CERTIFIED CAT AND DOG SITTER AND JUNIOR CERTIFIED CAT AND DOG SITTER COURSE

The course is dedicated to future pets-sitters and provides relevant qualifications. Its students will be professionally prepared to work with dogs or cats. A special attention is paid to animal behaviour and the sitter’s ability to communicate with pets, but the course also includes the basis of a trainer’s know-how. Moreover, the curriculum offers introduction to animal physiology and teaches the first aid in case of an emergency.

It becomes more and more frequent that pet owners look for qualified care of their animals fearing for their physical and psychological health. Wishing to be certain that their pet will be well looked after, they tend to choose certified care takers. In response to this emerging demand we have prepared a professional course for pet-sitters, which involves theoretical and practical classes. The course will also prove useful for breeders, people running pet hotels, as well as owners and dog lovers, because it features introduction to dog behaviour, with information on its physiology, zoosemiotics, training and the first aid.

The course can be attended by participants younger than 16 years old. They will receive the diploma of Junior Sitter for Cats and Dog.  

We guarantee a series of hands on activities!

Become a certified pet-sitter!

The price includes:

 • training materials
 • practical sessions with dogs
 • premedical first aid for companion animals course
 • owner questionnaire
 • companion animal dietary training

Module 1 Canine and Feline Behaviour

 • Sequencing hunting behaviour in the process of a breed creation
 • Theory of domination;
 • Introduction to zoosemiotics– Communication in cat’s and dog’s world.
 • Introduction to feline and canine behaviour. How to form a relationship with an unknown dog or cat.
 • Safety measures.
 • The ideas of ‘need’, ‘drive’, ‘motivation’ and ‘instinct’. Feline and canine needs.
 • Calming signals in the world of cats and dogs.
 • Biological meaning of emotion. The impact of biology on learning. Emotions as a direct enforcement.
 • Pet-sitter and his or her training capacity.
 • Socialisation, exploration and safety as three pillars of psychological welfare in a dog or cat.
 • Care taking of a cat in the owner’s home or at the pet-sitter’s.
 • Introduction of environmental enrichment.
 • How to make and use toys.
 • How to use trainer’s tools. Practical aspects of work with an animal.
 • Socialisation in puppies and kittens.
 • Basic behavioural problems in cats and dogs. Stress as a moblisation of the whole body. Fearfulness, aggression, excitability – work with a dog with behavioural problems.
 • Techniques of work with a dog: desensitisation,  counterconditioning, classical conditioning, instrumental conditioning, habituation, flooding.
 • Pet-sitter’s forms.
 • Pet-sitter’s toolbox.
 • Legal aspects of pet-sitter’s work- case studies

 

Module 2 Canine and Feline Physiology

 • Selected contagious diseases in dogs and cats – symptoms. Transmissible diseases and prevention – mainly tick-borne diseases.  prophylactic of contagious diseases – the calendar of vaccinations and de-worming.
 • Rearing puppies and kittens: how to nourish a mother and the litter.
 • Introduction to a cat’s and dog’s topography – a class with alive animals.

 

Module 3 Dietary Information.

 • Basic information on nutrients.
 • Commercial feed market. Types of feeds and methods of manufacturing. Quality differences.
 • How to store feeds.
 • Supplementary feeds: Dog treats/snacks.
 • Homemade and commercial food. How to choose the right one
 • Most common dietary mistakes committed by dog owners.
 • Feeding regimes.
 • The feeling of hunger and fullness.
 • The notions of digestivity and treat.
 • Nutritional behaviours (neophilia, neophobia, food aversion).
 • Behavioural problems related to diet. (poliphagia, pica, anorexia, polidypsia, coprophagia etc.)
 • Diets supporting modification of reactions. Nutrition and cognitive abilities in elder dogs.

 

Practical classes:

Module 1 How to Build a Relationship

The first meeting with a dog or a cat. Establishing a good relationship. A walk with a dog. How to prevent a problematic situation. Solving a conflict with another dog. Playing with a dog or cat. How to make and a comprehensive sitters’s questionnaire.

