Ogólnopolska Konferencja PolLASA "Zwierzęta w badaniach naukowych”, 11-13.09.2017, Warszawa
 24. Kokocińska-Kusiak Agata, wykład: Etologia w praktyce dogoterapeuty, czyli istota komunikacji człowiek-pies, WARSZTATY ZOOTECHNICZNE Behawior i dobrostan w chowie i produkcji zwierząt, 15 listopada 2017 roku (wykład na zaproszenie)
 25. Kokocińska-Kusiak A.M., wykład: Trening a pojęcie potrzeby, czyli jak ujarzmić psa nadpobudliwego. Międzynarodowa konferencja „Animal Training Methods- Metody treningu zwierząt ATM2017” SGGW Warszawa, 18-19.11.2017,
 26. Kokocińska-Kusiak A.M., wykład: Zwierzęta w animaloterapii – wykorzystanie psa w zgodzie ze wzorcem behawioralnym gatunku. „I Podkarpacka Konferencja Naukowa Poświęcona Lecznictwu Uzdrowiskowemu Dzieci i Młodzieży w Uzdrowisko Rymanów S.A.”, Rymanów Zdrój, 21.04.2018r.
 27. Kokocińska-Kusiak A.M., wykład: Jak wytrenować mysz? Ogólnopolska Studencka Konferencja Teriologiczna, Warszawa, 26-27.05.2018r.
 28. Kokocińska-Kusiak A.M., wykład: Environmental enrichment preference in laboratory mice C57Bl/6, The Joint East And West Central Europe ISAE Regional Meeting “Animal Preferences And Animal Welfare", Warsaw, Poland 11-12.06.2018r.,
 29. Kokocińska-Kusiak A.M., Jezierski T., Olfactory training in mice., ECBB, Liverpool, 9-12.08.2018r.
 30. Kokocińska-Kusiak A.M., poster: Odour preferences in dogs- olfactory behavior. Canine Science Forum, 3-6.07.2018r.
 31. Kokocińska-Kusiak A.M., Jezierski T., wykład (sesja plenarna- keynote speaker): Can mice detect odour of neoplasm before clinical symptoms? Digital Olfaction Society Annual Meeting 2018, Olfaction & Issues 2018: Science, Applications & Strategies, Digital Olfaction 2018: Recent Advances & Perspectives, 3-4.12.2018r.
  Courses attended:
2016 Laboratory workshops. Practical Application of GC-MS and Gas Chromatography at Centrum Edukacji CE2. New Opportunities for High Pass In Vivo and In Vitro Research- Anima Lab, Centralne Laboratorium Zwierząt Doświadczalnych CEPT.
2017   CANID training course – Certified Dog Trainer Europejskie Studium Przygotowania Zawodowego I Wiedzy Praktycznej – Certified Zoopsychologist Advanced Diploma In The Practical Aspects Of Companion Animal Behaviour And Training- COAPE , a certified behaviour consultant course
  Professional Experience:
2009   academic training at Institute of Parasitology  PAN in Kosewo Górne -care of deer, fallow deer and mouflons
2010 Training in Końska Dolina horse stud farm in Izby k/Krynicy- - taking care, feeding, watering, cleaning, herding, preparing horses for rides
2011 Training at Institute of Genetics and Animal Breeding PAN in Jastrzębiec. Participated in the project on innovative products of animal origin („Biożywność – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego”), observation of horses, tending to the dogs, work in the mouse housing facility.
2012 Work for zoological wholesaler- Mammalis
2014 Work for „Anda” medical centre at  „Prima vet” animal centre
2014 –  till present Work as a lecturer at Faculty of Animal Science at WULS and at Open university at WULS. Teaching: zoopsychology, zoosemiotics, welfare,  lab animals behaviour, zootherapy, cynology and felinology
2016 –  till present Running trainings for businesses. Fields: ethology, cynology, felinology, behavioral tests, lab rats behaviour, zoosemiotics, animal welfare
Associations activity:
2012 Membership in Polish Ethological Society
2016 – 2018 Board Member at Polish Ethological Society, treasurer
2017- till present 2017   Board member of Warsaw Division of  Polish Society of Animal Production Initiator and organiser of the first edition of the international conference Animal Training Methods  ATM 2017 (Nov 18-19, 2017)
2018 Co-organiser of The Joint East And West Central Europe IAE Regional Meeting Animal Preferences And Animal Welfare, Warsaw, Poland 11-12.06.2018.,
  Didactic Activity
2014 – till present Work as a lecturer at Faculty of Animal Science at WULS. Fields: zoopsychology, zoosemiotics, welfare,  lab animals behaviour,
2015 – till present Lecturer at Open University at WULS. Fields: zoopsychology, zootherapy, cynology and felinology
  Conferences and seminars – passive attendance
2013 Panel discussions  Obstacles in Natural Procreation in Dogs, Selected Biotechnics in Canine ProcreationPotential Adverse Effects of Omega 3 Acids in Canine Diet, Bank of Frozen Dog Semen, WULS. Bats: Brain, Behaviour and Armenia,  a meeting at Polish Ethological Zdrowa Krowa conference WULS. Genotyping of Non-homogenous Biological Material- MSSCP, WULS A meeting with Doyle Sanders, WULS. Ant Trails. Janina and Jan Dobrzańscy’s Unknown Research Ideas,  a meeting at Polish Ethological Society ALLTECH training, WULS. How to Read Canine (and Feline) Breed Labels, seminar, WULS.
2014 Participation and support in the organisation of the 1ego Kongresu Weterynaryjnej Medycyny Behawioralnej (the 1st Congress in Behavioural Veterinary Medicine), WULS, Etovet. Organisation and attendance at Sir Professor Patrick Bateson’s lecture. Organisation and attendance at  Sir Professor Patrick Bateson’s seminar.
2015 Panel discussion  Genetic Background of Procreation Disorders in Dogs Katarzyna Fiszdon PhD, WULS. The role of Olfactory Communication in the Modification of Inside-species Aggression in European Hamster Cricetus cricetus, by Urszula Eichert MSc, a meeting at Polish Ethological Society,
2016  Animal Personality lecture by Prof. Dr hab. Thaddeus Kieta,  Department of Genetics and Animal Breeding FAS WULS,
2018 Dog in Animal Assisted Intervention conference Simon Gadbois’s seminar: Sense of Smell, Emotion, Motivation and Behaviour in Dogs
2018  COUNTDOWN TO A BETTER RELATIONSHIP seminar by Jennifer Zeligs. PhD
  www.moja-etologia.pl  
Zapisz się do naszego newslettera Bądź na bieżąco z aktualnościami Ethoplanet