Seminar with Barbara Heidenreich

Day 1
28.09.2019

Parrot Training and Addressing Behavior Problems

Course description:

Training with positive reinforcement is a skill caregivers can learn to use to create and modify parrot behavior. Paired with careful observation of bird body language it can be a powerful tool in shaping a well behaved, interactive and engaging parrots. The mechanics of training with positive reinforcement will be explored via lecture, video, and parrot training demonstrations. We will also explore the drawbacks of using methods based in aversives that have been traditionally used to create behaviors, as well as learn how to apply the more trust building alternatives. This workshop will also dive deep into solutions for common parrot behavior problems such as vocalizing for attention, aggressive behavior and problems associated with reproductive hormone amplification. With video examples of parrots voluntarily participating in intramuscular injections and blood draws without restraint, participants will be inspired by the power of force free animal training.

Date: 28.09.2019

Day 2

29.09.2019

Exotic Solutions to Exotic Animal Behavior Problems

Course description:

Behavior problems presented by exotic animals can include extreme fear responses, aggressive behavior, non-compliance, and aberrant behavior such as spitting, banging on doors, and stereotypies. Addressing undesired behaviors are generally accomplished using the same principles regardless of the species. However, in real life application, consulting in the world of exotic animals requires taking many additional factors into consideration. This can include the ethology of the species, if the working conditions include free or protected contact, enclosure design, changeable team members and training skills, and much more. Getting success at times is straightforward and at other times takes ingenuity. This presentation will look at some of the unique challenges presented by working with exotic animals and how to address undesired behavior under these conditions. This workshop features extensive video clips and live training demonstrations to illustrate simple solutions as well as creative ones to exotic animal behavior challenges.

Date: 29.09.2019

Barbara Heidenreich

Barbara is an animal training and behavior consultant specializing in avian, exotics and zoo animal training. She lectures and consults worldwide working with zoos, universities, veterinary professionals, pet owners and conservation projects. She has worked with over 80 facilities in 25 + countries. She is an adjunct clinical instructor at Texas A & M University. She has produced seven DVDs, authored two books and guest edited and contributed to two veterinary textbooks. She operates an online education program for those passionate about training at www.AnimalTrainingFundamentals.com Barbara regularly lectures to the veterinary community and much of her work focuses on training exotic species to cooperate in medical care. Barbara is an advisor for the Animal Training Working Group for the European Association of Zoos and Aquariums and a contributing author to the Avian Medicine Fear Free Certification Program.

She has provided her expertise to conservation projects The Kakapo Recovery Program, The Borneo Orangutan Survival Foundation and The Bird Endowment. Her degree is in Zoology from the University of California at Davis. Barbara is thrilled to have had the opportunity to train thousands of animals, from rabbits to rhinos. She is passionate about teaching excellent practical application training skills. Her goal is to leave behind a legacy of kindness to animals by sharing her expertise. For more information please visit https://animaltrainingfundamentals.com/about-barbara/

Price:

Day 1: Early birds: 550 zł (until August 15),
normal ticket (from August 16): 650 zł

Days 1-2: Early birds: 900 zł (until August 15),
normal ticket (from August 16): 1000 zł

Zapisz się


1 dzień: 650zł2 dzień: 650zł2 dni: 1000zł

Od 1 stycznia 2020 roku został wprowadzony dodatkowy obowiązkowy element paragonu, w sytuacji gdy na jego podstawie ma zostać wystawiona faktura dla podmiotu który prowadzi działalność gospodarczą. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 106b ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku sprzedaży na rzecz podmiotu prowadzącego działalność, faktura do paragonu może zostać wystawiona wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie potwierdzającym dokonanie sprzedaży zostanie zamieszczony NIP nabywcy. Sprzedawca nie ma prawa wystawienia faktury do paragonu, który nie będzie zawierać numeru NIP nabywcy.

Dlatego prosimy o podawanie danych do faktury przed wniesieniem opłaty za kurs. Paragony są wystawiane w dniu wpłynięcia opłaty na konto i później nie ma możliwości wystawienia faktury.

Zespół Ethoplanet na bieżąco śledzi sytuację epidemiologiczną w Polsce. W związku z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2 i potwierdzonymi w Polsce przypadkami zachorowań, wdrożyliśmy program prewencyjny ochrony przed zakażeniem.

1. Przed wejściami do budynków rozłożone zostały maty dezynfekcyjne, a wszystkie powierzchnie są myte środkami odkażającymi (vircon, rapicid)

2. Wywieszone zostały instrukcje dotyczące skutecznego mycia rąk oraz dodatkowo przygotowaliśmy środki do dezynfekcji rąk na bazie 70% alkoholu.

3. Zajęcia będą się odbywać tylko w małych grupach, a część teoretycznych zajęć zostanie przygotowana w formie on-line.

4. Jesteśmy wyposażeni w bezdotykowe termometry, aby bezpiecznie sprawdzić temperaturę uczestników zajęć.

5. Jeśli ze względów epidemiologicznych zajęcia nie będą mogły się odbyć, zostaną przesunięte na późniejszy, odpowiadający uczestnikom termin, o czym każdy uczestnik zostanie bezzwłocznie poinformowany mailowo i telefonicznie.

6. Zostaną tez wprowadzone zmiany w formie prowadzenia zajęć tak, aby były bezpieczne. Wirus SARS-CoV-2 należy do wirusów lipofilnych i jest podatny na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów (detergentów), co w praktyce oznacza, że mycie rąk (przynajmniej 20 s) mydłem lub żelami antybakteryjnymi oraz powstrzymywanie się od dotykania okolicy twarzy skutecznie chronią się przed zakażeniem. Dezynfekcji powinny być poddawane również sprzęty które często dotykamy (telefony komórkowe). Wirus rozprzestrzenia się drogą kropelkową, dlatego ważne jest aby podczas kaszlu lub kichania zasłaniać usta i nos.