Martina Schiestl

Martina Schiestl

Martina Schiestl studied Biology at the University of Innsbruck and got her Masters degree in ‘Behaviour, Neurobiology and Cognition’ at the University of Vienna. At the moment, she is studying to become a Doctor of Veterinary Medicine at the University of Veterinary Sciences in Brno. She started off training animals for research, working for the Ibis reintroduction and conservation project. Over the last 10 years she has been managing research labs and training research animals for a variety of Universities all over the world (University of Vienna, University of Veterinary Medicine Vienna, University of Medicine Vienna, Max Planck Institute for the Science of Human History & University of Auckland). She has experience in working with corvids & parrots, monkeys, pigs, sheep, dogs, rodents, reptiles, amphibians and fish. She is regularly invited to speak at animal training, welfare & research workshops and has also published and co-published peer-reviewed papers and presented her work at international conferences.

 

Her life and work with animals is best represented by her two most favourite citations: ‘Training should not mean breaking their fragile hearts.’ (Mark Bekoff) ‘Our prime purpose in this life is to help others, and if you cannot help them, at least do not hurt them.’ (Dalai Lama)

Back

Zespół Ethoplanet na bieżąco śledzi sytuację epidemiologiczną w Polsce. W związku z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2 i potwierdzonymi w Polsce przypadkami zachorowań, wdrożyliśmy program prewencyjny ochrony przed zakażeniem.

1. Przed wejściami do budynków rozłożone zostały maty dezynfekcyjne, a wszystkie powierzchnie są myte środkami odkażającymi (vircon, rapicid)

2. Wywieszone zostały instrukcje dotyczące skutecznego mycia rąk oraz dodatkowo przygotowaliśmy środki do dezynfekcji rąk na bazie 70% alkoholu.

3. Zajęcia będą się odbywać tylko w małych grupach, a część teoretycznych zajęć zostanie przygotowana w formie on-line.

4. Jesteśmy wyposażeni w bezdotykowe termometry, aby bezpiecznie sprawdzić temperaturę uczestników zajęć.

5. Jeśli ze względów epidemiologicznych zajęcia nie będą mogły się odbyć, zostaną przesunięte na późniejszy, odpowiadający uczestnikom termin, o czym każdy uczestnik zostanie bezzwłocznie poinformowany mailowo i telefonicznie.

6. Zostaną tez wprowadzone zmiany w formie prowadzenia zajęć tak, aby były bezpieczne. Wirus SARS-CoV-2 należy do wirusów lipofilnych i jest podatny na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów (detergentów), co w praktyce oznacza, że mycie rąk (przynajmniej 20 s) mydłem lub żelami antybakteryjnymi oraz powstrzymywanie się od dotykania okolicy twarzy skutecznie chronią się przed zakażeniem. Dezynfekcji powinny być poddawane również sprzęty które często dotykamy (telefony komórkowe). Wirus rozprzestrzenia się drogą kropelkową, dlatego ważne jest aby podczas kaszlu lub kichania zasłaniać usta i nos.