Ethoplanet w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych

Ethoplanet – Etologiczne Centrum Szkoleniowo – Doradcze w dniu 20 sierpnia 2018 roku zostało wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00312/2018.

Zachęcamy do skorzystania z dofinansowań z Urzędu Pracy oraz innych form wsparcia.

Przydatne linki:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

https://kadry.infor.pl/kadry/hrm/szkolenia_i_rozwoj/739996,Jak-zdobyc-dofinansowanie-na-kurs-z-urzedu-pracy.html

https://www.up.warszawa.pl/index.php/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/finansowe-formy-wsparcia-dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy

 

 

Przydatne informacje do wniosków:

  • nazwa i siedziba realizatora usługi kształcenia ustawicznego,

Agata Kokocińska-Kusiak Ethoplanet

Owocowy Sad 53/3

05-500 Piaseczno

NIP: 9482512044

REGON: 380859848

 

  • posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego, a w przypadku kursów – posiadanie dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego, jeżeli informacja ta nie jest dostępna w publicznych rejestrach elektronicznych,

Numer ewidencyjny w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych: 2.14/00312/2018.

Kwalifikacje kadry: https://ethoplanet.com/kadra/

 

  • nazwa i liczba godzin kształcenia ustawicznego:

Kurs :  350

Kurs Petsitter: opiekun psów i kotów: 270

Kurs trener psów: 350

 

  • cena usługi kształcenia ustawicznego w porównaniu z ceną podobnych usług oferowanych na rynku, o ile są dostępne;

Kurs Behawiorysta-Zoopsycholog: 7000zł/ 8 zjazdów teoretycznych (126godzin), zajęcia online (126 godzin), zajęcia praktyczne (98 godzin) (cena już z noclegami i pełnym wyżywieniem)

Kurs Petsitter- opiekun psów i kotów: 500zł

Kurs trener psów: 7000zł

  • zakres egzaminu:

Kurs Behawiorysta-Zoopsycholog:

– egzamin teoretyczny obejmujący wiedzę ze wszystkich przedmiotów oraz diagnoza i ułożenie planu terapii 3 przypadków (studium przypadku)

– egzamin praktyczny obejmujący wizytę u klienta, wywiad oraz handling

 

Kurs Trener psów:

-informacje już wkrótce

 

  • wzór dokumentu potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestników, wystawianego przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego, o ile nie wynika on z przepisów powszechnie obowiązujących

Zaświadczenia wydawane są na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych ( Dz.U z 2017 r. poz.1632). Każda osoba, która ukończyła kurs zgodnie z regulaminem kursu w Ethoplanet Etologicznym Centrum Szkoleniowo-Doradczym otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr. 2 (zawód zoopsycholog) lub załączniku nr 5 (pozostałe kursy) do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych ( Dz.U z 2017 r. poz. 1632).

Ponadto każdy kursant otrzymuje wewnętrzny dyplom uczestnictwa w danym Kursie Ethoplanet.

Zespół Ethoplanet na bieżąco śledzi sytuację epidemiologiczną w Polsce. W związku z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2 i potwierdzonymi w Polsce przypadkami zachorowań, wdrożyliśmy program prewencyjny ochrony przed zakażeniem.

1. Przed wejściami do budynków rozłożone zostały maty dezynfekcyjne, a wszystkie powierzchnie są myte środkami odkażającymi (vircon, rapicid)

2. Wywieszone zostały instrukcje dotyczące skutecznego mycia rąk oraz dodatkowo przygotowaliśmy środki do dezynfekcji rąk na bazie 70% alkoholu.

3. Zajęcia będą się odbywać tylko w małych grupach, a część teoretycznych zajęć zostanie przygotowana w formie on-line.

4. Jesteśmy wyposażeni w bezdotykowe termometry, aby bezpiecznie sprawdzić temperaturę uczestników zajęć.

5. Jeśli ze względów epidemiologicznych zajęcia nie będą mogły się odbyć, zostaną przesunięte na późniejszy, odpowiadający uczestnikom termin, o czym każdy uczestnik zostanie bezzwłocznie poinformowany mailowo i telefonicznie.

6. Zostaną tez wprowadzone zmiany w formie prowadzenia zajęć tak, aby były bezpieczne. Wirus SARS-CoV-2 należy do wirusów lipofilnych i jest podatny na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów (detergentów), co w praktyce oznacza, że mycie rąk (przynajmniej 20 s) mydłem lub żelami antybakteryjnymi oraz powstrzymywanie się od dotykania okolicy twarzy skutecznie chronią się przed zakażeniem. Dezynfekcji powinny być poddawane również sprzęty które często dotykamy (telefony komórkowe). Wirus rozprzestrzenia się drogą kropelkową, dlatego ważne jest aby podczas kaszlu lub kichania zasłaniać usta i nos.