Ethoplanet w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych

Ethoplanet – Etologiczne Centrum Szkoleniowo – Doradcze w dniu 20 sierpnia 2018 roku zostało wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00312/2018.

Zachęcamy do skorzystania z dofinansowań z Urzędu Pracy oraz innych form wsparcia.

Przydatne linki:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

https://kadry.infor.pl/kadry/hrm/szkolenia_i_rozwoj/739996,Jak-zdobyc-dofinansowanie-na-kurs-z-urzedu-pracy.html

https://www.up.warszawa.pl/index.php/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/finansowe-formy-wsparcia-dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy

 

Przydatne informacje do wniosków:

  • nazwa i siedziba realizatora usługi kształcenia ustawicznego,

Agata Kokocińska-Kusiak Ethoplanet

Owocowy Sad 53/3

05-500 Piaseczno

NIP: 9482512044

REGON: 380859848

  • posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego, a w przypadku kursów – posiadanie dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego, jeżeli informacja ta nie jest dostępna w publicznych rejestrach elektronicznych,

Numer ewidencyjny w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych: 2.14/00312/2018.

Kwalifikacje kadry: http://ethoplanet.com/kadra/

  • nazwa i liczba godzin kształcenia ustawicznego:

Kurs Behawiorysta-Zoopsycholog:  350

Kurs Petsitter: opiekun psów i kotów: 60

Kurs Instruktor Szkolenia Psów: 150

  • cena usługi kształcenia ustawicznego w porównaniu z ceną podobnych usług oferowanych na rynku, o ile są dostępne;

Kurs Behawiorysta-Zoopsycholog: 7000zł/ 8 zjazdów teoretycznych plus zajęcia online (60h) i zajęcia praktyczne;

Kurs Petsitter- opiekun psów i kotów: 500zł

Kurs trener psów: 7000zł

  • zakres egzaminu:

Kurs Behawiorysta-Zoopsycholog:

– egzamin teoretyczny obejmujący wiedzę ze wszystkich przedmiotów

– egzamin praktyczny obejmujący wizytę u klienta

  • wzór dokumentu potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestników, wystawianego przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego, o ile nie wynika on z przepisów powszechnie obowiązujących

Zaświadczenia wydawane są na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych ( Dz.U z 2017 r. poz.1632). Każda osoba, która ukończyła kurs zgodnie z regulaminem kursu w Ethoplanet Etologicznym Centrum Szkoleniowo-Doradczym otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr. 2 (zawód zoopsycholog) lub załączniku nr 5 (pozostałe kursy) do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych ( Dz.U z 2017 r. poz. 1632).

 

Ponadto każdy kursant otrzymuje wewnętrzny dyplom uczestnictwa w danym Kursie Ethoplanet.

Zapisz się do naszego newslettera Bądź na bieżąco z aktualnościami Ethoplanet
Zapisywanie

Dziękujemy za zapis!