Module 2 Hygiene and Veterinary Prophylactic in Cats and Dogs.

Grooming and veterinary  prophylactic – a case study on an animal (how to clean ears, eyes, wash teeth, remove tartar build up, cut nails.) First aid in emergencies (cuts, poisoning, burning, heat stroke, frostbites, chilling -hypothermia, cardiac arrest, bites and stings).

Dressing wounds and changing the dressing. Administering medicines. The influence of hormones on cats’ or dogs’ behaviour (practical information)

Credit: Theoretical and practical exam

Lecturers:

Agata Kokocińska-Kusiak, MSc

Katarzyna Barłowska, DVM

Karolina Hołda, PhD

 

Price: 500zł

Price includes:

 • training materials
 • tutor consultiaton for the duration of the course
 • practical sessions with dogs
 • refreshments

First attempt at the practical and theroetical exams are included in the price. Exam retakes are 150zł each.

 

Dates:

19-20.01.2019 i 2-3.02.2019

Hours: 10:00 – 18:00

 

Every paricipant is issiued a graduation certificate after passing the exams.

Location: Centrum Konferencyjno-Apartamentowe “Mrówka”, Warszawa

or Stefanowo near Piaseczno

(depending on the group size)

 

ATTENTION! We are creating a community of Ethoplanet pet-sitters. Only at our website will you receive a charge free advertisement.

*The organizer reserves the right to adjust the dates.

petsitter opiekun psów i kotów

Od 1 stycznia 2020 roku został wprowadzony dodatkowy obowiązkowy element paragonu, w sytuacji gdy na jego podstawie ma zostać wystawiona faktura dla podmiotu który prowadzi działalność gospodarczą. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 106b ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku sprzedaży na rzecz podmiotu prowadzącego działalność, faktura do paragonu może zostać wystawiona wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie potwierdzającym dokonanie sprzedaży zostanie zamieszczony NIP nabywcy. Sprzedawca nie ma prawa wystawienia faktury do paragonu, który nie będzie zawierać numeru NIP nabywcy.

Dlatego prosimy o podawanie danych do faktury przed wniesieniem opłaty za kurs. Paragony są wystawiane w dniu wpłynięcia opłaty na konto i później nie ma możliwości wystawienia faktury.

Zespół Ethoplanet na bieżąco śledzi sytuację epidemiologiczną w Polsce. W związku z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2 i potwierdzonymi w Polsce przypadkami zachorowań, wdrożyliśmy program prewencyjny ochrony przed zakażeniem.

1. Przed wejściami do budynków rozłożone zostały maty dezynfekcyjne, a wszystkie powierzchnie są myte środkami odkażającymi (vircon, rapicid)

2. Wywieszone zostały instrukcje dotyczące skutecznego mycia rąk oraz dodatkowo przygotowaliśmy środki do dezynfekcji rąk na bazie 70% alkoholu.

3. Zajęcia będą się odbywać tylko w małych grupach, a część teoretycznych zajęć zostanie przygotowana w formie on-line.

4. Jesteśmy wyposażeni w bezdotykowe termometry, aby bezpiecznie sprawdzić temperaturę uczestników zajęć.

5. Jeśli ze względów epidemiologicznych zajęcia nie będą mogły się odbyć, zostaną przesunięte na późniejszy, odpowiadający uczestnikom termin, o czym każdy uczestnik zostanie bezzwłocznie poinformowany mailowo i telefonicznie.

6. Zostaną tez wprowadzone zmiany w formie prowadzenia zajęć tak, aby były bezpieczne. Wirus SARS-CoV-2 należy do wirusów lipofilnych i jest podatny na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów (detergentów), co w praktyce oznacza, że mycie rąk (przynajmniej 20 s) mydłem lub żelami antybakteryjnymi oraz powstrzymywanie się od dotykania okolicy twarzy skutecznie chronią się przed zakażeniem. Dezynfekcji powinny być poddawane również sprzęty które często dotykamy (telefony komórkowe). Wirus rozprzestrzenia się drogą kropelkową, dlatego ważne jest aby podczas kaszlu lub kichania zasłaniać usta i nos.